Cơ cấu chính thức và cơ cấu không chính thức - vai trò của từng cơ cấu và mối quan hệ giữa chúng. thực tiễn vận dụng trong các doanh nghiệp

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu