Tài liệu Webcourse - tqtkweb

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 177 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Lập trình và Thiết kế Web 1 Bài 2 Tổng quan về Thiết kế WEB Khoa CNTT – ĐH.KHTN © 2007 Khoa Công nghệ thông tin Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB Các bước thiết lập Website ƒ Xác định yêu cầu Website ƒ Mua tên miền ƒ Thuê chỗ hosting ƒ Thiết kế Website ƒ Đưa vào hoạt động ƒ Duy trì thông tin, bảo dưỡng website © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB Các bước thiết lập Website ƒ Xác định yêu cầu Website ƒ Mua tên miền ƒ Thuê chỗ hosting ƒ Thiết kế Website ƒ Đưa vào hoạt động ƒ Duy trì thông tin, bảo dưỡng website © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB Xác định mục đích – yêu cầu của Website ƒ Mục tiêu, yêu cầu cơ bản của WebSite ƒ Đối tượng phục vụ ƒ Chủ đề của WebSite © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB Mục tiêu, yêu cầu cơ bản ƒ Đề ra mục tiêu khái quát, ngắn gọn, rõ ràng của Website cần thiết kế ƒ Là công cụ để đánh giá sự thành bại của một Website ƒ Mục tiêu phải dài hạn, bao trùm toàn bộ kế hoạch phát triển © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB Đối tượng phục vụ ƒ Xác định loại đọc giả chính của Website ƒ Tìm hiểu về: – Sự hiểu biết – Trình độ – Sở thích – Kinh nghiệm duyệt Web … © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB Đối tượng phục vụ (tt) Thiết kế tốt = thích hợp cho một dải rộng các loại đọc giả có trình độ và nhu cầu khách nhau © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB Chủ đề của Website ƒ Giúp định hướng cho nhà thiết kế – Giáo dục – Huấn luyện (online trainning) – Tin tức – Giải trí – Diễn đàn trao đổi thảo luận – Mua bán, quản lý…. ƒ Xem ví dụ © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB Chủ đề của Website – Diễn đàn © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB Chủ đề của Website – Diễn đàn © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB Chủ đề của Website – Đào tạo trực tuyến © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB Chủ đề của Website – Tin tức online © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB Chủ đề của Website – Mua bán trực tuyến © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB Các bước thiết lập Website ƒ Xác định yêu cầu Website ƒ Mua tên miền ƒ Thuê chỗ hosting ƒ Thiết kế Website ƒ Đưa vào hoạt động ƒ Duy trì thông tin, bảo dưỡng website © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB Mua tên miền ƒ Tên miền = Tên website – Tên ngắn – Gợi nhớ – Dễ đọc, không gây nhầm lẫn – Thể hiện được tên công ty hoặc nhãn hiệu chính của công ty rosevilleelectric.com Roseville + Electric Roseville-electric.com © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB Mua tên miền © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB Các bước thiết lập Website ƒ Xác định yêu cầu Website ƒ Mua tên miền ƒ Thuê chỗ hosting ƒ Thiết kế Website ƒ Đưa vào hoạt động ƒ Duy trì thông tin, bảo dưỡng website © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB Thuê chỗ hosting ƒ Hệ điều hành ƒ Dung lượng ƒ Băng thông ƒ Ngôn ngữ hỗ trợ ƒ Hệ quản trị CSDL hỗ trợ ƒ Email POP3 ƒ SSL ƒ … © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 2 :Tổng quan về thiết kế WEB © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
- Xem thêm -