Tài liệu Video học tiếng anh cho trẻ em: five little monkeys jumping on the bed

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí FIVE LITTLE MONKEYS JUMPING ON THE BED Five little monkeys jumping on the bed Two little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head One fell off and bumped his head So Momma called the doctor and the doctor said So Momma called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed! No more monkeys jumping on the bed! Four little monkeys jumping on the bed One little monkey jumping on the bed One fell off and bumped his head He fell off and bumped his head So Momma called the doctor and the doctor said So Momma called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed! No more monkeys jumping on the bed! Three little monkeys jumping on the bed No little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head None fell off or bumped their head So Momma called the doctor and the doctor said So Momma called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed! Put those monkeys back in bed!
- Xem thêm -