Tài liệu Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BÁO CÁO TỔNG HỢP Đề tài: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG DẦU KHÍ TOÀN CẦU 2.1 Tổng quan về ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu Khí Toàn Cầu, với tiền thân là ngân hàng Thương mại nông thôn Ninh Bình được thành lập tháng 11/1993 với tổng tài sản là 300 tỷ đồng. Vào đúng ngày Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của đại gia đình WTO 7/11/2006 ngân hàng thương mại nông thôn Ninh Bình – một ngân hàng cổ phần địa phương đã chính thức chuyển đổi thành một ngân hàng đô thị đa năng - ngân hàng Thương mại cổ phần Toàn Cầu (G.Bank), cùng với sự gia nhập của cổ đông chiến lược là tổng công ty Dầu khí Việt Nam (Petro Việt Nam) chiếm tới 20% cổ phần G.Bank đã nâng vốn điều lệ lên tới 500 tỷ đồng, tổng tài sản trên 1.600 tỷ đồng và mở thêm 4 phòng giao dịch tại Hà Nội. Năm 2006 ngân hàng Thương mại cổ phần Toàn Cầu đổi tên thành ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu Khí Toàn Cầu theo công văn số 372/QĐ – NHNN của ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Viết tắt tiếng Việt là Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu. Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Global Petro Commercial Joint Stock Bank với tên giao dịch tiếng Anh viết tắt: GB.Bank. Với 35 phòng giao dịch trên toàn quốc, tổng tài sản đạt 2000 tỷ đồng ngân 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hàng Dầu Khí Toàn cầu đang dần khẳng định vị trí của mình trên thị trường tài chính – tiền tệ Việt Nam. Tháng 12/2007 GB.bank đã nâng vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng bằng việc phát hành chứng khoán ra công chúng. Đây là năm khởi đầu thắng lợi và khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của GP.Bank, với tất cả các mặt hoạt động đều đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Với số vốn điều lệ 1000 tỷ đồng, lợi nhuận thu về đạt 101 tỷ đồng. Như vậy, tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ của GP Bank đạt 19,44%, GP.Bank cũng đã xây dựng được một đội ngũ 500 nhân viên trẻ trung, chuyên nghiệp, làm việc trong hệ thống mạng lưới gồm 5 chi nhánh và 24 phòng giao dịch GP.Bank trên toàn quốc tại các tỉnh/thành phố kinh tế trọng điểm: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Hải Phòng, Vũng Tàu, Đà Nẵng,… Cuối năm 2009, tổng tài sản của GP.Bank đạt gần 18.000 tỷ đồng, tổng huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt trên 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau trích dự phòng đạt 174 tỷ đồng. Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán, ngày 11/01/2010 GP.Bank đã chính thức thông báo hoàn thành việc nâng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Đây là lần thứ 6 GP.Bank tăng vốn điều lệ. Tính đến hết ngày 31/12/2009, các chỉ tiêu thực hiện của GP.Bank đều tăng xấp xỉ 200% so với thời điểm 31/12/2008. Tổng tài sản của GP.Bank đạt gần 18.000 tỷ đồng, tổng huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt trên 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau trích dự phòng đạt 174 tỷ đồng. Đến ngày 31/7/2010, tổng tài sản của GP.Bank đạt trên 19.000 tỷ đồng, tổng huy động vốn tăng 71% so với cuối năm 2009. Lợi nhuận trước thuế và trích lập dự phòng rủi ro đạt gấp 8 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh số của các hoạt động dịch vụ đều tăng trưởng ở mức cao, đạt gấp 2 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lần so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, mạng lưới của GP.Bank không ngừng được mở rộng với 65 chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc. Ngày 11/8/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 6079/NHNN-TTGSNH thông báo ý kiến của Thống đốc NHNN về việc tăng vốn điều lệ năm 2010 của Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu Khí Toàn Cầu. Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc GP.Bank tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.018 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông GP.Bank thông qua ngày 26/3/2010. Qua năm tháng phát triển, cùng với sự tăng lên không ngừng của vốn điều lệ là sự tăng lên của tổng số chi nhánh, phòng giao dịch và hội sở chính. GP.Bank không chỉ vững mạnh về tài chính mà còn luôn bám sát mở rộng thị trường, tăng cường lực lượng cán bộ công nhân viên. Là một ngân hàng mới, GP.Bank có những thế mạnh cũng như lợi thế nhất định. Với cơ cấu gọn nhẹ, tính chuyên nghiệp hóa và chuyên môn hóa cao, đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo, kinh nghiệm, chuyên môn đào tạo tốt, Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu hứa hẹn là một trong những Ngân hàng Thương mại cổ phần đầy tiềm năng. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị Phòng pháp chế Ủy ban về vấn đề nhân sự Ban kiểm soát Phòng kiểm toán Uy ban về vấn đề quản lý rủi ro Văn phòng HĐQT Hội đồng đầu tư Ban giám đốc Khối giám sát Phòng quán lý rủi ro Phòng xử lý nợ Phòng kiểm tra kiểm soát Khối vận hành Khối hỗ trợ Phòng thanh toán trong nước Phòng thanh toán quốc tế Phòng quan hệ công chúng Phòng nguồn vốn – ngoại hối Phòng quản lý nhân sự Phòng hành chính và xây dựng cơ bản Phòng sản phẩm dịch vụ Phòng quản lý tín dụng Chi nhánh/sở giao dịch  Phòng tin dụng  Phòng thẩm định  Phòng hành chính  Phòng quan hệ khách hàng Phòng giao dịch  Bộ phận dịch vụ khách hàng  Bộ phận hỗ trợ kinh doanh 4 Khối tài chính kế toán  Phòng kế toán tổng hợp  Phòng tài chính kế toán Ban tín dụng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của GP.Bank. Đại hội đồng cổ đông có quyền: - Thông qua định hướng phát triển của ngân hàng. - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát. - Quyết định về điều lệ ngân hàng, tổ chức ngân hàng.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản trị của GP.Bank có toàn quyền nhân danh GP.Bank quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của GP.Bank trừ những vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có quyền: - Quyết định chiến lược kế hoạch phát triển kinh doanh hằng năm của GP.Bank. - Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. - Giám sát, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. - Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý của GP.Bank.  Văn phòng Hội đồng quản trị: Văn phòng Hội đồng quản trị là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng quản trị  Ban kiểm soát: Ban kiểm soát là cơ quan giám sát gồm các thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát các hoạt động của GP.Bank bảo đảm tuân 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của GP.Bank, đánh giá chính xác hoạt động và thực trạng tài chính của GP.Bank.  Phòng kiểm toán nội bộ: - Kiểm tra, đánh giá, xác nhận tính đung đắn và hợp lý của các tài liệu, thông tin. - Tư vấn các giải pháp để khắc phục các sai sót, vi phạm, cải tiến và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của GP.Bank.  Phòng pháp chế: Phòng pháp chế là bộ phận giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về mặt pháp lý trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của GP.Bank nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật.  Ủy ban về vấn đề nhân sự: Ủy ban về vấn đề nhân sự có chức năng: - Tham mưu cho Hội đồng quản trị về quy mô và cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban giám đốc. - Tham mưu về xử lý các vấn đề về nhân sự. - Tham mưu trong việc ban hành các quy định nội bồ của GP.Bank về chế độ tiền lương, tiền thưởng, tuyển chọn, đào tạo nhân sự.  Ủy ban về vấn đề quản lý rủi ro: Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc quản lý, giám sát, phòng ngừa tất cả các rủi ro trong quá trình hoạt động của GP.Bank.  Hội đồng đầu tư: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Hội đồng đầu tư là cơ quan có thẩm quyền xem xét và quyết định các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền theo phân cấp và ủy quyền của Hội đồng quản trị. - Giám sát việc thực hiện các quyết định đầu tư. - Quyết định phương hướng đầu tư của GP.Bank theo từng giai đoạn.  Ban giám đốc - Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty. - Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị. - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của GP.Bank. - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong ngân hàng, trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. - Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong ngân hàng, kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc, Tổng giám đốc. - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ ngân hàng và quyết định của Hội đồng quản trị.  Phòng thanh toán trong nước: Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc tổ chức và quản lý hệ thống thanh toán trong nước và thực hiện các giao dịch tiền gửi và mua bán ngoại tệ phát sinh của phòng Nguồn vốn – ngoại hối.  Phòng kế hoạch: Tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển; Tổng hợp thông tin và lập các báo cáo theo yêu cầu 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 của cơ quan quản lý Nhà nước và phục vụ công tác quản lý của Ban giám đốc.  Phòng quản lý rủi ro: Tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc trong việc tổ chức và quản lý phòng ngừa hạn chế các rủi ro phát sinh trong tổ chức và hoạt động của GP.Bank; bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro hoạt động và các rủi ro khác; đảm bảo hoạt động của GP.Bank an toàn hiệu quả và đúng pháp luật.  Phòng tài chính – kế toán: Tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc về các hoạt động tài chính, kế toán và ngân quỹ của ngân hàng nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng.  Phòng nguồn vốn – ngoại hối: Tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành công tác huy động, sử dụng vốn và kinh doanh ngoại tệ trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và của Ngân hàng.  Phòng xử lý nợ: Tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc trong việc quản lý và xử lý các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro cao, các khoản nợ xấu và các khoản nợ đã sử dụng dự phòng trong phạm vi toàn hệ thống GP.Bank. Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trực tiếp xử lý các khoản nợ xấu, xử lý tái sản đảm bảo của các khoản nợ xấu trong quá trình hoạt động kinh doanh.  Phòng thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại: - Tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc quản lý hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại trên toàn hệ thống GP.Bank. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Đầu mối tiếp nhận và xử lý các giao dịch thanh toán quốc tế từ các đơn vị trong hệ thống. - Xúc tiến dịch vụ thanh toán quốc tế và phối hợp các đơn vị kinh doanh khác trong hệ thống bán chéo các sản phẩm, dịch vụ. - Tiếp nhận và triển khai phát triển dịch vụ chi trả kiều hối. - Thiết lập và phát triển Ngân hàng đại lý.  