Luận văn thạc sỹ nghiên cứu vai trò của một số polyamine lên sự hình thành phôi vô tính cây sâm ngọc linh nuôi cấy in vitro

  • Số trang: 98 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 410 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 58210 tài liệu