Tài liệu Xây dựng website quản lý ký túc xá trường đại học mỏ địa chất

  • Số trang: 126 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 230 |
  • Lượt tải: 0
thucaothi349968

Tham gia: 25/12/2016

Mô tả:

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1. Thông tin chung Tên đề tài Xây dựng website quản lý ký túc xá trường Đại học Mỏ - Địa Chất Lớp: Công Nghệ Phần Mềm K58 Hệ đào tạo: Đại học chính quy Đồ án tốt nghiệp được thực hiện tại: Hà Nội Thời gian làm ĐATN: 2018 2. Mục tiêu của ĐATN Xây dựng website quản lý ký túc xá trường Đại học Mỏ - Địa Chất 3. Các nhiệm vụ cụ thể của đồ án tốt nghiệp Để đạt được mục tiêu trên cần nghiên cứu những nội dung chính sau: Tìm hiểu và nghiên cứu hoạt động của quản lý Ký túc xá: Các hoạt động quản lý sinh viên trong lý túc xá và hoạt động quản lý tin tức của ký túc xá. Tìm hiểu những tài liệu liên quan để có cái nhìn khái quát về hệ thống. Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa – UML và công cụ hỗ trợ Visual Paradigm để phục vụ quá trình phân tích và thiết kế hệ thống. Đưa ra được các chức năng của hệ thống Quản lý ký túc xá hoàn thiện. Tìm hiểu và áp dụng Framework Laravel để thực hiện xây dựng Website Quản lý ký túc xá và Website tin tức của ký túc xá trường Đại học Mỏ - Địa Chất. Website cần xây dựng được các chức năng phù hợp với nhu cầu của Ký túc xá để có thể ứng dụng vào thực tế giúp cho cán bộ nhân viên quản lý dễ dàng và giúp cho sinh viên có thế nắm bắt kịp thời các thông tin, cũng như các thông báo một cách chính xác và kịp thời. 4. Lời cam đoan của sinh viên: Lớp CNPM K58 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm Nhóm làm đồ án tốt nghiệp cam kết đồ án tốt nghiệp là công trình nghiên cứu của bản thân nhóm làm đồ án tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của ThS. Hoàng Anh Đức. Các kết quả nêu trong đồ án tốt nghiệp là trung thực, không phải là sao chép toàn văn của bất kỳ công trình nào khác. Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018 Các tác giả ĐATN 5. Xác nhận của giáo viên hướng dẫn về mức độ hoàn thành của ĐATN và cho phép bảo vệ: Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018 Cán bộ hướng dẫn ThS. Hoàng Anh Đức Lớp CNPM K58 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đồ án này có nội dung xây dựng Website Quản lý Ký túc xá và Quản lý tin tức của trường Đại học Mỏ - Địa Chất. Sau phần đầu khảo sát và nghiên cứu, tiếp theo là phân tích và đặc tả các yêu cầu một cách cụ thể. Tiếp đó là thiết kế hệ thống dựa trên ngôn ngữ UML. Cuối cùng là một thử nghiệm xây dựng chương trình nhằm chứng minh cho tính khả thi cảu phần thiết kế. Phần mềm thử nghiệm được viết trên môi trường windows với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và ngôn ngữ lập trình PHP. Cấu trúc đồ án gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan và kháo sát hệ thống Chương 2: Cơ sở lý thuyết Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống Chương 4: Kết quả xây dựng Website quản lý ký túc xá Kết luận và hướng phát triển Lớp CNPM K58 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, đầu tiên cho phép nhóm làm đồ án tốt nghiệp gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô, khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Mỏ - Địa Chất nói chung và tập thể quý thầy cô bộ môn Công nghệ phần mềm nói riêng đã hết lòng truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập tại trường. Đặc biệt nhóm làm đồ án tốt nghiệp xin chân thành cảm ơn thầy ThS. Hoàng Anh Đức – phó trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm, người đã trực tiếp hướng dẫn nhóm làm đồ án tốt nghiệp trong suốt thời gian làm đề tài, đã tận tụy chỉ bảo, định hướng và cho nhóm làm đồ án tốt nghiệp những lời khuyên quý báu để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Bên cạnh đó nhóm làm đồ án tốt nghiệp xin chân thành cảm ơn đến chú Đinh Hữu Khánh chuyên viên ban quản lý ký túc xá và các cô chú trong ban quản lý kỹ túc xá trường đại học Mỏ - Địa Chất đã cung cấp những thông tin, tài liệu văn bản liên quan trong suốt quá trình khảo sát thực hiện đề tài. Cuối cùng nhóm làm đồ án tốt nghiệp xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý thầy cô. Mong thầy cô thật nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và truyền đạt thật nhiều kiến thức quý báu cho các thế hệ sinh viên tiếp theo. Trong quá trình thực hiện đồ án, do kinh nghiệm và khả năng nhóm làm đồ án tốt nghiệp còn hạn chế sẽ không tránh khỏi những thiếu xót, chúng em rất mong được sự thông cảm và đóng góp của các thầy cô cùng các bạn để đồ án của nhóm làm đồ án tốt nghiệp có thể hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn! Lớp CNPM K58 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm MỤC LỤC PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP...............................................................I TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.................................................................III LỜI CẢM ƠN......................................................................................................................IV MỤC LỤC.............................................................................................................................V DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.............................................................................................IX DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.......................................................................................XII MỞ ĐẦU..............................................................................................................................14 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN.................................................................................................15 1.1 Lý do chọn đề tài.......................................................................................................15 1.2 Mục đích....................................................................................................................15 1.3 Yêu cầu cần thực hiện...............................................................................................15 1.3.1 Yêu cầu quản lý ký túc