Khảo sát các biến dị dòng tế bào soma trên chuối tiêu laba (cavendish sp.) in vitro và biện pháp khắc phục luận văn thạc sĩ sinh học

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 331 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Đã đăng 23857 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2015

Mô tả:

Khảo sát các biến dị dòng tế bào soma trên chuối tiêu Laba (Cavendish sp.) in vitro và biện pháp khắc phục_Luận văn thạc sĩ sinh học