Tài liệu Xây dựng hệ thống thông tin tổ chức, quản lý các giải thưởng cuộc thi qua mạng internet

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Tạ Mạnh Tuấn XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÁC GIẢI THƯỞNG/CUỘC THI QUA MẠNG INTERNET KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin HÀ NỘI - 2009 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Tạ Mạnh Tuấn XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÁC GIẢI THƯỞNG/CUỘC THI QUA MẠNG INTERNET KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin Cán bộ hướng dẫn: Ths. Đào Kiến Quốc HÀ NỘI - 2009 Tóm tắt nội dung khoá luận Ngày nay, khi nên kinh tế và khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, xã hội xuất hiện ngày càng nhiều những con người ưu tú đang từng ngày đem hết trí tuệ của mình ra phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội. Những việc làm, những công trình nghiên cứu của họ đang góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, khoa học kĩ thuật nước nhà. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã giao cho rất nhiều các tổ chức thành lập các cuộc thi, giải thưởng để tôn vinh và cổ vũ tinh thần sáng tạo, say mê nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Việc ngay trong cùng một tổ chức xuất hiện rất nhiều cuộc thi, giải thưởng đã tao ra rất nhiều khó khăn cho các nhà tổ chức, quản lý làm cho mục đích quảng bá các giải thưởng, cuộc thi đến mọi tầng lớp trong xã hội không thực hiện đươc. Thực tế tại Liên hiệp các hội khoa học Việt Nam cũng cho thấy điều đó. Liên hiệp các hội khoa học Việt Nam là một hiệp hội của các tổ chức tri thức Việt Nam. Hiện nay, Liên hiệp hội có tới hàng trăm thành viên và các tổ chức cấp nhỏ hơn. Liên hiệp hội thường xuyên tổ chức các hoạt động sáng tạo trong đó có các hoạt động tổ chức ra các giải thưởng/cuộc thi. Thực tế hiện nay, Liên hiệp hội và các hội thành viên đã tổ chức rất nhiều những giải thưởng/cuộc thi như vậy. Do đó, cần có một hệ thống hỗ trợ tổ chức quản lý giải thưởng/cuộc thi. Với cách tổ chức như hiện nay có thể rất lãng phí vì có rât nhiều hệ thống như thế được xây dựng. Mặt khác, việc rất nhiều các hệ thống cùng tồn tại song song sẽ không đem lại được cái nhìn tổng thể về các hoạt động của Liên hiệp hội. Điều đó đòi hỏi cần có một hệ thống quản lý chung nhất các giải thưởng, cuộc thi để rút gọn quá trình xử lý và lưu trữ các thông tin liên quan; tiết kiệm thời gian cũng như chi phí. Từ thực tế này, Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu và thiết kế một giải pháp hỗ trợ các hoạt động tổ chức và quản lý các giải thưởng theo hướng tạo một môi trường mở để mỗi khi tổ chức một giải thưởng mới chúng ta chỉ cần khai bao thêm giải thưởng đó trong hệ thống và hệ thống sẽ tự trả lại cho chúng ta website tương ứng. Nội dung chính của khoá luận bao gồm 5 chương: - Chương 1: Đặt vấn đề, từ đó phát biểu và mô tả bài toán cần giải quyết, trình bày về thực trạng và đưa ra một giải pháp chung nhất để xây dựng hệ thống. - Chương 2: Phân tích các chức năng chính của hệ thống, dựa vào đó xác đinh các tác nhân, các ca sử dụng chính. Phân tích hệ thống dựa các ca sử dụng, các biểu đồ tuần tự hướng chức năng của hệ thống, biểu đồ phân tích hướng đối tượng. - Chương 3: Thiết kế hệ thống dựa trên các biểu đồ tuần tự hướng đối tượng của hệ thống, biểu đồ công tác từ đó đưa ra được biểu đồ lớp và biểu đồ CSDL của hệ thống. - Chương 4: Dựa trên các yêu cầu thực tế và các bản phân tích, thiết kế hệ thống, đề xuất môi trường phát triển hệ thống; xây dựng thử nghiệm một số prototype của hệ thống - Chương 5: Kết luận lại công việc đã làm được, chưa làm được và hướng phát triển của hệ thống. Lời cảm ơn Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, tôi đã nhận được sự giúp đỡ ân cần của gia đình, quý thầy cô và bạn bè. Tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới quý thầy cô giáo trong trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặc biệt là các thầy cô trong Bộ môn Công nghệ phần mềm, đã dạy dỗ, dìu dắt tôi trong quá trình học tập cũng như trong quá trình hoàn thành khóa luận. Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo Th.S Đào Kiến Quốc - người trực tiếp hướng dẫn tôi làm khóa luận. Thầy đã tận tình hướng dẫn và giúp tôi sửa chữa những sai sót trong quá trình thực hiện đề tài. Đề tài “Xây dựng hệ thống thông tin tổ chức, quản lý các giải thưởng/cuộc thi qua mạng Internet” được hoàn thành trong thời gian ngắn nên không tránh được những sai sót, khuyết điểm. