Tài liệu Xử lý khí thải bằng phương pháp lắng bụi trọng lực

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 429 |
  • Lượt tải: 1
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Khoa CNSH & KTMT XỬ LÝ KHÍ THẢI VÀ CHỐNG ỒN GVHD: Trần Đức Thảo Lớp: 03DHMT2, Thứ 2 tiết 10-12 Nhóm: 6 Danh sách nhóm Họ tên MSSV Công Việc Nguyễn Quốc Diệp 2009120172 Thống kê thiết kế bài Nguyễn Duy Ngọc 2009120170 Tìm Kiếm tài liệu Trần Thị Kim Xanh 2009120175 Tìm Kiếm tài liệu XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮNG BỤI TRỌNG LỰC Nội Dung Chính Cơ sở lý thuyết Ứng dụng Cơ Sở Lý Thuyết Lý thuyết lắng bụi Thiết bị lặng bụi Lý thuyết lắng bụi Giới Thiệu Hạt Bụi Trong Không Khí Nguyên tắc lắng bụi Điều kiện lắng bụi Giới Thiệu Các Hạt Bụi Bụi là những phần tử chất rắn rời rạc có kích thước nhỏ bé, phân tán trong môi trường không khí Bụi có kích thước khá đa dạng từ dưới 1 -100 m hoặc lớn hơn  Có nhiều cách phân loại hạt bụi: kích thước hạt, tính chất hóa học, khả năng lắng, khả năng xâm nhập vào đường hô hấp Các hạt bụi càng nhỏ càng khó xử lý và càng độc cho đường hô hấp Nguyên tắc lắng bụi Nguyên tắc lắng bụi Công thức tính toán vận tốc lắng theo stokes cho hạt có đường kính lớn hơn 75 m = 18 : hạt hình cầu có đường kính : hệ số nhớt động lực : Khối lượng đơn vị của môi chất g: Gia tốc trọng trường Bảng số liệu tốc độ lắng của các hạt bụi theo stockes và thực nghiệm Biểu đồ hiệu quả lắng theo cỡ hạt  Thời gian lưu: là thời gian mà dòng hỗn hợp đi hết chiều dài L  Thời = gian lắng: là thời gian mà các hạt phân tán rơi hết độ cao H = Điều kiện lắng bụi Do đó để hạt bụi có thể lắng tốt trong buồng lắng thì thời gian lắng của hạt phải nhỏ hơn thời gian hạt chuyển động qua buồng.  Muốn quá trình lắng được diễn ra tốt thì điều cần thiết là: ↔ ≥ ≤ Thế nào là Buồng lắng bụi? Khái niệm buồng lắng bụi “Buồng lắng bụi là một không gian hình hộp có tiết diện ngang lớn hơn nhiều lần so với tiết diện đường ống dẫn khí vào để cho vận tốc dòng khí giảm xuống rất nhỏ, nhờ đó mà hạt bụi đủ thời gian để lắng” Trích sách: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 2  Buồng (Phòng) lắng bụi được áp dụng để lắng bụi thô có kích thước hạt từ 60 – 70 m trở lên và dòng khí chuyển động với vận tốc nhỏ (< 1 ÷ 2 m/s). Tuy vậy, các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn vẫn có thể bị giữ lại trong buồng lắng
- Xem thêm -