Tài liệu Viết lại một số thuật toán trong sách dưới dạng các unit.

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................... 2 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN A&C.............1 I. Lịch sử hình thành và phát triển của A&C........................................... 1 Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng CT kiểm toán và tư vấn A&C..........................................................................................................1 2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn - chi nhánh tại Hà Nội.......................................................................3 3 Chính sách phục vụ................................................................................4 II. Chức năng nhiệm vụ của A&C.............................................................. III. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của A&C......................................... 1. Đặc điểm Khách hàng..........................................................................6 2 Đặc điểm cơ cấu hoạt động và kết quả hoạt động kinh doanh của A&C..........................................................................................................7 IV. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý..........................................13 1. Tổ chức bộ máy quản lý của A&C......................................................13 2. Tổ chức bộ máy quản lý công ty A&C...............................................16 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI A &C ............................................................................................................... 19 I. Đặc điểm tổ chức quy trình kiểm toán.................................................19 II. Đặc điểm nhân sự..................................................................................21 III. Qui trình kiểm soát chất lượng tại A&C..........................................27 IV. Đặc điểm hồ sơ kiểm toán...................................................................29 1. Hồ sơ kiểm toán..................................................................................29 2. Hệ thống tham chiếu...........................................................................30 PHẦN III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI A &C.....................................................................34 KẾT LUẬN........................................................................................... 36 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng tài chính của các khách thể kiểm toán và vì vậy nó đóng vai trò quan trọng trong việc làm lành mạnh hoá nền tài chính quốc gia. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi mà xu thế toàn cầu hoá hiện nay trở nên ngày càng mạnh mẽ kéo theo việc minh bạch hoá các thông tin tài chính trở nên cấp thiết thì Kiểm toán lại đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Nhận thức được điều đó Nhà nước cũng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực Kiểm toán bằng việc tiếp thu học tập từ các nước phát triển nhằm ngày càng hoàn thiện hơn hệ thống chuẩn mực kiểm toán và kế toán cũng như các quyết định và điều luật khác có liên quan…Hơn thế nữa, hàng loạt công ty kiểm toán độc lập ra đời để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra…Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư Vấn ( A&C) tự hào là một trong hai công ty kiểm toán đầu tiên của nước ta được Bộ tài chính thành lập để nhằm đáp ứng những nhu cầu thực tiễn của nền tài chính nước nhà. Qua hơn 16 năm hoạt động, Công ty Kiểm toán và Tư vấn với đội ngũ nhân viên năng động nhiệt tình cũng như phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tình với khách hang đã góp phần một phần đáng kể trong lĩnh vực kinh tế nói chung và lĩnh vực kiểm toán nói riêng… Được thực tập tại A&C là một vinh dự lớn đối với bản thân em. Đây là cơ hội lớn để em trau dồi thêm kiến thức thực tế cũng như học hỏi được những kinh nghiệm thực tế từ những lần tiếp xúc trực tiếp với khách hàng kiểm toán .Qua quá trình nghiên cứu, học tập em cũng đã tìm hiều được những nét tổng quát về A&C, cũng một số nét trong phần riêng