Tài liệu Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh bình phước

  • Số trang: 136 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 507 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ CA XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CHO CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 8 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ CA XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CHO CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.TRẦN ĐÌNH PHỤNG TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 8 năm 2015 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM Cán bộ hướng dẫn khoa học: ………………………………………. (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký) Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ và tên Chức danh Hội đồng 1 Chủ tịch 2 Phản biện 1 3 Phản biện 2 4 Ủy viên 5 Ủy viên, Thư ký Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau khi Luận văn đã được sửa chữa (nếu có). Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐÁNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. HCM, ngày..… tháng….. năm 20..… NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ CA Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1983 Giới tính : Nữ Nơi sinh : Thái Bình Chuyên ngành: Kế toán MSHV : 1341850005 I- Tên đề tài: Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp SX, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. II- Nhiệm vụ và nội dung: - Nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí trong các DN chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Phước - Xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến các nhân tố cấu thành nên KTQT chi phí - Xây dựng mô hình, đề ra các phương thức áp dụng KTQT chi phí cho doanh nghiệp chế biến gỗ, giúp ích cho doanh nghiệp trước các rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh, nắm bắt thời cơ phát triển. III- Ngày giao nhiệm vụ : Ngày 01 tháng 09 năm 2014 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : Ngày 20 tháng 6 năm 2015 V- Cán bộ hướng dẫn : TS.TRẦN ĐÌNH PHỤNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) TS.TRẦN ĐÌNH PHỤNG i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Học viên thực hiện Luận văn (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn thị Ca ii LỜI CÁM ƠN Lời đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Trần Đình Phụng, người Thầy đã tận tình hướng dẫn, định hướng và góp ý giúp cho Tôi hoàn thành luận văn này. Xin cám ơn quý Thầy, Cô Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, những người đã trang bị cho tôi những kiến thức quý báu trong thời gian Tôi theo học tại Trường. Xin chân thành cám ơn các anh, chị lãnh đạo, nhân viên trong doanh nghiệp chế biến gỗ tại Bình Phước đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho tôi trong việc thu thập các số liệu có liên quan đến đề tài. Và cuối cùng, Tôi xin chân thành cám ơn tất cả những người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tận tình hỗ trợ, góp ý và động viên Tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Học viên thực hiện Luận văn (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn thị Ca iii TÓM TẮT Ngành sản xuất và chế biến gỗ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam nói chung và kinh tế tỉnh Bình Phước nói riêng. Theo thống kê, cả nước hiện có trên 2.500 doanh nghiệp chế biến đồ gỗ, trong đó có 970 doanh nghiệp chuyên chế biến đồ gỗ xuất khẩu, hơn 400 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài và nhiều doanh nghiệp đã phát triển thành các tập đoàn lớn. Mặc dù thị trường khá rộng nhưng mức độ cạnh tranh trong ngành càng tăng, nhất là với các công ty chế biến gỗ Đài Loan. Sự cạnh tranh giữa các công ty trong nước và nước ngoài chủ yếu là cạnh tranh về giá cả. Hơn nữa, ngành sản xuất đồ gỗ xuất khẩu phụ thuộc rất lớn vào yếu tố mùa vụ nên ngoài mẫu mã, chất lượng thì giá cả trở thành một yếu tố quan trọng trong việc mở rộng thị trường kinh doanh. Chính vì vậy, thông tin về chi phí trong các doanh nghiệp chế biến gỗ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp nhà quản trị kiểm soát chi phí và đưa ra các quyết định sách lược với các sản phẩm có giá cả cạnh tranh. Từ đó, doanh nghiệp có thể có nhiều khách hàng, tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tạo ra nhiều lợi nhuận. quản trị chi phí là bộ phận của hệ thống kế toán quản trị nhằm cung cấp các thông tin về chi phí để mỗi tổ chức thực hiện chức năng quản trị yếu tố nguồn lực tiêu dùng cho các hoạt động, nhằm xây dựng kế hoạch, kiểm soát, đánh giá hoạt động và ra các quyết định hợp lý. Tổ chức mô hình kế toán quản trị chi phí cần tuỳ thuộc vào điều kiện thực tiễn cũng như đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị để có thể phát huy tốt nhất vai trò của kế toán quản trị chi phí. Thực tế áp dụng các mô hình kế toán quản trị chi phí tại các quốc gia trên thế giới rất phong phú. Mặc dù các lý thuyết kế toán quản trị chi phí có sự phát triển từ các mô hình truyền thống tới các mô hình hiện đại, nhưng trên thực tế các mô hình kế toán quản trị chi phí truyền thống vẫn đang được áp dụng phổ biến ở nhiều nơi, nhất là tại các quốc gia đang phát triển. iv Thực trạng kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp chế biến, sx gỗ tại Bình Phước cho thấy, các doanh nghiệp đang có nhu cầu cấp thiết phải xây dựng kế toán quản trị chi phí phù hợp với môi trường pháp luật, kinh tế và đặc thù hoạt động của doanh nghiệp này nhằm khai thác được những ứng dụng của kế toán quản trị chi phí nhằm giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có những thông tin kinh tế hữu ích, kịp thời để đưa ra quyết định trong bối cảnh