Tài liệu Viết lại một số thuật toán trong sách dưới dạng các unit.

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................ 2 PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY EUROWINDOW................3 1.1. Lịch sử ra đời và phát triển....................................................................3 1.2. Chức năng nhiêm vụ và lĩnh vực kinh doanh của công ty...................10 1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty..................................................................11 PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY EUROWINDOW.......................................................................14 2.1. Nguồn lực công ty...............................................................................14 2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty..........................................18 PHẦN 3: HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY EUROWINDOW................................................................................. 24 3.1. Khái quát về phòng quảng cáo và phát triển thương hiệu của công ty 24 3.2. Những thành tích đạt được...................................................................27 PHẦN 4: MỘT SỐ MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TY EUROWINDOW TRONG THỜI GIAN TỚI......30 4.1. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2009..............................................................30 4.2. Biện pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh............................30 4.3. Một số đánh giá chung về doanh nghiệp..............................................31 KẾT LUẬN........................................................................................... 34 Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Marketing là môn khoa học đòi hỏi tính thực tế rất cao, muốn trở thành một nhà Marketing giỏi bên cạnh việc phải có sự sáng tạo cao còn đòi hỏi có óc quan sát và kiến thức thực tế vững vàng. Do vậy, việc học hỏi những kiến thức thực tế không chỉ là yêu cầu chung của mỗi sinh viên năm cuối mà trở thành một yếu tố trong chiến lược tư duy sáng tạo của sinh viên Marketing. Chính vì lý do này mà kỳ thực tập trở thành một khoá học nhằm giúp sinh viên bám sát hơn với thực tế, giúp sinh viên áp dụng được những kiến thức đã học vào cuộc sống. Trong thời gian thực tập tại Công ty Eurowindow, cá nhân em đã học hỏi được rất nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực. Với vai trò một nhân viên tập sự, em đã đi sâu xem xét cơ cấu tổ chức bộ máy và tình hình hoạt động của công ty. Báo cáo thực tập là kết quả quá trình tìm tòi và học hỏi của cá nhân em trong thời gian vừa qua tại Phòng quảng cáo và phát triển thương hiệu của Công ty Eurowindow. Kết cấu báo cáo gồm 4 phần: Phần 1: Tổng quan về công ty Eurowindow Phần 2: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Phần 3: Hoạt động Marketing của công ty. Phần 4: Một số mục tiêu cơ bản của công ty trong thời gian tới. Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn, Trưởng bộ môn Quảng cáo: Cao Tiến Cường, cảm ơn Công ty Eurowindow đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo này. Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY EUROWINDOW 1.1. Lịch sử ra đời và phát triển Công ty cửa sổ Châu Âu được thành lập từ năm 2002 với 100% vốn đầu tư nước ngoài, thuộc tập đoàn T&M. Ngày 29/08/2002, Công ty Eurowindow được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy phép đầu tư số 25/GP-VP và được điều chỉnh vào 15/03/2006, với tổng số vốn đầu tư 12 triệu USD. Tháng 05/2007, Eurowindow đã chính thức chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần theo nghị định số 38/2003/NĐ_CP. Công ty được tổ chức hoạt động theo luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11. Tên gọi chính thức: Công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu. Tên giao dịch Quốc tế: The European plastic window joint tock company Tên viết tắt: Eurowindow Trụ sở chính: Lô 15, khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc. Văn phòng giao dịch: tòa nhà T&M, 30 BCD, Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Giấy phép kinh doanh số: 1903000269 do Sở Kế hoạch và đầu tư Vĩnh Phúc cấp ngày 16/3/2007. Mục tiêu kinh doanh, ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động: Mục tiêu kinh doanh: công ty Cửa sổ Châu Âu được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc tái sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực công việc đã dược đăng kí với mục tiêu thu được lợi nhuận tối đa, tạo việc làm ổn định, đảm bảo lợi ích chính đáng của người lao động, tăng lợi Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tức cổ đông, đóng góp cho ngân sách nhà nước và phát triển ngày càng vững mạnh. Ngành nghề kinh doanh: - Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng: Các loại cửa sổ, cửa ra vào, tấm ngăn các loại từ nguyên liệu cao cấp như uPVC hoặc Compozit cao cấp, nhôm hoặc thép hay các vật liệu khác… Sản xuất, kinh doanh cửa nhôm,cửa cuốn tự động, và các loại cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng các chất liệu khác mà thị trường có nhu cầu. Sản xuất kinh doanh kính an toàn, kính xây dựng phục vụ cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. _ Xây dựng: Lập, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, khu xây dựng đô thị mới, khu dân cư, văn phòng cho thuê … _ Lĩnh vực khác: Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển sản xuất, và thực hiện các đề án đầu tư của công ty. Lĩnh vực hoạt động: Công ty cổ phần cửa sổ nhựa châu Âu hoạt động theo ngành, nghề đăng kí kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam, công ty có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài theo qui định của pháp luật Việt Nam và thể lệ quốc tế. Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Vốn điều lệ: Vốn điều lệ tại thời điểm chuyển đổi sang hình thức cổ phần: 78.000.000.000 đồng, tương đương với 7.800.000 cổ phần (mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.) trong đó 100% là vốn đóng góp của cổ đông sáng lập. Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh, công ty đã không ngừng gia tăng nguồn vốn trong suốt quá trình hoạt động. Vừa qua, Công ty Eurowindow đã nâng vốn điều lệ của Công ty lên 415.000.000.000 đồng, tương ứng 41.500.000 cổ phần (mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng). Trong đó: Cổ đông sáng lập đóng góp 170.970.000.000 đồng tương đương 17.097.000 cổ phần, chiếm 41.44% tổng số vốn điều lệ. Cổ đông phổ thông đóng góp: 240.302.400.000 đồng tương đương 24.000.000 cổ phần, chiếm 58,56% tổng số vốn điều lệ. Cơ cấu quản lý công ty Eurowindow gồm: Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm toàn bộ các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ cụ thể sau đây:  Thông qua báo cáo tài chính hàng năm và quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.  Thông qua định hướng phát triển của công ty.  Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị trong sổ kế toán của công ty tại thới điểm bán.  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, xem xét và xử lý các các vi phạm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và các cổ đông của công ty. Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Quyết định phụ cấp và tiền thưởng, phạt cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.  Quyết định tổ chức lại và giải thể công ty.  Quyết định sửa đổi bổ sung điều lệ, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi được quyền chào bán được quy định tại điều lệ công ty.  Quyết định tăng hoặc giảm số vốn điều lệ.  Quyết định số lượng từng loại cổ phần được chào bán.  Quyết định mua lại lớn hơn hoặc bằng 10% số lượng cổ phần đã bán.  Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2005. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị công ty có nhiệm kì 5 năm, không ít hơn 3 người và không được nhiều hơn 11 người, bao gồm: chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị và các ủy viên hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:  Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch phát triển hàng năm của công ty.  Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.  Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại, quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác. Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty.  Quyết định mua lại cổ phần theo quyết định điều lệ công ty.  Quyết định phương án đầu tư và dự thầu trong thẩm quyền và giới hạn quy định của luật Doanh nghiệp 2005.  