Tài liệu Xây dựng nội dung và tiêu chuẩn tuyển chọn đội tuyển bóng đá nam sinh viên trường đại học an giang.ppt

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PPT |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
quocphongnguyen

Tham gia: 21/04/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH TRẦN NGỌC HÙNG XÂY DỰNG NỘI DUNG VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NAM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Chuyên ngành: Mã số: Huấn luyện thể thao 60 81 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Huỳnh Trọng Khải BẮC NINH – 2011 NỘI DUNG BÁO CÁO • PHẦN MỞ ĐẦU • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU • CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU • CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN • KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI • Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long hàng năm đều có tổ chức Hội thao các Trường Đại học và Cao Đẳng Sư phạm về các môn Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh .v.v… Trường Đại học An giang là một thành viên của Hội thao này và thành tích thể thao mà Trường đạt được trong hội thao là khá tốt . • Tuy nhiên việc tuyển chọn các sinh viên vào các đội tuyển thể thao của trường Đại học An Giang hiện nay đều theo phương pháp quan sát chủ quan của các Thầy Cô, do đó có thể bỏ sót những tài năng mà không được tuyển chọn. Do vậy việc tìm ra một nội dung, tiêu chuẩn để tuyển chọn đội tuyển bóng đá trong sinh viên là những điều làm tôi tâm đắc và hôm nay tôi mạnh dạn đi đến quyết định chọn đề tài: • Xây dựng nội dung và tiêu chuẩn tuyển chọn đội tuyển bóng đá nam sinh viên trường Đại học An Giang. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU • - Đề tài nghiên cứu trên nhằm đáp ứng mục đích xây dựng được Nội dung và Tiêu chuẩn tuyển chọn cho đội tuyển Bóng đá nam sinh viên Trường Đại học An Giang. Từ đó sẽ nâng cao hơn nữa trình độ vận động viên và làm cơ sở để tuyển chọn một cách có khoa học, nhằm nâng cao chất lượng của đội tuyển bóng đá nam của Trường Đại học An Giang ngày một tốt hơn. 4 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Để thực hiện được mục đích nghiên cứu chúng tôi đề ra 3 mục tiêu sau: Mục tiêu 1: Lựa chọn nội dung (test) tuyển chọn cho đội tuyển bóng đá nam sinh viên trường Đại học An Giang. Bước 1: Tổng hợp các test tuyển chọn vận động viên đội tuyển bóng đá nam. Bước 2: Phỏng vấn chuyên gia về việc sử dụng các test tuyển chọn vận động viên đội tuyển bóng đá nam. Bước 3: Kiểm định độ tin cậy của các test đã lưa chọn Mục tiêu 2: Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn cho đội tuyển bóng đá nam sinh viên trường Đại Học An Giang. Bước 1: Xác định thực trạng về thể hình, thể lực và kỹ thuật (thông qua các test đã chọn) của 61 sinh viên thi tuyển vào đội tuyển bóng đá nam trường Đại học An Giang. Bước 2: Xây dựng tiêu chuẩn (thang điểm) tuyển chọn vận động viên đội tuyển bóng đá nam trường Đại Học An Giang Mục tiêu 3: Đánh giá sự phát triển về hình thái, tố chất thể lực và kỹ thuật của sinh viên đội bóng đá nam ĐHAG sau một năm tập luyện. • Lấy số liệu lần 3 sau một năm luyện tập các nội dung về thể hình,thể lực và kỹ thuật của 25 sinh viên đội bóng đá nam trường ĐHAG để đánh giá 5 sự tăng trưởng của đội bóng. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. ĐƯỜNG LỐI VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO SINH VIÊN. 1.3. NGUỒN GỐC – SỰ PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC TRƯNG MÔN BÓNG ĐÁ 1.4. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN CHỌN 1.5. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 6 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1.1. Phương pháp tham khảo tài liệu 2.1.2. Phương pháp phỏng vấn 2.1.3. Phương pháp kiểm tra sư phạm 2.1.3.1. Test đánh giá thể lực: 2.1.3.2. Các test đánh giá kỹ thuật: 2.1.4. Phương pháp nhân trắc học: 2.1.4.1. Chiều cao đứng: 2.1.4.2. Cân nặng: 2.1.5. Phương pháp thống kê toán: 7 2.2 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu: Nội dung và tiêu chuẩn tuyển chọn đội tuyển bóng đá nam sinh viên trường Đại học An Giang. 2.2.2 Khách thể nghiên cứu Sinh viên tham gia thi tuyển vào đội tuyển bóng đá nam của trường Đại học An Giang Số lượng: 61 sinh viên 2.2.3 Địa điểm nghiên cứu: Trường Đại học An Giang 2.2.4 Kế hoạch nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu từ tháng 8 12 năm 2008 đến tháng 12 năm 2010 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1. Lựa chọn nội dung (test) tuyển chọn vận động viên đội tuyển bóng đá nam trường Đại học An Giang. 3.1.1. Tổng hợp các test tuyển chọn vận động viên đội tuyển bóng đá nam. Căn cứ vào các tài liệu liên quan đến bóng đá; vào kinh nghiệm thực tế cùng với điều kiện về cơ sở vật chất của Trường Đại học An Giang, đề tài đã tổng hợp và lựa chọn các test đánh giá về hình thái, thể lực và kỹ thuật bóng đá như sau: 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Các test về thể hình: Chiều cao đứng (cm) Cân nặng (kg) Vòng đùi (cm) Vòng cẳng chân (cm) Vòng ngực hít vào (cm) Vòng ngực thở ra (cm) Chiều cao ngồi (cm) Các test về thể lực: Nhanh: 1. Chạy 15m tốc độ cao (s) 2. Chạy 30m tốc độ cao (s) 3. Chạy 30m xuất phát cao (s) 4. Chạy 60m xuất phát cao (s) - Mạnh: 1. Bật xa tại chỗ (cm) 2. Bật cao tại chỗ (cm) 3. Nằm gập bụng 30” (lần) 4. Gánh tạ - Bền: 1. Chạy 800m (s) 2. Chạy 1.500m (s) 3. Test cooper -12 phút (m) 4. Chạy 5 phút (m) - Khéo léo: 1. Chạy luồn cọc 20m (s) 2. Nhảy dây 2 phút (lần) 3. Tâng bóng di chuyển (lần) 4. các bài tập xoay trở - Dẻo 1. Gập thân từ tư thế đứng (cm) 2. Xoạc dọc 3. Xoạc ngang Các test kỹ thuật cầu thủ: 1. Tâng bóng bằng hai Các test kỹ thuật cầu thủ: chân.  2. Tâng Tâng bóng bóng bằng bằng hai các bộ chân. phận cơ thể  bóngtốc bằng 3. Tâng Dẫn bóng độ các cao bộ 20m phận cơ thể 4. Dẫn bóng luồn cọc 30m  Dẫn bóng tốc độ cao 20m 5. Dẫn bóng luồn cọc 30m  Dẫn bóng luồn cọc 30m sút cầu môn  bóng luồnchuẩn cọc 30m 6. Dẫn Chuyền bóng từ sút môn cự licầu 15m  7. Chuyền Chuyền bóng bóng chuẩn chuẩn từ từ cự cự lili 15m 20m  chuẩn 8. Chuyền Đá bóngbóng xa với hànhtừ lang cự 5mli 20m  Đá bóng xa với hành lang 5m 9. Đá bóng xa với hành lang 7m 10. Tại chổ ném biên  Đá bóng xa với hành lang 11.7m Ném biên có đà 12. Sútchổ bóng vàobiên ô qui định  Tại ném của cầu môn từ 6m  Ném biên có đà 13. Sút bóng bằng chính  diện Sút bóng vàomôn ô quitừđịnh vào cầu 11m của cầu môn từ 6m 14. Sút bóng vào cầu môn từ  20m Sút bóng bằng chính diện vào cầu môn từ 11m 15. Khống chế bóng từ cự li  10m Khống chếxà) bóng từ cự li (bóng 10m (bóng xà) 14.Khống chế bóng từ cự li  10m Khống chếbổng) bóng từ cự li (bóng 10m (bóng bổng) 17. Khống chế bóng từ cự li  20m Khống chếbổng) bóng từ cự li (bóng 20m (bóng bổng) 18. Khống chế bóng bằng  ngực Khống từchế cự libóng 10mbằng ngực từ cự li 10m 1. 2. 3. 4. Các test kỹ thuật thủ môn: Tâng bóng bằng hai chân Chuyền bóng chuẩn từ cự li 15m Chuyền bóng chuẩn từ cự li 20m Đá bóng xa hành lang 5m 5. Đá bóng xa hành lang 7m 6. Bắt bóng từ quả đá phạt đền 7. Bắt bóng từ quả đá phạt góc 8. Bắt bóng từ quả đá nửa nẩy từ cự li 6m 9. Ném bóng xa bằng 1 tay chuẩn 3.1.2. Phỏng vấn chuyên gia về việc sử dụng các test tuyển chọn vận động viên đội tuyển bóng đá nam. • Căn cứ vào hệ thống test đã lựa chọn ở mục 3.1.1, chúng tôi đã xây dựng và gửi phiếu phỏng vấn đến các Giáo viên và Huấn luyện viên của một số trường và các Câu lạc bộ bóng đá để chọn ra các test tuyển chọn phù hợp, thường sử dụng trong công tác tuyển chọn. • Theo kết quả lựa chọn trong bảng phỏng vấn, đề tài tiến hành xử lý bằng cách quy đổi số lượt lựa chọn bằng điểm theo các phương án sau: thường sử dụng tương đương 3 điểm; ít sử dụng tương đương 1 điểm; và không sử dụng tương đương 0 điểm. Từ đó tính tỷ lệ giữa tổng điểm đạt được với tổng điểm tuyệt đối (3 điểm x 60 phiếu thu vào) và chỉ lấy những test từ 60% trở lên. Kết quả được trình bày theo bảng 3.1 như sau: Bảng 3.1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các test tuyển chọn n=60 S T T MỨC ĐỘ SỬ DỤNG TEST THỂ HÌNH Số phiếu phát ra Thường Ít Không Điểm qui đổi Tỉ lệ % 1 Chiều cao đứng 60 60 0 0 180 100,00 2 Cân nặng 60 55 1 4 166 92,22 3 Vòng đùi 60 10 9 41 39 21,7 4 Vòng cẳng chân 60 5 10 45 25 13,89 5 Vòng ngực hít vào 60 8 12 40 36 20.00 6 Vòng ngực thở ra 60 6 9 45 27 15,00 7 Chiều cao ngồi 60 1 6 53 9 5,00 Bảng 3.1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các test tuyển chọn Mức độ sử dụng n=60 Số phiếu Điểm TEST THỂ LỰC N H A N H M Ạ N H B Ề N K H É O D Ẻ Tỉ lệ % phát ra Thường Ít Không qui đổi Chạy 15m TĐC 60 7 14 39 35 19,44 Chạy 30m TĐC 60 52 8 0 164 91,11 Chạy 60m TĐC 60 7 16 37 37 20,56 Chạy 30m XPC 60 10 21 29 51 28,83 Bật xa tại chỗ 60 45 12 3 147 81,67 Bật cao tại chỗ 60 12 20 28 56 31,11 Lò cò 60 3 23 34 32 17,78 Gánh tạ 60 1 7 52 10 5,56 Chạy 1.000m 60 2 8 50 14 7,78 Chạy 1.500m 60 39 18 3 135 75,00 Chạy 5 phút 60 0 13 47 13 7,22 Test Cooper 60 24 20 16 92 51,11 Chạy luồn cọc 20m 60 49 7 4 154 85,56 Nhảy dây 2 phút 60 1 15 44 18 10,00 Tâng bóng di chuyển 60 8 30 22 54 30,00 Bài tập xoay trở 60 4 24 32 36 20,00 Gập thân từ tư thế đứng 60 17 32 11 83 46,11 Xoạt dọc 60 5 30 25 45 25,00 Bảng 3.1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các test tuyển chọn MỨC ĐỘ SỬ DỤNG n=60 Số STT TEST KỸ THUẬT CẦU THỦ phiếu phát ra Thường Ít Không Điểm qui đổi Tỉ lệ % 1 Tâng bóng bằng 2 chân 60 48 11 1 155 87,78 2 Tâng bóng 12 bộ phận 60 2 41 17 47 26,11 3 Dẫn bóng tốc độ cao 20m 60 12 23 25 59 32,78 4 Dẫn bóng luồn cọc 30m 60 8 10 42 34 18,89 5 Dẫn bóng luồn cọc 30m Sút cầu môn 60 51 3 6 156 86,67 6 Chuyền chuẩn từ cự li 15m 60 13 8 39 47 26,11 7 Chuyền chuẩn