mà em định đi sâu nghiên cứu về “Hoàn thiện kiểm soát chất lượng hoạt động Kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện” . Tất cả những điều đó em xin được khái quát trong Báo cáo tổng hợp của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận, Báo cáo tổng hợp của em gồm 3 phần: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần I: Tổng quan về đơn vị thực tập Phần II: Thực trạng công tác kiểm toán tại A&C Phần III: Một số đánh giá nhận xét về tổ chức kiểm toán tại A&C Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện rất nhiều trong việc cung cấp các tài liệu của công ty cũng như các anh chị trong phòng nghiệp vụ đã bảo ban nhiệt tình và đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thị Hồng Thúy đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành báo cáo này. Sinh viên Vũ Hùng Toản Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN A&C I. Lịch sử hình thành và phát triển của A&C 1 Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng CT kiểm toán và tư vấn A&C Nền kinh tế ngày càng phát triển đi đôi với yêu cầu về tính hiệu quả của công tác quản lý tài chính kế toán đã thúc đẩy sự ra đời và phát triển của ngành Kiểm toán. Ở các nước phát triển như Anh, Mỹ… ngành kiểm toán đã xuất hiện từ khá lâu và trở thành một công cụ đắc lực trong quản lý tài chính. Tuy nhiên, đối với Việt Nam thì hoạt động này còn khá mới mẻ. Bước vào những năm đầu của thập kỷ 90, khi đất nước ta đang từng bước chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường thì việc quản lý tài chính của các doanh nghiệp trở thành một nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh doanh và sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế. Đó cũng là thời điểm Đảng và Chính phủ ta thấy rõ được tác động tích cực của hoạt động kiểm toán đối với công cuộc đổi mới đất nước. Công ty kiểm toán và tư vấn ( A&C) ra đời trong bối cảnh đó. Đây là một trong hai công ty kiểm toán đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Giai đoạn 1: Từ năm 1992 đến năm 2003 Công ty kiểm toán và tư vấn ( A&C) là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo qui định số 140 TC/QĐ/TCCB ngày 26 tháng 3 năm 1992, quyết định số 107 TC/QĐ/TCCB ngày 13 tháng 2 năm 1995 của bộ trưởng Bộ Tài chính và hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 102218 ngày 13 tháng 3 năm 1995 do Uỷ ban Kế hoạch thành phố Hồ Chí Minh cấp. Từ đó Công ty có tên giao dịch chính thức là Công ty Kiểm toán và Tư vấn, Tên giao dịch Tiếng Anh là: Auditing & Consulting Company với trụ sở đặt tại 229 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 16 năm hoạt động Công ty kiểm toán và tư vấn đã không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng dịch vụ cung cấp. Giai đoạn 2: Từ năm 2003 năm 2007 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực kiểm toán nói riêng, công ty Kiểm toán và tư vấn đã được Bộ Tài chính chọn là một trong những công ty lớn đầu tiên của Bộ Tài chính tiến hành chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần theo Quyết định số 1962/QĐ-BTC ngày 30/6/2003 của Bộ trưởng BTC. Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103001964 do sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 9/12/2003. Tên công ty: Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn Tên giao dịch: auditing and consulting joint stock company Tên viết tắt : A&C Co Vốn điều lệ: 5.045.000.000 đồng trong đó vốn nhà nước chiếm 51% và các cổ đông chiếm 49% Tổng số cổ phiếu phát hành là 50.450 cổ phiếu trong đó Nhà nước nắm dữ 25.730 cổ phiếu và số bán ra là 24.720 cổ phiếu. Mệnh giá cổ phiếu 100.000 Tháng 3 năm 2004, A&C trở thành đại diện chính thức tại Việt Nam của tổ chức HLB International- là tập đoàn Kiểm toán, Kế toán và tư vấn kinh doanh hàng đầu thế giới có trụ sở chính đặt tại Vương Quốc Anh. Ngày 30 tháng 11 năm 2006, A&C vinh dự là 1 trong 11 công ty được quyền kiểm toán các tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán theo Quyết định số 722/QĐ-UBCK của chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nhà nước Giai đoạn 3: Từ năm 2007 đến nay Theo qui định tại Nghị định Số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 và Nghị định