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô và bạn bè để khóa luận được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2009 Tạ Mạnh Tuấn Mục lục Chương 1: Mở đầu........................................................................................................................... 1 1. Mô tả bài toán........................................................................................................................2 2. Giải pháp ...............................................................................................................................3 Chương 2: Phân tích hệ thống ......................................................................................................... 5 2.2. Các chức năng chính của hệ thống....................................................................................7 2.3. Xác định các tác nhân, các ca sử dụng nghiệp vụ.............................................................9 2.3.1. Xác định các tác nhân................................................................................................ 9 2.3.2. Xác định các ca sử dụng ...........................................................................................12 2.3.3. Biểu đồ các ca sử dụng .............................................................................................14 a. Gói đăng nhập...................................................................................................... 14 b. Gói đăng thoát ..................................................................................................... 14 c. Gói đăng kí người dùng......................................................................................... 15 d. Gói đăng kí dự thi................................................................................................. 15 e. Gói quản lý giải thưởng......................................................................................... 16 f. Quản lý các kì của giải thưởng............................................................................... 16 g. Gói quản lý tài liệu ............................................................................................... 17 h. Gói quản lý tin tức - sự kiện .................................................................................. 17 i. Gói quản lý tin tức hoạt động ................................................................................. 18 j. Gói quản lý người dùng......................................................................................... 18 k. Gói quản lý hồ sơ dự thi........................................................................................ 19 l. Gói quản lý người đoạt giải ................................................................................... 19 m. Gói quản lý thông tin phản hồi ............................................................................... 20 2.3.4. Mô tả chi tiết một số Use Case chính ........................................................................20 2.4. Các mô hình tuần tự hệ thống(theo gói chức năng)........................................................31 2.4.1. Gói đăng nhập...........................................................................................................31 2.4.2. Gói đăng thoát...........................................................................................................32 2.4.3. Gói đăng kí dự thi .....................................................................................................32 2.4.4. Gói đăng kí người dùng ............................................................................................33 2.4.5. Gói quản lý giải thưởng ............................................................................................33 2.4.6. Gói quản lý các kì giải thưởng ..................................................................................34 2.4.7. Gói quản lý tài liệu....................................................................................................34 2.4.8. Gói quản lý tin tức – sự kiện .....................................................................................35 2.4.9. Gói quản lý tin tức hoạt động....................................................................................35 2.4.10. Gói quản lý người dùng ............................................................................................36 2.4.11. Gói quản lý hồ sơ dự