Phòng quan hệ công chúng: - Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc xây dựng, quản lý, quảng bá thương hiệu. - Kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc thực hiện các quy định về quan hệ công chúng.ư - Tham mưu về công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí. - Tham mưu về quản lý thực hiện khuyến mại, quảng cáo.  Phòng tái thẩm định: - Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản lý, tái thẩm định, tín dụng của GP.Bank. - Tái thẩm định các khoản tín dụng với các khách hàng vượt thẩm quyền phán quyết của các đơn vị cho vay. - Định giá tài sản đảm bảo trong quá trình tái thẩm định.  Phòng quản lý nhân sự và đào tạo: Tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác quản lý, đào tạo nhân sự toàn hệ thống và trực tiếp quản lý, triển khai đào tạo nhân sự tại Hội sở.  Phòng hành chính và xây dựng cơ bản: Tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc trong việc thực hiện công tác hành chính, xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị, theo dõi và quản lý tài sản, công 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cụ lao động cho GP.Bank; Bảo đảm an ninh, an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ.  Phòng đầu tư: Tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành công tác đầu tư, đánh giá và tìm kiếm cơ hội đầu tư, chuyển nhượng các khoản đầu từ theo quy định của pháp luật và của BP.Bank.  Phòng sản phẩm dịch vụ: Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới hoặc điều chỉnh, hoàn thiện các sản phẩm, triển khai các chương trình khuyến mại với các sản phẩm, dịch vụ trong toàn hệ thống Ngân hàng.  Phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ: Tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc trong việc quản lý và thực hiện công tác quản lý theo đúng quy định của pháp luật.  Phòng quản lý tín dụng: - Tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác quản lý tín dụng. - Theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các quy định tín dụng. - Phân loại nợ, xếp hạng tín dụng, đưa ra dự báo về rủi ro tín dụng, đề xuất mức trích lập dự phòng, quản lý rủi ro tín dụng. - Xây dựng, phát triển các sản phẩm tín dụng. - Đầu mối thực hiện báo cáo thông tin tín dụng toàn hệ thống.  Ban tín dụng: Ban tín dụng là cơ quan xét duyệt và quyết định về việc cấp tín dụng, miễn, giảm lãi tại Chi nhánh, Sở giao dịch hoặc phòng giao dịch trung tâm theo quy định của GP.Bank. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu Là một Ngân hàng Thương mại Cổ phần với lịch sử hình thành và phát triển 17 năm nhưng hoạt động của GP.Bank rất có hiệu quả, quy mô của ngân hàng cũng không ngừng được mở rộng, sản phẩm ngày một đa dạng, phong phú đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, chất lượng sản phẩm cũng được cải tiến đưa hình ảnh ngân hàng đến gần hơn với công chúng. Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiêu 1 Vốn điều lệ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.000.000 Tổng tài sản Tổng dư nợ Huy động vốn Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế 2007 1.000.000 2008 2.000.000 2009 7.214.810 1.718.817 5.793.852 102.863 67.126 8.259.167 3.152.081 7.048.345 74.224 54.445 17.319.049 5.986.296 14.073.555 167.575 Tỷ lệ chi trả cổ tức ROE bình quân ROA bình quân Nợ xấu/dư nợ tối đa Lãi cơ bản (đồng/cổ phiếu) Mạng lưới hoạt động Số lượng nhân viên 12% 6.71% 