Số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ về kiểm toán độc lập Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn A&C đã chính thức chuyển đổi thành công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C từ ngày 6/2/2007 theo Giấy chứng nhận ĐKKD Số 4102047448 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp. Công ty A&C có trụ sở chính tại TPHCM và các chi nhánh tại Hà Nội. Nha Trang và Cần Thơ. Trụ sở tại TPHCM Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Tổng giám đốc: 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh ( 84.8)38272295 (84.8)38272300 Ông: Võ Hùng Tiến 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Email: 1.Chi nhánh Hà Nội kttv@auditconsult.com.vn Địa chỉ : Điện thoại: Fax: Giám đốc: Email: kttv.hn@auditconsult.com.vn 2.Chi nhánh Nha Trang Địa chỉ: Điện thoai: Fax: Giám đốc: Email: kttv.ntr@auditconsult.com.vn 3. Chi nhánh Cần Thơ Địa chỉ: Điện thoại: Fax: 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội (84.4) 37367879 (84.4)37367869 Bà: Nguyễn Thị Hồng Thanh 78 Trần Khánh Dư, Nha Trang, Khánh Hoà (84.58)3876555 (84.58) 3875327 Ông: Nguyễn Văn Kiên 162C/4 Trần Ngọc Quế, Ninh Kiều, Cần Thơ (84.71)3764995 (84.71) 3764996 Giám đốc: 4. Công ty TNHH 1 thành viênkttv.ct@auditconsult.com. vn Email: Địa chỉ: Điện thoại: (84-8) 8.222.119 Fax: Giám đốc: Email: Ông Nguyễn Minh Trí CTy TNHH Dịch vụ kế toán và Tư vấn Đồng Khởi 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (84-4) 8.222.091 Ông Lê Minh Tài service@auditconsult.com.vn 2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn - chi nhánh tại Hà Nội. Là một trong những chi nhánh của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn - chi nhánh tại Hà Nội tiền thân là một văn phòng đại diện của công ty hoạt động tại 41B Lý Thái Tổ quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Ngày 01 tháng 03 năm 2001, được sự cho phép của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 theo quyết định số 1144/QĐUB “ Về việc chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh tại thành phố Hà Nội”. Chi nhánh được hoạt động chính thức theo giấy đăng ký kinh doanh số 312448 ngày 16 tháng 03 năm 2003 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn - chi nhánh tại Hà Nội có tư cách pháp nhân, có tài khoản giao dịch tại ngân hàng, có quyền ký các hợp đồng kiểm toán và có quyền phát hành các báo cáo kiểm toán. Để mở rộng quy mô hoạt động tăng tính tự chủ và giảm bớt sự can thiệp của Nhà nước năm 2003 sau khi công ty chuyển đổi hình thức sở hữu. Hội đồng công ty đã ra quyết định số 02/QĐ-KTTV-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2003 thành lập chi nhánh công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tại Hà Nội. Chi nhánh hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0113003559 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội ngày 15 tháng 01 năm 2004 Tháng 2 năm 2007 công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn-chi nhánh Hà Nội đã chuyển thành công ty TNHH kiểm toán và tư vấn-chi nhánh Hà Nội theo sự chuyển đổi hình thức chung của toàn công ty. 3 Chính sách phục vụ - Đảm bảo chất lượng dịch vụ và thời gian thực hiện luôn là những yếu tố quyết định đem đến sự tin tưởng và hài lòng cho tất cả khách hàng của A&C. Trong nhiều tình huống, A&C sẵn sàng hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đưa ra các ý kiến tư vấn để củng cố, hoàn thiện công tác quản lý Doanh nghiệp và luôn thể hiện ý chí bảo vệ quyền lợi chính đáng cho Doanh nghiệp. Một số đặc điểm nổi bật sau đây giúp A&C luôn làm được những điều đã cam kết - Phục vụ khách hàng là một niềm vinh hạnh rất lớn - Đội ngũ nhân viên A&C có đủ năng lực, được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng với sự kết hợp tối ưu các kỹ năng nghiệp vụ và quản lý để cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. - Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc kiểm toán các ngân hàng và các tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc kiểm toán các Công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các Công ty chứng khoán. - Kỹ năng hành nghề và kinh nghiệm sâu rộng về kiểm toán các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như: sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ, khách sạn, ngân hàng, giao thông vận tải, dầu khí, ... - Hiểu biết thấu đáo về đất nước, con người và luật pháp Việt Nam và có khả năng phối hợp với các cơ quan quản lý của Việt Nam để giải quyết một cách có hiệu quả nhu cầu về dịch vụ của khách hàng. - Được sự hỗ trợ của Tổ chức kế toán, kiểm toán và tư vấn kinh doanh Quốc tế HLBi về thông tin, kỹ thuật, kinh nghiệm cũng như trong việc điều phối thực hiện dịch vụ trên phạm vi toàn cầu. - Mạng lưới hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam, hiện tại ngoài văn phòng chính tại TP. Hồ Chí Minh A&C còn có chi nhánh tại TP. Hà Nội, TP. Nha Trang, TP. Cần Thơ và Công ty TNHH 1 thành viên "Công ty TNHH Dịch vụ kế toán và tư vấn Đồng Khởi" - Chất lượng dịch vụ cao với chi phí hợp lý II. Chức năng nhiệm vụ của A&C A&C là một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán - tư vấn và có khả năng cung cấp các dịch vụ : 1. Kiểm toán - Báo cáo tài chính - Báo cáo dự toán và quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản - Báo cáo kinh phí dự án 2. Giám định tài chính, định giá xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cho mục chuyển đổi sở hữu( cổ phần hoá, chia tách, sát nhập, cho thuê, khoán…) 3. Tư vấn về quản trị, kế toán, thuế… 4. Dịch vụ kế toán và các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của khách hàng 5. Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán, Kế toán – Tài chính -Thuế và các chương trình có liên quan trong lĩnh vực kinh tế thị trường 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của A&C 1. Đặc điểm Khách hàng Trong 03 năm trở lại đây, A&C đã cung cấp dịch vụ cho gần 2000 khách hàng hoạt động trong mọi lĩnh vực-công ty có số khách hàng lớn nhất hiện nay, bao gồm: Các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên các lĩnh vực, Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Các cơ quan và tổ chức của quốc tế và trong nước, các dự án trong nước và quốc tế, các văn phòng đại diện và cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ. - Khách hàng là Tổng công ty: Tổng công ty Sông Đà, Các công ty xây dựng sông đà, Tổng công ty bảo hiểm Viêt Nam, Tổng công ty thép Việt Nam, Tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định (PIJICO), Tổng công ty xây dựng Việt Nam, Tổng Công ty du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist) - Khách hàng là công ty sản xuất: Công ty CP XNK thủy sản An Giang (AGIFISH), Công ty Cổ phần sữa Việt Nam VinaMilk, Công ty Vedan Việt Nam, Công ty SX và XNK Bình Dương, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang - Khách hàng là các công ty dịch vụ: Công ty Liên doanh TNHH Hoa Việt, Công ty CP du lịch và thương mại VINPEARL - Khách hàng là các công ty tín dụng-ngân hàng: Tập đoàn tài chính Bảo hiểm, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Khách hàng là những công ty trong lĩnh vực khác như: Dầu khí, văn phòng khách sạn, chứng khoán: Công ty CP chứng khoán SG, Công ty vật tư tổng hợp Phú Yên (PYGEMACO) 2 Đặc điểm cơ cấu hoạt động và kết quả hoạt động kinh doanh của A&C 2.1 Cơ cấu hoạt động của công ty A&C 1. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính: - Kiểm toán Báo cáo Tài chính là hoạt động chủ yếu của A&C hiện nay. Với hơn 2.000 khách hàng thuộc mọi loại hình doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau, công ty đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế, luôn sẵn sàng phục vụ tất cả các Doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt nhất. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Việc Kiểm toán hàng năm sẽ được tiến hành bằng các đợt Kiểm toán sơ bộ và Kiểm toán kết thúc theo lịch trình đã thỏa thuận với khách hàng.Quy trình Kiểm toán Báo cáo Tài chính được xây dựng trên cơ sở: - Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành. - Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp. - Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán: Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán... - Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và môi trường Luật pháp Việt Nam. Quá trình Kiểm toán của A&C luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn góp phần hoàn thiện Hệ thống Kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của Doanh nghiệp và trong nhiều trường hợp, A&C đã giúp Doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình. 2. Dịch vụ thẩm định kiểm toán đầu tư và xây dựng cơ bản: - Hoạt động Thẩm định, Kiểm toán Quyết toán Vốn đầu tư & Xây dựng cơ bản là một trong những hoạt động nổi trội của A&C. Các dịch vụ mà công ty đã, đang và sẵn sàng cung cấp cho các khách hàng thuộc mọi lĩnh vực trên toàn quốc bao gồm: - Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án trong các lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa,Xã hội. - Kiểm toán xác định giá trị Dự toán, giá trị Quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản: - Công trình Dân dụng (các Khu căn hộ, Chung cư, Khách sạn, Văn phòng)Công trình Giao thông Vận tải (Cầu đường, Sân bay, Bến cảng...) - Công trình Công nghiệp, đặc biệt là công trình ngành Điện (Thủy điện, Nhiệt điện...)- Công trình Nông nghiệp, Thủy lợi.. - Các loại hình công trình khác.Thẩm định giá trị tài sản là nhà cửa, đất đai, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải...Xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cho mục đích cổ phần hóa.Tư vấn đầu tư và xây dựng cơ bản.Các dịch vụ thực hiện dựa trên cơ sở tuân thủ những quy định hiện hành của Nhà nước về Quản 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lý đầu tư Xây dựng cơ bản đối với các loại Dự án có Vốn đầu tư nước ngoài, Vốn đầu tư trong nước, tôn trọng tính hiện hữu, hợp lý và tính thị trường. - Các Báo cáo được Kiểm toán sẽ giúp khách hàng hoàn tất thủ tục và các bước phê duyệt Quyết toán Vốn đầu tư, giá trị Quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản trước khi công trình được đưa vào sử dụng, đồng thời kết quả các dịch vụ nêu trên sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin và tài liệu, số liệu đáng tin cậy trong việc lựa chọn đối tác đầu tư, cùng các mục đích thế chấp, chuyển nhượng, cổ phần hóa, giải thể, phá sản Doanh nghiệp theo Luật. 3. Dịch vụ kế toán - Ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo khác theo yêu cầu của khách hàng. - Trợ giúp chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập theo Chế độ kế toán Việt Nam sang hình thức phù hợp với các thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi. - Cài đặt phần mềm kế toán. - Tổ chức đào tạo và tuyển chọn nhân viên kế toán theo yêu cầu của khách hàng. 4. Dịch vụ tư vấn Tư vấn về Thuế: - Tư vấn cho các Doanh nghiệp về các Luật Thuế có liên quan như: Thuế Giá trị gia tăng, Thuế thu nhập Doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt. -Thực hiện các dịch vụ về đăng ký thuế, đăng ký hoá đơn tự in, kê khai Thuế, khiếu nại Thuế, hoàn Thuế... đảm bảo quyền lợi của các Doanh nghiệp trong lĩnh vực Thuế và tôn trọng pháp luật Nhà nước đã ban hành. Tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán: - Tư vấn tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán và hoàn thiện các phần hành kế toán, tư vấn phương pháp tính giá thành sản phẩm. - Tư vấn các vấn đề về tài chính và quản trị doanh nghiệp: - Tư vấn thiết lập và hoàn thiện hệ thống quản trị tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ , phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp và niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Về Dịch vụ pháp lý: - Soạn thảo hồ sơ và thực hiện các thủ tục: đăng ký thành lập Doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, điều chỉnh Giấy phép 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp. Các hoạt động Tư vấn khác: - Theo yêu cầu của Khách hàng trên các phương diện có liên quan đến Pháp luật, Quản trị Doanh nghiệp, Đầu tư...Hoạt động Tư vấn của A&C được thực hiện dưới nhiều hình thức như trao đổi trực tiếp với từng Khách hàng, tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ thường kỳ và tổ chức Hội thảo chuyên đề hàng năm với Khách hàng.Trong những trường hợp cần thiết, công ty có khả năng hợp tác tốt với các Tổ chức nghề nghiệp Quốc tế hoặc các Cơ quan Quản lý Nhà nước nhằm đạt được yêu cầu về chất lượng và hiệu quả phục vụ khách hàng. Hoạt động tư vấn có hiệu quả cao của A&C đã tăng thêm sự tin cậy và hài lòng của Khách