thi............................................................................................36 2.4.12. Gói quản lý người đoạt giải.......................................................................................37 2.4.13. Gói quản lý thông tin phản hồi .................................................................................37 2.5. Ghi lại các thao tác hệ thống ...........................................................................................37 2.6. Hợp đồng cho các thao tác hệ thống ...............................................................................39 2.7. Mô hình phân tích ...........................................................................................................53 2.7.1. Gói đăng kí người dùng ............................................................................................53 2.7.2. Gói đăng nhập hệ thống............................................................................................54 2.7.3. Gói đăng thoát hệ thống............................................................................................54 2.7.4. Gói đăng kí dự thi .....................................................................................................55 2.7.5. Gói quản lý giải thưởng ...........................................................................................55 2.7.6. Gói quản lý các kì giải thưởng ..................................................................................56 2.7.7. Gói quản lý tài liệu....................................................................................................56 2.7.8. Gói quản lý tin tức – sự kiện .....................................................................................57 2.7.9. Gói quản lý tin tức hoạt động....................................................................................57 2.7.10. Gói quản lý người dùng ............................................................................................58 2.7.11. Gói quản lý hồ sơ dự thi............................................................................................58 2.7.12. Gói quản lý người đoạt giải.......................................................................................59 2.7.13. Gói quản lý thông tin phản hồi .................................................................................59 Chương 3: Thiết kế hệ thống ..........................................................................................................60 3.1. Biểu đồ tuần tự đối tượng ...................................................................................................60 3.1.1. Gói đăng kí người dùng ............................................................................................60 3.1.2. Gói đăng nhập hệ thống............................................................................................60 3.1.3. Gói đăng thoát hệ thống............................................................................................61 3.1.4. Gói đăng kí dự thi .....................................................................................................61 3.1.5. Gói quản lý giải thưởng ...........................................................................................62 3.1.6. Gói quản lý các kì của giải thưởng ...........................................................................62 3.1.7. Gói quản lý tài liệu....................................................................................................63 3.1.8. Gói quản lý tin tức – sự kiện .....................................................................................63 3.1.9. Gói quản lý tin tức hoạt động....................................................................................64 3.1.10. Gói quản lý người dùng ............................................................................................64 3.1.11. Gói quản lý hồ sơ dự thi............................................................................................65 3.1.12. Gói quản lý người đoạt giải.......................................................................................65 3.1.13. Gói quản lý thông tin phản hồi .................................................................................66 3.2. Biểu đồ cộng tác....................................................................................................................66 3.2.1. Gói đăng kí người dùng ............................................................................................66 3.2.2. Gói đăng nhập hệ thống............................................................................................67 3.2.3. Gói đăng thoát hệ thống............................................................................................67 3.2.4. Gói đăng kí dự thi .....................................................................................................68 3.2.5. Gói quản lý giải thưởng ...........................................................................................68 3.2.6. Gói quản lý các kì của giải thưởng ...........................................................................69 3.2.7. Gói quản lý tài liệu....................................................................................................69 3.2.8. Gói quản lý tin tức – sự kiện .....................................................................................70 3.2.9. Gói quản lý tin tức hoạt động....................................................................................70 3.2.10. Gói quản lý người dùng ............................................................................................71 3.2.11. Gói quản lý hồ sơ dự thi............................................................................................71 3.2.12. Gói quản lý người đoạt giải.......................................................................................72 3.2.13. Gói quản lý thông tin phản hồi .................................................................................72 3.3. Biểu đồ lớp và mô tả ........................................................................................................73 3.3.1. Biểu đồ lớp................................................................................................................73 3.3.2. Mô tả các lớp, các đối tượng .....................................................................................74 Chương 4: Một số kết quả cài đặt thử nghiệm...............................................................................77 4.1. Về môi trường phát triển................................................................................................78 4.2. Về CSDL ..........................................................................................................................78 4.3. Về ngôn ngữ phát triển và framework sử dụng..............................................................78 4.4. Cài đặt một số Prototype thử nghiệm .............................................................................79 4.4.1. Màn hình quản lý Giải thưởng .................................................................................79 4.4.2. Màn hình quản lý các Kì giải thưởng .......................................................................80 4.4.3. Màn hình quản lý Tài liệu ........................................................................................80 4.4.4. Màn hình quản lý người dùng ..................................................................................81 4.4.5. Màn hình đăng kí người dùng ..................................................................................81 4.4.6. Màn hình đăng kí dự thi ...........................................................................................82 Chương 5: Kết luận.........................................................................................................................82 5.1. Kết quả đạt được..................................................................................................................83 5.2. Hướng phát triển..................................................................................................................83 Tài liệu tham khảo ..........................................................................................................................84 Các kí hiệu, chữ viết tắt Các kí hiệu, chữ Các kí hiệu, chữ viết tắt CSDL Cơ sở dữ liệu Liên hiệp hội Liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật Việt Nam uc User Case UML Unified Modeling Language Chương 1: Mở đầu Ngày nay, khi nền kinh tế và khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, xã hội xuất hiện ngày càng nhiều những con người ưu tú đang từng ngày đem hết trí tuệ của mình ra phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội. Những việc làm, những công trình nghiên cứu của họ đang góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, khoa học kĩ thuật nước nhà. