Tài liệu Wireless technology

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 206 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu

Mô tả:

Công nghệ Mạng Không Dây Đà Nẵng Nẵng, ngày 28-03-2009 28 03 2009 Trình bày: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Trần Văn Hùng MCT CCSI MCT, Phone: 0903630980 Email: hung.tran@ttgtc.com http://www.ttgtc.com p g Nội dung ¾ Wi-Fi là à gì? ì? ¾ Lợi ích & ứng dụng của mạng Wi Wi-Fi Fi ¾ Các thiết bị Wi-Fi phổ biến hiện nay ¾ Các giải pháp bảo mật của Wi-Fi ¾ Tần số số, tầm phủ sóng & các chuẩn ¾ Định hướng Wi-Max tại Việt Nam TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER http://www.ttgtc.com 1. Wi-Fi là gì? ~ Viết tắt của Wireless Fidelity ~ Hoạt động theo chuẩn IEEE 802.11 ~ Giao Gi tiế tiếp giữa iữ các á thiết bị không khô cần ầ dây dâ dẫ dẫn ¾ Giúp p cho bạn ạ có thể làm việc ệ bất cứ nơi đâu để truy cập mạng LAN/WAN TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER http://www.ttgtc.com 2. L Lợ ợi ích của mạng không dây ~ Kết nối mạng ạ gg giữa các toà nhà riêng g biệt ệ ~ Được triển khai nhanh để dùng cho 1 mạng tạm thời ban đầu ~ Trong những nơi cổ kính như: viện bảo tàng, khu bảo tồn tồn, lăng mộ mộ, nhà thờ thờ, chùa, chùa đền… đền ~ Có tính mỹ quan cao, gọn gàng và đẹp ~ Thuận tiện cho người dùng di động như Laptop, PDA… ~… TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER http://www.ttgtc.com Một số số ứng ứng dụng dụng Wireless Trường Đại Học Khu công nghiệp Internet Cafe Hotel Room TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER Hotel Lobby Khu chờ http://www.ttgtc.com Một số số ứng ứng dụng dụng Wireless (tt tt)) Sâ golf Sân lf Khu Sinh Thái TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER http://www.ttgtc.com Một số số ứng ứng dụng dụng Wireless (tt tt)) Lăng, Chùa, Đền Thờ TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER http://www.ttgtc.com Một số số ứng ứng dụng dụng Wireless (tt tt)) Khu Nhà Thờ TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER http://www.ttgtc.com Một số số ứng ứng dụng dụng Wireless (tt tt)) Sân bay, ga tàu, bến xe TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER http://www.ttgtc.com 3. Các thiết bị truyền thống Typewriter Word Processor Personal Computer 1873 1979 1981 - 106 Years TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER - 2 Years http://www.ttgtc.com Công nghệ ngày nay Palm V RIM PDA Wireles s Email TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER Compa q iPaq q WAP Phone Nokia Qualco Commu mm nicator Smartp hone Pocket Phone Phone Phone PC + + + PDA Internet Internet Browse Browse r r + PDA http://www.ttgtc.com Mạng… ? Voice Data Internet WAN Video Streaming Video Conferencing Video Monitoring PA (Intercom) PSTN Routers Data Switch Wireless Access Point PBX Video Switch MCM H ll Hallways Teacher’s Workspace & Administration TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER http://www.ttgtc.com … or One ? Data Network Voice Network Video Streaming Network Video Conferencing Network Video Vid Monitoring Network PA (Intercom) Network TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER http://www.ttgtc.com Các thiết bị mạng không dây Wi l Wireless LAN VoWLAN Tablet PC Wireless Printing TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER Wireless Handhelds Wireless Video http://www.ttgtc.com Card Wireless cho Laptop TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER http://www.ttgtc.com Card Wireless cho Desktop TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER http://www.ttgtc.com Wireless Card cho PDA TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER http://www.ttgtc.com Điểm truy nhập - Access Point TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER http://www.ttgtc.com Sản phẩm: Consumer & Business “Business-Class” Business-Class Products Have: Businesses • Strong Security • Upgradability • Network Management • Advanced Features (VLAN, QoS, Roaming) • Choice of Antennas Consumers TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER • High Throughput • Scalability http://www.ttgtc.com Mạng không dây đồng nhất TRUONG TAN GROUP TRAINING CENTER http://www.ttgtc.com
- Xem thêm -