hàng đối với các Dịch vụ mà công cung cấp. 5. Dịch vụ đào tạo huấn luyện Trong môi trường cạnh tranh như hiện nay, việc nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn cho nhân viên luôn được Ban Giám đốc các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Các thành viên Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc của A&C với kinh nghiệm giảng dạy và quản lý đào tạo từ nhiều năm ở các trường Đại học kết hợp với các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy có khả năng xây dựng các chương trình huấn luyện và tổ chức thành công các khóa học theo yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả nhất. Các khoá đào tạo của A&C thuộc các chuyên đề về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán và kiểm toán nội bộ, phân tích tài chính,... được tổ chức theo yêu cầu của khách hàng đã cung cấp cho học viên nội dung các chuẩn mực kế toán, kiểm toán của Quốc tế và Việt Nam, các chính sách, chế độ tài chính hiện hành cũng như việc vận dụng các chuẩn mực và chế độ, chính sách này trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng trường hợp cụ thể. Để kịp thời hỗ trợ những thông tin cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của các khách hàng, định kỳ hàng tháng, A&C có tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên môn và cung cấp những thông tin văn bản của Nhà nước mới ban hành 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (xem phần TT văn bản). Đây là chương trình sinh hoạt chuyên môn rất bổ ích cho những người làm công tác quản lý về tài chính, kế toán, thuế,.... Ngoài ra, A&C thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng nhằm tạo điều kiện cho các khách hàng có cơ sở bổ nhiệm Kế toán trưởng theo đúng tiêu chuẩn qui định của Nhà nước ; đồng thời liên kết với Viện nghiên cứu kinh tế phát triển – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức các lớp cao cấp như: Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính (CFO). 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 16 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, kế toán và kiểm toán, A&C đã luôn không ngừng phấn đấu nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, nâng cao uy tín nghề nghiệp của mình, từ đó nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, chính sách thu hút, đào tạo nhân viên hợp lý, công ty đã tạo ra được nguồn nhân lực ổn định, là tiền đề cho sự phát triển vững chắc của công ty ở hiện tại cũng như ở tương lai. Đồng thời, A&C cũng luôn chủ động tiếp cận với khách hàng, lấy chất lượng của dịch vụ làm tiêu chí hàng đầu. Do vậy, kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua là rất khả quan.Tuy vậy, trong giai đoạn hiện nay công ty cũng phải đối đầu với nhiều khó khăn. Sự xuất hiện của nhiều công ty kiểm toán trên thị trường Việt Nam khiến cho việc cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, nhờ có đội ngũ lãnh đạo có sự linh hoạt cao và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề đang từng bước đưa công ty vượt qua những khó khăn thách thức nêu trên Bảng 1 Kết quả kinh doanh qua các năm (Đơn vị: tỷ đồng) Q Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 42,6 55,76 70,74 ua Doanh thu Lợi nhuận sau thuế 1,6 1,7 1,75 hai bảng số liệu trên ta thấy, tình hình hoạt động chung của Công ty ngày càng khả quan hơn thể hiện doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty liên tục tăng lên qua các năm cụ thể là: Doanh thu năm 2007 tăng so với năm 2006 là 13,16 tỷ đồng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tương ứng với 30,89% và doanh thu năm 2008 tăng so với năm 2007 gần 26,87% với số tuyệt đối là 14.98 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng tăng khá rõ. Năm 2007, lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng so với năm 2006 là 0,1 tỷ tương ứng với 6,25% và năm 2008 so với năm 2007 tăng 0,15 tỷ tương ứng với 8,8%. Điều đó càng cho thấy rõ hoạt động Công ty ngày càng vững mạnh. Bảng 2: 10 Hãng có doanh thu cao nhấất t ại th ị tr ường Vi ệt Nam TT Doanh thu Doanh thu Doanh thu năm 2006 năm 2007 năm 2008 (triệu VNĐ) (Triệu VNĐ) Triệu VNĐ) Tên Công ty Kiểm toán 1 Côn g ty TN HH Pric e Wat erh ous er Coo pers VN (P WC ) 172,528 