xá..................................................................................15 1.3.2 Yêu cầu quản lý trang tin tức.............................................................................16 1.4 Khảo sát hệ thống......................................................................................................16 1.4.1 Mục đích và nội dung khảo sát..........................................................................16 1.4.2 Khảo sát hiện trạng............................................................................................17 1.4.3 Ưu và nhược điểm của quy trình quản lý hiện tại..............................................25 1.5 Xác lập dự án và đánh giá khả thi.............................................................................26 1.5.1 Tổng quan về các chức năng của hệ thống mới.................................................26 1.5.2 Đề xuất phương án.............................................................................................26 1.5.3 Đánh giá khả thi của hệ thống mới....................................................................27 Kết chương......................................................................................................................28 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....................................................................................29 2.1 Các phương pháp xác định yêu cầu...........................................................................29 2.1.1 Phương pháp truyền thống.................................................................................29 2.1.2 Phương pháp hiện đại........................................................................................30 2.2 Sử dụng ngôn ngữ UML............................................................................................30 2.2.1 Khái niệm...........................................................................................................30 2.2.2 UML trong phân tích thiết kế hệ thống.............................................................31 2.3 HTML và CSS...........................................................................................................33 Lớp CNPM K58 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm 2.3.1 HTML................................................................................................................33 2.3.2 CSS....................................................................................................................33 2.4 MySQL......................................................................................................................34 2.4.1 Khái niệm...........................................................................................................34 2.4.2 Các thao tác cơ bản trong MySQL....................................................................35 2.5 Ngôn ngữ PHP...........................................................................................................39 2.5.1 Khái niệm...........................................................................................................39 2.5.2 Cách PHP hoạt động..........................................................................................40 2.5.3 Ưu và nhược điểm của PHP...............................................................................41 2.6 Laravel Famework.....................................................................................................41 2.6.1 Khái niệm...........................................................................................................41 2.6.2 Lịch sử ra đời.....................................................................................................41 2.6.3 Sơ lược tính năng cơ bản của Laravel...............................................................42 2.6.4 Cài đặt Laravel...................................................................................................43 Kết chương......................................................................................................................44 CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG....................................................45 3.1 Phân tích yêu cầu.......................................................................................................45 3.1.1 Mục đích............................................................................................................45 3.1.2 Nội dung phân tích.............................................................................................45 3.2 Đặc tả yêu cầu...........................................................................................................45 3.2.1 Mục đích............................................................................................................45 3.2.2 Yêu cầu về chức năng........................................................................................45 3.2.3 Yêu cầu của hệ thống.........................................................................................52 3.2.4 Yêu cầu về dữ liệu.............................................................................................53 3.2.5 Yêu cầu về người sử dụng.................................................................................53 3.3 Biểu đồ usecase.........................................................................................................54 3.3.1 Biểu đồ usecase tổng quát..................................................................................54 3.3.2 Biểu đồ usecase chi tiết......................................................................................56 3.4 Biểu đồ hoạt động......................................................................................................72 3.4.1 Biểu đồ hoạt động đăng ký tài khoản................................................................72 3.4.2 Biểu đồ hoạt động đăng nhập............................................................................72 3.4.3 Biểu đồ hoạt động sinh viên đăng ký.................................................................73 3.4.4 Biểu đồ hoạt động duyệt sinh viên....................................................................73 Lớp CNPM K58 