Tài liệu Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty tnhh sản xuất chế biến thức ăn thủy sản biofeed năm 2009

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỨC ĂN THỦY SẢN BIOFEED NĂM 2009 Giáo viên hướng dẫn: Ths. TRƯƠNG HÒA BÌNH Sinh viên thực hiện: PHẠM THỊ LAN NGỌC Mã số SV: 4053950 Lớp: QTKD Marketing K31 Cần Thơ, 2009 Xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô của Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh cũng như quý thầy cô của Trường Đại Học Cần Thơ đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức lẫn phương pháp cho em trong suốt bốn năm học qua. Đây là niềm tin và là cơ sở vững chắc nhất để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Trân trọng cảm ơn thầy Trương Hoà Bình đã hướng dẫn nhiệt tình và bổ sung cho em những kiến thức còn khiếm khuyết để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này trong thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn Ông Trương Thanh Phương Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên – Tổng Giám Đốc Công ty TNHH BIOFEED, các Cô, Chú, Anh, Chị ở các phòng ban. Đặc biệt là Anh Đoàn Công Nhân - Kế Toán Trưởng, chị Trần Thanh Thuỷ - Kế Toán Tổng Hợp của Công ty đã nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn, cung cấp những số liệu cần thiết để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình đúng thời hạn, đúng yêu cầu, giúp em tìm hiểu thực tế về quá trình hoạt động của Công Ty. Ngày 4 tháng 05 năm 2009 Sinh viên thực hiện Phạm Thị Lan Ngọc GVHD: Ths. Trương Hoà Bình i SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc Xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 LỜI CAM ĐOAN ---  --Tôi tên Phạm Thị Lan Ngọc cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào khác. Ngày 4 tháng 5 năm 2009 Sinh viên thực hiện Phạm Thị Lan Ngọc GVHD: Ths. Trương Hoà Bình ii SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc Xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ---  --- ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. ................................ ................................ ................................ .................. Ngày… tháng…năm 2009 GVHD: Ths. Trương Hoà Bình iii SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc Xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ---  --- ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ Ngày…tháng…năm 2009 Kí tên GVHD: Ths. Trương Hoà Bình iv SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc Xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ---  --- ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ ................................ ................................ ................................ ................ Ngày…tháng…năm 2009 Kí tên GVHD: Ths. Trương Hoà Bình v SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc Xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU................................ ................................ ............. 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................................ ................................ .1 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài ................................ ................................ ........1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn................................ ............................... 2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................ ................................ .....2 1.2.1. Mục tiêu chung................................ ................................ .................... 2 1.2.1. Mục tiêu riêng ................................ ................................ ..................... 2 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU................................ ................................ ........3 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU................................ ................................ ........3 1.4.1. Không gian................................ ................................ .......................... 3 1.4.2. Thời gian ................................ ................................ ............................. 3 1.43. Đối tượng ................................ ................................ ............................. 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................ ................................ ................................ 4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ................................ ................................ .......... 4 2.1.1. Khái niệm về kế hoạch kinh doanh ................................ ...................... 4 2.1.2. Tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh ................................ ............ 4 2.1.3. Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh................................ ................. 5 2.1.4. Các bước xây dựng một kế hoạch kinh doanh................................ ......6 2.1.4.1 Mô tả chung về Công ty ................................ ................................ 6 2.1.4.2 Mô tả sản phẩm và tình hình hiện tại của Công ty ......................... 6 2.1.4.3 Phân tích môi trường kinh doanh................................ ................... 9 2.1.4.3.1 Môi trường vĩ mô ................................ ................................ ...9 2.1.4.3.2 Môi trường tác nghiệp ................................ ............................ 10 2.1.4.3.3 Môi trường nội bộ ................................ ................................ ..14 2.1.4.3.4 Phân tích ma trận SWOT, ma trận IE, ma trận QSPM ............ 16 2.1.4.4 Kế hoạch tiêu thụ ................................ ................................ .......... 18 2.1.4.5 Kế hoạch chi phí ................................ ................................ ........... 19 2.1.4.6 Kế hoạch Marketing ................................ ................................ ......19 GVHD: Ths. Trương Hoà Bình vi SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc Xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 2.1.4.7 Kế hoạch nhân sự ................................ ................................ .......... 20 2.1.4.8 Kế hoạch tài chính................................ ................................ ......... 20 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................ ............................ 20 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ................................ ........................... 20 2.2.2 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu ................................ ............ 21 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH...22 3.1. MÔ TẢ CHUNG VỀ CÔNG TY ................................ ............................. 22 3.1.1 Lịch sử hình thành................................ ................................ ................ 22 3.1.2 Quá trình phát triển................................ ................................ ............... 24 3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận ................................ ................ 24 3.1.4 Mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh................................ ......... 29 3.1.5 Quy trình sản xuất, trang thiết bị................................ ........................... 29 3.1.6 Mô tả sản phẩm hiện tại................................ ................................ ........32 3.2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ......................... 34 3.2.1 Kết quả kinh doanh qua các năm 2006 - 2008................................ ........... 34 3.2.2 Các tỷ số tài chính ................................ ................................ .................... 38 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ................................ ............................ 39 4.1. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ................................ ................................ ............ 39 4.1.1 Yếu tố kinh tế ................................ ................................ ....................... 39 4.1.2 Yếu tố chính trị - pháp luật ................................ ................................ ...42 4.1.3 Yếu tố dân số lao động ................................ ................................ ......... 44 4.1.4 Yếu tố tự nhiên................................ ................................ ..................... 44 4.1.5 Yếu tố văn hoá xã hội................................ ................................ ........... 45 4.1.6 Yếu tố công nghệ................................ ................................ .................. 45 4.2. MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP ................................ ............................... 46 4.2.1 Nhà cung cấp................................ ................................ ........................ 46 4.2.2 Khách hàng ................................ ................................ .......................... 47 4.2.3 Đối thủ cạnh tranh ................................ ................................ ................ 47 4.2.4 Đối thủ tiềm ẩn................................ ................................ ..................... 49 4.2.5 Sản phẩm thay thế ................................ ................................ ................ 50 GVHD: Ths. Trương Hoà Bình vii SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc Xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 4.3. MÔI TRƯỜNG VI MÔ................................ ................................ ............ 51 4.3.1 Yếu tố nhân sự ................................ ................................ ..................... 51 4.3.2 Yếu tố Marketing ................................ ................................ ................. 51 4.3.3 Yếu tố tài chính kế toán................................ ................................ ........53 4.3.4 Yếu tố sản xuất................................ ................................ ..................... 54 4.3.5 Yếu tố nghiên cứu phát triển................................ ................................ .54 4.3.6 Yếu tố văn hoá tổ chức ................................ ................................ ......... 55 4.4. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC ................................ ................................ .......56 4.4.1 Phân tích ma trận SWOT ...........................................................................57 4.4.2. Ma trận IE ................................ ................................ ........................... 58 4.4.3 Ma trận QSPM ................................ ................................ ..................... 60 CHƯƠNG 5 :KẾ HOẠCH KINH DOANH ................................ ................... 63 5.1 MỤC TIÊU NĂM KẾ HOẠCH ................................ ................................ 63 5.2 KẾ HOẠCH TIÊU THỤ ................................ ................................ ........... 63 5.2.1 Dự báo sản lượng bán................................ ................................ ........... 63 5.2.2 Dự báo giá bán ................................ ................................ ..................... 65 5.2.3 Dự báo doanh thu ................................ ................................ ................. 66 5.2.4 Kế hoạch thu tiền................................ ................................ .................. 66 5.3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT ................................ ................................ ......... 67 5.4. KẾ HOẠCH CHI PHÍ................................ ................................ .............. 67 5.4.1 Kế hoạch chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ................................ ............ 68 5.4.2 Chi phí nhân công trực tiếp................................ ................................ ...69 5.4.3 Chi phí sản xuất chung ................................ ................................ ........70 5.4.4 Chi phí bán hàng ................................ ................................ .................. 71 5.4.5 Chi phí quản lý doanh nghiệp ................................ ............................... 72 5.5. KẾ HOẠCH MARKETING ................................ ................................ ....72 5.5.1 Về sản phẩm................................ ................................ ......................... 72 5.5.2 Về giá bán ................................ ................................ ............................ 73 5.5.3 Về phân phối ................................ ................................ ...................... 73 5.5.4 Kế hoạch chiêu thị................................ ................................ ................ 73 GVHD: Ths. Trương Hoà Bình viii SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc Xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 5.6. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ ................................ ................................ ........... 74 5.6.1 Kế hoạch nhân sự ................................ ................................ ................. 74 5.7. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ................................ ................................ .......75 5.7.1 Kế hoạch tiền mặt................................ ................................ ................. 75 5.7.2 Bảng kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến ................................ ......... 77 5.7.3 Bảng cân đối kế toán dự kiến................................ ................................ 78 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ ................................ ...................... 80 6.1. KẾT LUẬN ................................ ................................ .............................. 80 6.2. KIẾN NGHỊ .....................................................................................................80 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................ ................................ ............... 82 PHỤ LỤC GVHD: Ths. Trương Hoà Bình ix SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc Xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1: Cơ cấu doanh thu của Công ty từ năm 2006 -2008 ............................... 24 Bảng 2: Phân tích chỉ só thanh toán ngắn hạn ................................ ................... 35 Bảng 3: Phân tích chỉ số thanh toán nhanh ................................ ........................ 36 Bảng 4: Phân tích tỷ số luân chuyển TSCĐ ................................ ....................... 36 Bảng 5: Phân tích chỉ số luân chuyển tài sản có................................ ................. 37 Bảng 6: Phân tích chỉ nợ trên vốn chủ sở hữu................................ .................... 37 Bảng 7: Phân tích chỉ số nợ trên tổng tài sản ................................ ..................... 37 Bảng 8: Phân tích lợi nhuận trên doanh thu ................................ ....................... 38 Bảng 9: Phân tích lợi nhuận trên tài sản................................ ............................. 38 Bảng 10: Đánh giá điểm mạnh yếu của đối thủ................................ .................. 48 Bảng 11: Tình hình nhân sự của Công ty ................................ ........................... 