Quyết định giải pháp phát triển thị trường,tiếp thị và công nghiệp thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị thấp hơn 50 % tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 120 luật Doanh nghiệp 2005.  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với tổng giám đốc, kế toán trưởng của công ty, quy định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó, cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần góp vốn ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích của những người đó.  Giám sát, chỉ đạo tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công ty, việc kinh doanh hàng ngày của công ty.  Quy định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.  Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ cho cho họp đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để đại hội đồng thông qua quyết định.  Trình báo cáo tài chính hàng năm lên đại hội đồng cổ đông.  Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn trả cổ tức hoặc xử lý lỗ lãi phát sinh trong quá trình kinh doanh. Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu giải thể công ty. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và quyền hạn theo quyết định của Luật Doanh Nghiệp 2005. Chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bầu ra chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng quản trị theo quyết định tại điều lệ của công ty. Chủ tịch hội đồng quản trị có thể kiêm tổng giám đốc công ty. Quyền và nghĩa vụ:  Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị  Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập người chủ tọa cuộc họp hội đồng quản trị.  Tổ chức việc thông qua quyết định của hội đồng quản trị.  Giám sát quy trình tổ chức thực hiện các quyết định của hội đồng quản trị.  Chủ tọa cuộc họp đại hội đồng cổ đông.  Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định luật Doanh Nghiệp 2005. Tổng giám đốc: Là người đại diện trước pháp luật của công ty, trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, do hội đồng quản trị tuyển chọn, bổ nhiệm thuê điều hành và bãi nhiệm. Là người điều hành việc kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu sự giám sát của hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thể hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhiệm kì tổng giám đốc là 5 năm, có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kì không hạn chế. Quyền và nghĩa vụ:  Quyết định các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh hàng ngày của công ty và phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng quản trị.  Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.  Tổ chức tiến hành kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty.  Kiến nghị phương án, cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty.  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.  Quyết định hưởng phụ cấp (nếu có) đối với người lao động của công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám Đốc.  Tuyển dụng lao động.  Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.  Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ của công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát: Bao gồm một trưởng ban và hai thành viên, có trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị, tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. Ban kiểm soát công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:  Thực hiện giám sát Hội Đồng Quản Trị, tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.  Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội Đồng Quản Trị.  Trình báo cáo và thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội Đồng Quản Trị lên Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp thường niên.  