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm 3.4.5 Biểu đồ hoạt động quản lý sinh viên.................................................................74 3.4.6 Biểu đồ hoạt động quản lý nhân viên................................................................74 3.4.7 Biểu đồ hoạt động quản lý hóa đơn...................................................................75 3.4.8 Biểu đồ hoạt động cập nhật cơ sở vật chất........................................................75 3.4.9 Biểu đồ hoạt động thanh toán............................................................................76 3.4.10 Biểu đồ hoạt động đăng ký xe.........................................................................76 3.4.11 Biểu đồ hoạt động quản lý trang tin tức...........................................................77 3.4.12 Biểu đồ hoạt động sinh viên bình luận............................................................77 3.4.13 Biểu đồ hoạt động sinh viên gửi liên hệ..........................................................78 3.4.14 Biểu đồ hoạt động sinh viên tìm kiếm thông tin..............................................78 3.4.15 Biểu đồ hoạt động khách hàng đăng ký quảng cáo.........................................79 3.4.16 Biểu đồ hoạt động sinh viên sửa thông tin cá nhân.........................................79 3.5 Biểu đồ lớp................................................................................................................80 3.5.1 Xác định các lớp thực thể..................................................................................80 3.5.2 Biểu đồ lớp.........................................................................................................96 3.6 Biểu đồ tuần tự..........................................................................................................96 3.6.1 Biểu đồ tuần tự đăng ký tài khoản.....................................................................96 3.6.2 Biểu đồ tuần tự đăng nhập hệ thống..................................................................96 3.6.3 Biểu đồ tuần tự sinh viên đăng ký online..........................................................97 3.6.4 Biểu đồ tuần tự đổi mật khẩu.............................................................................97 3.6.5 Biểu đồ tuần tự quản lý sinh viên......................................................................98 3.6.6 Biểu đồ tuần tự quản lý phân ca........................................................................99 3.6.7 Biểu đồ tuần tự cập nhật cơ sở vật chất.............................................................99 3.6.8 Biểu đồ tuần tự quản lý hóa đơn......................................................................100 3.6.9 Biểu đồ tuần tự đăng ký gửi xe........................................................................101 3.6.10 Biểu đồ tuần tự thanh toán.............................................................................101 3.6.11 Biểu đồ tuần tự tìm kiếm thông tin................................................................102 3.6.12 Biểu đồ tuần tự gửi liên hệ.............................................................................102 3.6.13 Biểu đồ tuần tự quản lý trang tin tức.............................................................103 3.6.14 Biểu đồ tuần tự bình luận bài viết..................................................................104 3.7 Biểu đồ thực thể quan hệ.........................................................................................104 Kết chương....................................................................................................................104 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ CÀI ĐẶT, XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH.............................105 Lớp CNPM K58 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm 4.1 Giao diện trang quản lý...........................................................................................105 4.1.1 Giao diện đăng nhập........................................................................................105 4.2 Giao diện quản lý ký túc xá.....................................................................................106 4.2.1 Giao diện quản lý tài khoản nhân viên............................................................106 4.2.2 Giao diện quản lý sinh viên.............................................................................106 4.2.3 Giao diện chi tiết sinh viên..............................................................................107 4.2.4 Giao diện quản lý hóa đơn...............................................................................107 4.2.5 Giao diện báo cáo thống kê.............................................................................108 4.3 Giao diện quản lý tin tức.........................................................................................108 4.3.1 Giao diện quản lý thể loại................................................................................108 4.3.2 Giao diện quản lý loại tin.................................................................................109 4.3.3 Giao diện quản lý tin tức..................................................................................109 4.4 Giao diện trang tin tức.............................................................................................110 4.4.1 Giao diện trang chủ..........................................................................................110 4.4.2 Giao diện trang sinh viên đăng ký tài khoản...................................................110 4.4.3 Giao diện trang sinh viên đăng nhập...............................................................111 4.4.4 Giao diện trang sinh viên đăng ký online........................................................111 4.5 Thử nghiệm.............................................................................................................112 4.5.1 Giao diện hoạt động thêm mới sinh viên.........................................................112 4.5.2 Giao diện hoạt động sửa sinh viên...................................................................114 4.5.3 Giao diện hoạt động xóa sinh viên..................................................................115 4.5.4 