Tài liệu Xây dựng trang web tv-online

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Xây dựng trang Web TV-Online Giáo viên hướng dẫn: Thầy Đoàn Quang Minh Sinh viên thực hiện: Tạ Đức Trung A06771 Nội dung trình bày  Lời nói đầu và giới thiệu chương trình.  Giới thiệu về Raptier  Giới thiệu về WebService.  Xây dựng chương trình TV-Online 2 Phần mở đầu • Nông nghiệp chiếm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta, ghóp phần quan trọng trong việc tăng nguồn hàng xuất khẩu, tăng nguồn ngoại tệ để phát triển kinh tế. • Tuy nhiên tốc độ, chất lượng tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, nông thôn còn thấp. Chất lượng và số lượng sản phẩm nông nghiệp của nước ta chưa thể so sánh với các nước khác bởi các nguyên nhân chính sau đây :  Tình hình dịch bệnh, thời tiết khắc nghiệt.  Các kỹ thuật canh tác, sản xuất mới chưa được phổ cập cho nông dân nhanh chóng.  Không đủ nhân lực để tuyên truyền. • Trang web TV-Online đem lại một cách thức truyền bá kỹ thuật trên internet đến cho người dân. 3 Tổng quan về Raptier • Khái niệm về Raptier • Mô hình hoạt động của Raptier • Các đặt trưng cơ bản của Raptier • Các truy vấn với Raptier 4 Khái niệm về Raptier • Định nghĩa Raptier – – – – – Là 1 template được sinh ra trên nền ASP.NET,C#,VB.NET Sinh ra 1 cơ sở dữ liệu linh hoạt để điều khiển các ứng dụng Hỗ trợ cho nhiều loại CSDL như SQL,Access,Orcle... Dễ dàng sử dụng , tích kiệm thời gian phát triển , kiểm thử Tăng hiệu suất và chất lượng của quá trình viết code • Khái quát chức năng của Raptier – Tạo ra đầy đủ các tầng truy nhập dữ liệu – Tạo ra các giao diện sử dụng trên nền ASP.NET và WINFORM – Tạo ra các tư liệu về table , view , stored procedure cho CSDL 5 Mô hình hoạt động của Raptier 6 Các đặc trưng cơ bản của Raptier • Tự động sinh ra các lớp 7 Các đặc trưng cơ bản của Raptier • Sinh ra các stored Procedure 8 Các truy vấn Raptier với Tầng DB • • • • • • Retrieving Data Inserting Data Updating Data Deleting Data Using Transaction Calling stored Procedure 9 Các truy vấn Raptier với Tầng UI 10 Tổng quan về WebService • Khái niệm Webservice  Web service là sự kết hợp các máy tính cá nhânvới các thiết bị khác, các cơ sở dữ liệu và các mạng máy tính để tạo thành một cơ cấu tính toán ảo mà người sử dụng có thể làm việc thông qua các trình duyệt mạng. • Thành phần Webservice     XML : Entendsible Markup Language. WSDL : Web Service Description Language. SOAP – Simple Object Access Protocol. UDDI : Universal Description, Discovery and Integration. 11 Sơ đồ hoạt động Webservice 12 Ứng dụng Webservice • Xây dựng webservice để uploadfile. • Lấy các webservice về thời tiết và tỷ giá có ở trên mạng đưa vào ứng dụng TV-Online 13 Các chức năng chính của chương trình • Một số chức năng chính của Admin  Quản lý video.  Đặt lịch phát sóng. • Một số chức năng dành cho User  Xem video offline  Xem video online  Ghi âm tin nhắn 14 Mô hình TV-Online 15 Một số chức năng dành cho Admin • Chức năng quản lý video  Video upload lên server được convert về dạng .flv     Tự động convert. Giảm tối đa dung lượng file video. Đảm bảo chất lượng âm thanh và hình ảnh. Dùng ffmpeg để convert. 16 Một số chức năng dành cho Admin • Chức năng đặt lịch phát sóng     Khi đến thời gian đã sắp đặt video tự động được phát. Phát lần lượt hết video này đến video khác. Video được phát đồng bộ tủy thởi điểm user chọn xem video. Phát video đồng bộ giữa các trình duyệt. 17 Một số chức năng dành cho User • Chức năng xem video offline 18 Một số chức năng dành cho User • Chức năng xem video online  Mô hình : 19 Một số chức năng dành cho User  Video storage : Nơi lưu trữ video trên hệ thống.  Red5 : là một chương trình thu phát dựa trên giao thức RTMP (real time media protocol) do Adobe phát triển với ưu điểm là truyền âm thanh hình ảnh với tốc độ nhanh,hạn chế giật đường truyền,chất lượng âm thanh hình ảnh tốt. 20
- Xem thêm -