Tài liệu Xây dựng mạng linux phục vụ tính toán ứng dụng

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 251 |
  • Lượt tải: 1
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Nội dung Giới thiệu I. Cài đặt hai Hệ điều hành Windows và Linux trên cùng một máy tính 1.1. Chia ổ đĩa cứng bằng phần mềm PQMagic trước khi cài đặt HĐH 1.2. Cài đặt hệ điều hành Linux 1.3. Một số lỗi thường gặp khi cài đặt hệ điều hành Linux 10.0 II. Cấu hình các máy trong mạng cục bộ 2.1. Một số thông tin cần biết về mạng cục bộ 2.2. Đặt địa chỉ cho các máy 2.3. Thiết lập hệ thống các files mạng (NFS) 2.3. Cài đặt hệ thống thông tin mạng (NIS) 2.4. Kiểm tra, chạy thử III. Đảm bảo cho các máy tính trong mạng hoạt động bình thường 3.1. Cô lập máy tính 3.2. Sao lưu dự phòng và phục hồi lại trạng thái hoạt động bình thường của máy 2 2 L.T.Vinh, et al. L.T.Vinh, et al. Giới thiệu Ứng dụng phương pháp mô phỏng và mô hình hóa để nghiên cứu các bài toán kỹ thuật đang được nhiều cơ sở nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam quan tâm. Một vấn đề đặt ra trong quá trình mô phỏng các bài toán lớn là cần có tốc độ tính toán cao và bộ nhớ truy cập nhanh đủ lớn. Hệ điều hành (HĐH) Windows có giao diện quen thuộc, dễ sử dụng nhưng lại hạn chế về tốc độ tính toán và bộ nhớ truy cập nhanh (ngoài RAM). Hệ điều hành Linux có mã nguồn mở, được phát triển chủ yếu để phục vụ giáo dục và các phòng thí nghiệm khắc phục được yếu điểm này của Windows. Hơn nữa, Linux còn cung cấp môi trường cho phép tính toán song song. Một bài toán lớn có thể chia cho nhiều máy cùng tính. Kỹ thuật tính toán song song được thực hiện trên môi trường PVM hoặc MPI. Vì vậy, để thực hiện tốt các bài toán mô phỏng các phòng thí nghiệm thường sử dụng HĐH Linux khi tính toán và HĐH Windows trợ giúp xử lý số liệu và trình bày kết quả dưới dạng bài báo. Từ nhu cầu này, nhóm mô phỏng thuộc Khoa Điện tử, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã triển khai xây dựng mạng máy tính gồm 10 máy PC. Các máy được nối với nhau thành một mạng cục bộ (LAN), theo mô hình hình sao thông qua một Hub. Hai hệ điều hành Windows và Linux được cài cho tất cả các máy. Tiếp theo là cài đặt mạng: địa chỉ IP, tên miền, tên máy và cấu hình cho dịch vụ Hệ thống file mạng (NFS), Hệ thống thông tin mạng (NIS). Khởi tạo môi trường làm việc bao gồm môi trường lập trình C trong Linux và hệ soạn thảo MC. Sau khi thiết lập hệ thống hoàn thành, việc thử nghiệm và triển khai nghiên cứu được thực hiện. Tài liệu kỹ thuật này trình bày tóm tắt quá trình cài đặt, thiết lập hệ thống tính toán tại Phòng thí nghiệm Mô phỏng, Khoa Điện tử, Trường ĐHSPKT Vinh. 3 L.T.Vinh, et al. 3 L.T.Vinh, et al. I. Cài đặt hai Hệ điều hành Windows và Linux trên cùng một máy tính Phần mềm Linux có ưu điểm là có môi trường tính toán tốc độ cao, hỗ trợ môi trường tính toán song song MPI, PVM và