Giao diện hoạt động nhập hóa đơn..................................................................116 4.5.5 Giao diện hoạt động xuất hóa đơn...................................................................118 4.5.6 Giao diện hoạt động phê duyệt sinh viên.........................................................120 Kết chương....................................................................................................................121 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.........................................................................122 TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................................123 PHỤ LỤC...........................................................................................................................125 Lớp CNPM K58 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1-1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức [3].......................................................................................18 Hình 1-2 Thẻ ký túc xá.........................................................................................................22 Hình 1-3 Biên lai thu tiền.....................................................................................................22 Hình 1-4 Hợp đồng ở ký túc xá............................................................................................23 Hình 1-5 Biên bản xử phạt...................................................................................................24 Hình 1-6 Hóa đơn điện nước................................................................................................25 Hình 2-1 Ví dụ PHP.............................................................................................................40 Hình 2-2 Quy trình hoạt động của PHP [9]..........................................................................40 Hình 3-1 Biểu đồ usecase quản lý ký túc xá........................................................................56 Hình 3-2 Biểu đồ usecase quản lý sinh viên........................................................................56 Hình 3-3 Biểu đồ usecase quản lý nhân viên.......................................................................58 Hình 3-4 Biểu đồ usecase quản lý tài khoản nhân viên.......................................................59 Hình 3-5 Biểu đồ usecase quản lý hợp đồng........................................................................60 Hình 3-6 Biểu đồ usecase quản lý phòng.............................................................................61 Hình 3-7 Biểu đồ usecase quản lý khu.................................................................................62 Hình 3-8 Biểu đồ usecase quản lý cơ sở vật chất.................................................................63 Hình 3-9 Biểu đồ usecase quản lý hóa đơn..........................................................................64 Hình 3-10 Biểu đồ usecase quản lý xe.................................................................................65 Hình 3-11 Biểu đồ quản lý trang tin.....................................................................................66 Hình 3-12 Biểu đồ usecase quản lý sinh viên đăng ký online.............................................66 Hình 3-13 Biểu đồ usecase quản lý tài khoản sinh viên......................................................67 Hình 3-14 Biểu đồ usecase quản lý thể loại.........................................................................68 Hình 3-15 Biểu đồ usecase quản lý tin tức...........................................................................69 Hình 3-16 Biểu đồ usecase quản lý loại tin..........................................................................70 Hình 3-17 Biểu đồ usecase quản lý liên hệ..........................................................................71 Hình 3-18 Biểu đồ hoạt động đăng ký tài khoản.................................................................72 Hình 3-19 Biểu đồ hoạt động đăng nhập.............................................................................72 Hình 3-20 Biểu đồ hoạt động sinh viên đăng ký..................................................................73 Hình 3-21 Biểu đồ hoạt động duyệt sinh viên......................................................................73 Lớp CNPM K58 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm Hình 3-22 Biểu đồ hoạt động quản lý sinh viên...................................................................74 Hình 3-23 Biểu đồ hoạt động quản lý nhân viên.................................................................74 Hình 3-24 Biểu đồ hoạt động quản lý hóa đơn....................................................................75 Hình 3-25 Biểu đồ hoạt động cập nhật cơ sở vật chất.........................................................75 Hình 3-26 Biểu đồ hoạt động thanh toán.............................................................................76 Hình 3-27 Biểu đồ hoạt động đăng ký xe............................................................................76 Hình 3-28 Biểu đồ hoạt động quản lý tin tức.......................................................................77 Hình 3-29 Biểu đồ hoạt động quản lý bình luận..................................................................77 Hình 3-30 Biểu đồ hoạt động sinh viên gửi liên hệ.............................................................78 Hình 3-31 Biểu đồ hoạt động sinh viên tìm kiếm thông tin.................................................78 Hình 3-32 Biểu đồ hoạt động khách hàng đăng ký quảng cáo.............................................79 Hình 3-33 Biểu đồ hoạt động sinh viên sửa thông tin cá nhân............................................79 Hình 3-34 Biểu đồ tuần tự đăng ký tài khoản......................................................................96 Hình 3-35 Biểu đồ tuần tự đăng nhập hệ thống...................................................................96 Hình 3-36 Biểu đồ tuần tự sinh viên đăng ký online...........................................................97 Hình 3-37 Biểu đồ tuần tự đổi mật khẩu..............................................................................97 Hình 3-38 Biểu đồ tuần tự quản lý sinh viên.......................................................................98 Hình 3-39 Biểu đồ tuần tự quản lý phân ca..........................................................................99 Hình 3-40 Biểu đồ tuần tự cập nhật cơ sở vật chất..............................................................99 Hình 3-41 Biểu đồ tuần tự quản lý hóa đơn.......................................................................100 Hình 3-42 Biểu đồ tuần tự đăng ký gửi xe.........................................................................101 Hình 3-43 Biểu đồ tuần tự thanh toán................................................................................101 Hình 3-44 Biểu đồ tuần tự tìm kiếm thông tin...................................................................102 Hình 3-45 Biểu đồ tuần tự gửi liên hệ................................................................................102 Hình 3-46 Biểu đồ tuần tự quản lý trang tin tức................................................................103 Hình 3-47 Biểu đồ tuần tự bình luận bài viết.....................................................................104 Hình 4-1 Giao diện đăng nhập...........................................................................................105 Hình 4-2 Giao diện quản lý tài khoản nhân viên...............................................................106 Hình 4-3 Giao diện sinh viên.............................................................................................106 Hình 4-4 Giao diện chi tiết sinh viên.................................................................................107 Hình 4-5 Giao diện quản lý hóa đơn điện nước.................................................................107 Lớp CNPM K58 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm Hình 4-6 Giao diện báo cáo thống kê.................................................................................108 Hình 4-7 Giao diện quản lý thể loại...................................................................................108 Hình 4-8 Giao diện quản lý loại tin....................................................................................109 Hình 4-9 Giao diện quản lý tin tức.....................................................................................109 Hình 4-10 Giao diện trang chủ...........................................................................................110 Hình 4-11 Giao diện trang sinh viên đăng ký tài khoản....................................................110 Hình 4-12 Giao diện trang sinh viên đăng nhập................................................................111 Hình 4-13 Giao diện trang sinh viên đăng ký online.........................................................111 Hình 4-14 Form thêm sinh viên.........................................................................................112 Hình 4-15 Nhập thông tin sinh viên...................................................................................112 Hình 4-16 Thông báo lỗi thêm sinh viên...........................................................................113 Hình 4-17 Thông báo thêm sinh viên thành công..............................................................113 Hình 4-18 Chọn sinh viên cần sửa.....................................................................................114 Hình 4-19 Sửa lại thông tin sinh viên................................................................................114 Hình 4-20 Thôn báo sửa thành công..................................................................................115 Hình 4-21 Chọn sinh viên cần xóa.....................................................................................115 Hình 4-22 Thông báo xóa thành công................................................................................116 Hình 4-23 Form hiển thị chức năng nhập xuất...................................................................116 Hình 4-24 Chọn file cần nhập hóa đơn..............................................................................117 Hình 4-25 Hiển thị file hóa đơn chọn................................................................................117 Hình 4-26 Nhập hóa đơn điện nước thành công................................................................118 Hình 4-27 Form hiển thị chon chức năng nhập xuất..........................................................118 Hình 4-28 Chọn xuất hóa đơn, file được tải xuống............................................................119 Hình 4-29 Kết quả xuất hóa đơn điện nước.......................................................................119 Hình 4-30 Chọn sinh viên phê duyệt..................................................................................120 Hình 4-31 Gửi email cho sinh viên....................................................................................120 Hình 4-32 Thông báo phê duyệt thành công......................................................................121 Lớp CNPM K58 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2-1 Kiểu dữ liệu trong MySQL [7].............................................................................36 Bảng 3-1 Danh sách các Actor của Module.........................................................................54 Bảng 3-2 Danh sách các usecase..........................................................................................55 Bảng 3-3 Đặc tả usecase quản lý sinh viên..........................................................................57 Bảng 3-4 Đặc tả usecase quản lý nhân viên.........................................................................58 Bảng 3-5 Đặc tả usecase quản lý tài khoản nhân viên.........................................................59 Bảng 3-6 Đặc tả usecase quản lý hợp đồng.........................................................................60 Bảng 3-7 Đặc tả usecase quản lý phòng...............................................................................61 Bảng 3-8 Đặc tả usecase quản lý khu...................................................................................62 Bảng 3-9 Đặc tả usecase quản lý cơ sở vật chất..................................................................63 Bảng 3-10 Đặc tả