Xem xét sổ kế toán và các tài liệu của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điều lệ. 1.2. Chức năng nhiêm vụ và lĩnh vực kinh doanh của công ty Lĩnh vực kinh doanh Sản phẩm chính của công ty là các loại cửa sổ, cửa đi, vách ngăn được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu từ thanh profile định hình uPVC có lõi thép gia cường, bộ phụ kiện kim khí đồng bộ CHLB Đức, hộp kính cách âm, cách nhiệt, gioăng cao su đảm bảo độ kín, khít. Nhờ vậy, cửa sổ Eurowindow có ưu điểm nổi trội hơn hẳn các loại cửa làm từ vật liệu truyền thống (gỗ, nhôm) về tính cách âm, cách nhiệt, không cong vênh, co ngót, an toàn cháy, đảm bảo vệ sinh và sức khỏe, thích hợp với mọi kiểu dáng kiến trúc… Ngoài các sản phẩm cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng uPVC, Eurowindow còn kinh doanh các sản phẩm kính an toàn, cửa cuốn, cửa tự động … Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sản phẩm chính của công ty  Cửa tự động xoay tròn 3 cánh GEZE  Cửa trượt tự động 4 cánh G-U  Cửa trượt tự động 2 cánh GEZE  Cửa đi xếp trượt 4 cánh  Cửa cuốn tự động  Cửa sổ mở quay lật vào trong  Cửa sổ mở quay vào trong  Cửa sổ mở quay ra ngoài  Cửa sổ mở trượt  Cửa sổ mở hất ra ngoài  Cửa đi hai cánh mở quay  Cửa đi mở trượt  Cửa đi một cách mở quay, cửa đi thông phòng  Cửa ra ban công, ra loggia  Vách ngăn tấm uPVC, vách ngăn kính  Nan kính, kính màu, kính hoa văn  Kính an toàn 1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty Tính đến nay mạng lưới phân phối của Eurowindow đã có tại 57/64 tỉnh thành trong cả nước, bao gồm nhà máy 1 tại Vĩnh Phúc, nhà máy 2 tại Bình Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Dương và đang xây dựng nhà máy thứ 3 tại Đà Nẵng; 19 Showroom giới thiệu sản phẩm; 20 Đại lý, nhà phân phối và hơn 140 điểm bán hàng. Công ty Eurowindow được tổ chức theo mô hình một doanh nghiệp cổ phần. Ngoại trừ Chủ tịch hội đồng quản trị,Tổng giám đốc công ty, bộ máy tổ chức của công ty bao gồm: Phó tổng giám đốc 1 phụ trách sản xuất và vận tải, xuất nhập khẩu, kho bãi, quản lý trực tiếp trưởng phòng Vận tải, kho bãi, xuất nhập khẩu, giám đốc nhà máy 1, giám đốc nhà máy 2. Phó tổng giám đốc 2 chịu trách nhiệm về chi nhánh sản xuất của công ty tại Bình Dương, quản lý gián tiếp các hoạt động nhà máy 2. Phó Tổng giám đốc 3 phụ trách lĩnh vực kinh doanh của toàn công ty. Phó Tổng giám đốc 4 phụ trách kinh doanh và dự án của chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Phó tổng giám đốc 5 phụ trách dự án nghiên cức và phát triển sản phẩm cửa nhôm, đây là dự án kinh doanh mới của công ty. Các giám đốc Nhân sự, Tài chính, Kỹ thuật, giám đốc quản lý dự án nhà máy 3, giám đốc chi nhánh Đà Nẵng, giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, trưởng phòng công nghệ thông tin, trưởng phòng Quảng cáo và phát triển thương hiệu chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng giám đốc công ty và chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động chức năng của phòng. Tiếp đó là các phó giám đốc, các phó phòng chức năng được tổ chức bố trí theo sự quản lý dọc và cán cán bộ công nhân viên cấp dưới. Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sơ đồ 1.1: Bộ máy cơ cấu tổ chức công ty Eurowindow (Nguồn: Phòng Tổ chức công ty Eurowindow) Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY EUROWINDOW 2.1. Nguồn lực công ty Nguồn lực tài chính Ngay từ những năm mới đi vào cổ phần hóa, công ty đã chứng tỏ được tiềm lực tài chính vững mạnh với vốn điều lệ lên đến 78.000.000.000 đồng . Sau 2 năm cổ phần hóa, vốn diều lệ công ty đã đạt tới 415.000.000.000 đồng. Trong đó điều đáng ghi nhận là tỷ lệ vốn của cổ đông sáng lập đã giảm từ 100% tổng nguồn vốn xuống chỉ còn 41,44% tổng nguồn vốn. Điều này chứng tỏ khả năng thu hút đầu tư của công ty là vô cùng lớn. Cơ sở vật chất Eurowindow có 3 nhà máy tại Hà Nội, Bình Dương và Đà Nẵng. Các nhà máy Eurowindow được trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng bộ, có tính tự động hóa cao, do các hãng hàng đầu của Châu Âu chế tạo như: URBAN, FRIZ (CHLB Đức), MARVAL, MACOTEC và PERTICI (Italy). Các dây chuyền chính: - Dây chuyền sản xuất của sổ, cửa đi, vách ngăn uPVC - Dây chuyền sản xuất cửa nhôm và vách nhôm kính lớn - Dây chuyền cắt kính và sản xuất hộp kính - Dây chuyền sản xuất kính an toàn - Dây chuyền dán Laminate – tạo màu cho bề mặt thanh profile Ngoài ra còn một số dây chuyền phụ trợ khác như: dây chuyền sản xuất kính cường lực, dây chuyền sản xuất sắt uốn nghệ thuật, thiết bị sản xuất kính mờ, kính hoa văn. Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Với mong muốn giới thiệu, quảng bá những đặc tính ưu việt của sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng dễ dàng tiếp cận với sản phẩm, Eurowindow đã và đang hoàn thiện hệ thống đại lý phân phối rộng khắp trên toàn quốc. Hệ thống showroom của công ty: 1.Showroom Lý Nam Đế 30 B-C-D - Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội 2.Showroom Láng Hạ Số 3 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội 3.Showroom Trường Chinh Số 60 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội 4.Showroom Mê Linh TTTM Melinh PLAZA, Km 8 Cao tốc Thăng Long - Nội Bài. 5.Showroom Kim Liên (Xã Đàn) Số 40 Xã Đàn - Quận Đống Đa- Hà Nội 6.Showroom tại Thành phố Hải Phòng Số 265 Tô Hiệu, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng 7.Showroom tại Quảng Ninh Tòa nhà Hạ Long, Kho Than 1+2 Đường Bê Tông, Bạch Đằng, TP Hạ Long 8.Showroom tại Thành phố Thanh Hóa Số 300 - 302 đường Trần Phú, TP. Thanh Hóa 9.Showroom tại Thành phố Vinh C1 Khu B techco, đường Quang Trung, TP.Vinh 10. Showroom tại Huế 93 Đường Hùng Vương, TP Huế Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 11. Showroom tại Thành phố Đà Nẵng 60B Núi Thành - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng 12. Showroom tại Thành phố Nha Trang 68 Quang Trung - P. Lộc Thọ - TP. Nha Trang 13. Showroom tại Mạc Đĩnh Chi 39 Bis - Mạc Đĩnh Chi - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh 14. Showroom Lý Thường Kiệt 271 Lý Thường Kiệt - P. 15 - Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh 15. Showroom Cộng Hòa 139A Đường Cộng Hòa, P12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 16. Showroom Kinh Dương Vương 150 Kinh Dương Vương, P13, Q6, TP. Hồ Chí Minh 17. Showroom tại Bình Dương 454 Đại lộ Bình Dương, P Hiệp Thành, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương 18. Showroom tại Thành phố Cần Thơ 180 Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Q.Ninh Kiều - TP. Cần Thơ 19. Showroom tại Thành phố Vũng Tàu 161 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - P.3 - TP. Vũng Tàu Với mong muốn giới thiệu, quảng bá những đặc tính ưu việt của sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng dễ dàng tiếp cận với sản phẩm, Eurowindow đã và đang hoàn thiện hệ thống đại lý phân phối rộng khắp trên toàn quốc Nguồn lực khoa học công nghệ Các nhà máy Eurowindow được trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng bộ, có tính tự động hóa cao, do các hãng hàng đầu của Châu Âu chế tạo Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 như: URBAN, FRIZ (CHLB Đức), MARVAL, MACOTEC và PERTICI (Italy). Với mục tiêu hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, trong năm 2008, công ty đã ký hợp đồng với Công ty FPT về dịch vụ triển khai phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP Oracle E-Business Suite phiên bản 2 vào tin học hoá doanh nghiệp nhằm tổ chức quản trị doanh nghiệp một chuyên nghiệp, khoa học. Eurowindow là doanh nghiệp đầu tiên đưa dây chuyền công nghiệp sản xuất hộp kính vào Việt Nam. Chất lượng hộp kính được kiểm soát trên từng công đoạn sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu. Việc ứng dụng công nghệ hộp kính vào sản xuất cửa đã mở ra hướng giải quyết mới cho vấn đề tiết kiệm điện năng dùng trong việc sưởi ấm và làm mát căn phòng, tạo ra môi trường sống thực sự yên tĩnh, dễ chịu và an toàn.. Nguồn nhân lực Ngoài việc không ngừng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, Eurowindow luôn đánh giá cao yếu tố nhân lực nhằm hoàn thiện hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng. Đội ngũ nhân viên của công ty luôn có ý thức học hỏi kinh nghiệm, thực hiện công việc với hiệu suất cao nhất. Khi sản phẩm đạt chất lượng cao, khách hàng được phục vụ với một phong cách chuyên nghiệp, giá thành sẽ không còn là yếu tố quyết định. Khách hàng sẽ không ngần ngại chọn mua sản phẩm Eurowindow mặc dù giá thành có thể cao hơn các sản phẩm cùng loại. Cán bộ công nhân viên của công ty được đào tạo một cách chính quy, bài bản tại cac trường Đại học, Cao đẳng danh tiếng trong cả nước. Đồng thời, công ty cũng thường xuyên tổ chức, tạo điều kiên đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công nhân viên chức. Ngân sách và các chế độ hỗ trợ nhân viên Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 công ty bồi dưỡng kiến tức, nâng cao tay nghề luôn là yếutố giành được nhiều sự quan tâm của ban lãnh đạo. Ngoài ra, công ty cũng có tổ chức được nhiều chuyến xuát ngoại cho nhân viên với mục đích học hỏi những tiến bộ trong sản xuất kinh