Tài liệu Website cung cấp dịch vụ blog

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN LẬP TRÌNH WEB Đề tài: WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ BLOG Hà Nội, 12 - 2009 Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog LỜI MỞ ĐẦU ---o0o--Toàn nhân loại đang sống trong một thời đại bùng nổ thông tin của thế kỷ 21. Con người trên khắp trái đất đã có thể kết bạn với nhau ở bất cứ đâu mà không cần lo ngại đến sự hạn chế về không gian và thời gian. Điều đó chỉ có thể thực hiện được thông qua mạng Internet toàn cầu. Lượng thông tin mà con người trao đổi qua Internet là rất lớn với nhiều thông tin đa dạng phong phú. Nhưng để có thể đưa con người đến gần với nhau hơn, để có thể trở thành bạn bè của nhau phải cần có một mạng xã hội chuyên biệt giúp cho nhiều người có thể giao lưu kết bạn, trao đổi thông tin với nhau. Nắm bắt được nhu cầu đó, các nhà cung cấp dịch vụ web đã cho ra đời hình thức mạng xã hội có tên Blog. Không còn cần phải bàn cãi về sự cần thiết cũng như sự hữu dụng của Blog nữa vì điều đó đã được thực tế chứng minh. Chúng ta đã quá quen thuộc với Blog: 360 của yahoo, Wordpress…Đó đều là những mạng xã hội nổi tiếng, nó giúp cho người dùng Internet thỏa mãn mọi nhu cầu chia sẻ thông tin và kết bạn với nhau. Trong quá trình nghiên cứu môn Lập trình Web và các ứng dụng của web. Nhóm tác giả đã đi sâu vào thực hiện đề tài Blog. Với mục đích có thể tạo ra một Website cung cấp dịch vụ Blog thật hữu ích cho đông đảo người dùng Internet. Vì kiến thức còn hạn chế nên đề tài chắc không chánh khỏi những thiếu xót, nên tác giả kính mong quý độc giả xem xét tài liệu chỉ với hình thức tham khảo và chọn lọc những thông tin cần thiết cho mình. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ Lớp 06B2- Khoa Công Nghệ Tin Học Viện Đại Học Mở Hà Nội. Nhóm tác giả 2 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog PHẦN 1- KHẢO SÁT 1.1 Tổng quan về đề tài Đề tài nghiên cứu về ứng dụng Blog của Web. Nhóm tác giả có ý tưởng to ra một website cung cấp dịch vụ blog cho người sử dụng Internet. Công nghệ mà nhóm sẽ sử dụng để lập trình là .NET 3.5 của Microsoft. Nhóm tác giả thấy rằng việc tạo dựng website bằng ASP.NET là giải pháp rất phù hợp. Giải pháp này sẽ giúp đỡ rất nhiều cho người lập trình trong việc tận dụng những hỗ trợ rất phong phú của .NET 3.5. 1.2 Ý nghĩa của đề tài Đề tài khi hoàn thành sẽ cung cấp cho người sử dụng một dịch vụ blog hữu ích rất than quen và dễ sử dụng. Thông qua mạng xã hội này các thành viên có thể chia sẻ thông tin bổ ích với nhau, qua đó đưa các thành viên xích lại gần nhau hơn, xóa bỏ mọi hạn chế về không gian, thời gian hay lứa tuổi… 1.3. Phạm vi của đề tài Website cung cấp dịch vụ cho đa dạng người sử dụng Internet. Nhưng Website cũng tập trung khai thác phục vụ lớp đối tượng là giới trẻ và trung niên. Với năng lực và kiến thức hạn hẹp nên đề tài cũng chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ hẹp chứ không phải trên lĩnh vực rộng lớn là toàn thế giới 1.4 Thời gian thực hiện đề tài Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cộng với tinh thần làm việc nghiêm túc nhóm tác giả cố gắng hoàn thành đề tài trong 1 tháng, trong đó bao gồm cả việc xây 3 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog dựng và phát triển đề tài. PHẦN 2- PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ 2.1 Sơ đồ chức năng của hệ thống Hệ Thống Website Cung cấp dịch vụ Blog 1.Trang Chủ 2.