Khử ICI cho hệ thống thông tin di dộng dùng OFDM

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 28650 tài liệu