Khảo sát khả năng tiết enzyme cellulase của các chủng nấm trichoderma spp.

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu