Tài liệu Xay dung cong thong tin chung khoan - dang phuong thao

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Xây dựng cổng thông tin chứng khoán bằng công nghệ Dotnetnuke GV hướng dẫn: ThS. Lương Mạnh Bá SV thực hiện: Đặng Phương Thảo Lớp: CNPM – k48 Nội dung chính 1 Khái niệm Portal 2 Công nghệ Dotnetnuke 3 Sơ lược thị trường chứng khoán 4 Cấu trúc cổng thông tin chứng khoán 5 Các module chương trình 6 Các trang chức năng và giao diện 1. Khái niệm Portal Là hệ thống hoạt động trên Web, định danh, xác thực người dùng, cung cấp giao diện Web để tác vụ. Thu thập, quản lý nhiều nguồn thông tin Phân phối dịch vụ cho từng nhu cầu cá nhân khác nhau Các đặc trưng cơ bản của Portal Chức năng tìm kiếm 1 Hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị 9 2 Dịch vụ thư mục 3 Đăng nhập một lần 8 Ứng dụng trực tuyến Portal Kênh thông tin 4 7 Điểm tích hợp thông tin 6 5 Cộng đồng ảo Cá nhân hóa các dịch vụ Các công cụ xây dựng Portal Bea Weblogic Platform Dotnetnuke Microsoft Sharepoint Portal Uportal OracleAS Portal 10G Liferay Sun Java System Portal Server Vignette Aplication Portal Exoplatform Stringbeans 2. Công nghệ Dotnetnuke Text Thân Textthiện Mã nguồn mở Mạnh Text mẽ Thân thi ện Được hỗ trợ Đa năng Đa ngôn ngữ Dễ cài đặt Concept Tín nhiệm Mở rộng Đa dụng Cấu trúc Dotnetnuke Host Portal 1 Page 1 Page 2 Module 1 Module 2 Module n Portal 2 Portal n Page n Quản trị host Các tác vụ của admin host Quản trị portal Các tác vụ của admin portal 3. Sơ lược thị trường chứng khoán Chứng khoán Là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành Thị trường chứng khoán Là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán, qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán Quy trình giao dịch 1 Nhà đầu tư đến mở tài khoản và đặt lệnh mua bán chứng khoán tại công ty chứng khoán. 2 Công ty chứng khoán chuyển lệnh đến đại diện công ty chứng khoán tại trung tâm giao dịch chứng khoán. 3 Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện khớp lệnh, thông báo kết quả đến công ty chứng khoán. 4 Công ty chứng khoán thông báo kết quả cho nhà đầu tư. 5 Nhà đầu tư nhận chứng khoán hoặc tiền trong tài khoản. Portal Dotnetnuke Chứng khoán Cổng thông tin chứng khoán bằng công nghệ Dotnetnuke 4. Cấu trúc phân cấp cổng thông tin chứng khoán Cổng thông tin chứng khoán Tin tức Tin thị trường Thông tin công ty Thông tin công ty niêm yết trên sàn giao dịch Tin doanh nghiệp Thông tin giới thiệu công ty chứng khoán Tin quốc tế Thông tin tài khoản Đặt lệnh giao dịch trực tuyến Thông tin tài khoản truy nhập Thông tin tài khoản giao dịch, số dư tài khoản Bảng giá trực tuyến Các trang liên kết Hỏi đáp, góp ý Các tài liệu 5. Các module chương trình Module xemcongty Sơ đồ giải thuật Module xemcongty Bắt đầu Mã chứng khoán Chọn mã chứng khoán hay tên công ty Tạo truy vấn tới bảng tbcongty theo trường mack Tên công ty Tạo truy vấn tới bảng tbcongty theo trường tencty Hiển thị thông tin công ty Kết thúc Module xemtaikhoan Sơ đồ giải thuật Module xemtaikhoan Bắt đầu Sai Nhập số tài khoản và mật khẩu Đăng nhập sai 5 lần liên tiếp? Sai Tài khoản hợp lệ? Đúng Đúng Tài khoản bị khóa? Khóa tài khoản Sai Tạo truy vấn vào bảng tbkhachhang, tbtaikhoan, tbcofieu theo trường matk Đúng Hiển thị thông tin khách hàng, số dư tài khoản và số lượng cổ phiếu Kết thúc Module giaodich Sơ đồ giải thuật Module giaodich Bắt đầu Sai Nhập số tài khoản và mật khẩu Đăng nhập sai 5 lần liên tiếp? Sai Tài khoản hợp lệ? Đúng Tài khoản bị khóa? Sai Đúng Nhập phiếu lệnh mua/ bán chứng khoán Thời gian hợp lệ? Khóa tài khoản Sai Đúng Loại lệnh giao dịch hợp lệ? Đúng Giá chứng khoán hợp lệ? Đúng Số lượng cổ phiếu hợp lệ? Đúng Lưu trữ dữ liệu đặt lệnh vào bảng tbdatlenh Kết thúc Đúng Module Links
- Xem thêm -