Tài liệu Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tcvn iso 140012010 cho cty tnhh nanpao resins việt nam, kcn sóng thần 2, dĩ an, bình dương

  • Số trang: 187 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 184 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TCVN ISO 14001:2010 CHO CÔNG TY TNHH NANPAO RESINS VIỆT NAM, KCN SÓNG THẦN 2, DĨ AN, BÌNH DƯƠNG Ngành: MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn : TS. THÁI VĂN NAM Sinh viên thực hiện MSSV: 1091081087 : LÊ THỊ HỒNG THẢO Lớp: 10HMT3 TP. Hồ Chí Minh, 2012 BM05/QT04/ĐT Khoa: Môi trường & CNSH PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài: Lê Thị Hồng Thảo MSSV: 1091081087 Lớp: 10HMT3 2. 3. 4. 5. Ngành : Môi Trường Chuyên ngành : Kỹ thuật môi trường Tên đề tài : Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010 cho Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương. Các dữ liệu ban đầu : Các thông tin về Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam. Hệ thống tài liệu về ISO 14001 và các tài liệu liên quan khác Các yêu cầu chủ yếu : Nghiên cứu tiến trình áp dụng ISO 14001 trong việc xây dựng ISO 14001 tại công ty. Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn khi xây dựng hệ thống quản lý môi trường. Đánh giá hiện trạng môi trường trong công ty, từ đó đánh giá khả năng áp dụng hệ thống quản lý môi trường tại công ty. Tiến hành xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2010 dựa trên tình hình thực tế tại Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam. Kết quả tối thiểu phải có: 1) Phân tích và đánh giá khả năng áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 vào quản lý môi trường tại Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam. 2) Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2010 cho Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam. Ngày giao đề tài: ……./……../……… Ngày nộp báo cáo: ……./……../……… Chủ nhiệm ngành (Ký và ghi rõ họ tên) TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Giảng viên hướng dẫn chính (Ký và ghi rõ họ tên) Giảng viên hướng dẫn phụ (Ký và ghi rõ họ tên) LỜI CAM ĐOAN Qua 3 tháng thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài “ Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO14001:2010 cho Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương”, tôi xin cam đoan rằng nội dung của đồ án này được hình thành và phát triển từ những quan điểm của cá nhân tôi, dưới sự hướng dẫn của TS. Thái Xuân Nam. Các số liệu và kết quả có được trong đồ án có nguồn gốc rõ ràng và hoàn toàn trung thực. Người thực hiện Lê Thị Hồng Thảo LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này, cho phép tôi gởi lời cảm ơn đến các thầy, cô trong khoa Công Nghệ Sinh học và Môi trường thuộc trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP. HCM, các thầy cô đã truyền đạt những kiến thức khoa học và những kinh nghiệm quý báu để tôi trong suốt thời gian học đại học. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS. Thái Văn Nam, người đã trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện nội dung đồ án tốt nghiệp này. Nhờ lòng tận tụy, nhiệt tình của Thầy, tôi đã từng bước hiểu biết một cách sâu sắc những nội dung được đề cập và đã giải quyết trong đồ án này. Tôi xin cảm ơn Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam đã nhiệt tình giúp đỡ và cung cấp những tài liệu cầu thiết giúp tôi hoàn thành tốt đồ án này. Xin chân thành cảm ơn gia đình cùng với các bạn bè đã động viên, đóng góp ý kiến và giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài tốt nghiệp này. Cuối cùng, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong hội đồng đã dành thời gian quý báu để đọc, kiểm tra, nhận xét và tham gia hội đồng chấm đồ án này. Xin chân thành cảm ơn! Người thực hiện đồ án Lê Thị Hồng Thảo Đồ án tốt nghiệp MỤC LỤC PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................ix DANH MỤC CÁC BẢNG .....................................................................................x DANH MỤC CÁC HÌNH ......................................................................................xi MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề............................................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu .........................................................................................3 3. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................................3 4. Nội dung nghiên cứu .........................................................................................3 5. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................4 Khung nghiên cứu .............................................................................................4 5.2. Phương pháp thực tế .......................................................................................5 6. Phạm vi nghiên cứu...........................................................................................5 7. Giới hạn của đề tài ............................................................................................6 8. Kết cấu đồ án ......................................................................................................6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001 1.1 Sơ lược về bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 ..............................................8 1.1.1 Giới thiệu ISO 14000 ...................................................................................8 1.1.2 Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 .........................8 1.1.3 Cấu trúc của Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 .............................10 i Đồ án tốt nghiệp 1.2 Hiện trạng áp dụng HTQLMT ISO 14001 ............................................11 1.2.1 Hiện trạng áp dụng trên thế giới ...................................................................12 1.2.2 Hiện trạng áp dụng tại Việt Nam ................................................................12 1.2.3 Cơ sở pháp lý liên quan đến việc áp dụng ISO 14001 ...............................13 1.2.4 Một số tổ chức chứng nhận ISO 14001 tai Việt Nam ................................13 1.3 Xu thế phát triển ..............................................................................................14 1.4 Những thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng ISO 14001 tại Việt Nam ...................................................................................................................15 1.4.1 Thuận lợi ..........................................................................................................15 1.4.1.1 Mang lại nhiều lợi ích .................................................................................15 1.4.1.2 Được sự hỗ trợ từ phía Chính phủ và các Tổ chức quốc tế ....................16 1.4.2 Khó khăn ..........................................................................................................16 1.5 Lý do áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001.............................17 1.6 Quy trình áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2010 .....................................................................................................................................18 1.7 Một số phương pháp xác định khía cạnh môi trường có ý nghĩa .........20 CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT, CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TẠI CÔNG TY TNHH NANPAO RESINS VIỆT NAM 2.1 Hiện trạng sản xuất .......................................................................................22 2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty .........................................................................22 2.1.2 Quy trình sản xuất .........................................................................................23 2.1.2.1 Loại hình sản xuất .....................................................................................23 2.1.2.2 Tình trạng thiết bị hiện nay ......................................................................23 ii Đồ án tốt nghiệp 2.1.2.3 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu và hóa chất sử dụng ....................................27 2.1.3 Sơ đồ quy trình sản xuất ..............................................................................30 2.1.3.1 Quy trình sản xuất sơn tĩnh điện ..............................................................30 2.1.3.2 Quy trình sản xuất keo, chat tôi, chất kết dính.........................................31 2.1.3.3 Quy trình sản xuất keo nước và nhũ tương EVA, PVAC........................33 2.1.4 Sản phẩm và công suất hoạt động ..............................................................34 2.2 Hiện trạng quản lý môi trường tại Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam ...................................................................................................................35 2.2.1 Nguồn phát sinh nước thải .............................................................................35 2.2.2 Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại ..................................................38 2.2.3 Đối với khí thải, tiếng ồn và độ rung .........................................................40 2.2.4 Nguồn gây sự cố cháy nổ .............................................................................44 2.2.5 Tai nạn lao động ............................................................................................45 2.3 Các biên pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện tại Công ty...................45 2.3.1 Biện pháp xử lý nước thải ............................................................................45 2.3.2 Biện pháp quản lý chất thải rắn.....................................................................47 2.3.3 Biện pháp khống chế khí thải ......................................................................48 2.3.4 Biện pháp xử lý tiếng ồn và độ rung ............................................................50 2.3.5 Vệ sinh an toàn lao động ..............................................................................50 2.3.6 Biện pháp phòng chống cháy nổ và ứng cứu sự cố ....................................51 2.3.7 Phương tiện bảo hộ cá nhân .........................................................................52 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001: 2010 CHO CÔNG TY TNHH NANPAO RESINS VIỆT NAM iii Đồ án tốt nghiệp 3.1 Khảo sát nhận thức và năng lực của cán bộ công nhân về tiêu chuẩn ISO 14001..........................................................................................................................53 3.2 Năng lực quản lý môi trường của Công ty .................................................53 3.2.1 Chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cán