51 Bảng 12: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu tài chính ................................ .................. 53 Bảng 13: Bảng sản lượng tiêu thụ qua các năm 2006 – 2008 ............................. 63 Bảng 14: Dự báo sản lượng bán ra của Công ty năm 2009 ................................ .64 Bảng 15: Bảng tổng hợp giá bán qua các năm 2006 - 2008................................ 65 Bảng 16: Bảng dự báo gía bán năm 2009 ................................ .......................... 65 Bảng 17: Dự báo doanh thu năm 2009................................ ............................... 66 Bảng 18: Kế hoạch thu tiền bán hàng năm 2009 ................................ ................ 66 Bảng 19: Kế hoạch sản xuất hàng quý ................................ ............................... 67 Bảng 20: Bảng tổng hợp giá và số lượng nguyên liệu cần cho 1 mẻ .................. 68 Bảng 21: Bảng chi phí nguyên liệu trực tiếp dự kiến năm 2009 ......................... 68 Bảng 22: Kế hoạch trả tiền mua nguyên liệu ................................ ..................... 69 Bảng 23: Chi phí nhân công trực tiếp năm 2009 ................................ ................ 70 Bảng 24: Chi phí sản xuất chung dự kiến năm 2009 ................................ .......... 70 Bảng 25: Bảng tổng hợp chi phí cho 1 tấn thức ăn cá ................................ ........71 Bảng 26: Chi phí bán hàng dự kiến năm 2009 ................................ ................... 71 Bảng 27: Chi phí quản lý doanh nghiệp ................................ ............................. 72 Bảng 28: Chi phí cho hoạt động chiêu thị năm kế hoạch................................ ....74 GVHD: Ths. Trương Hoà Bình x SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc Xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 Bảng 29: Bảng cân đối dòng tiền dự tính năm 2009................................ ........... 76 Bảng 30: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến cuối năm 2009 ............... 77 Bảng 31: Bảng cân đối kế toán dự kiến năm 2009 ................................ ............. 78 Bảng 32: Đánh giá các tỷ số tài chính năm kế hoạch 2009................................ .79 GVHD: Ths. Trương Hoà Bình xi SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc Xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 DANH MỤC HÌNH, MA TRẬN HÌNH Trang Sơ đồ 1: Sơ đồ môi trường tác nghiệp trong ngành ................................ ............ 11 Sơ đồ 2: Sơ đồ giai đoạn phát triển của Công ty ................................ ................ 24 Sơ đồ 3: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH BIOFEED ................................ .......... 25 Sơ đồ 4: Sơ đồ qui trình sản xuất................................ ................................ .......30 Sơ đồ 5: Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam qua các năm........................... 39 Sơ đồ 6: Giá trị xuất khẩu thuỷ sản qua các năm ................................ ............... 40 Sơ đồ 7: Diễn biến lãi suất cho vay năm 2008 ................................ ................... 41 MA TRẬN MA TRẬN 1: MA TRẬN ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM ................................ ............. 34 MA TRẬN 2: MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH CÔNG TY BIOFEED ................................ ................................ ....................... 49 MA TRẬN 3: MA TRẬN ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ BÊN NGOÀI EFE ................ 50 MA TRẬN 4: MA TRẬN ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ NỘI BỘ IFE ......................... 56 MA TRẬN 5: MA TRẬN SWOT ................................ ................................ .....56 MA TRẬN 6: MA TRẬN IE ................................ ................................ ............. 59 MA TRẬN 7: MA TRẬN QSPM NHÓM CHIẾN LƯỢC S-O ......................... 60 MA TRẬN 8: MA TRẬN QSPM NHÓM CHIẾN LƯỢC S-T.......................... 61 GVHD: Ths. Trương Hoà Bình xii SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc Xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ---  -- Tiếng Việt Công ty TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn. ĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu Long HĐTV Hội đồng thành viên Bộ NN&PTNT Bộ Nông Nghiệp – Phát triển nông thôn Cục KN & BVNLTS Cục Kiểm nghiệm – Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TM-DV Thương mại - Dịch vụ TSCĐ Tài sản cố định NVCSH Nguồn vốn chủ sở hữu DN Doanh nghiệp  Tiếng Anh EFE External Factor Evaluation Matrix IFE Internal Factor Evaluation Matrix IE Internal External Matrix QSPM Quantitative Strategic Planning Matrix SWOT Strengths, Weakness, Opportunities, Threats analysis GDP Gross Domestic Product GVHD: Ths. Trương Hoà Bình xiii SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài Trong năm 2008 vừa qua, nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức xuất phát từ những tác động khách quan, bên ngoài cũng như nguyên nhân chủ quan, nội tại. Những tháng đầu năm, lạm phát và lãi suất ngân hàng tăng cao, nhập siêu lớn, thị trường chứng khoán tuột dốc, thị trường bất động sản đóng