Tài liệu Giáo trình kế toán công ty

  • Số trang: 226 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 341 |
  • Lượt tải: 0
luonglehuongmai

Đã đăng 15 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC lời mở đầu chương 1: tổng quan về các loại hình công ty và kế toán công ty chương 2: kế toán thành lập công ty chương 3: kế toán biến động vốn góp trong các công ty .... chương 6: kế toán giải thể và tổ chức lại công ty chương 7: báo cáo tài chính trong các công ty tài liệu tham khảo