cho phép xây dựng các chương trình bằng ngôn ngữ C, với thư viện phong phú. Vấn đề đặt ra là cần cài đặt trên cùng một máy tinh PC cùng lúc hai Hệ điều hành Windows và Linux. Để cài đặt ta cần phải phân chia ổ cứng hợp lý cả về định dạng và dung lượng bằng các phần mềm tiện ích như PQMagic. Dưới đây, chúng tôi trình bày quá trình cài đặt 2 Hệ điều hành này trên cùng một máy PC. 1.1. Chia ổ đĩa cứng bằng phần mềm PQMagic trước khi cài đặt HĐH Phân vùng (partition) của ổ cứng được phân chia lại bằng phần mềm PQ Magic, có trong đĩa Herens BootCD. Để thực hiện trước hết ta khởi động máy từ CD-ROM này. Bước1:Cho đĩa CD Khởi động vào ổ CD, rồi ấn nút khởi động lại máy tính. Màn hình xuất hiện: Chúng ta chọn 2 rồi ấn Enter Màn hình xu ấ t h i ệ n : Chúng 4 4 L.T.Vinh, et al. L.T.Vinh, et al. ta ch ọ n ‘ 1 ’ r ồ i ấ n E nter - Màn hình xuất hiện: Màn hình Partition Magic Pro 8.05 xuất hiện (Màn hình xuất hiện có thể khác nhau do tình trạng hiện thời của đĩa cứng): 5 5 - L.T.Vinh, et al. L.T.Vinh, et al. Chọn partition trong bảng liệt kê ta làm như sau: vào menu Operations chọn Resize/More hoặc ta click chuột vào dấu”<->” trong bảng liệt kê rồi chọn Resize/Move. Hộp thoại mới xuất hiện,ở đây ta có thể chọn ổ E để chia (tuỳ mỗi người), ở dòng mục Free Space Before(MB) ta có thể điền kích thước mới như sau: 6000 MB click OK và click Apply,màn hình xuất hiện: 6 6 L.T.Vinh, et al. L.T.Vinh, et al. Sau đ ó ta click Exit r ồ i c l i c k O K đ ể t h o á t , m 7 7 á y t í n h s ẽ t ự k h ở i đ ộ n g l ạ i . L.T.Vinh, et al. L.T.Vinh, et al. 8 8 L.T.Vinh, et al. L.T.Vinh, et al. 1.2. Cài đặt hệ điều hành Linux Linux 10.0 hay còn gọi là Fedora Core 1.0 gồm 3 đĩa CD cài đặt. Đưa đĩa 1 vào và khởi động lại máy tính từ CD. Màn hình xuất - hiện: Ở đây có hai sự lựa chọn nếu chúng ta dùng chế độ đồ hoạ chúng ta gõ Enter còn nếu dùng chế độ dòng lệnh thì gõ LINUX TEXT rồi nhấn Enter. Ta nên nhấn Enter để dùng chế độ đồ hoạ cho đễ dàng. Nhưng khi chế độ đồ hoạ không thể dùng thì chúng ta phải dùng chế độ dòng lệnh (tức là dùng chế độ LINUX TEXT). 9 9 L.T.Vinh, et al. L.T.Vinh, et al. Màn hình xuất hiện: Chọn Skip để tiếp tục, chọn OK để kiểm tra lại các đĩa CD xem có đủ tốt để cài đặt thành công hay không. Màn hình xuất hiện: Chọn Next để tiếp tục Màn hình xuất hiện có dạng: 10 10 L.T.Vinh, et al. L.T.Vinh, et al. Chúng ta chọn ngôn ngữ cho hệ thống là English (English) rồi chọn Next để tiếp tục. Màn hình xuất hiện: Chúng ta chọn U.S.English rối chọn Next để tiếp tục. Màn hình xuất hiện: 11 11 L.T.Vinh, et al. L.T.Vinh, et al. Chúng ta chọn loại cổng chuột Wheel Mouse (PS/2) rồi chọn Next để tiếp tục Màn hình xuất Chúng ta chọn chế độ màn hình Unprobed Monitor rồi chọn Next để tiếp tục. Màn hình xuất hiện: Chọn Proceed để tiếp tục cài đặt. Cửa sổ lựa chọn kiểu cài đặt hiện ra. hiện: 12 12 L.T.Vinh, et al. L.T.Vinh, et