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã giao cho rất nhiều các tổ chức, nhiều ngành thành lập các cuộc thi, giải thưởng để tôn vinh và cổ vũ tinh thần sáng tạo, say mê nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Để quảng bá một cách rộng rãi và nhanh nhất tới mọi tầng lớp trong xã hội, nhiều đơn vị tổ chức đã đưa các giải thưởng/cuộc thi lên mạng Internet. Tuy nhiên, việc này chưa được quan tâm đúng mức, nên việc sắp xếp nội dung, cách tổ chức trên các website còn lộn xộn và chưa hợp lý dẫn đến mục đích quảng bá rộng rãi các giải thưởng chưa thực hiện được. Bên cạnh đó, việc ngay trong cùng một tổ chức, ngành xuất hiện nhiều cuộc thi, giải thưởng đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho các nhà tổ chức, quản lý làm cho khiến cho việc quản lý và tổ chức thông tin gặp nhiều khó khăn, tồn kém thời gian và chi phí. Điều đó đòi hỏi tại mỗi tổ chức, ngành quản lý các giải thưởng cần có một hệ thống quản lý chung nhất các giải thưởng, cuộc thi của tổ chức, ngành đó, để rút gọn quá trình xử lý và lưu trữ các thông tin liên quan; tiết kiệm thời gian cũng như chi phí cho các tổ chức quản lý; đồng thời đạt được hiệu quả quảng bá một cách tốt nhất, rộng rãi nhất. Mặt khác từ thực tế về công tác tổ chức, quản lý các giải thưởng/cuộc thi tại Liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật Việt Nam đã cho thấy điều đó. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) là tổ chức chính trị xã hội của các trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, được thành lập ngày 26/03/1983. Đến nay, hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam có 115 hội thành viên (trong đó có 64 hội ngành trung ương hoạt động trong phạm vi cả nước và 51 liên hiệp hội tỉnh/thành phố) và 400 hội chuyên ngành cấp tỉnh/thành phố. Ngoài ra, trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam còn có hơn 450 đơn vị khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; 150 tờ báo, tạp chí, bản tin, đặc san. Mối năm các hội thành viên và đơn vị trực thuộc tổ chức hàng trăm hội nghị hội thảo khao học trong nước và quốc tế. Hiện nay, Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam đang chủ trì 4 giải thưởng: - Giải thưởng sáng tạo khoa hoc – công nghệ Việt Nam. - Hội thi sáng tạo kĩ thuật toàn quốc. 1 - Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. - Giải thưởng sáng tạo Vifotec dành cho sinh viên. Ngoài ra, các hội thành viên của Liên hiệp hội cũng có nhiều các hội thi, giải thưởng khác như: Giải Loa thành của Hội Kiến trúc, giải Olympic sinh viên toàn quốc cảu Hội tin học… Như vậy, chúng ta có thể thấy nếu mỗi giải thưởng của Liên hiệp hội Việt Nam chúng ta lại xây dựng một trang website riêng thì sẽ gây ra sự lãng phí và mất tính tổng thể và thống nhất của Liên hiệp hội. Bên cạnh đó có những giải thưởng đã tạo website nhưng vẫn chưa đầy đủ các chức năng hoặc việc sắp xếp và tổ chức các nội dung thông tin còn chưa hợp lý. Do đó chúng ta cần xây dựng một hệ thống thông tin có khả năng: Hỗ trợ cho nhiều giải thưởng, đối với mỗi giải thưởng chúng ta chỉ cần khai báo. Điều này dẫn đến một yêu cầu nghiên cứu đúc rút quy trình, thông tin chung có tính cốt lõi của tất cả mọi loại giải thưởng. Từ đó có thể xây dựng một hệ thống duy nhất cho các giải thưởng hoặc cuộc thi. - Đáp ứng hầu hết các yêu cầu hoạt động cảu tổ chức giải thưởng bao gồm:  Công bố giải thưởng, công bố tiêu chí chấm giải thưởng và công bố hồ sơ tham gia dự giải thưởng.  Đưa tin hoạt động của các giải thưởng.  Đăng ký tham gia giải thưởng trực tuyến.  Hỗ trợ hỏi đáp trực tuyến.  Hỗ trợ cung cấp mẫu hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng trực tuyến.  Thông báo tình hình chấm điểm và công bố giải.  Lưu trữ một cách có hệ thống các thông tin của tất cả các kỳ tổ chức các giải thưởng để công chúng có thể biết, tham khảo, tôn vinh sản phẩm và tác giả. Và nhiệm vụ của khóa luận này là phải xây dựng hệ thống thông tin có đầy đủ các chức năng trên. 1. Mô tả bài toán Mỗi tổ chức, ban ngành có thể có nhiều giải thưởng, do đó lượng thông tin cần cập nhật, lưu trữ và quản lý là rất nhiều, đòi hỏi rất nhiều công sức. Việc quản lý thông tin được thực hiện liên tục từ khi một giải thưởng bắt đầu diễn ra cho đến khi nó kết thúc. Hệ thống cần hướng tới một giải pháp tối ưu cho việc quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu về mỗi giải thưởng, tránh xảy ra sự chồng chéo, nhập nhằng không cần thiết trong quá trình quản lý, xử lý