bộ công nhân viên ...........................................................................................................................53 3.2.2 Công tác bảo vệ môi trường ..........................................................................53 3.2.3 Công tác an toàn và vệ sinh lao động ...........................................................54 3.3 Các giải pháp quản lý môi trường đã được áp dụng tại Công ty ..........54 3.3.1 Giải pháp về tài chính.....................................................................................54 3.3.2 Giải pháp về kỹ thuật......................................................................................54 3.4 Khả năng áp dụng HTQLMT ISO 14001:2010 của Công ty Nanpao Resins Việt Nam ....................................................................................................55 3.4.1 Cam kết của lãnh đạo .....................................................................................55 3.4.2 Khả năng về tài chính .....................................................................................55 3.4.3 Khả năng về nhân sự ......................................................................................56 3.4.3.1 Công tác quản lý nhân sự của Công ty .....................................................56 3.4.3.2 Hiểu biết của công nhân viên của Công ty về HTQLMT.......................56 3.5 Khả năng đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2010 ....57 3.5.1 Tìm hiểu thông tin và cách đánh giá của nhân viên trong Công ty về HTQLMT ................................................................................................................57 3.5.2 Kết quả khảo sát thực hiện so với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 14001................................................................................................................57 3.6 Xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa .........................................71 3.6.1 Mục đích ..........................................................................................................71 iv Đồ án tốt nghiệp 3.6.2 Danh sách kiểm tra các khía cạnh môi trường tiềm tàng của Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam .........................................................................................71 3.6.3 Qui trình xác định khía cạnh môi trường .....................................................73 3.6.4 Đánh giá các khía cạnh môi trường để xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa........................................................................................................................75 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO14001:2010 TẠI CÔNG TY TNHH NANPAO RESINS VIỆT NAM 4.1 Xác định phạm vi của HTQLMT và thiết lập ban môi trường .............80 4.1.1 Phạm vi HTQLMT của Công ty ...................................................................80 4.1.2 Xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý môi trường và thành lập ban môi trường ...............................................................................................................80 4.2 Xây dựng chính sách môi trường .................................................................81 4.2.1 Các vấn đề cần xem xét khi xây dựng chính sách môi trường..................81 4.2.2 Xây dựng chính sách môi trường cho Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam..................................................................................................................82 4.3 Xác định khía cạnh môi trường và đánh giá tác động môi trường.......86 4.3.1.Mục đích ..........................................................................................................86 4.3.2. Phạm vi áp dụng.............................................................................................86 4.3.3. Trách nhiệm và quyền hạn ............................................................................86 4.3.4. Định nghĩa ......................................................................................................86 4.3.5. Nội dung..........................................................................................................87 4.3.6.Yêu cầu chung .................................................................................................87 4.3.7 Hồ sơ.................................................................................................................88 4.4 Các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác ................................................88 v Đồ án tốt nghiệp 4.4.1. Mục đích ..........................................................................................................88 4.4.2. Phạm vi áp dụng..............................................................................................88 4.4.3. Trách nhiệm và quyền hạn .............................................................................88 4.4.4. Nội dung công việc.........................................................................................88 4.5 Xác định mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình môi trường.........................96 4.5.1. Mục đích ..........................................................................................................96 4.5.2. Phạm vi áp dụng..............................................................................................96 