từ cự li 20m 60 52 1 7 157 87,22 8 Đá bóng xa hành lang 5m 60 10 6 44 36 20,00 9 Đá bóng xa hành lang 7m 60 48 3 9 147 81,67 10 Sút bóng vào ô qui định tù 6m 60 5 8 47 23 12,78 11 Sút bóng chính diện vào cầu môn từ 11m 60 49 3 8 150 83,33 12 Sút bóng vào cầu môn từ 20m 60 8 7 45 31 17,22 13 Khống chế bóng từ cự li 10m bóng xà 60 6 10 44 28 15,56 14 Khống chế bóng từ cự li 10m bóng bổng 60 5 7 48 22 12,22 15 Khống chế bóng từ cự li 20m bóng bổng 60 17 25 18 76 42,22 16 Khống chế bóng từ cự li 10 bằng ngực 60 4 9 47 21 11,67 17 Tại chỗ ném biên 60 6 9 45 27 15,00 Bảng 3.1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các test tuyển chọn n= 60 MỨC ĐỘ SỬ DỤNG Số S TEST KỸ THUẬT phiếu T Điểm TỈ LỆ phát Thường Ít không THỦ MÔN ra T % Qui đổi 1 Tâng bóng bằng 2 chân 60 21 33 6 96 53,33 2 Chuyển bóng chuẩn từ cự li 15m 60 17 23 20 74 41,11 3 Chuyền bóng chuẩn từ cự li 20m 60 31 15 14 108 60,00 4 Đá bóng xa hành lang 5m 60 15 16 29 61 33,89 5 Đá bóng xa hành lang 7m 60 45 7 8 142 78,89 6 Bắt bóng từ quả phạt 11m 60 17 17 26 68 37,78 7 Bắt bóng từ quả đá phạt góc 60 53 4 3 163 90,56 8 Bắt bóng từ quả đá nữa nẩy cự li 6m 60 17 17 26 68 37,78 9 Ném bóng xa bằng tay thuận 60 54 3 3 165 91,67 CÁC TEST TUYỂN CHỌN ĐẠT TỪ 60% TRỞ LÊN Các test về thể hình 1. Chiều cao đứng (cm) 2. Cân nặng (kg) Các tets thể lực 1. Chạy 30m tốc độ cao (s) 2. Bật xa tại chỗ (cm) 3. Chạy 1.500m (s) 4. Chạy luồn cọc 20m (s) Các test về kỹ thuật cầu thủ 1. Tâng bóng bằng hai chân 2. Dẫn bóng luồn cọc 30m sút cầu môn 3. Chuyền bóng chuẩn từ cự li 20m 4. Đá bóng xa hành lang 7m 5. Sút bóng bằng chính diện vào cầu môn từ 11m 6. Ném biên có đà Các test về kỹ thuật thủ môn 1. Chuyền bóng chuẩn từ cự li 20m 2. Đá bóng xa hành lang 7m 3. Bắt bóng từ quả phạt góc 4. Ném bóng xa bằng 1 tay chuẩn • 3.1.3. XÁC ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC TEST (n = 61) • Bảng 3.2: Kết quả xác định độ tin cậy của các test đánh giá Thể lực và Kỹ thuật cầu thủ trong tuyển chọn bóng đá. STT TEST ĐÁNH GIÁ TỐ CHẤT THỂ LỰC LẦN 1 ( X ± ) LẦN 2 (X± ) r 1 Chạy 30m tốc độ cao 3”56 ± 0,19 3”54 ± 0”19 0.90 2 Bật xa tại chỗ 2.20 ± 0.26 2.15 ± 0.27 0.92 3 Chạy 1.500m 346”46 ± 34”65 346”13 ± 35”72 0.93 4 Chạy luồn cọc 20m 4”36 ± 0”36 4”39 ± 0”37 0.93 LẦN 1 LẦN 2 r 77.74 ± 12.61 77.15 ± 14.32 0.92 TEST ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT CẦU THỦ 1 Tâng bóng bằng 2 chân 2 Dẫn bóng luồn cọc 30m sút cầu môn 8”28 ± 0”91 8”41 ± 0”90 0.92 3 Chuyền chuẩn từ cự li 20m 5.00 ± 1.76 5.20 ± 1.61 0.87 4 Đá bóng xa hành lang 7m 28.48 ± 6.82 29.31 ± 6.78 0.92 5 Sút chính diện vào cầu môn từ 11m 5.03 ± 1.62 5.23 ± 1.58 0.84 6 Ném biên có đà 18.07 ± 1.97 18.0 ± 2.00 0.92 NỘI DUNG TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NAM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG   Các test về thể hình 1. Chiều cao (cm) 2. Cân nặng (kg) 1. 2. 3.  1. 2. 3. 4. Các test về thể lực Chạy 30m tốc độ cao (s) Bật xa tại chổ (cm) Chạy 1.500m (s) Chạy luồn cọc 20m(s) 4. 5. 6. Các test về kỹ thuật cầu thủ: Tâng bóng bằng 2 chân Dẫn bóng luồn cọc 30m sút cầu môn Chuyền bóng chuẩn từ cự li 20m Đá bóng xa với hành lang 7m Sút bóng bằng chính diện vào cầu môn từ 11m Ném biên có đà
- Xem thêm -