usecase quản lý hóa đơn..........................................................................64 Bảng 3-11 Đặc tả usecase quản lý xe...................................................................................65 Bảng 3-12 Đặc tả usecase quản ký sinh viên đăng ký online..............................................67 Bảng 3-13 Biểu đồ usecase quản lý thể loại........................................................................68 Bảng 3-14 Biểu đồ usecase quản lý thể loại........................................................................69 Bảng 3-15 Biểu đồ usecase quản lý thể loại........................................................................70 Bảng 3-16 Biểu đồ usecase quản lý liên hệ..........................................................................71 Bảng 3-17 Bảng thực thể roles.............................................................................................80 Bảng 3-18 Bảng thực thể users............................................................................................80 Bảng 3-19 Bảng thực thể position........................................................................................81 Bảng 3-20 Bảng thực thể employees....................................................................................81 Bảng 3-21 Bảng thực thể shifts............................................................................................82 Bảng 3-22 Bảng thực thể assignations.................................................................................82 Bảng 3-23 Bảng thực thể regions.........................................................................................83 Bảng 3-24 Bảng thực thể rows.............................................................................................83 Bảng 3-25 Bảng thực thể type_rooms..................................................................................84 Bảng 3-26 Bảng thực thể rooms...........................................................................................85 Bảng 3-27 Bảng thực thể cources........................................................................................85 Bảng 3-28 Bảng thực thể type_facilities..............................................................................85 Lớp CNPM K58 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm Bảng 3-29 Bảng thực thể students........................................................................................86 Bảng 3-30 Bảng thực thể facilities.......................................................................................87 Bảng 3-31 Bảng thực thể prices...........................................................................................87 Bảng 3-32 Bảng thực thể contracts......................................................................................88 Bảng 3-33 Bảng thực thể type_vehicles...............................................................................88 Bảng 3-34 Bảng thực thể vehicles........................................................................................89 Bảng 3-35 Bảng thực thể categories....................................................................................89 Bảng 3-36 Bảng thực thể bills..............................................................................................90 Bảng 3-37 Bảng thực thể bill_rooms...................................................................................91 Bảng 3-38 Bảng thực thể advertisers...................................................................................91 Bảng 3-39 Bảng thực thể advertises.....................................................................................92 Bảng 3-40 Bảng thực thể type_news....................................................................................93 Bảng 3-41 Bảng thực thể news............................................................................................93 Bảng 3-42 Bảng thực thể comments....................................................................................94 Bảng 3-43 Bảng thực thể type_contacts...............................................................................94 Bảng 3-44 Bảng thực thể contacts........................................................................................95 Bảng 3-45 Bảng thực thể banners........................................................................................95 Lớp CNPM K58 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm MỞ ĐẦU 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài Ngày nay, việc ứng dụng tin học vào đời sống khá phổ biến. Không những thế nó còn trở thành một ngành công nghệ mũi nhọn và không thể thiếu trong cuộc sống, góp phần vào sự thành công của từng ngành. Và tất nhiên, trong ngành Giáo dục cũng vậy, nó góp phần quản lý và dạy học được thuận tiện và dễ dàng hơn. Quản lý ký túc xá là một vấn đề được đặt ra ở các trường có ký túc xá. Vì vậy có rất nhiều chương trình và công trình nghiên cứu về đề tài quản lý ký túc xá. Qua nghiên cứu và khảo sát thực tế thì nhiều công việc trong Quản lý ký túc xá của trường Đại học Mỏ Đại Chất chưa thực sự áp dụng tối đa tin học vào việc quản lý. Nên qua đó nhóm làm đồ án tốt nghiệp muốn áp dụng công nghệ thông tin để xây dựng Website quản lý ký túc xá cũng như quản lý và cung cấp các thông tin cho sinh viên. Trường Đại học Mỏ - Địa Chất là một trường lớn với lượng sinh viên khá nhiều như hiện nay thì nhu cầu xin vào ở tại kí túc xá của trường là rất đông. Ngoài ra, các công việc quản lý nhân viên, quản lý cơ sở vật chất, điện nước, tìm kiếm thông tin và liên hệ là rất cần thiết. Và việc quản lý trên máy tính mang lại hiệu quả cao về nguồn nhân lục, kinh tế. 2. Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Từ những phân tích trên, ý tưởng cho một Website quản lý Ký túc xá hình thành nhằm mục đích giúp cho cán bộ nhân viên thuận tiện trong việc quản lý sinh viên trong ký túc xá cũng như giúp sinh viên có thể cập nhật thông tin chính xác và kịp thời. Trong báo cáo đồ án này sẽ tập trung trình bày tính cấp thiết của đề tài, mục đích chọn đề tài, khảo sát và xác lập dự án, phân tích đặc tả chi tiết các chức năng của hệ thống, thiết kế hệ thống và cài đặt, xây dựng chương trình. Đây là website rất hữu ích cho ban quản lý ký túc xá, tuy không phải là mới nhưng do kinh nghiệm của nhóm làm đồ án tốt nghiệp chưa nhiều và còn nhiều hạn chế cũng như sai sót mong thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện hơn. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN Chương này bao gồm giới thiệu một cách tổng quát về chủ đề của đồ án, nêu ra được mục đích, yêu cầu cần thực hiện trong việc xây dựng hệ thống và sẽ thực hiện khảo sát sơ bộ hiện trạng của Ký túc xá của trường Đại học Mỏ - Địa Chất, sau đó đi vào khảo sát chi tiết để xác định yêu cầu cụ thể cho hệ thống cần xây dựng. Và từ phần khảo sát được ta đi xác lập dự án. 1.1 Lý do chọn đề tài Ký túc xá trường Đại học Mỏ - Địa Chất Hà Nội về quy mô là khá lớn nên việc quản lý thông tin cán bộ nhân viên, quản lý sinh viên nội trú và cơ sở vật chất, các phòng, quản lý hóa đơn, thu chi điện nước, tìm kiếm thông tin, liên hệ… là rất cần thiết. Ngày nay việc quản lý trên máy tính mang lại hiệu quả cao về nguồn nhân lực, kinh tế. Đặc biệt vào đầu năm số lượng sinh viên đăng ký vào ở ký túc xá là rất nhiều vì vậy nếu có một chương trình quản lý ký túc sẽ giúp công việc nhanh hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian cho công tác quản lý. Nhóm tác giả đồ án nhận thấy làm đề tài Quản lý là phù hợp với khả năng và năng lực hiện có của mình. 1.2 Mục đích Mục tiêu được xác định hàng đầu quản ký Ký túc xá là nâng cao chất lượng quản lý sinh viên, nhằm giúp quy trình quản lý được chặt chẽ và thuận tiện nhất. Chương trình đảm bảo được các khâu quản lý, phù hợp với nhu cầu quản lý Ký túc xá trong trường. Giúp sinh viên cập nhật được các tin tức một cách chính xác và nhanh nhất. Nâng cao và gắn kết quan hệ giữa cán bộ quản lý và sinh sinh được mật thiết hơn. 1.3 Yêu cầu cần thực hiện 1.3.1 Yêu cầu quản lý ký túc xá      Một số yêu cầu của bài toán quản lý ký túc xá được liệt kê như sau: Quản lý nhân viên: số lượng nhân viên, thông tin của nhân viên, quản lý ca trực của từng nhân viên. Quản lý sinh viên: số lượng sinh viên, thông tin của từng sinh viên. Quản lý hợp đồng: số lượng hợp đồng, thông tin hợp đồng. Quản lý phòng: tình trạng phòng, số lương sinh viên hiện tại ở, số lượng sinh viên tối đa có thể ở trong phòng, cơ sở vật chất trong phòng. Quản lý khu, dãy: tình trạng khu và dãy, số lượng sinh viên hiện tại ở trong từng khu và trong từng dãy. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm    Quản lý hóa đơn: bao gồm quản lý hóa đơn điện nước của từng phòng, hóa đơn phòng của từng sinh viên. Quản lý cơ sở vật chất: số lượng cơ sở vật chất trong phòng, tình trạng cơ sở vật chất hiện có trong phòng. Quản lý xe: số lượng xe đăng ký gửi trong ký túc xá, thông tin xe của sinh viên. 1.3.2 Yêu cầu quản lý trang tin tức           Yêu cầu đối với trang tin tức của ký túc xá bao gồm: Quản lý thể loại: các thể loại tin tức, chia thành các thể loại để dễ dàng quản lý các bài đăng, trong mỗi thể loại tin tức thì có các loại tin. Quản lý loại tin: quản lý được tất cả các loại tin, trong 1 thể loại thì có nhiều loại tin, và trong 1 loại tin thì có nhiều các tin tức khác nhau. Quản lý tin tức: quản lý được tất cả các tin tức, bài đăng của trang web. Quản lý bình luận: quản lý được tất cả các bình luận trong mỗi bài viết. Quản lý quảng cáo: quản lý được người đặt quảng cáo, và danh sách các quảng cáo và số quảng cáo được đặt. Quản lý sinh viên đăng ký online: số lượng sinh viên đăng ký vào ở, thông tin sinh viên đăng ký, phê duyệt cho sinh viên. Quản lý tài khoản sinh viên: thông tin tài khoản sinh viên. Quản lý menu: quản lý các danh mục hiển thị trong thanh menu của trang web. Quản lý liên hệ: gửi các liên hệ, các thông báo mới nhất tới sinh viên, phản hồi lại các thắc mắc cho sinh viên. Quản lý banner: quản lý được các ảnh slide nằm trong trang chủ của trang web. 1.4 Khảo sát hệ thống 1.4.1 Mục đích và nội dung khảo sát A. Mục đích  Xây dựng hệ thống mới nhằm mục đích thay thế hệ thống cũ đã có phàn không phù hợp với nhu cầu của người dùng. Việc khảo sát nhằm để: Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi trường hoạt động của hệ thống. Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ và cung cách họat động của hệ thống. Chỉ ra những chỗ hợp lý của hệ thống, cần được kế thừa và các chỗ bất hợp lý của hệ thống cần được nghiên cứu khắc phục. Đưa thêm được những chức năng mới vào để phù hợp với hệ thống hơn.  B. Nội dung khảo sát Tìm hiểu môi trường, nghiên cứu cơ cấu tổ chức của hệ thống.    Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm       Nghiên cứu các chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của từng đối tượng trong ban quản lý, và sự phân cấp quyền hạn. Thu thập nghiên cứu các hồ sơ sổ sách, các tệp cùng với các phương thức xử lý các thông tin trong ban quản lý. Thống kê các phương tiện và tài nguyên có thể sử dụng. Thu thập các đòi hỏi về thông tin, các ý kiến phê phán, phàn nàn về hiện trạng, các dự đoán, nguyện vọng và kế hoạch tương lai. Đánh giá hiện trạng và đề ra hướng giải quyết cho phù hợp với nhu cầu người dùng. Lập hồ sơ tổng thể về hiện trạng. 1.4.2 Khảo sát hiện trạng A. Khảo sát sơ bộ Hệ thống Website quản lý ký túc xá là một chương trình quản lý, thực hiện đầy đủ các chức năng, nhằm quản lý các sinh viên ở và sinh hoạt ký túc, cập nhật các thông tin tới toàn thể sinh viên trong và ngoài ký túc xá.     Các ràng buộc hệ thống bao gồm: Hệ thống phải được sử dụng bởi tất cả thành viên trong ban quản lý Ký túc xá. Và đặc biệt là các bạn sinh viên trong trường có nhu cầu ở có thể đăng ký trực tiếp trên trang tin của Ký túc xá. Hệ thống có giao diện thuận tiện, dễ sử dụng với người dùng. Hệ thống phải bắt đầu hoạt động 6 tháng từ khi triển khai. Kinh phí thực hiện phải đảm bảo ít nhất, mà chương trình vẫn đảm bảo được tốt nhất. C. Khảo sát chi tiết  Ký túc xá trường Đại học Mỏ - Địa Chất được chia làm 2 khu: Khu A Ký túc xá khu A gồm có 2 tòa D1 và D2, mỗi tòa 5 tầng với số lượng 120 phòng có thể bố trí chỗ ở cho khoảng 900 sinh viên nội trú. Bên cạnh Ký túc xá là hệ thống canteen, nhà ăn tiêu chuẩn, sân thể thao phục vụ sinh viên nội trú. Bên trong KTX là các hạng mục tiện ích như: phòng Câu lạc bộ sinh viên, hệ thống wifi được đầu tư hiện đại phủ sóng toàn bộ các tầng, phòng đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên.  