16,492 tài liệu chứa từ khóa này

Luận văn thạc sỹ nghiên cứu vai trò của một số polyamine lên sự hình thành phôi vô tính cây sâm ngọc linh nuôi cấy in vitro

Luận văn thạc sỹ nghiên cứu vai trò của một số polyamine lên sự hình thành phôi vô tính cây sâm ngọc linh nuôi cấy in vitro

Luận văn thạc sĩ,luận văn tiến sĩ,luận văn,tiểu luận,kinh tế,luận văn kinh tế...

98 739 0

Nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở tỉnh thừa thiên huế hiện nay

Nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở tỉnh thừa thiên huế hiện nay

Lý luận và thực tiễn đều khẳng định vai trò quy ết định của nguồn nhân lực (NNL), nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao (NNLCLC) đối với sự phát triển kinh t ế - xã hội (KT - XH) nói chung và công nghiệp hoá, hiện đại ho...

234 659 3

Tái cơ cấu theo hướng nâng cao năng lực tài chính của các nhtmcp trên địa bàn tp.hcm

Tái cơ cấu theo hướng nâng cao năng lực tài chính của các nhtmcp trên địa bàn tp.hcm

Luận văn cao học Tái cơ cấu theo hướng nâng cao năng lực tài chính của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM...

84 637 7