Tài liệu Xây dựng liên kết - chất lượng backlink

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 168 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

Xây dựng Liên Kết Positions Promotion Plan People Phần 1 Backlink là gì? Như thế nào là Link tự nhiên? Các phương pháp xây dựng liên kết Ưu nhược điểm từng phương pháp 1. Templates Sponsor 2. Free : image, hosting, domain… 3. Post link comment 4. Link Profile web 2.0, forum 5. RSS submit 6. Directory submit 7. Cross link 8. Hack website 9. Follow 10. Social Bookmark 11. Social network 12. Free Website 13. Press releases 14. Link bait 15. C-Class 16. Mua Link Chất lượng backlink? 1. Trustrank 2. Domain Age 3. Dofollow/nofollow 4. Link out 5. Anchor text / image / no text 6. DA / PA / PR 7. Link direct/ redirect/ blind link 8. Trang đặt link phải được index 9. Site phát triển tốt 10. Link đặt ở vị trí càng bên trên càng tốt 11. Ngôn ngữ phù hợp với site đặt link 12. Nội dung site đặt link được cập nhật liên tục 13. Trang web đã lọc SPAM link 14. Link ở vị trí rõ ràng, css to tốt hơn nhỏ Cách thức triển khai 1. Sử dụng anchortext mong muốn 2. Sử dụng Full URL 3. Có các từ khóa mở rộng của anchortext mong muốn (*) 4. Ưu tiên nguồn link cùng chủ đề 5. Tránh spam link ồ ạt hoặc link quá nhiều từ diễn đàn 6. Sử dụng các link từ social, bookmarking 7. Có càng nhiều like, share, comment, pin...càng tốt 8. GOV > MIL > EDU > COM, NET, ORG… Cloaking Ưu nhược điểm từng phương pháp 1. Chi phí 2. Sự tích lũy 3. Thời gian xây dựng 4. Số lượng link out 5. Cấu trúc link ra ngoài ( Outbound link) 6. Link cùng chủ đề 7. Số lượng link Ưu nhược điểm từng phương pháp Mô hình xây dựng liên kết Mô hình xây dựng liên kết Mô hình xây dựng liên kết Mô hình xây dựng liên kết BẢN CHẤT CỦA CÁC MÔ HÌNH LIÊN KẾT ? 2 2 1 N 2 2 Mô hình Link
- Xem thêm -