kinh tế phát triển với tốc độ nhanh chóng. . Với mục đích nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất , chế biến gỗ của tranh gay gắt với các doanh . trong bối cảnh nền kinh tế đang phải cạnh v ABSTRACT Manufacturing industry and wood processing plays an important role in Vietnam's economy in general economic and Binh Phuoc province in particular. According to statistics, there are currently more than 2,500 wood processing enterprises, of which 970 enterprises specialized in processing export furniture, more than 400 enterprises and foreign invested businesses have developed into sets large corporations. Although the market is quite large, but the level of competition in the sector is increasing, especially with the wood processing company in Taiwan. The competition between companies in the country and abroad compete mainly on price. Moreover, furniture manufacturing industry exports depend greatly on seasonal factors should external design, the quality, the price becomes a key factor in expanding the business market. Therefore, information on the cost of wood processing enterprises play a very important role in helping administrators to control costs and take decisions with strategy products at competitive prices . Since then, the enterprise may have many customers, increase product sales generate more profits. Management Accounting costs are part of management accounting system to provide information on the costs to each organization performing administrative functions element of consumer resources for activities aimed at building plans Planning, control, performance evaluation and rational decisions. Organization model of management accounting costs necessary depending on the practical conditions and characteristics of the organization of production and business operations of each unit in order to best promote the role of management accounting costs . Actual application of the model of management accounting costs in the countries of the world are plentiful. Although the theory of management accounting costs of the development from traditional models to modern models, but in fact the model of management accounting costs of traditional still apply common in many areas, especially in developing countries. Status of management accounting costs in the processing business, timber production in Binh Phuoc shows, businesses have an urgent need to establish cost accounting management consistent with environmental law, business and specific economic activities of enterprises to exploit the application of cost accounting vi management to help business executives with economic information useful and timely to make a decision in the face economic conditions develop at a rapid pace chong.Truoc that reality project "Building a model of international economic costs to businesses processing and production of wood in the province of Binh Phuoc" was selected for study thesis . With the aim of enhancing the competitiveness of enterprises manufacturing, wood processing in the context of Binh Phuoc economies to stiff competition with foreign firms, research essays elucidate reality KTQT costs in business and thereby provide some solutions in the international economic modeling and processing enterprises, production of wood in the province of Binh Phuoc. vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ABC :Activity Based Costing BCĐKT :Bảng cân đối kế toán BCKQKD :Báo cáo kết quả kinh doanh BCLC :Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BMI :Business Monitoánr International CCDC :Công cụ dụng cụ CNTT :Công nhân trực tiếp CPSXC :Chi phí sản xuất chung CP :Chi phí DNNN :Doanh nghiệp Nhà nước DT :Dự toán ERP :Enterprise Resource Planning GTSP :Giá thành sản phẩm HĐ :Hoạt động KC :Kaizen Costing KTQT :Kế toán quản trị KTTC :Kế toán tài chính LN :Lợi nhuận NVL :Nguyên vật liệu NVLTT :Nguyên vật liệu trực tiếp PX :Phân xưởng QL :Quản lý SX :Sản xuất SXC :Sản xuất chung SXKD :Sản xuất kinh doanh TC :Target Costing TKKT :Tài khoản kế toán TSCĐ :Tài sản cốố định viii TTSX :Trực tiếp sản xuất KTQT : Kế toán quản trị DNSX : Doanh nghiệp sản xuất FDI : Foreign Direct Investment (vốn đầu tư nước ngoài) FAO : (Food and Agriculture Organization) : tổ chức lương thực và nông nghiệp ix DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2. 1 Phân loại chi phí theo phương pháp chi phí toàn bộ và phương pháp chi phí trực tiếp ............................................................................................................. 34 Bảng 2. 2 Phân tích điểm hoà vốn ........................................................................... 45 Bảng 2. 3 Mẫu báo cáo bộ phận .............................................................................. 52 Bảng 4. 1 Báo cáo phân loại chi phí theo mức độ hoạt động ................................... 86 Bảng 4. 2 Định mức nguyên vật liệu trực tiếp ......................................................... 88 Bảng 4. 3 Bảng định mức chi phí nhân công trực tiếp ............................................. 88 Bảng 4. 4 Bảng tổng hợp định mức chi phí sản xuất ............................................... 89 Bảng 4. 5 Dự toán chi phí tổ sản xuất……(tủ,bàn,ghế….). ..................................... 91 Bảng 4. 6 Bảng hệ số phân bổ chi phí Sxc theo hoạt động ...................................... 94 Bảng 4. 7 Bảng phân bổ chi phí SXC theo hoạt động ............................................. 95 Bảng 4. 8 Báo cáo tổng hợp chi phí ......................................................................... 96 Bảng 4. 9 Báo cáo nhân tố ảnh hưởng ..................................................................... 