Đăng Bài 1.1 Đăng Nhập 2.1 Bài Viết Mới 1.2 Đăng Ký 2.2 Chỉnh Sửa Bài Viết 2.3 Quản Lý Nhãn 2.4 Tìm Kiếm 3.Bố Cục 3.2 Thay Đổi Giao Diện 3.3 Cài Đặt Giao Diện Có Sẵn 4.Cài Đặt 4.1 Cài Đặt Cơ Bản 4.2 Định Dạng 4.3 Quyền 5.Kết Bạn 5.1 Bạn Mới 5.2 Tất Cả Bạn 5.3 Tìm Kiếm Bạn 4.4 Thông Tin Cá Nhân 4 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội 6.Admin 6.1 Quản Lý Thành Viên 6.2 Phân Cấp 6.3 Tìm Kiếm Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog Hình 2.1- Sờ Đồ Phân Cấp Chức Năng Của Hệ Thống 2.2 Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu 2.2.1 Sơ Đồ Mức Ngữ Cảnh Dữ Liệu Thông Tin Đăng Ký Hệ Thống Website Cung cấp dịch vụ blog Người Sử Dụng Tài Khoản Admin Báo Cáo Hình 2.2 – Sơ Đồ Mức Ngữ Cảnh 5 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog 2.2.2 Sơ Luồng Dữ Liệu Mức Đỉnh Đăng Ký/Đăng Nhập Người Sử Dụng 1 Trang Chủ Người Sử Dụng Tài Khoản Đáp ứng Dịch vụ 2 Đăng Bài Giao Diện Cập Nhật Kiểm Tra Thành Viên Bài Viết 6 Admin Modul 3 Bố cục Phân Cấp Nhãn Amin Giao Diện 4 Cài Đặt Người Sử Dụng Thành Viên 5 Kết Bạn 6 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội Bạn Bè Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog Hình 2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 2.2.2.1 Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu Phân Rã Chức Năng 1 Người Sử Dụng Đáp ứng Dịch vụ Thông Tin Cá nhân Tài Khoản 1.1 Đăng Nhập Kiểm Tra 1.2 Đăng Ký Thành Viên Cập Nhật Hình 2.4 Sơ đồ luồng dữ Phân Rã Chức Năng 1 7 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog 2.2.2.2 Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu Phân Rã Chức Năng 2 Người Sử Dụng 2.1 Bài viết mới Admin Thông Báo Cập nhật 2.2 Chỉnh sửa bài viết Cập Nhật Bài viết 2.4 Tìm Kiếm Admin 2.3 Quản Lý Nhãn Nhãn Hình 2.5 Sơ đồ luồng dữ Phân Rã Chức Năng 2 8 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog 2.2.2.3 Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu Phân Rã Chức Năng 3 Người Sử Dụng 3.1 Thêm Modul Admin Thông báo Cập nhật 3.3 Cài đặt giao diện có sẵn Modul 3.2 Thay đổi giao diện Giao Diện Admin Hình 2.6 Sơ đồ luồng dữ Phân Rã Chức Năng 3 9 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog 2.2.2.4 Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu Phân Rã Chức Năng 4 Giao diện Người Sử Dụng Thành viên Modul Thông Báo 4.1 Cài đặt cơ bản 4.2 Định dạng 4.3 Quyền Admin 4.4 Thông tin cá nhân Hình 2.7 Sơ đồ luồng dữ Phân Rã Chức Năng 4 10 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội Thành viên Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog 2.2.2.5 Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu Phân Rã Chức Năng 5 Người Sử Dụng 5.1 Bạn mới Người sử dụng Thông báo Cập nhật 5.2 Tất cả bạn Bạn Bè Thành Viên Hình 2.8 Sơ đồ luồng dữ Phân Rã Chức Năng 5 11 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội 5.3 Tìm kiếm bạn Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog 2.2.2.6 Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu Phân Rã Chức Năng 6 Admin Thông báo 6.1 Quản Lý Thành Viên Admin Cập nhật 6.2 Phân Cấp Phân Cấp Thành Viên Giao Diện Hình 2.9 Sơ đồ luồng dữ Phân Rã Chức Năng 6 12 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội 6.3 Tìm kiếm Bài Viết Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog 3. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu Cấu trúc bảng bài viết Cấu trúc bảng mục nhãn Cấu trúc bảng phân cấp 13 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog Cấu trúc bảnh thành viên Cấu trúc bảng trả lời bài viết Cấu trúc bảng tùy chọn 14 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog Cấu trúc bảng giao diện Cấu trúc bảng kết bạn Cấu trúc : 15 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog 16 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog Trang chủ Trang blog 17 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog Trang quản trị 18 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog Trang Tin RSS của mỗi blog 19 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội Website Cung Cấp Dịch Vụ Blog Phần II : Bảng Công Việc Website cung cấp dịch vụ blog Hệ thống thông tin (1.0) Trang Web (2.0) 20 Nhóm_Lớp 06b2_Khoa CNTH_Viện Đại Học Mở Hà Nội
- Xem thêm -