al. Chọn Custom để có tùy chọn các công cụ, thành phần cần thiết cho công việc của mỗi người trong quá trình thực hiện tính toán ở hệ điều hành này. Chọn Next để tiếp tục. - Màn hình xuất hiện: Chọn Manually partition with Disk Drui (người dùng thực hiện chia các phân vùng) để tiếp tục. Màn hình xuất hiện: 13 13 L.T.Vinh, et al. L.T.Vinh, et al. Chọn Free ->chon New màn hình Add Partition xuất hiện : Trong màn hình ở dòng mục : File System Type chúng ta chọn Swap (bộ nhớ truy cập nhanh khi chạy chương trình ứng dụng) Dòng mục : Size ( MB) tuỳ chọn dung lượng là: 500MB 14 14 - L.T.Vinh, et al. L.T.Vinh, et al. Dòng mục : Additional Size Options ta chọn Fixed size. Sau khi đã chọn xong ta chọn OK Tiếp tục như vậy . Chọn Free rồi chọn Next màn hình Add Partition xuất hiện: : Trong màn hình: 15 15 L.T.Vinh, et al. L.T.Vinh, et al. Dòng mục: Mount Point chọn (/ ). Dòng mục : File System Type chúng ta chọn ext3 Dòng mục : Additional Size Options chọn Fill to maximum allowable Size để dùng tất cả dung lượng phần trống còn lại của ổ cứng. Kết thúc ta click OK. Màn hình xuất hiện : Chúng ta chọn Continue để tiếp tục. Chọn Next để tiếp tục. - Xuất hiện màn hình: Phần này là phần chọn hệ điều hành nào khởi động trước,khi máy tính khởi động.Để làm được như vậy chúng ta click chọn Dos rồi chọn Edit màn hinh xuất hiện: Thay DOS bằng WINDOWS Chọn OK Màn hình xuất hiện: Phần này không cần quan tâm, ta chọn Next để tiếp tục. 16 16 - Màn hình xuất hiện: Ta chọn No firewall rồi chọn Next,xuất hiện màn hình: Chọn Proceed để tiếp tục. Màn hình xuất hiện: L.T.Vinh, et al. L.T.Vinh, et al. 17 17 L.T.Vinh, et al. L.T.Vinh, et al. : Chọn ngôn ngữ English (USA) rồi chọn Next để tiếp tục. Màn hình xu ấ t h i ệ n : Trên 18 18 b ả n đ ồ c h ỉ c o n t r ỏ v ào v ị t r í A s i a / S a i g o n h o ặ c L.T.Vinh, et al. L.T.Vinh, et al. 19 19 L.T.Vinh, et al. L.T.Vinh, et al. t ìm ở p h ầ n Location / Pescription rà và chọn Asia/Saigon Chọn Next để tiếp tục. Màn hình xuất hiện: 20 L.T.Vinh, et al. 20 L.T.Vinh, et al. Đánh Password đơn giản(tuỳ theo người làm tự đặt Password cho riêng mình) nhiều hơn 6 kí tự rồi chọn Next chờ máy kiểm tra ổ cứng.Màn hình xuất hiện: Phần này tuỳ chọn các ứng dụng. Ta chọn tất cả các công cụ, cụ thể là: Phần Desktop tích chọn: X Windows System GNOME Desktop Environment Phần Applications chúng ta có thể chọn Graphical Internet; office/productivity; Sound/and video; Graphics Phần Servers chọn tất cả các mục trong phần Servers, xuất hiện chữ nét nhỏ xanh nhạt bên phải Detalls, ta click vào chọn tất cả các dòng mục rồi chọn OK. Tương tự chọn tất cả trong phần Network Servers. Phần Development chọn tất cả các mục trong phần Development Tools. Phần System chọn tất cả các mục trong phần Addministration Tools và tất cả các mục ở phần System Tools. Chọn Next để tiếp tục. Màn hình xuất hiện:
- Xem thêm -