96 Bảng 4. 10 Biểu đánh giá chấp nhận hay từ chối đơn hàng ..................................... 98 Bảng 4. 11 Xác định giá bán sản phẩm ................................................................... 99 x DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2. 1 Sơ đồ Các chức năng của quản trị (Nguồn: Bộ môn Quản trị nhân sự và Chiến lược Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (2006), Quản trị học)............................................................................................................................. 13 Hình 2. 2 Phân loại chi phí.........................................................................................18 Hình 2. 3 Đồ thị phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động............21 Hình 2. 4 Đồ thị ước tính chi phí theo phương pháp biểu đồ phân tán.....................22 Hình 2. 5 Sơ đồ phương pháp chi phí thông thường.................................................31 Hình 2. 6 Sơ đồ phương pháp xác định chi phí theo công việc................................36 Hình 2. 7 Phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất.............................38 Hình 2. 8 Sơ dồ phương pháp xác định chi phí theo chu kỳ sống của sản phẩm.....42 Hình 2. 9 Bộ máy kế toán quản trị chi phí trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.......57 Hình 3. 1 Sơ đồ mô hình KTQT chi phí hiệu chỉnh..................................................69 Hình 4. 1 Sơ đồ mô hình kết hợp giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị...........82 xi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN..........................................................................................................i TÓM TẮT...................................................................................................................iii ABSTRACT................................................................................................................. v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT...........................................................................vii DANH MỤC CÁC BẢNG......................................................................................... ix DANH MỤC CÁC HÌNH............................................................................................x MỤC LỤC...................................................................................................................xi CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU.......................................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề.......................................................................................................... 1 1.2. Tính cấp thiết của đề tài.....................................................................................2 1.3. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....................2 1.3.1. Mục tiêu của đề tài...................................................................................... 2 1.3.2. Nội dung nghiên cứu...................................................................................2 1.3.3. Phương pháp nghiên cứu............................................................................3 1.3. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU..............................................3 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP....................................................................................6 2.1. BẢN CHẤT CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ........................................6 2.1.1. Khái niệm kế toán quản trị chi phí..............................................................6 2.1.2. Sơ lược về sự ra đời và quá trình phát triển của kế toán quản trị chi phí .. 9 2.2. CHỨC NĂNG, VAI TRÒ VÀ MÔ HÌNH LÝ THUYẾT CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP...............11 2.2.1. Chức năng của quản trị doanh nghiệp......................................................11 2.2.2. Vai trò của KTQT chi phí trong doanh nghiệp.........................................14 2.3. NỘI DUNG VỀ KTQT CHI PHÍ....................................................................16 2.3.1 Khái niệm và phân loại chi phí..................................................................17 2.3.2. Dự toán chi phí sản xuất – kinh doanh.....................................................26 2.3.4. Phân tích chi phí để ra quyết định kinh doanh.........................................44 2.3.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận.........................................51 2.3.6. Tổ chức mô hình kế toán quản trị chi phí.................................................53 xii KẾT LUẬN CHƯƠNG 2...........................................................................................58 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC..................59 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỈNH BÌNH PHƯỚC...........................................59 3.2 KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC........................................................................................................60 3.2.1 Thực trạng ngành gỗ ở Tỉnh Bình Phước..................................................60 3.2.2 Khảo sát......................................................................................................61 3.2.3 Kết quả nghiên cứu quan sát......................................................................65 3.3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ Ở CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC...............................................75 3.3.1 Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí (Môi trường hoạt động)....................................................................................................................75 3.3.2 Thực trạng về nhu cầu của nhà quản lý đối với KTQT chi phí.................76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3...........................................................................................78 CHƯƠNG 4: VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀO CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC..................81 4.1. MỤC TIÊU VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀO CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC........................................................................................................81 4.1.1. Mục tiêu vận dụng kế toán quản trị chi phí..............................................81 4.2. VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SX, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC..............................82 4.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tài chính và kế toán quản trị theo mô hình kết hợp....................................................................................................................... 82 4.2.2 Phân loại chi phí phục vụ cho kế toán quản trị..........................................85 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4.........................................................................................100 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...........................................................103 5.1 Về phía Nhà nước...........................................................................................103 xiii 5.2 Về phía các doanh nghiệp...............................................................................105 TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................108 1 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề Ngành sản xuất và chế biến gỗ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam nói chung và kinh tế tỉnh Bình Phước nói riêng. Theo thống kê, cả nước hiện có trên 2.500 doanh nghiệp chế biến đồ gỗ, trong đó có 970 doanh nghiệp chuyên chế biến đồ gỗ xuất khẩu, hơn 400 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài và nhiều doanh nghiệp đã phát triển thành các tập đoàn lớn. Năm 2013, giá trị kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ cả nước ước đạt 5,37 tỉ USD, tăng hơn 15% so với năm 2012. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của ngành chế biến đồ gỗ năm 2014 đạt khoảng 6,2 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2013 và dự kiến phấn đấu đến năm 2020 ngành gỗ Việt Nam sẽ đạt mốc 7 tỷ USD. Xuất khẩu đồ gỗ, đặc biệt là đồ gỗ ngoài trời của Việt Nam trong thập niên vừa qua tăng rất mạnh, đã đưa Việt Nam vào nhóm 10 nước xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất trên thế giới (FAO). Thị trường chính của đồ gỗ Việt Nam là Hoa Kỳ (39%); EU (14%); Nhật Bản (14%); Trung Quốc (15%); các thị trường khác 13% và năm 2013 còn có thêm thị trường mới nổi là Hàn Quốc chiếm 5%. Mặc dù thị trường khá rộng nhưng mức độ cạnh tranh trong ngành càng tăng, nhất là với các công ty chế biến gỗ Đài Loan. Sự cạnh tranh giữa các công ty trong nước và nước ngoài chủ yếu là cạnh tranh về giá cả. Hơn nữa, ngành sản xuất đồ gỗ xuất khẩu phụ thuộc rất lớn vào yếu tố mùa vụ nên ngoài mẫu mã, chất lượng thì giá cả trở thành một yếu tố quan trọng trong việc mở rộng thị trường kinh doanh. Chính vì vậy, thông tin về chi phí trong các doanh nghiệp chế biến gỗ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp nhà quản trị kiểm soát chi phí và đưa ra các quyết định sách lược với các sản phẩm có giá cả cạnh tranh. Từ đó, doanh nghiệp có thể có nhiều khách hàng, tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm tạo ra nhiều lợi nhuận. 2 1.2. Tính cấp thiết của đề tài Đóng vai trò không thể thiếu trong việc cung cấp thông tin về chi phí là hệ thống kế toán chi phí. Kế toán chi phí tồn tại hầu hết trong các công ty, tuy nhiên chỉ mới tập trung vào công tác kế toán tài chính, chưa hướng vào việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm soát và đánh giá việc lập kế hoạch trong nội bộ công ty. Kế toán quản trị chi phí của các công ty chủ yếu là công tác kế toán tài chính, phục vụ lập các báo cáo tài chính. Hệ thống kế toán chi phí của các công ty chưa thực hiện phân loại chi phí theo mức độ hoạt động, chưa tính giá thành theo phương pháp trực tiếp, chưa lập dự toán chi phí và phân tích biến động chi phí phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh. Với hệ thống kế toán chi phí này, thông tin chi phí của các công ty khó có thể phù hợp, kịp thời và tin cậy cho việc ra các quyết định kinh doanh của các nhà quản trị, làm giảm sức cạnh tranh của công ty. Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Phước cần khẩn trương xây dựng hệ thống kế toán quản trị chi phí để phục vụ cho việc quản lý công ty. Đó là lý do tôi chọn đề tài luận văn nghiên cứu: “Xây dưng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Phước” 1.3. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1. Mục tiêu của đề tài Cùng với việc hệ thống hóa lý thuyết về kế toán quản trị chi phí phục vụ cho quản trị nội bộ, luận văn phân tích thực trạng vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp chế biến gỗ nhằm phục vụ cho quản trị chi phí tại doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh. 1.3.2. Nội dung nghiên cứu Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí phục vụ cho quản trị nội bộ trong các doanh nghiệp chế biến gỗ.
- Xem thêm -