Tài liệu Xây dựng kế hoạch Marketing hoàn hảo Tập 2

  • Số trang: 416 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
cuongducnguyen

Tham gia: 09/12/2017

Mô tả:

Bộ sách gồm ba tập “Tập 1: Nền tảng Marketing; Tập2: Kế hoạch Marketing; Tập 3: Thực hiện và Đánh giá” không đơn thuần chỉ cung cấp kiến thức cơ sở thiết yếu mà sau mỗi phần hệ thống lý thuyết khoa học sẽ là những bài tập bổ trợ, hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng thành công kế hoạch marketing phù hợp với tính chất sản phẩm/dịch vụ kinh doanh và những thông tin thị trường, dữ liệu nội bộ thu thập được. Với những kinh nghiệm trong kinh doanh và trong giảng dạy nhiều năm qua tác giả đã biến cuốn sách trở thành cẩm nang vô cùng quý giá dành cho các doanh nghiệp, các nhà kinh doanh, và các bạn trẻ đam mê kinh doanh.
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG BÔ SÁCH , XẤY DỊIHG KÉ HOẠCH MÁI^ETING H O M lỊữ O (D À N H RIÊNG C H O D O ANH NGHIỆP VIỆT N A M ) TẬP2MARKETING LẬP KÊ' HOẠCH PU BLISH ER NHÀ XUẤT BẢN iki W Ằ ' THÔNG TTIN VÀ TRUYỀN t h ô n g NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG BÔ SÁCH , XẤY DỤNG KỂ HOẠCH MARKEnNG hoM hằo (D À N H RIÊNG C H O D O A N H N GHIỆP VIỆT N A M ) T Ấ DO LẬP KỀ' HOẠCH I Ạ \ r Z MARKETÍNG ■ NHẢ XUẤT BẢN THÔNG TIN VẢ TRUYỀN THÔNG Mã số: KK13HM12 6lOl THIỆU "Marketing gồm mọi hoạt động mà công ty sử dụng để thích nghi với môi trường của mình một cách sáng tạo và có lợi ” Ray Corey T r "^rong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, thị trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng. ỉKhách hàng trở nên nhạy cảm hom đối vói giá cả, thị trường xuất hiện thêm nhỉêu đôĩ thủ mới, với nhiêu kênh phân phôĩ, kênh truyền thông mới... và còn rất nhĩêu vấn đê khác nữa. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải suy xét đến các cơ hội và hiểm họa mà toàn cầu hóa đem lại. Người làm, marketing can có sự tinh nhanh trong nắm bắt thông tin đ ể có thể điêu chỉnh phù hợp với tương lai. Một trong những nhân tố tiên quyêi tạo nên hiệu quả marketing cho doanh nghiệp đó chính là khâu lập kếhoạch marketing. Kếhoạch marketing là cách sắp xếp cấu trúc đểhướng dẫn quá trình quyết định thị trường mục tiêu cho sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp bao gồm thị trường can gì, muốn gì, sau đó sẽ đáp ứng các nhu cầu và mong muốn đó tốt hơn so với các đôĩ thủ. Vê bản chất, việc lập kếhoạch marketing một cách chặt chẽ như là một quá trình toàn diện, liên tục, có tính ĩông ghép và từng bước đưa ra quyết định và hành động. Với việc dùng phương pháp tiếp cận nghiêm ngặt, doanh nghiệp sẽ đi theo một quy trình 10 bước, quy tắc nhưng lô-gic cho phép doanh nghiệp xác định các vấn đê, câu trả lời, câu hỏi một cách chính xác và ra quyêi định. Mỗi bước sẽ được mô tả trong ô về việc lập kếhoạch marketing chặt chẽ và chúng sẽ được hoàn thành trước khi đi đến bước tiếp theo. Bên cạnh đó, những bước chính như việc doanh nghiệp rà soát lại sẽ được tách ra thành bảng riêng, theo những bước quy định đểcó thểcung cấp một cách rõ ràng và hiệu quả hơn sơ đô các bước đi đ ể có thể chuẩn bị một k ế hoạch marketing hiệu quả. Cách lập k ế hoạch marketing gôm 10 bước và được chia thành 4 phan chính như sau: 1. Marketing cơ bản bao gồm các thông tin dựa trên những gì mà kê'hoạch marketing sẽ phát triển. 