4.5.3. Nội dung công việc.........................................................................................96 4.6 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn ...........................................102 4.6.1. Mục đích ..........................................................................................................102 4.6.2. Phạm vi áp dụng..............................................................................................102 4.6.3. Nội dung công việc.........................................................................................102 4.7 Năng lực đào tạo và nhận thức ......................................................................104 4.7.1. Mục đích ..........................................................................................................104 4.7.2. Phạm vi áp dụng..............................................................................................104 4.7.3. Định nghĩa .......................................................................................................104 4.7.4. Nội dung công việc.........................................................................................105 4.8 Trao đổi thông tin..............................................................................................109 4.8.1. Thông tin nội bộ ..............................................................................................109 4.8.2 Thông tin bên ngoài .........................................................................................109 4.9 Hệ thống tài liệu ................................................................................................110 4.9.1. Mục đích ..........................................................................................................110 4.9.2. Phạm vi áp dụng..............................................................................................110 4.9.3. Nội dung công việc.........................................................................................110 vi Đồ án tốt nghiệp 4.10 Kiểm soát tài liệu.............................................................................................111 4.10.1. Mục đích ........................................................................................................111 4.10.2. Phạm vi áp dụng ...........................................................................................111 4.10.3. Nội dung công việc.................................................................................... ..111 4.11 Kiểm soát điều hành .......................................................................................112 4.11.1. Mục đích ........................................................................................................112 4.11. 2. Phạm vi áp dụng ..........................................................................................113 4.11.3. Nội dung công việc.......................................................................................113 4.11.3.1 Cách thực hiện ............................................................................................113 4.11.3.2 Quy định chung...........................................................................................113 4.11.3.3 Kiểm soát điều hành ...................................................................................113 4.12 Sự chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng tình trạng khẩn cấp ..........................117 4.12.1. Mục đích ........................................................................................................117 4.12.2. Phạm vi áp dụng ...........................................................................................117 4.12.3. Nội dung công việc.......................................................................................118 4.13 Giám sát và đo lường .....................................................................................120 4.13.1. Mục đích ........................................................................................................120 4.13.2. Phạm vi áp dụng ...........................................................................................120 4.13.3. Nội dung công việc.......................................................................................121 4.14 Đánh giá sự tuân thủ ......................................................................................123 4.14.1. Mục đích ........................................................................................................123 4.14.2. Phạm vi áp dụng ...........................................................................................123 4.14.3. Trách nhiệm và quyền hạn...........................................................................123 4.14.4. Nội dung công việc.......................................................................................123 vii Đồ án tốt nghiệp 4.15 Sự không phù hợp, hành động khắc phục và phòng ngừa ....................124 4.15.1. Mục đích ........................................................................................................124 4.15.2. Phạm vi áp dụng ...........................................................................................124 4.15.3. Nội dung công việc.......................................................................................124 