Cơ cấu chính thức và cơ cấu không chính thức. vai trò và mối quan hệ giữa chúng. áp dụng thực tiễn vào doanh nghiệp

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu