Tài liệu Xây dựng chương trình mathematica mô phỏng hấp thụ ánh sáng trong chấm lượng tử với thế giam cầm parabol

  • Số trang: 106 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 166 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11309 tài liệu