thông tin. Đồng thời, hệ thống phải hỗ trợ tối đa người dùng trong việc tìm kiếm thông tin về mỗi giải thưởng cũng như đăng kí dự thi một cách dễ 2 dàng. Mặt khác, quảng bá rộng rãi thông tin về giải thưởng tới mọi đối tượng trong xã hội. 2. Giải pháp Từ các khảo sát trên thực tế mà chủ yếu dựa trên các giải thưởng hiện tại của Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rằng: các giải thưởng mặc dù khác nhau hoặc thậm chí không thuộc cùng một lĩnh vực nào đó, nhưng tựu chung lại hầu hết các giải thưởng đều tuân theo một form chuẩn. Theo đó mỗi giải thưởng thông thường đều bao gồm những thành phần cơ bản sau: - Lịch sử, mục đích, tôn chỉ hoạt động - Thể lệ tham dự - Các mẫu đơn đăng kí Do đó, chúng ta có thể tổng quát hoá các giải thưởng này thành một khung, một chuẩn với các thành phần cơ bản như trên. Và các giải thưởng được xây dựng sẽ kế thừa trên chuẩn này; đồng thời bổ sung thêm một số thành phần khác nếu thấy cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế. Xuất phát từ nhận xét trên đây công với yêu cầu làm tăng thêm sự thuận lợi trong việc tổ chức quản lý, giảm lãng phí trong việc đầu tư xây dựng các website như trên, chúng tôi muốn xây dựng một hệ thống thống nhất, tự động hoá việc xây dựng, phát triển, quản lý các giải thưởng/cuộc thi qua mạng Internet cho các tổ chức, hiệp hội,… Hệ thống cần được xây dựng dựa trên cấu trúc chung của các website hiện có. Mỗi khi cần tổ chức một cuộc thi/giải thưởng mới thì việc xây dựng thêm một trang thông tin mới về cuộc thi/giải thưởng sẽ được đơn giản một cách tối đa bằng cách khai báo thêm một giải thưởng mới với các thành phần cơ bản(như ở trên) cộng với một số thành phần mở rộng khác nếu thực tế yêu cầu; đồng thời cập nhật lại CSDL. Dựa trên CSDL đã được cập nhật và giải thưởn mới được khai báo hệ thống sẽ tự động đưa ra website tương ứng. Hệ thống cần xây dựng sẽ có các mục chính: - Giới thiệu: mục đích, tôn chỉ hoạt động, lịch sử… - Thể lệ. - Tin tức: cập nhật các thông tin liên quan đến cuộc thi/giải thưởng - Đăng kí trực tuyến: cho phép người dùng đăng kí dự thi trực tuyến. 3 - Giải đáp thắc mắc. - Liên hệ. Việc phân tích và thiết kế hệ thống sẽ dựa trên mô hình phân tích thiết kế hướng đối tượng UML. Quá trình phân tích, thiết kế hệ thống sẽ dựa trên các biểu đồ Ca sử dụng, biểu đồ tuần tự, biểu đồ phân tích,… từ đó đưa ra được biểu đồ lớp và biểu đồ CSDL.Theo đó, hệ thống cần xây dựng sẽ có một module admin; thông qua module admin cho phép người quản trị có thể dễ dàng cập nhật, xoá bỏ các thông tin liên quan có trong hệ thống. Với mỗi một cuộc thi/giải thưởng mới, người quản trị sẽ nhập các thông tin cần thiết về cuộc thi/giải thưởng đó như: tên cuộc thi, thể lệ, tin tức, liên hệ,… vào CSDL thông qua module admin. Và hệ thống sẽ dựa trên những cập nhật mới trong CSDL để đưa ra website tương ứng. Người dùng có thể tương tác với hệ thống thông qua giao diện website. Thông qua giao diện này người dùng có thể cập nhật liên tục các thông tin mới nhất liên quan tới các cuộc thi/giải thưởng; đồng thời có thể đăng kí tham gia trực tuyến nếu thấy phù hợp. 4 Chương 2: Phân tích hệ thống 2.1. Quy trình tổ chức, quản lý các giải thưởng/cuộc thi tại Liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật Việt Nam. Hiện tại, Liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật Việt Nam đang chủ trì 4 giải thưởng chính: - Giải thưởng sáng tạo khoa hoc – công nghệ Việt Nam. - Hội thi sáng tạo kĩ thuật toàn quốc. - Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. - Giải thưởng sáng tạo Vifotec dành cho sinh viên. Ngoài ra các hội thành viên đều có nhiều các hội thi, giải thưởng khác. Ví dụ: Giải Loa Thành của Hội Kiến trúc, giải Olympic Sinh viên toàn quốc của Hội tin học,… Mỗi giải thưởng/cuộc thi thường tổ chức thành nhiều kì; với các chu kì được định sẵn, có thể được tổ chức thường niên hay cũng có thể tổ chức định kì 1-2 năm một lần. Tuy nhiên, một giải thưởng/cuộc thi bao giờ cũng có các tài liệu được xây dựng và phê duyệt trước: tôn chỉ, mục đích hoạt động, điều lệ, các mẫu đơn đăng kí tham gia,… Quy trình tổ chức giải thưởng/cuộc thi diễn ra như sau: Trước khi một giải thưởng hoặc một kì giải thưởng được công bố, Liên hiệp hội sẽ tiến hành rà soát và đánh giá lại sao cho hợp với tình hình thực tế, dựa vào tình hình thực tế để xem xét lại và có những điều chỉnh đối với những tài liệu liên quan thuộc giải thưởng, kì giải thưởng đó như: điều lệ, mẫu đơn đăng kí tham gia dự thi… sao cho phù hợp. Đồng