4.16 Kiểm soát hồ sơ ...............................................................................................125 4.16.1. Mục đích ........................................................................................................125 4.16.2. Phạm vi áp dụng ...........................................................................................125 4.16.3. Nội dung công việc.......................................................................................125 4.17 Đánh giá nội bộ................................................................................................126 4.17.1. Mục đích ........................................................................................................126 4.17.2. Phạm vi áp dụng ...........................................................................................126 4.17.3 Nội dung công việc........................................................................................126 4.18 Xem xét của lãnh đạo .....................................................................................128 4.18.1. Mục đích ........................................................................................................128 4.18.2. Phạm vi áp dụng ...........................................................................................128 4.18.3 Nội dung công việc........................................................................................128 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...............................................................................130 TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................................................132 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh mục kiểm tra các khía cạnh môi trường tiềm tàng ..................... 1 Phụ lục 2: Bảng xác định các khía cạnh môi trường............................................... 2 Phụ lục 3: Tài liệu trong chương trình đào tạo cho các công nhân viên của Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam ................................................................ 18 Phụ lục 4: Thủ tục theo yêu cầu của HTQLMT theo TCVN ISO 14001:2010 . 20 viii Đồ án tốt nghiệp Phụ lục 5: TCVN ISO 14001:2010 – Quy định và hướng dẫn sử dụng ............... 21 ix Đồ án tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ATLĐ: An toàn lao động ATSK: An toàn sức khỏe CSMT: Chính sách môi trường ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường KCMT: Khía cạnh môi trường KCN: Khu công nghiệp EMS: Environmental Management System (Hệ thống quản lý môi trường) PCCC: Phòng cháy chữa cháy. PDCA: Plan – do – check – act (lập kế hoạch – thực hiện – kiểm tra – hành động khắc phục). QCVN: Quy chuẩn Việt Nam QLMT: Quản lý môi trường TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam x Đồ án tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Lý do áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 Bảng 2.1. Các hạng mục công trình tại Công ty Bảng 2.2. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất Bảng 2.3. Nhu cầu nguyên vật liệu và hóa chất sử dụng Bảng 2.4. Nhu cầu nhiên liệu sử dụng Bảng 2.5. Nhu cầu điện sử dụng Bảng 2.6. Nhu cầu nước sử dụng Bảng 2.7. Sản lượng sản xuất trung bình/quý của Công ty Bảng 2.8 Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý của Công ty Bảng 2.9 Chất thải nguy hại phát sinh trung bình trong 1 tháng (2011) Bảng 2.10 Kết quả đo chất lượng không khí Bảng 2.11 Kết quả đo vi khí hậu và tiếng ồn Bảng 2.12 Bảng liệt kê các phương tiện bảo hộ lao động Bảng 3.1. Sự đáp ứng của Công ty với các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 14001:2010 Bảng 3.2 Bảng quy trình xác định khía cạnh môi trường Bảng 3.3 Bảng tiêu chuẩn mức độ ảnh hưởng Bảng 3.4 Danh sách khía cạnh môi trường có ý nghĩa trong Công ty Bảng 4.1 Bảng kiểm tra theo dõi pháp quy năm 2012 Bảng 4. 2 Mục tiêu, chỉ tiêu môi trường tại Công ty Nanpao Resins Việt Nam Bảng 4. 3 Chương trình quản lý môi trường Bảng 4.4 Bảng kế hoạch huấn luyện Bảng 4.5 Các hoạt động giám sát và đo lường xi Đồ án tốt nghiệp DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1. Mô hình hệ thống quản lý môi trường Hình 2.1. Quy trình công nghệ sản xuất sơn tĩnh điện Hình 2.2. Quy trình công nghệ sản xuất keo, chất tôi, chất kết Hình 2.3. Quy trình công nghệ sản xuất keo nước và nhũ tương EVA, PVAC. Hình 2.4. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn Hình 2.5. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải của Công ty. Hình 4. 1 Sơ đồ tổ chức quản lý môi trường Hình 4.2 Sơ đồ cơ cấu hệ thống tài liệu xii Đồ án tốt nghiệp MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều nhận thấy rằng, các chính sách thương mại, tài nguyên và môi trường có vai trò hỗ trợ lẫn nhau, nhằm thúc đẩy phát triển bền vững các quốc gia đang nỗ lực giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường. Do đó, một quốc gia để đạt được mục tiêu trở thành một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, ổn định, bền vững cần khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tự nhiên. Trong tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới, có nhiều vấn đề phức tạp được đặt ra đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bảo vệ môi trường và sức khỏe con người ngày càng được quan tâm thì tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh,dịch vụ… càng phải chú ý đến các tác động môi