Các phòng nội trú đều có công trình phụ khép kín, mỗi sinh viên đều có không gian riêng với tủ đựng đồ, giá sách. Giá điện và nước sinh hoạt được tính theo quy định của Nhà nước.[CITATION Thô \l 1033 ] Khu B Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm Ký túc xá khu B (D3) gồm 09 tầng với tổng số 64 phòng, được trang bị thang máy hiện đại. Ký túc xá nằm trong khuôn viên khu giảng đường, nên rất thuận tiện cho việc đi lại của sinh viên.[CITATION Thô1 \l 1033 ]  D. Quy trình quản lý Cơ cấu tổ chức Bộ phận quản lý ký túc xá thuộc Trung tâm hỗ trợ sinh viên với người đứng đầu là: TS Đỗ Thanh Sơn- Giám đốc và Phó giám đốc là: ThS Phạm Quang Ba. Hình 1-1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức [CITATION Tru \l 1033 ]  Quy trình quản lý Ký túc xá a. Quy trình đăng ký ở ký túc xá Trường hợp hệ thống đang sửa chữa và bảo trì thì sinh viên đến đăng ký trực tiếp. Khi sinh viên có nhu cầu ở sẽ đến tại phòng trực của ký túc xá để làm thủ tục đăng ký. Nếu không còn phòng thì nhân viên quản lý báo hết phòng. Nếu còn phòng, nhân viên sẽ hướng dẫn sinh viên đăng ký và yêu cầu điền vào hợp đồng bao gồm các thông tin: o Họ tên, năm sinh, ... đồng ý với hợp đồng ký tên và gửi lại nhân viên. o Còn có những thắc mắc thì hỏi lại, nêu ý kiến, ... Sinh viên đăng ký ở thành công trong ký túc sẽ được cấp thẻ ký túc sau 15 ngày. Sinh viên đang ở muốn chuyển phòng thì: o Làm đơn đề nghị với ban quản lý. o Nhân viên xem xét yêu cầu, nếu thấy lý do hợp lý thì cho sinh viên đó chuyển và chỉnh sửa lại trong hợp đồng. Khi sinh viên đang ở ký túc khi muốn chuyển ra ngoài thì: o Cần báo cáo trước với ban quản lý ký túc. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm o Nhân viên thêm chỗ chống vào danh sách phòng ở, tiện cho sinh viên khác đăng ký vào và làm lại danh sách phòng, kết thúc hợp đồng sinh viên đó. Quản lý ra vào của sinh viên trong ký túc xá: Sinh viên ở trong ký túc xá phải có thẻ ký túc, còn đối với sinh viên ở ngoài ra vào phải xuất tình thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân. Quản lý điện, nước: Cuối tháng ban quản lý sẽ cử người đi đến các phòng để chốt số điện, nước. Lập hóa đơn điện, nước cho các phòng. Quản lý cơ sở vật chất: Ban quản lý lập kế hoạch tu sửa, bảo dưỡng nhằm tạo điều kiện sinh hoạt cho sinh viên trong khu vực ký túc xá. Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cán bộ và đáp ứng nhu cầu của sinh vên trong sinh hoạt, học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên. Quản lý phòng: Ban quản lý sẽ kiểm tra phòng định kỳ để nắm bắt được tình trạng phòng hiện nay như hế nào, thống kê số lượng sinh viên trong phóng đề lập báo cáo. Đầu mỗi năm ban quản lý sẽ xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy và quản lý các thiết bị phòng cháy. Tổ chức thu lệ phí ký túc xá theo đúng quy định. Hỗ trợ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật, giải trí, học tập. Nhằm tạo cho sinh viên một cuộc sống với một nếp sinh hoạt văn hóa, văn minh. Cung cấp các dịch vụ như: ý tế, nhà ăn, căng tin. b. Quy trình quản lý trang tin tức của ký túc xá Nhân viên sẽ cập nhật các tin tức theo từng loại, từng chuyên mục, các thông tin liên quan đến Ký túc xá, những chính sách và nội quy, quy định để sinh viên nắm được. Các thông tin liên hệ, giải đáp thắc mắc sẽ được ghi lại và phản hồi tới sinh viên. Sinh viên thực hiện đăng ký vào ở và đăng ký gửi xe (đối với sinh viên đăng ký ở trong ký túc thành công) trên trang tin tức này. Đối với sinh viên đã vào ở thì sẽ được nhận thông báo cũng như sẽ gửi liên hệ tới ban quản lý theo tài khoản đã đăng ký trước đó. c. Quy trình đăng ký online Về phía sinh viên: Sinh viên có nhu cầu ở sẽ truy cập vào trang web của ký túc xá và làm theo hướng dẫn trong phần đăng ký online. o Đầu tiên, sinh viên phải tạo cho mình một tài khoản để truy cập vào hệ thống đăng ký online. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm o Sau khi có tài khoản, sinh viên sẽ vào phần đăng ký online để thực hiện, điền đầy đủ các thông tin và nhu cầu của mình. o Sau khi đăng ký xong thì chờ ban ký túc phê duyệt và nhận thông báo kết quả đăng ký. Nếu thành công thì sẽ đến ký túc xá hoàn tất thủ tục đăng ký theo như thông báo. Về phía nhân viên: Nhân viên sẽ kiểm tra danh sách đăng ký online của sinh viên, xem xét và duyệt các sinh viên đủ điều kiện đăng ký ở trong ký túc xá. d. Quy trình quản lý tin tức Nhân viên sẽ quản lý tất cả các tin tức đăng lên website, tin tức sẽ được quản lý theo thể loại, có rất nhiều các thể loại khác nhau và mỗi thể loại chứa các loại tin khác nhau. o Ban đầu nhân viên sẽ thêm các thể loại, 1 website tin tức thì có rất nhiều các thể loại khác nhau bao gồm: tin tức, thông báo, văn bản tài liệu, hoạt động sinh viên, liên hệ, dịch vụ tiện ích, ký túc xá, giới thiệu …v…v o Sau khi thêm các thể loại thì chúng ta thêm các loại tin, trong mỗi thể loại thì có nhiều loại tin khác nhau.  Trong thể loại “tin tức” thì sẽ có các loại tin như “nội trú, đào tạo, văn hóa xã hội”.  Trong thể loại “dịch vụ tiện ích” thì sẽ có các loại tin như “gửi xe, internet/wifi, nhà khách, dịch vụ thiết yếu” …v…v. o Khi có các loại tin theo thể loại, thì sẽ thêm các tin tức, mỗi loại tin thì sẽ chứa nhiều tin tức khác nhau và tin tức sẽ được hiển thị theo nhóm thể loại và nhóm loại tin. o Trong trường hợp muốn tin tức luôn hiện lên trên đầu và ở trong bảng tin nổi bật thì tích chọn vào trạng thái “Bật” trong trường “Tin nổi bật” và ngược lại nếu muốn tin đó không xuất hiện ở đầu bảng tin chỉ cần tích chọn vào trạng thái “Tắt” trong trường “Tin nổi bật”. o Nếu muốn tác động đến 1 tin tức để tin đó không xuất hiện trên bảng tin hoặc ngược lại thì kích chọn vào trạng thái “Tắt” hoặc “Bật” trong trường “Trạng thái”. e. Quản lý bình luận Quản lý được tất cả các bình luận của sinh viên trong mỗi bài viết, trong một bài viết có thể có 1 hoặc nhiều bình luận, nhân viên có thể thảo tác xóa các bình luận nếu như nó không hợp nội dung cũng như hình thức. f. Quản lý liên hệ Trong quá trình sinh viên ở trong ký túc xá sẽ có những đóng góp ý kiến, yêu cầu, tương tác với ban quản lý ký túc xá. Trong liên hệ sẽ có các loại liên hệ như: Đóng góp ý kiến, Thắc mắc kiến nghị, Yêu cầu sửa chữa cơ sở vật chất. Nhân viên sẽ tiếp nhận các liên
- Xem thêm -