thời bổ sung thêm những tài liệu, những khía cạnh mới cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Sau khi quá trình đánh giá và rà soát lại, Liên hiệp hội sẽ tiến hành phê duyệt lại toàn bộ các tài liệu liên quan, chuẩn bị công bố giải thưởng/cuôc thi mới; cập nhật lại toàn bộ các thông tin, các giấy tờ, tài liệu liên quan phục vụ cho mục đích lưu trữ và tìm kiếm, kiểm tra thông tin về sau. Ngay sau đó, Liên hiệp hội sẽ tiên hành mở thêm một giải thưởng hoặc một kì giải thưởng mới bằng cách công bố rộng rãi tới mọi tầng lớp trong xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các văn bản chính thức. Trong các văn bản được công bố này sẽ giới thiệu sơ qua về giải thưởng, kì giải thưởng mới mở, về các mốc thời gian quan trọng, cũng như thể lệ, các yêu cầu khi đăng kí dự thi,… 5 Sau khi giải thưởng, kì giải thưởng mới được công bố rộng rãi, những cá nhân hay tổ chức nào cảm thấy phù hợp và mong muốn tham gia dự thi sẽ gửi yêu cầu đăng kí dự thi tới Liên hiệp hội. Liên hiệp hội có trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục đăng kí, đồng thời cung cấp các mẫu đơn đăng kí đã được duyệt sẵn. Cá nhân hay tổ chức tham gia sẽ tiến hành làm thủ tục đăng kí dự thi, đăng kí các công trình, các sản phẩm của mình. Sau đó, Liên hiệp hội sẽ tổ chức tiếp nhận các sản phẩm đăng kí dự thi; đồng thời tiến hành xác nhận và đánh mã số trên mỗi sản phẩm ứng với các đơn đăng kí dự thi. Trong thời gian tổ chức giải, những thông tin về giải thưởng, kì giải thưởng và các thông tin liên quan phải được cập nhật thường xuyên; bên cạnh đó các thông tin hỏi đáp, thắc mắc sẽ liên tục được phản hồi lại cho các cá nhân quan tâm. Điều này sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết, kịp thời, giúp cho các cá nhân hay các tổ chức khác nếu muốn vẫn có thể tiếp tục tham gia dự giải nếu thấy phù hợp. Đến kì xét giải, Liên hiệp hội phải tổ chức hội đồng xét giải là những nhà khoa học có uy tìn trong các lĩnh vực liên quan. Sau khi, hội đồng chấm giải tiến hành thẩm định các sản phẩm, công trình dự thi sẽ tiến hành chấm và ra quyết định trao giải cho các sản phẩm, công trình được đánh giá cao nhất. Dựa trên quyết định của hội đồng xét giải mà ban tổ chức tiến hành trao giải cho các cá nhân, tổ chức đoạt giải. Đồng thời ra quyết định kết thúc giải thưởng, kì giải thưởng đó; tiến hành cập nhật các thông tin cần thiết về các cá nhân, tổ chức đoạt giải để phục vụ cho các mục đích tuyên truyền, quảng bá về sau. Từ quá trình phân tích và tìm hiểu các giải thưởng và quy trình tổ chức giải tại Liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật Việt Nam, chúng tôi nhận thấy một số giai đoạn và hoạt động sau có thể tin học hoá: - Quá trình khai báo, tổ chức thêm một giải thưởng, kì giải thưởng mới - Quá trình tổ chức và lưu trữ các thông tin, tài liệu liên quan - Quá trình đăng kí dự thi - Quá trình cập nhật tin tức hoạt động - Quá trình cập nhật các thông tin phản hồi, hỏi đáp - Quá trình trao giải trao giải và cập nhật các thông tin về người đoạt giải 6 - Ngoài ra, một số các hoạt động khác như các hoạt động liên quan đến đăng kí và quản lý người dùng,… cũng có thế được cập nhật lại trong hệ thống sắp phát triển. Dựa trên các phân tích về quy trình tổ chức giải cũng như các hoạt động có thể tin học hoá, chúng tôi thấy rằng hệ thống cần phát triển có thể được tổ chức dựa trên 2 module chính: - Một module thực hiện các chức năng người dùng như: đăng kí, chỉnh sửa thông tin người dùng, tham gia dự thi trực tuyến. - Một module dành cho người quản trị thực hiện các chức năng quản tri như: cập nhật các giải thưởng, các kì giải thưởng, cập nhật các tài liệu liên quan, các hồ sơ đăng kí dự thi, cập nhật các tin tức về người đoạt giải,… 2.2. Các chức năng chính của hệ thống R.1. Gói đăng kí người dùng R.1.1 Đăng kí người dùng R.1.2 Cập nhật thông tin người dùng R.2. Gói đăng nhập hệ thống R.2.1 Đăng nhập hệ thống R.2.2 Xác thực người dùng R.3. Gói đăng thoát hệ thống R.3.1 Đăng thoát hệ thống R.3.2 Xác thực người dùng R.4. Gói đăng kí dự thi R.4.1 Chọn giải thưởng R.4.2 Tìm kiếm giải thưởng R.4.3 Đăng kí dự thi R.5. Gói quản lý giải thưởng R.5.1 Thêm một giải thưởng R.5.2 Tìm kiếm giải thưởng R.5.3 Cập nhật thông tin giải thưởng R.5.4 Xoá giải thưởng R.6. Gói quản lý các kì giải thưởng R.6.1 Thêm kì giải thưởng R.6.2 Cập nhật các kì giải thưởng R.6.3 Xoá các kì giải thưởng 7 R.7. Gói quản lý tài liệu R.7.1 Thêm tài liệu R.7.2 Cập nhật tài liệu R.7.3 Tìm kiếm tài liệu R.7.4 