băng, đời sống của người dân bị suy giảm. Những tháng cuối năm, đã có dấu hiệu suy giảm sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, cộng thêm tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Những khó khăn trên đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực xuất khẩu hàng thủy sản. Số lượng tiêu thụ vào thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản giảm sút đáng kể; thị trường xuất khẩu dần bị thu hẹp. Các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản gặp khó khăn khi nguồn vốn sản xuất không đảm bảo do phải trả nợ cho ngân h àng với lãi suất quá cao, người nuôi tôm cá bị thua lỗ lớn nên giảm diện tích nuôi trồng khiến cho các nhà máy sản xuất thức ăn phải hoạt động cầm chừng. Do vậy đối với công ty TNHH BIOFEED – Một công ty chuyên sản xuất thức ăn thủy sản cũng không tránh khỏi những khó khăn trong việc duy trì hoạt động sản xuất, chi trả cho các khoản nợ, và duy trì nguồn vốn hoạt động cho công ty. Theo phân tích của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), kinh tế thế giới trong năm 2009 tiếp tục suy thoái, nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn giảm, bên cạnh đó là sự cạnh tranh mạnh mẽ của một số nước trong khu vực như Ấn Độ, Bangladesh, Thái Lan nên xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm nay tiếp tục gặp khó khăn. Khi nền kinh tế đi xuống và điều kiện kinh doanh trở nên khó khăn như vậy thì việc xây dựng một kế hoạch kinh doanh cụ thể, toàn diện để công ty tồn tại và phát triển là cần thiết. Xây dựng kế hoạch kinh doanh là sự chuẩn bị của doanh nghiệp nhằm làm giảm đi những đe dọa từ bên ngoài và khắc phục những điểm yếu bên trong của GVHD: Ths. Trương Hòa Bình -1- SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 doanh nghiệp. Từ đó tìm ra cách quản trị doanh nghiệp hiệu quả hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như các giải pháp ứng phó của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Trước thực tế đó em quyết định chọn đề tài: “Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2009 cho Công ty TNHH BIOFEED” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình, với hi vọng mang lại sự thay đổi tích cực, có hiệu quả cho Công ty TNHH BIOFEED. 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn Căn cứ khoa học: Kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên cơ sở lý thuyết Quản trị doanh nghiệp, Quản trị chiến lược để hình thành chiến lược phát triển cho doanh nghiệp và các kế hoạch về nhân sự, tài chính, chi phí sản xuất, Marketing cho Công ty. Sử dụng các công cụ phân tích SWOT, ma trận QSPM cùng với các ma trận trợ giúp khác để xác định chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp. Căn cứ thực tiễn: Công ty TNHH BIOFEED với 3 nhà máy sản xuất thức ăn là một doanh nghiệp khá lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Với điều kiện kinh doanh trong năm 2009 còn gặp nhiều khó khăn thì việc lập kế hoạch kinh doanh sẽ giúp công ty nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường dựa vào khả năng tài chính, tình hình nhân sự, cơ sở vật chất và sản phẩm chủ lực của Công ty. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung: Lập kế hoạch kinh doanh năm 2009 cho Công ty TNHH BIOFEED nhằm thích ứng trước những thay đổi của môi trường kinh doanh và mang lại hiệu quả hoạt động tốt nhất cho Công ty. 1.2.2. Mục tiêu riêng: Đề tài này được thực hiện nhằm nghiên cứu các vấn đề sau: - Phân tích tác động của môi trường kinh doanh nhằm tìm ra những cơ hội và đe dọa đối với Công ty. - Phân tích đánh giá những năng lực hiện tại để tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu bên trong Công ty. - Từ những kết quả phân tích được, đề ra các chiến lược kinh doanh phù hợp. GVHD: Ths. Trương Hòa Bình -2- SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 - Xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2009 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Tình hình hoạt động, hiệu quả kinh doanh của công ty trong năm qua như thế nào? Công ty đang đứng trước những khó khăn nào và có những thuận lợi nào? Bản thân doanh nghiệp có điểm mạnh, điểm yếu gì? Chiến lược kinh doanh đề ra trong thời gian tới của công ty nh ư thế nào? Chúng ta xây dựng kế hoạch kinh doanh như thế nào để công ty hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện kinh doanh khó khăn như hiện nay? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Không gian (Địa bàn nghiên cứu): Không gian nghiên cứu diễn ra tại công ty TNHH BIOFEED tại tỉnh Vĩnh Long. Thời gian nghiên cứu: Thời gian thực hiện nghiên cứu từ ngày 2/2/2009 đến ngày 25-4-2009. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm thức ăn cho cá của công ty TNHH BIOFEED. GVHD: Ths. Trương Hòa Bình -3- SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Khái niệm về kế hoạch kinh doanh Kế hoạch kinh doanh là bảng tổng hợp các nội dung chứa trong các kế hoạch bộ phận bao gồm: kế hoạch tiếp thị, kế hoạch sản xuất, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính mà doanh nghiệp dự kiến thực hiên trong thời gian sắp tới. Xây dựng kế hoạch là quá trình xây dựng các mục tiêu và xác định các nguồn lực, quyết định cách tốt nhất để thực hiện mục tiêu đã đề ra. Đây là chức năng đầu tiên của quản trị doanh nghiệp. Bởi lẽ, kế hoạch gắn liền với việc lựa chọn và tiến hành các chương trình hoạt động trong tương lai của một tổ chức, của một doanh nghiệp. Kế hoạch hóa cũng là việc chọn lựa phương pháp tiếp cận hợp lý các mục tiêu định trước. Kế hoạch bao gồm việc lựa chọn một đường lối hành động mà một Công ty hoặc cơ sở nào đó và mọi bộ phận của nó sẽ tuân theo. Kế hoạch có nghĩa là xác định trước phải làm gì, làm như thế nào, vào khi nào và ai sẽ làm. Việc làm kế hoạch là bắc một nhịp cầu từ trạng thái hiện tại của ta tới chổ mà chúng ta muốn có trong tương lai. 2.1.2. Tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh Tầm quan trọng của kế hoạch bất nguồn từ những căn cứ sau: - Kế hoạch hóa là cần thiết để có thể ứng phó với những yếu tố bất định và những thay đổi của môi trường bên ngoài và bên trong của một doanh nghiệp. Kế hoạch hóa làm cho các sự việc có thể xảy ra theo dự kiến ban đầu và sẽ không xảy ra khác đi. Mặc dù ít khi có thể dự đoán chính xác về tương lai và các sự kiện chưa biết trước có thể gây trở ngại cho việc thực hiện kế hoạch, nhưng nếu không có kế hoạch thì hành động của con người đi đến chỗ vô mục đích và phó thác may rủi, trong việc thiết lập một môi trường cho việc thực hiện nhiệm vụ, không có gì quan trọng và cơ bản hơn việc tạo khả năng cho mọi người biết được mục đích và mục tiêu của họ, biết được những nhiệm vụ để thực hiện và những đường lối chỉ dẫn để tuân theo trong khi thực hiện các công việc. GVHD: Ths. Trương Hòa Bình -4- SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 Những yếu tố bất định và thay đổi khiến cho công tác kế hoạch hóa trở thành tất yếu. Chúng ta biết rằng tương lai thường ít khi chắc chắn, tương lai càng xa tính bất định càng lớn. Ví dụ: trong tương lai khách hàng có thể hủy bỏ các đơn đặt hàng đã ký kết, có những biến động lớn về tài chính và tiền tệ, giá cả thay đổi, thiên tai đến bất ngờ…Nếu không có kế hoạch cũng như dự tính trước các giải pháp giải quyết các tình huống bất ngờ, các nhà quản lý khó có thể ứng phó được với những tình huống ngẫu nhiên, bất định xảy ra và đơn vị sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngay cả khi tương lai có độ chắc chắn và tin cậy cao thì kế hoạch hóa vẫn là cần thiết, bởi lẽ kế hoạch hóa là tìm ra những giải pháp tốt nhất để đạt được mục tiêu đề ra. - Kế hoạch hóa sẽ chú trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, vì kế hoạch hóa bao gồm: xác định công việc, phối hợp hoạt động của các bộ phận trong hệ thống nhằm thực hiện mục tiêu chung của toàn hệ thống. Nếu muốn nỗ lực của tập thể có hiệu quả, mọi người cần biết mình phải hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể nào. - Kế hoạch hóa sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế cao, bởi vì kế hoạch hóa quan tâm đến mục đích chung là đạt hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Nếu không có kế hoạch hóa các đơn vị bộ phận trong hệ thống sẽ hoạt động tự do, tự phát, trùng lặp, gây ra những rối loạn và tốn kém không cần thiết. Chức năng kế hoạch còn bao gồm cả việc làm thế nào để thúc đẩy các quá trình cải tiến thiết thực. - Kế hoạch hóa có vai trò to lớn làm cơ sở quan trọng cho công tác kiểm tra và điều chỉnh toàn bộ hoạt động của cả hệ thống nói chung cũng nh ư các bộ phận trong hệ thống nói riêng. 2.1.3. Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh Thu thập thông tin cần thiết về công ty và các vấn đề có liên quan. Sau khi thu thập đầy đủ thì tiến hành tổng hợp và phân tích để hình thành một bức tranh mô tả toàn cảnh về doanh nghiệp, sản phẩm, thị tr ường và môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là cơ sở quan trọng để lựa chọn kế hoạch phù hợp. GVHD: Ths. Trương Hòa Bình -5- SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH BIOFEED năm 2009 Dựa vào kết quả hoạt động hiện tại để dự báo cho tương lai. Các nguồn lực cần sử dụng và các khoản thu nhập (doanh thu) dự kiến được tính bằng tiền cùng với chi tiết về thời gian thu, chi cụ thể sẽ l à cơ sở thiết lập các dự báo tài chính. Bên cạnh các phân tích về hiệu quả kinh doanh, về cấu trúc vốn và tình trạng tài chính cũng được sử dụng giúp đưa ra các nhận định chung và giúp kế hoạch hoàn thiện hơn.. 2.1.4. Các bước xây dựng một kế hoạch kinh doanh 2.1.4.1 Mô tả chung về công ty Phần này mô tả quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, kết quả hoạt động trong những năm qua và các biến cố quan trọng, các chỉ tiêu tài chính giúp tạo ra cái nhìn tổng quát về doanh nghiệp. 2.1.4.2 Mô tả sản phẩm và tình hình hiện tại của công ty Trước tiên phải nhận dạng và mô tả những đặc điểm về sản phẩm chính của doanh nghiệp, những ưu thế so với đối thủ. Ta có thể sử dụng ma trận định vị sản phẩm để phản ảnh chất lượng và giá cả sản phẩm. Ma trận định vị sản phẩm CHẤT LƯỢNG Thấp Cao GIÁ Thấp Nguồn: Quản trị Marketing – NXB Thống kê Để đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp ta tiến hành phân tích một vài chỉ số tài chính quan trọng: GVHD: Ths. Trương Hòa Bình -6- SVTH: Phạm Thị Lan Ngọc
- Xem thêm -