2. Kếhoạch marketing sẽ cung cấp hướng dẫn cho việc thực hiện trên thị trường 3. Việc thực hiện kếhoạch marketing là sự tương tác thực tếvới thị trường mục tiêu và có nhiệm vụ tạo ra doanh thu và lợi nhuận như dự kiến 4. Việc đánh giá phương pháp marketing là việc đo mức độ thành công của việc thực hiện k ế hoạch trên thực tê'và rút ra bài học để có thể kết hợp với nền tảng marketing sẵn có nhằm phục vụ cho sự phát triển cho kếhoạch marketing của năm tới. Phương pháp tiếp cận quy tắc, nghiêm ngặt, trên thực tê'sẽ tốn nhiều thời gian hơn nhưng nó thực sự tăng cơ hội thành công cho sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp bởi vì mọi hành động đều đã được lên kếhoạch. Nó là một kếhoạch dựa trên cơ sờ dữ liệu khá hoàn thiện và rất dễ thực hiện. Đứng trước yêu cầu của thực tê'và mong muốn trợ giúp các doanh nghiệp biên ý tưởng thành hành động, Trường Đào tạo Doanh nhân PTI đã phôĩ hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản bộ sách "Xây dựng K ếh o ạ ch M arketing hoàn hảo (dành riêng cho doanh nghiệp Việt Nam)" với hi vọng trở thành cuốn cẩm nang hữu ích, giúp các doanh nghiệp tìm được giải pháp marketing cơ bản mỗi ngày. Bộ sách gồm 03 tập như sau: Tập 1; Nền tảng M arketing (gổm 03 chương): Tập trung đưa ra những phương pháp cơ bản hướng dẫn các doanh nghiệp tiến hành đánh giá hoạt động kinh doanh và cấc bước chuẩn bị cho việc triển khai đánh giá. Đây là phần đặc biệt quan trọng dành cho mỗi doanh nghiệp trước khi bắt tay vào thực hiện lập kếhoạch. Xuất phát từ những thông tin đánh giá ây đ ể xác định chính xác những thách thức và cơ hội doanh nghiệp đang đón nhận. Tập 2: K ếh o ạ ch M arketing (gồm 16 chương): Nội dung triển khai hướng dẫn doanh nghiệp tiến hành trình tự tất cả bước trong quy trình lập kê'hoạch Marketing từ việc xác định mục tiêu bán hàng, thị trường mục tiêu, mục tiêu marketing, định vị thương hiệu, đến việc đưa ra chiến lược marketing, chiẽh lược sản phẩm, định giá sản phẩm, phân phôi... Tập 3: Thực hiện và Đánh giá: Ngay sau khi doanh nghiệp của bạn đã có kê'hoạch marketing hoàn hảo, phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình, tập sách sẽ giúp bạn cụ thểhóa các bước trong kếhoạch vào thực tiễn kinh doanh. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp của bạn đưa ra được những đánh giá chính xác, khoa học nhất vê' tác động của kếhoạch marketing. Hy vọng bộ sách sẽ cung cấp quỹ đạo khả thi theo đó các doanh nghiệp có thể từng bước lập kê'hoạch, với các yếu tố cơ sở mang tính thực tiễn cao để doanh nghiệp có thể thành công trong kinh doanh. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./. TRƯỜNG ĐÀO TẠO DOANH NHĂN PTI 15 BỌ SÁCH CUNG CÁP GÌ CHO Đ ộ c GIẢ? lọ sách này không chỉ cung cấp cho bạn phương pháp tiêp cận khoa học và toàn diện để viết một k ế hoạch marketing thành công, mà còn đem đến một phương pháp tích hợp, lồng ghép, đã được kiểm tra theo một quy trình lập kếhoạch chặt chẽ từ sự cần thiết của việc mô tả thông tin cơ bản đến làm thê'nào đểphân tích chúng, cho đến viết một kếhoạch marketing cụ thểvà đánh giá kết quả của kếhoạch đó. Cho dù chiến lược marketing khó thê'nào, chiên lược đó cũng cung cấp sự ứng dụng trực tiếp bởi vì nó dựa trên những quy tắc marketing đã được kiểm nghiệm và học hỏi từ rất nhiều kỉnh nghiệm marketing thực tế. Đ ể người đọc có thể hiểu được nguyên tắc cơ bản của marketing và từng bước phát triển kếhoạch marketing, tác giả đã khéo léo đưa vào những minh chứng thực tiễn được rút ra từ kinh nghiệm làm marketing của bản thân. Thêm vào đó, bộ sách này cũng có thể giúp các doanh nghiệp theo dõi tiến trình, loại bỏ những bước không cần thiết và quan trọng nhất giúp doanh nghiệp tận dụng kê'hoạch đã từng giúp hơn 500 doanh nghiệp lớn nhỏ khởi nghiệp. Bộ sách này ưu tiên tập trung vào phẩn quan trọng nhất của tất cả các chương trình marketing, đó là việc chuẩn bị kếhoạch marketing chứ không phải là việc đưa vào ứng dụng thực tiễn. Bộ sách bao gồm các công cụ tìm kiếm và lập kếhoạch hữu ích, không quá dựa vào các ví dụ thực tế cụ thể. Chúng tôi nhận thấy rằng nê'u một người làm marketing có đủ thời gian và nỗ lực cẩn thiết để chuẩn bị một kếhoạch marketing hiệu quả thì việc đi tới những yêu tô' thực tê'sẽ thật dễ dàng nêu như cứ làm theo khuôn khổ chiến lược marketing. Theo đó, những thất bại trong kê'hoạch marketing là quá trình thực hiện kê'hoạch marketing chứ không phải do việc lập một kê'hoạch marketing. Chúng tôi tin rằng, cách tiêp cận được nói đêh trong bộ sách này không chỉ thành công ở một quốc gia mà trên toàn thê' giới. Dựa vào sự tìm hiểu có chiều sâu và ứng dụng không ngừng trên thị trường ngày nay, bộ sách này đã được cải thiện với việc cập nhật và tô' chức mới hơn về phần marketing cơ bản, được nâng cấp và kiểm nghiệm bằng phương pháp lồng ghép đ ể đảm bảo rằng mục tiêu bán hàng được thực hiện. Thêm vào đó, các phương pháp này được thiết kê'để có thể phù hợp và bắt kịp với môi trường marketing cạnh tranh và thay đôi nhanh chóng như hiện nay. Tóm lại, với rất nhiều kinh nghiệm marketing hiện tại và thực tê'trên thê'giới được bổ sung, bộ sách này sẽ giúp bạn có thể tự mình lên một kếhoạch marketing. Oi c 0) kre E G) c -re c hO z r ro c a> Bước 1 TỔNG QUAN KINH DOANH Quy mô Tổng quan sản phẩm và thị trường Yếu tố thị trường mục tiêu Công ty, điểm mạnh và điểm yếu Năng lực cốt lõi Khả năng Marketing Tổng quan sản phẩm và công ty Doanh thu công ty và mặt hàng Xu hướng ứng xử Phân phôi Giá cả Tổng quan năng lực cạnh tranh ị Mục tiêu doanh nghiệp doanh nghiệp và khách hàng - doarứi nghiệp Đặc tính và nhận thức về sàn phẩm Dữ liệu thử nghiệm và tái thử nghiệm Bước 2 THÁCH THỨC VÀ C ơ HỘI ị Buỏc 3 MỤC TIÊU KINH DOANH Bưóc 4 THỊ TRUỜNG MỤC TIÊU VÀ MARKETING Buóc 5 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LUỢC Marketing và định vỊ thương hiệu L_ E £ y reo £ > - Xem thêm -