Xoá tài liệu R.8 Gói quản lý tin tức – sự kiện R.8.1 Thêm tin tức – sự kiện R.8.2 Hiển thị tin tức – sự kiện R.8.3 Tìm kiếm tin tức – sự kiện R.8.4 Cập nhật nôi dung tin tức – sự kiện R.9 Gói quản lý tin tức hoạt động R.9.1 Thêm tin tức hoạt động R.9.2 Hiển thị tin tức hoạt động R.9.3 Tìm kiếm tin tức hoạt động R.9.4 Cập nhật nôi dung tin tức hoạt động R.10 Gói quản lý người dùng R.10.1 Thêm mới người dùng R.10.2 Xem thông tin người dùng R.10.3 Tìm kiếm người dùng R.10.4 Cập nhật thông tin người dùng R.10.5 Xoá người dùng R.11 Gói quản lý hồ sơ dự thi R.11.1 Tìm kiếm hồ sơ dự thi R.11.2 Xem hồ sơ dự thi R.11.3 Xoá hồ sơ dự thi R.12 Gói quản lý người đoạt giải R.12.1 Cập nhật thông tin người đoạt giải R.12.2 Hiển thị thông tin người đoạt giải R.12.3 Tìm kiếm người đoạt giải R.12.4 Xoá thông tin người đoạt giải R.13 Gói quản lý thông tin phản hồi R.13.1 Cập nhật thông tin phản hồi R.13.2 Xoá thông tin phản hồi 8 2.3. Xác định các tác nhân, các ca sử dụng nghiệp vụ 2.3.1. Xác định các tác nhân Tác nhân Các ca sử dụng nghiệp vụ Administrator Thêm một giải thưởng Kết quả đem lại Lưu một giải thưởng mới vào trong hệ thống Tìm kiếm giải thưởng Cho phép tìm kiếm các giải thưởng có trong hệ thống Cập nhật thông tin giải Xem thông tin, sửa các thông tin thưởng về giải thưởng và lưu vào trong hệ thống Xoá giải thưởng Xoá toàn bộ thông tin về một giải thưởng khỏi hệ thống Thêm kì giải thưởng Thêm mới một kì của giải thưởng và lưu vào hệ thống Cập nhật các kì giải thưởng Cập nhật(xem, sửa, cập nhật…) các thông tin liên quan tới các kì của một giải thưởng và lưu vào hệ thống Xoá các kì giải thưởng Xoá một hay nhiều kì của giải thưởng Thêm tài liệu Lưu các thông tin , tài liệu về cuộc thi vào hệ thống Cập nhật tài liệu Cập nhật các tài liệu của giải thưởng có trong hệ thống như: tiêu chí, thể lệ, tôn chỉ,… Tìm kiếm tài liệu Tìm kiếm các tài liệu có trong hệ thống Xoá tài liệu Xoá tài liệu được lưu trong hệ thống Thêm tin tức – sự kiện Lưu các tin tức – sự kiện mới vào hệ thống Hiển thị tin tức – sự kiện Hiển thị ra màn hình người dùng các tin tức – sự kiện có lưu trong hệ thống 9 Tìm kiếm tin tức – sự kiện Tìm kiếm các tin tức –sự kiện có trong hệ thống Cập nhật nội dung tin tức – Cập nhật(xem, xoá ,sửa) các tin sự kiện tức – sự kiện có trong hệ thống Thêm tin tức hoạt động Lưu các tin tức hoạt động mới vào hệ thống Hiển thị tin tức hoạt động Hiển thị ra màn hình người dùng các tin tức hoạt động có lưu trong hệ thống Tìm kiếm tin tức hoạt động Tìm kiếm các tin tức hoạt động có trong hệ thống Cập nhật nôi dung tin tức hoạt động Cập nhật(xem, xoá ,sửa) các tin tức hoạt động có trong hệ thống Thêm mới người dùng Tạo người dùng mới và lưu vào hệ thống Xem thông tin người dùng Hiển thị các thông tin về người dùng có lưu trong hệ thống Tìm kiếm người dùng Tìm kiếm người dùng có lưu trong hệ thống Cập nhật thông tin người dung Cập nhật (xem ,sửa) các thông tin liên quan đến người dùng có trong hệ thống Xoá người dung Xoá người dùng khỏi hệ thống Tìm kiếm hồ sơ dự thi Tìm kiềm và hiển thị các hồ sơ được đăng kí có trong hệ thống đối với mỗi giải thưởng Xem hồ sơ dự thi Xem các thông tin có trong hồ sơ đăng kí dự thưởng Xoá hồ sơ dự thi Xoá một hồ sơ đăng kí có trong hệ thống Cập nhật thông tin người đoạt giải Cập nhật các thông tin về người đoạt giải (trong một giải thưởng/ kì giải thưởng) vào hệ thống Hiển thị thông tin người 10 Hiển thị ra màn hình người dùng đoạt giải toàn bộ thông tin về người đoạt giải có lưu trong hệ thống Tìm kiếm người đoạt giải Tìm kiếm và hiển thị các thông tin về người đoạt giải có trong hệ thống Xoá thông tin người đoạt giải Xoá các thông tin về người đoạt giải được lưu trong hệ thống Xoá thông tin phản hồi Xoá thông tin phản hồi trong một giải thưởng được lưu trong hệ thống Đăng kí người dùng Tạo một người dùng mới và lưu và hê thống Cập nhật thông tin người dùng Cập nhật các thông tin mà người dùng đăng kí có trong hệ thống Đăng nhập hệ thống Xác thực người dùng Guest Tự động xác thực các thông tin về người dùng được lưu trong hệ thống sau khi có yêu cầu login/logout Đăng thoát hệ thống Xác thực người dùng Chọn giải thưởng Hiển thị giải thưởng người dùng quan tâm Tìm kiếm giải thưởng Tìm kiếm các giải thưởng có trong hệ thống Đăng kí dự thi Thực hiên đăng kí dự thi và lưu các thông tin đăng kí vào hệ thống Cập nhật thông tin phản hồi Cập nhật các thông tin phải hồi từ người dùng và lưu vào hệ thống Ta xác định được hai tác nhân: Administrator Guest 11
- Xem thêm -