Tài liệu Xây dựng mô hình quản lý chuyển giao công nghệ dạy học bậc trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh

  • Số trang: 131 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38285 tài liệu

Mô tả:

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐAI HOC VINH NGUYỄN NGỌC BẢO CHƯƠNG XÂY DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ DẠY HỌC BẬC TRUNG HỌC C ơ SỞ TẠI THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LỶ GIÁO DỤC MÃ NGÀNH: 60.14.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC • • • • Người hướng dẫn khoa học : PGS - TS NGÔ s ĩ TÙNG VINH 2013 LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận vãn này, tôi đã nhận được sự hướng dan, giúp đỡ quý báu của các Thầy Cô, các anh chị và các bạn. Với lòng kính ti' - Xem thêm -