Tài liệu Video học tiếng anh cho trẻ em: hello song nursery rhymes

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí HELLO SONG - NURSERY RHYMES Hello hello How are you today? Hello my friend Would you like to play? Hello to you How have you been? Hello to you Would you like to be friends? It's so nice to see you Rain or shine Now it's time time to say goodbye Hello again! (repeat)
- Xem thêm -