0.93% 1.328 25 400 128.300 5.0% 5.44% 0.70% 9.79% 545.900 33 800 6.45% 2.34% 1.239.002 56 594 Nhìn vào bảng số liệu ta thấy tổng tài sản, vốn điều lệ của ngân hàng liên tục tăng qua các năm từ 2007 tới 2009 giúp ngân hàng mở rộng quy mô và quảng bá hình ảnh của mình. Hơn nữa, hiệu quả hoạt động của ngân hàng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cũng tăng rõ rệt thể hiện qua ROE, năm 2007 là 6.71% đến 6.45% mặc dù năm 2009 ngân hàng vẫn đang chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng ROE không giảm nhiều. Uy tín của ngân hàng cũng tăng nhanh, từ đó mà vốn huy động và tổng dư nợ cũng tăng. Vốn huy động năm 2007 là 5.793.852 triệu đồng đến năm 2009 đã tăng lên 14.073.555 triệu đồng tăng 8.279.703 triệu đồng (142.9%). Tổng dư nợ năm 2007 là 1.718.817 triệu đồng đến năm 2009 là 5.986.296 triệu đồng tăng 4.267.479 triệu đồng (248.28%). Lợi nhuận trước thuế tăng 102.863 triệu đồng năm 2007 đến 167.575 triệu đồng năm 2009. Lợi nhuận sau thuế năm 2007 là 67.126 triệu đồng và 2009 là 128.300 triệu đồng tăng 61.174 triệu đồng (91.13%). Quy mô của ngân hàng tăng mạnh đó là sự tăng lên ở số lượng cán bộ công nhân viên (từ 400 người lên tới 800 người) trong đó 97% đạt trình độ đại học và trên đại học, và mạng lưới hoạt động (từ 25 chi nhánh/phòng giao dịch lên tới 56 chi nhánh/phòng giao dịch). Hiệu quả hoạt động của GP.Bank cũng được thể hiện rõ rệt, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tối đa giảm 9.79% năm 2008 còn 2.34% năm 2009, do đó mà lãi cơ bản trên một cổ phiếu cũng tăng mạnh 1.328 đồng năm 2007 lên tới 1.239.002 đồng năm 2009. GP.Bank còn là một trong những ngân hàng đầu tiên đã triển khai thành công phần mềm Hệ thống Ngân hàng lõi T24 (Core Banking) của hãng Temenos của Thụy Sỹ, với khả năng xử lý trên 10.000 giao dịch/giây đã đáp ứng được hầu hết các yêu cầu của khách hàng cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây là công nghệ ngân hàng mới, hỗ trợ cho việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, đang được triển khai tại hơn 400 tổ chức tài chính-ngân hàng trên thế giới. Công nghệ mới này cho phép 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ngân hàng quản lý dữ liệu khách hàng theo chuẩn mực quốc tế, khả năng ứng dung, triển khai nhiều sản phẩm mới và quản trị tốt nhất rủi ro trong hoạt động. Với mục tiêu xây dựng GP.Bank là một trong những ngân hàng có hệ thống công nghệ thông tin hiện đại và tiên tiến, hiện nay GP.Bank đang triển khai nâng cấp phần mềm ngân hàng lõi (core banking) T24 lên phiên bản R8 – phiên bản mới nhất, T24-R8 giúp cho ngân hàng tối ưu hóa được các quy trình hoạt động trong khi vẫn duy trì được sự linh hoạt trước các thay đổi trong kinh doanh. Thành tích mà GP.Bank đạt được còn thể hiện ở nhiều mặt: - Liên tục trong 03 năm từ 2002 đến 2004, ngân hàng nhận được Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh. - Năm 2005, nhận Bằng khen của Tổng cục Thuế về những thành tích trong việc đóng góp thuế cho Nhà nước. - Bằng khen Tập thể cán bộ, nhân viên GP.Bank đã có thành tích góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngân hàng năm 2005 – 2006 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng. - Ngân hàng đầu tiên trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam hoàn thành dự án Core banking sau 06 tuần triển khai. - Ngân hàng đầu tiên trong hệ thống các ngân hàng Việt Nam cho phép khách hàng giao dịch bằng nickname (GP.Name) theo sở thích. - Được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2007 - Là một trong 500 thương hiệu Nổi tiếng tại Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khảo sát. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tặng cờ Ngân hàng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc năm 2007 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. - Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (Ban Tuyên giáo TW) ghi nhận "Những đóng góp tích cực cho thành công của chương trình Màu Hoa Đỏ 2009 - Tặng sổ tiết kiệm, nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2009". - Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Kiên Giang tri ân "Tấm Lòng Vàng" của GP.Bank đã ủng hộ Năm trăm triệu đồng chi phí tổ chức chương trình "Từ trái tim tới trái tim" năm 2009. 2.2 Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu 2.2.1 Thực trạng về cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Tổng dư nợ Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Dư nợ cho vay tiêu dùng/tổng dư 1.718.817 1.050.885 61,14 3.110.431 1.784.143 57,36 5.962.886 4.157.920 69,73 102.863 52.597 51,23 171.385 5,51 74.224 33.742 45,46 91.232 1,53 167.575 101.534 60,59 nợ (%) Nợ xấu Nợ xấu/tổng dư nợ (%) Tổng LNTT LNTT từ cho vay tiêu dùng LNTT cho vay tiêu dùng/LNTT(%) Từ bảng trên ta thấy tổng dư nợ cho vay tiêu dùng tăng liên tục qua các năm 2007, 2008, 2009 và tỷ trọng cho vay tiêu dùng chiếm phần lớn so với tổng dư nợ. Năm 2007 tổng dư nợ cho vay tiêu dùng 1.050.885 triệu đồng chiếm tới 61,14% tổng dư nợ, năm 2008 tổng dư nợ cho vay tiêu dùng là 1.784.143 triệu đồng chiếm 57,36 % giảm hơn so với năm 2007 do ảnh 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu làm nhu cầu tiêu dùng giảm rõ rệt. Đến năm 2009, nền kinh tế đã dần dần hồi phục cùng với sự cố gắng của toàn bộ công nhân viên GP.Bank đã đẩy tổng dư nợ cho vay tiêu dung lên tới 4.157.920 triệu đồng gấp 3,96 lần so với năm 2007 chiếm tới 69,73% tổng dư nợ. Hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng thể hiện rõ ràng qua các năm thông qua các chỉ tiêu về tỷ lệ nợ xấu và lợi nhuận trước thuế từ hoạt động cho vay tiêu dùng. Năm 2007 với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán tác động đến GP.Bank giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Ngân hàng, GP.Bank không có khoản nợ xấu nào. Năm 2008, Nợ xấu là 171.385 triệu đồng chiếm 5.51% tổng dư nợ. Năm 2009, nợ xấu đã giảm rõ rệt còn 91.232 triệu đồng chiếm 1.53%. Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cũng có sự cải biến từ năm 2007 tới 2009. Năm 2007, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động cho vay tiêu dùng là 52.597 triệu đồng đến năm 2009 tăng lên tới 101.534 triệu đồng gấp 1.93 lần so với năm 2007. Tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động cho vay tiêu dùng so với tổng lợi nhuận cũng tăng 51,23% năm 2007 lên 60.59% năm 2009. Môc ®Ých vay tiªu dïng cña kh¸ch hµng rÊt ®a d¹ng nh vay ®Ó mua « t«, vay ®Ó x©y söa nhµ, mua s¾m ®å dïng tiÖn nghi, cíi hái, du lÞch, kh¸m ch÷a bÖnh, häc tËp… b¶ng sau cho ta thÊy c¬ cÊu cho vay tiªu dïng cña ng©n hµng nh sau: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mục đích vay Vay mua ô tô Vay mua, sửa nhà Vay du học Vay tiêu dùng khác 2007 432.514 537.149 22.251 58.971 2008 581.853 604.634 94.876 72.095 2009 1.428.261 1.511.585 256.678 961.396 Ta thấy, cho vay tiêu dùng chủ yếu phục vụ mục đích mua ô tô và mua hay sửa nhà. Vay mua ô tô chiếm từ 30% đến 40% tổng cho vay tiêu dùng. Vay mua nhà, sửa nhà chiếm 35% đến 45%. Cho vay du học và vay tiêu dùng khác cũng ngày một tăng, tuy nhiên vẫn chiếm tỷ trọng ít trong tổng cho vay tiêu dùng. Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, nhu cầu vay tiêu dùng để thỏa mãn nhu cầu cá nhân sẽ ngày càng tăng. Vì vậy, tiềm năng về hoạt động cho vay tiêu dùng là rất lớn. GP.Bank là một Ngân hàng thương mại có quy mô vừa, cần phải đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng hơn nữa để có được vị trí xứng đáng trong hệ thống các Ngân hàng thương mại. 2.2.2 Đánh giá chung về cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu 2.2.2.1 Những kết quả đạt được Nhờ thực hiện tốt công việc kiểm soát sau khi vay, tăng cường phòng ngừa rủi ro ngay từ khâu xét duyệt nên tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng chiếm tỷ lệ nhỏ. Năm 2008 là 5,51%, đến năm 2009 còn 1,53%. Tỷ lệ này khá tốt so với tình trạng chung của các Ngân hàng. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng ngày một đa dạng và phong phú hơn, đặc biệt có thêm các sản phẩm mới như cho vay xuất khẩu lao động, cho vay cán bộ công nhân viên của các tổ chức với hình thức chủ yếu là cầm cố sổ tiết kiệm, thế chấp nhà. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Những năm đầu khách hàng vay tiêu dùng chủ yếu là khách hàng quen của GP.Bank và người thân của cán bộ nhân viên của Ngân hàng với giá trị các món vay nhỏ thường là dưới 200 triệu đồng, nhưng đến nay các món vay đã tăng lên đến 500 triệu đồng. Hơn nữa, nhờ các chương trình chăm sóc khách hàng và quảng cáo GP.Bank đã thu hút được nhiều khách hàng mới. Ng©n hµng còng ®· thiÕt lËp mèi quan hÖ ®èi t¸c víi mét sè ®¬n vÞ b¸n xe nh FordTh¨ng Long, Vidamco, ISUZU, Mitshubishi, Toyota, Mercedes Benz… §©y lµ mét cÇu nèi quan träng gia GP.Bank víi kh¸ch hµng nh»m thu hót mét sè lîng lín kh¸ch hµng cã thu nhËp kh¸ vµ cao ®Õn víi GP.Bank. GP.Bank thêng cho kh¸ch hµng vay trùc tiÕp ®Ó mua « t« tr¶ gãp chø kh«ng th«ng qua doanh nghiÖp b¸n xe « t«. Kh¸ch hµng vay trùc tiÕp ng©n hµng ®Ó mua xe th× chi phÝ sÏ Ýt h¬n nÕu nh kh¸ch hµng vay qua doanh nghiÖp díi h×nh thøc tr¶ gãp, bëi l·i suÊt cña doanh nghiÖp tÝnh cho kh¸ch hµng sÏ cao h¬n l·i suÊt ng©n hµng bëi hä cßn ph¶i bï ®¾p tÊt c¶ c¸c chi phÝ, trong ®ã cã c¶ chi phÝ l·i vay ng©n hµng. GP.Bank hîp t¸c víi c¸c doanh nghiÖp b¸n xe « t« sÏ nhËn ®îc kho¶n phÝ hç trî b¸n hµng nÕu nh cã kh¸ch hµng vay ®îc tiÒn cña GP.Bank vµ mua xe cña h·ng. Tíi n¨m 2009, GP.Bank ®· nhËn ®îc 876.158 triÖu ®ång tõ c¸c h·ng xe th«ng qua h×nh thøc nµy. 2.2.2.2 Một số nguyên nhân Mặc dù cho vay tiêu dùng mấy năm qua đã tăng đáng kể nhưng với nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh mẽ như hiện nay thì sự tăng trưởng của cho vay tiêu dùng tại GP.Bank vẫn còn thấp.  Nguyên nhân từ phía khách hàng Số lượng sản phẩm cho vay tiêu dùng còn chưa nhiều, chưa đáp ứng được nhu cầu cho vay tiêu dùng của khách hàng. Chủ yếu cho vay tiêu dùng vẫn phục vụ cho khách hàng có thu nhập cao với kỳ hạn ngắn còn với những khách hàng có thu nhập thấp gần như vẫn chưa tiếp cận được với các sản phẩm của GP.Bank. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Quy trình cho vay tiêu dùng còn chưa hoàn chỉnh, chi phí để vay còn cao, lãi suất cho vay tiêu dùng tại GP.Bank cũng không được cạnh tranh so với các Ngân hàng Nhà nước. Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch của GP.Bank cũng chưa nhiều không thuận tiện cho khách hàng đến vay cũng như trả tiền lãi, gốc vay. Trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï ng©n hµng ®· rÊt cè g¾ng trong c«ng t¸c marketing, tiÕp thÞ s¶n phÈm sù hîp t¸c gi÷a ng©n hµng víi c¸c C«ng ty s¶n xuÊt « t« hay c¸c C«ng ty du häc vÉn cha ®¹t hiÖu qu¶ cao. Riªng vÒ vÊn ®Ò cho vay du häc, ng©n hµng vÉn cha thùc sù thu hót ®îc sè lîng lín kh¸ch hµng tíi vay vèn do nÕu muèn vay vèn t¹i ng©n hµng ®Ó ®i du häc th× b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn viÖc chuyÓn tiÒn qua ng©n hµng. §iÒu nµy g©y khã kh¨n cho kh¸ch hµng bëi nhiÒu ngêi ®· cã tµi kho¶n ë ng©n hµng kh¸c hoÆc chuyÓn thùc hiÖn viÖc chuyÓn tiÒn ë n¬i kh¸c kh«ng muèn ph¶i chuyÓn tiÒn qua TCB mµ chØ muèn tíi vay tiÒn mµ th«i. V× vËy, kh¸ch hµng t×m tíi ng©n hµng vay tiÒn ®i du häc cha cao. Sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban, gi÷a c¸c bé phËn cha ®¹t hiÖu qu¶. H¹n chÕ vÒ mÆt nh©n lùc: C¸n bé lµm c«ng t¸c tÝn dông t¹i phßng dÞch vô ng©n hµng b¸n lÎ TCB phÇn lín cßn rÊt trÎ hoÆc míi ra trêng, cha cã kinh nghiÖm. MÆt kh¸c, sè lîng nh©n sù phßng b¸n lÎ rÊt Ýt l¹i hay bÞ biÕn ®éng, mét c¸n bé ph¶i gi¶i quyÕt qu¸ nhiÒu kho¶n vay dÉn tíi chÊt lîng thÈm ®Þnh tõng kho¶n vay cã thÓ kh«ng cao.  Nguyên nhân từ phía khách hàng Do kh¸ch hµng cho vay tiªu dïng lµ nh÷ng thÓ nh©n nªn c¸i khã ®Çu tiªn lµ x¸c ®Þnh nguån thu ®Ó tr¶ nî v× Ýt kh¸ch hµng cã thÓ chøng minh ®îc mét nguån thu râ rµng ®Ó thanh to¸n nî vay. Víng m¾c thø hai ®èi víi cho vay tiªu dïng liªn quan ®Õn tµi s¶n ®¶m b¶o. Do cã mét sè quy ®Þnh ngµy cµng chÆt chÏ h¬n cña C¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ®· khiÕn nhiÒu kh¸ch hµng kh«ng vay ®îc vèn v× giÊy tê tµi s¶n thÕ chÊp cha hîp ph¸p vµ hîp lÖ. §èi tîng kh¸ch hµng lµ thÓ nh©n nªn c¸c kho¶n vay thÊp (trung b×nh 180 triÖu ®ång cho mét kho¶n vay), cã khi chØ 5-10 triÖu ®ång, thêi h¹n vay thêng ng¾n. Do ®ã d nî còng thêng kh«ng æn ®Þnh. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NhiÒu ngêi d©n vÉn cßn t©m lý ng¹i ®Õn vay ng©n hµng v× cho r»ng thñ tôc phøc t¹p, phiÒn hµ hoÆc do hä cha thùc sù hiÓu vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña ng©n hµng.  Các nguyên nhân khác TÝnh c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng: Cã thÓ nãi trong giai ®o¹n hiÖn nay, lÜnh vùc ng©n hµng tµi chÝnh ®ang ph¸t triÓn hÕt søc nhanh chãng vµ gi÷a c¸c ng©n hµng cã sù c¹nh tranh gay g¾t vÒ quy m«, chÊt lîng dÞch vô, sù ®ang d¹ng vÒ s¶n phÈm… Riªng trong lÜnh vùc cho vay tiªu dïng còng ®· cã rÊt nhiÒu ng©n hµng tham gia, tõ c¸c ng©n hµng lín nh Vietcombank, Ng©n hµng NNo & PTNT, Ng©n hµng §Çu t ViÖt Nam cho tíi c¸c ng©n hµng cã quy m« nhá h¬n nh c¸c ng©n hµng cæ phÇn, bªn c¹nh ®ã cßn cã sù tham gia cña c¸c C«ng ty cho thuª tµi chÝnh. Sù c¹nh tranh giµnh giËt thÞ trêng gi÷a c¸c tæ chøc tµi chÝnh ®· g©y khã kh¨n cho GP.Bank trong viÖc thu hót kh¸ch hµng. Trong m«i trêng c¹nh tranh Êy ®ßi hái c¸c ng©n hµng cÇn cã nh÷ng thÕ m¹nh, nh÷ng u thÕ næi tréi cña riªng m×nh trong chiÕn lîc thu hót kh¸ch hµng. Ng©n hµng ¸ Ch©u trong lÜnh vùc cho vay mua nhµ tr¶ gãp ®· thµnh lËp h¼n mét siªu thÞ ®Þa èc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng, ®©y còng cã thÓ coi lµ mét ph¬ng thøc mêi chµo kh¸ch hµng hiÖu cña cña ACB. C¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ níc vÒ cho vay tiªu dïng cßn cha râ rµng, c¸c quy ®Þnh vÒ tµi s¶n thÕ chÊp, vÒ ®Þnh gi¸ nhµ, chuyÓn quyÒn së h÷u cßn phøc t¹ hay c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc ®¨ng ký xe « t«, xe m¸y nh mçi c«ng d©n ViÖt Nam chØ ®îc ®øng tªn ®¨ng ký mét xe m¸y hoÆc mét « t« vµ ph¶i mua b¶o hiÓm xe… TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã ®Òu lµm gi¶m doanh sè cho vay tiªu dïng cña ng©n hµng. M«i trêng kinh tÕ vÉn cha thùc sù æn ®Þnh, l¹m ph¸t t¨ng lµm cho møc sèng ngêi d©n vÉn cha thùc sù ®îc c¶i thiÖn, do ®ã nhu cÇu vay tiªu dïng vÉn cha cao. 19
- Xem thêm -