Công ty TNHH Ernst & Young 174,990 192,489 2 Việt Nam (E&Y) 137,638 189,410 910,12 3 Công ty TNHH KPMG Việt Nam Công ty Kiểm toán Việt Nam 133,586 192,990 202,640 4 TNHH (VACO) 81,599 118,650 142,561 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính 5 Kế toán và Kiểm toán (AASC) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư 59,916 42,960 60,231 6 vấn (A&C) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư 42,630 55,760 70,740 7 vấn Tài chính Kế toán (AFC) Công ty TNHH Grant Thornton 21,828 23,675 32,360 39,145 8 Việt Nam (G.T) Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin 19,004 43,456 9 học (AISC) Công ty TNHH Kiểm toán và 18,229 25,830 35,458 10 Định giá Việt Nam (VAE) 15,100 26,200 37 Qua bảng trên ta thấy doanh thu của A&C trong 2 năm gần đây luôn 2 vị trí thứ năm trong top 10 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam hiện nay sau Big4. Trong 2 năm đó doanh thu của công ty đã vượt AASC. Chứng tỏ sự phát triển của A&C. Tuy nhiên, con số đó còn khá xa so với Big4. Điều đó là cũng phản ánh đúng tình hình của thực trạng kiểm toán tại Viêt Nam hiện nay. Big4 là 4 tập đoàn lớn nhất thế giới trong ngành kiểm toán. Do vậy, A&C cần phải nỗ lực rất nhiều trong kế hoạch lâu dài để đuổi kịp với Big 4 Bảng 3 Kết quả kinh doanh trên các lĩnh vực Doanh thu Chi nhánh Hà Tỷtrọng Nội (tỷ VNĐ) (%) Toàn Tỷ trọng (%) Công ty Kiểm toán BCTC Kiểm toán XDCB và xác định giá trị DN Dịch vụ tư vấn Dịch vụ khác Tổng 15.100 2.496 (tỷ VNĐ) 84,59 13,98 51.770 12.240 73,18 17,30 0.167 0.87 18.633 0,94 0.49 100 3.458 3.272 70.740 4,9 4,62 100 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bảng số liệu trên cho cơ cấu hoạt động kinh doanh của công ty, nó minh chứng trong các lĩnh vực hoạt động của A&C thì dịch vụ Kiểm toán BCTC là chủ yếu trong các loại hình hoạt động. Kiểm toán BCTC chím tới 73.18% doanh thu toàn công ty và chím 84,59% trong tổng doanh thu tại chi nhánh Hà Nội. Tiếp theo là dịch vụ Kiểm toán XDCB-Xác định giá trị công ty chím 17.3 % doanh thu toàn công ty. Tuy các dịch vụ còn lại chíếm tỷ trọng nhỏ nhưng nó lại rất quan trọng đối với A&C. Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy được tình hình hoạt động của A&C – chi nhánh Hà Nội, con số 18.33 tỷ VNĐ trong tổng toàn công ty 70.74 tỷ chím 25.91% là khiêm tốn so với vị thế của chi nhánh. IV. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 1. Tổ chức bộ máy quản lý của A&C 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bảng 4 Sơ đồ Tổ chức bộ máy quản lý A&C HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG QUẢN TRỊ TỔNG HỢP 6 PHÒNG KIỂM TOÁN BCTC ( PHÒNG 1,2,3,4,5,6) PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN (1,2) PHÒNG TƯ VẤN ĐÀO TẠO PHÒNG DỊCH VỤ 1.1 Chức nhiệm vụ của các bộ phân của Tổng công ty A&C CHI NHÁNH TẠI năng, HÀ NỘI CHI NHÁNH TẠI NHA TRANG Hội đồng thành viên gồm 22 thành viên là bộ phận quản lý Công ty có quyền nhân danh công ty giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến lợi ích, quyền lợi của Công ty như chiến lược phát triển, cách thức huy động vốn, kiến nghị các loại cổ CHI NHÁNH TẠI CẦN THƠ CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN phần và tổng số cổ phần được bán ,phương án kinh doanh và cơ cấuĐỒNG tổ chức, quyết VÀ TƯ VẤN KHỞI định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc các cán bộ quản lý khác trong công ty cũng như thành lập chi nhánh và công ty con… trừ những vấn đề liên quan đến Đại Hội đồng cổ đông. Thành viên Hội đồng thành viên bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng thành viên: Ông Võ Hùng Tiến 2. Phó chủ tịch Hội đồng thành viên: Ông Nguyễn Minh Trí 3. Uỷ viên Hội đồng thành viên: Bà Phùng Thị Quang Thái Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh Bà Hà Thị Ngọc Hà … 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ban Tổng Giám Đốc bao gồm 1 Tổng giám đốc và 6 phó giám đốc. Đây là bộ phận đại điện pháp nhân về đối nội và đối ngoại của công ty trước pháp luật, các cơ quan quản lý nhà nước về toàn bộ hoạt động của Công ty. Tổng giám đốc - Chủ tịch Hội đồng quản trị- ông Võ Hùng Tiến: là người điều hành công việc hang ngày của Công ty cũng như chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ quyển hạn được giao. Phó Tổng giám đốc : là người quản lý một số dịch vụ quản lý trong đơn vị cũng ( quản lý các phòng ban nghiệp vụ ) theo sự phân công của Tổng giám đốc Công ty .Các phó giám đốc là: Ông Nguyễn Minh Trí, Ông Nguyễn Chí Dũng, Bà Phùng Thị Quang Thái, Ông Lê Minh Tài, Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh Phòng hành chính tổng hợp: Chịu trách nhiệm trong giao dịch với khách hàng ; lập thư báo phí cũng như soạn thảo và ký kết hợp đồng với khách hang và quản trị tổng hợp. Phòng Tư vấn và Đào tạo : thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho khách hang. Bên cạnh đó, nó cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho bộ phân quản lý như Ban giám đốc cũng như nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các nhân viên trong công ty về mọi mặt. Phòng Kế toán : có nhiệm vụ giúp tổ chức bộ máy kế toán từ công ty đến công ty con và chi nhánh. Nó có tác dụng phản ánh và giám đốc tất cả các thong tin kế toán trong đơn vị theo đúng qui định của pháp luật cũng như qui định của công ty. Phòng Kiểm toán Xây dựng cơ bản: Thực hiện nhiệm vụ Kiểm toán trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, xác định giá trị doanh nghiệp cũng như tư vấn đầu tư… Phòng Kiểm toán Báo cáo tài chính: Thực hiện nhiệm vụ Kiểm toán trong lĩnh vực Kiểm toán các báo cáo tài chính của các khách hang. Phòng dịch vụ: Thực hiện cung cấp các công việc hành chính, dịch vụ văn phòng của Công ty Các chi nhánh: Chi nhánh tại Hà Nội, chi nhánh tại Cần Thơ, chi nhánh tại Nha Trang đều do các phó Giám đốc trực tiếp phụ trách.Các chi nhánh đều có tư cách pháp nhân, có sử dụng con dấu riêng , hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh của chi nhánh, thực hiện hạch toán phụ thuộc, định kỳ lập báo cáo thu chi làm cơ sở tính kết quả tính hoạt động kinh doanh của đơn vị…Các chi nhánh phải thực hiện theo các nội quy chung của Công ty, điều lệ Công ty, tuân thủ qui trình 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kiểm toán chung, các tiêu chuẩn nghiệp vụ kỹ thuật, cách thức ghi chép, tham chiếu, bảo quản hồ sơ chứng từ, tài liệu…Các chi nhánh này hoạt động chủ yếu dựa vào mối quan hệ và uy tín của Công ty cũng như khả năng ký kết hợp đồng và năng lực điều hành của Ban giám đốc …và thực hiện một số hợp đồng khác của Công ty bằng cách sau khi tiến hành kiểm toán thì sẽ gửi toàn bộ dữ liệu cho Công ty để Công ty có thể tiến hành lập báo cáo kiểm toán tài chính cũng như báo cáo quyết toán xây dựng công trình xây dựng cơ bản… Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đồng Khởi là mô hình công ty thu nhỏ, hoạt động độc lập trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn và kiểm toán… 2. Tổ chức bộ máy quản lý công ty A&C 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bảng 4 Sơ đồ Tổ chức bộ máy quản lý công ty A&C SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN BAN GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC VÀ 2 PGĐ ĐỐC PHÒNG NGHIỆP VỤ 3 (KIỂM TOÁN XDCB) PHÒNG QUẢN TRỊ TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾ TOÁN PHÒNG KIỂM TOÁN BCTC (PHÒNG NGHIỆP VU 1, 2, 4) BỘ PHẬN TƯ VẤN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN 2.1.Chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban chi nhánh công ty A&C Hà Nội Chi nhánh tại Hà Nội được thành lập và hoạt động như một công ty con độc lập, được hạch toán kết quả kinh doanh riêng dưới sự quản lý của ban giám đốc. Chi nhánh A&C tại Hà Nội do một giám đốc kiêm phó tổng giám đốc công ty A&C - Ban giám đốc Giám Đốc: Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh Phó giám đốc: Bà Nguyễn Thị Tư_phụ trách phòng nghiệp vụ 2 Phó giám đốc: Ông Nguyễn Hoàng Đức_phụ trách phòng nghiệp vụ 1,3,4 Giám đốc chi nhánh đồng thời là Phó giám đốc Tổng công ty, uỷ viên của hội đồng thành viên, Giám đốc chụi trách nhiệm điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động của chi nhánh. Hai phó giám đốc vừa trực tiếp điều hành hoạt động tại các bộ phận, vừa tham gia trong các cuộc kiểm toán trọng diểm, vừa chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc - Phòng quản trị_Tổng hợp :Trưởng phòng: Bà Phan Thị Thanh Bình 17
- Xem thêm -