trường, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng có thể xảy ra. Để đạt được điều này các tổ chức cần phải tìm kiếm các giải pháp khả thi để kiểm soát ô nhiễm trong nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nghiệp. Với mục tiêu công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, Việt Nam đã có nhiều cố gắng phát triển kinh tế - hòa nhịp với xu hướng phát triển chung của các nước trong khu vực – và đã đạt được những thành quả to lớn. Tiền lực kinh tế nước ta đang có bước chuyển biến tích cực là dấu hiệu đáng mừng cho nền kinh tế đất nước nhưng cũng như nhiều nước đang phát triển trên thế giới, tăng trưởng kinh tế nhanh thường đi đôi với vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nếu như không có các giải pháp hữu hiệu để quản lý và ngăn chặn. Mặc dù mục tiêu trước mắt là phát triển kinh tế, xây dựng đất nước nhưng chúng ta không thể bỏ mặc môi trường vì đó không chỉ là điều kiện sống còn của một quốc 1 Đồ án tốt nghiệp gia mà còn của cả nhân loại. Trong đường lối phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Đảng và nhà nước đã rất chú trọng việc bảo vệ môi trường, đó là một trong các tiền đề quyết định cho sự phát triển bền vững. Nhiều nước trên thế giới đã yêu cầu sản phẩm muốn nhập khẩu phải có “nhãn xanh” ISO 14001. Bên cạnh một số điều kiện khác, ISO 14001 đã trở thành giấy thông hành quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào thị trường thế giới. Hơn thế nữa, đất nước chúng ta đã từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới nên tính cạnh tranh của mỗi công ty ngày càng phải được nâng cao. Đây chính là phương pháp duy nhất để các doanh nghiệp Việt Nam có thể cùng hội nhập và phát triển. Một trong những yếu tố cạnh tranh cần quan tâm hiện nay đó là việc chứng tỏ cho khách hàng và các bên hữu quan thấy được sự quan tâm đến môi trường của doanh nghiệp; cụ thể là các kết quả hoạt động môi trường tốt thông qua việc kiểm soát ảnh hưởng môi trường do các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình, mà hệ thống quản lý môi trường là bằng chứng rõ ràng và dễ thấy nhất. Công ty Nanpao Resins Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất keo làm giày các loại đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và thay thế hàng nhập khẩu nhằm góp phần phát triển nền kinh tế Việt Nam. Công ty đang trên bước đường tự khẳng định mình, khẳng định vị thế trong nước, trong khu vực và trên thế giới. Để thực hiện tốt đồng thời cả mục tiêu kinh tế và mục tiêu môi trường, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, được thực hiện trong điều kiện đảm bảo môi trường; đồng thời nâng cao tính cạnh tranh trong thị trường khu vực và thế giới thì việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) theo tiêu chuẩn ISO 14001 là điều vô cùng cần thiết và cần làm ngay. 2 Đồ án tốt nghiệp Vì vậy, việc nghiên cứu thực thi HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2010 cho Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam là điều hết sức thiết thực, và đó cũng chính là lý do tôi chọn đề tài “ Xây dựng hệ thống ISO 14001: 2010 cho Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương.” 2. Mục đích nghiên cứu Đề thực hiện được đề tài này, tôi tập trung vào giải quyết các mục đích cụ thể sau: - Phân tích và đánh giá khả năng áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2010 vào quản lý môi trường tại Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam - Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2010 tại Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam 3. Đối tượng nghiên cứu Công tác quản lý môi trường tại Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam sử dụng TCVN ISO 14001:2010. 4. Nội dung nghiên cứu Để đạt được mục đích đề ra, đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung sau: - Nghiên cứu tiến trình áp dụng ISO 14001 trong việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường tại Công ty. - Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2010. - Đánh giá hoạt động sản xuất và các vấn đề môi trường phát sinh tại Công ty. - Đánh giá hiện trạng môi trường và xem xét những bất cập trong công tác quản lý môi trường tại Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam, từ đó đánh giá khả năng áp dụng hệ thống quản lý môi trường tại Công ty.; 3 Đồ án tốt nghiệp - Tiến hành xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2010 dựa trên thực tế tại Công ty. - Đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm cho Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1 Khung nghiên cứu Khảo sát hiện trạng môi trường và quản lý tại Công ty. Khảo sát hiện trạng môi trường trong từng phân xưởng, từng khía cạnh môi trường Xem xét công tác quản lý môi trường hiện tại của Công ty Đánh giá khả năng áp dụng - Dựa trên phát phiếu điều tra nhằm đánh giá cam kết của lãnh đạo cao nhất, nguồn lực hiện có, nhận thức về môi trường và HTQLMT. - So sánh sự đáp ứng của Công ty đến TCVN ISO 14001:2010. - Xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa. Đề xuất của giải pháp xây dựng HTQLMT ISO 14001:2010 Các yêu cầu của HTQLMT ISO14001:2010. - Chính sách môi trường. - Lập kế hoạch - Thực hiện và điều hành - Kiểm tra - Xem xét của lãnh đạo Hình 1. Sơ đồ nghiên cứu Để xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2010, trước hết cần khảo sát các vấn đề liên quan đến môi trường như nước sử dụng, nhiên liệu, năng lượng, các 4
- Xem thêm -