doanh của bạn bè tren thế giới nhằm dóng góp cho mục tiêu phát triển của công ty. Không những tuyển dụng được một đội ngũ nhân lực giỏi, công ty còn không ngừng xây dựng và phát triến văn hóa công ty, thắt chặt thêm mối quan hệ giữa công ty và người lao động, để họ coi công ty như ngôi nhà thứ 2 của mình, hết lòng cống hiến cho sự vững mạnh của công ty. Nguồn lực Marketing Ngay từ những năm đầu thành lập, công ty đã chú trọng đến việc phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên Marketing. Trong bối cảnh hiện nay, đây thực sự là một hướng tư duy tích cực, tiến bộ, phù hợp với để phản ứng nhanh nhạy với thị trường, giành lợi thế trước các đối thủ cạnh tranh. Ngoài phòng Quảng cáo và phát triển thương hiệu được đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Tổng giám đốc, công ty còn có bộ phận nghiên cứu thị trường và bộ phận chăm sóc khách hàng. Những bộ phận này vừa độc lập trong tổ chức, vừa có những sự tác động qua lại, hỗ trợ nhau trong hoạt động. Doanh nghiệp sử dụng đầy đủ và chuyên nghiệp 4 công cụ của marketing. Từ thiết kế mãu mã, chất lượng sản đến chiến lược truyền thông khuyến mãi đều được chú trọng và tiến hành bài bản, khoa học. 2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh Hiện nay, vấn đề bảo đảm môi trường sống lành mạnh cho con người được coi trọng hơn bao giờ hết. Các sản phẩm công nghiệp đều được sản xuất bằng công nghệ sạch, không gây tác hại đến môi trường sinh thái cũng như Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chủ động ngăn chặn những ảnh hưởng xấu của môi trường công nghiệp tác động đến con người Với việc khai thác rừng bừa bãi cùng với nạn cháy rừng khiến nguồn tài nguyên rừng ngày càng cạn kiệt thì sự ra đời của cửa sổ Eurowindow đóng vai trò tích cực trong việc giữ gìn môi trường sinh thái. Sản phẩm cửa uPVC được Eurowindow sản xuất nhằm dần dần thay thế cửa gỗ truyền thống vốn quen dùng trong đại bộ phận dân cư Việt Nam. Công ty Eurowindow khởi đầu sự nghiệp kinh doanh của mình với một sản phẩm mới tại Việt Nam: cửa sổ nhựa cao cấp. Trên thị trường lúc đó chỉ có cửa sổ nhựa giá rẻ, các sản phẩm cửa cao cấp đều được chế tạo từ gỗ, đặc biệt là các loại gỗ quý. Với mong muốn tạo ra một thị trường mới vừa bảo vệ được môi trường với việc sử dụng nguyên liệu thay thế, vừa tạo ra một không gian sống tiện nghi, hiện đại, với những nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sau 7 năm xây dựng và phát triển, công ty đã có một chỗ đứng thật sự vững chắc trên thị trường. Do sử dụng nguyên liệu thay thế, quá trình sản xuất ít gây tổn hại đên môi trường nên doanh nghiệp nhận được sự khích lệ rất lớn của Đảng , nhà nước và chính quyền địa phương. Với sự lớn mạnh không ngừng của công ty, thị trường bỏ ngỏ trước đây đang dần được bao phủ và đã xuất hiệu những đối thủ kinh doanh cửa sổ nhựa cao cấp như EBMwindow, Kadkawindow, Vietsunwindow, Asianwindow… cạnh tranh trực tiếp với công ty. Điểm mạnh điểm yếu, cơ hội thách thức của doanh nghiệp Điểm mạnh: Công ty có nguồn tài chính và cơ sở vật chất vững mạnh. Đội ngũ nhân viên trẻ, có kiến thức, tay nghề cao. Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Các chương trình đào tạo về quản lý và dịch vụ đã được tiến hành để nâng cao các kỹ năng cần thiết của nhân viên Là công ty tiên phong trong lĩnh vực cửa sổ nhựa cao cấp. Cơ cấu tổ chức khoa học, hiện đại, đánh giá và tổ chức tốt hoạt đông Marketing trong doanh nghiệp. Không ngừng đổi mới công nghệ, hoàn thiện dây chuyền sản xuất Hiểu biết nhiều về thị trường và đã có hình ảnh tốt trên thị trường Điểm yếu: Là một doanh nghiệp lớn nên không tránh khỏi những sai sót và chồng chéo trong công tác quản lý. Sản xuất kinh doanh ở một thị trương mới. Cơ hội: Là doanh nghiệp tiên phong nên có cơ hội lớn để chiếm lĩnh thị phần, tăng quy mô sản xuất và vươn sang những lĩnh vực khác. Nhu cầu sử dụng sản phẩm của công ty có xu hướng tăng Cơ sở hạ tầng các khu vực nói riêng và cả nước nói chung đang dần được cải thiện. Thách thức: Sự giảm giá của đồng tiền Một số công ty đang nỗ lực chiếm lĩnh thị trường, cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm công ty. Đây là thị trường mới nên công ty gặp nhiều khó khăn trong nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm. Ngô Xuân Khánh – lớp Quảng cáo 47
- Xem thêm -