Tài liệu [VẬT LÝ 1] đáp án elearning chương 1 đầy đủ

  • Số trang: 174 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 9618 |
  • Lượt tải: 2
bachkhoatailieu

Tham gia: 31/07/2016

Mô tả:

[VẬT LÝ 1] đáp án elearning chương 1 đầy đủ
Bạn đang đăng nhập với tên Phan Hoàng Ân (Thoát ra) Trang chủ Khoá học Trang của tôi Hướng dẫn sử dụng BKEL Bài giảng tham khảo Thống kê Hồ sơ của tôi Trang của tôi  ► Các khoá học của tôi  ► Hoc kỳ I năm học 2014­2015  ► Hệ chính qui  ► Khoa Khoa học ứng dụng  ► Bài tập vật lý 1_Dương Thị Như Tranh (CQ)  ► Chủ đề 1  ► Đề kiểm tra chương 01 Đã bắt đầu vào lúc Friday, 31 October 2014, 7:34 PM Tình trạng Đã hoàn thành Hoàn thành vào lúc Friday, 31 October 2014, 8:02 PM Thời gian thực hiện 27 phút 58 giây Câu hỏi 1 Điểm 4,00/20,00 Điểm 2,00 của 10,00 (20%) Một người quay một sợi dây dài   theo đường tròn nằm Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi ngang cách mặt đất  . Ở đầu còn lại của sợi dây có cột viên đá có khối lượng không đáng kể. Dây đứt làm viên đá bay ngang ra và rơi xuống đất cách đó  . Khi chuyển động gia tốc hướng tâm của viên đá là bao nhiêu. Chọn một: a.    b.  c.  d.  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 2 Trong chuyển động thẳng, vận tốc  Chính xác mối quan hệ nào sau đây?  và gia tốc  Điểm 1,00 của 1,00 Chọn một: Cờ câu hỏi a.  b.  c. Một trong 3 đáp án còn lại đúng  d.   của chất điểm có Câu trả lời đúng là: Một trong 3 đáp án còn lại đúng Câu hỏi 3 Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi Chất điểm chuyển động thẳng với độ lớn của vận tốc biến đổi theo qui luật:  (SI), trong đó   và   là những hằng số dương. Xác định quãng đường chất điểm đã đi kể từ lúc   cho đến khi dừng. Chọn một: a.  b.  c.    d.  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 4 Từ độ cao  Chính xác với vận tốc  Điểm 1,00 của 1,00 không khí. Tính  Cờ câu hỏi  so với mặt đất, người ta ném đứng một vật A  , đồng thời thả rơi tự do vật B. Bỏ qua sức cản  để vật A rơi xuống đất chậm hơn 1 giây so với vật B. Lấy  Chọn một: a.  b.    c.  d.  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 5 Trên hình vẽ là các bộ phận chuyển động của chiếc xe đạp. Đĩa gắn Không chính xác với bàn đạp có bán kính  Điểm 0,00 của 1,00 , líp có bán kính  , bánh xe sau có bán kính  Cờ câu hỏi . Bàn đạp quay theo vòng tròn có bán kính  . Hỏi vận tốc của xe đạp đối với đất lớn hơn gấp bao nhiêu lần vận tốc của bàn đạp đối với xe đạp? Chọn một: a.   lần b.   lần c.   lần d.   lần  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 6 Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00  lần Ô tô chuyển động thẳng, nhanh dần đều, lần lượt đi qua A, B với vận tốc   ;  .Vận tốc trung bình của ôtô trên quãng đường AB là: Cờ câu hỏi Chọn một: a.  b. Chưa đủ số liệu để tính c.  d.    Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 7 Chính xác Điểm 1,00 của 1,00 Một chất điểm chuyển động trong mặt phẳng xOy theo quy luật   và  Cờ câu hỏi . Trong đó,   và   là các hằng số dương. Gia tốc pháp tuyến của chất điểm là: Chọn một: a. Không có câu đúng b.  c.  d.    Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 8 Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chuyển động tròn đều của một Không chính xác chất điểm? Điểm 0,00 của 1,00 Chọn một: Cờ câu hỏi a. Có tính tuần hoàn. b. Quãng đường đi tỉ lệ thuận với thời gian. c. Gia tốc bằng không. d. Gia tốc góc bằng không.  Câu trả lời đúng là: Gia tốc bằng không. Câu hỏi 9 Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi Một người đi xe đạp với vận tốc   từ vị trí A theo đoạn thẳng để tới vị trí B. Đồng thời, một người đi xe máy với vận tốc 36km/h đi từ vị trí B theo một đoạn đường thẳng khác để tới vị trí C. Khoảng cách  . Đoạn đường AB hợp với đoạn đường BC một góc  . Hỏi người đi xe máy sẽ cách người đi xe đạp một khoảng ngắn nhất bằng bao nhiêu? Chọn một: a.  b.  c.  d.    Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 10 Một canô xuôi dòng từ bến A đến bến B với tốc độ  Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi ; rồi ngược dòng từ B về A với tốc độ  . Tính tốc độ trung bình trên lộ trình đi – về của canô. Chọn một: a.    b.  c.  d.  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 11 Một hạt chuyển động theo quy luật  Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi  Xác định độ lớn của vector vận tốc của nó khi vector vận tốc quay được một góc   kể từ khi hạt bắt đầu chuyển động ( ) Chọn một: a.  b.  c.    d.  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 12 Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi Một người đi xe đạp với vận tốc   từ vị trí A theo đoạn thẳng để tới vị trí B. Đồng thời, một người đi xe máy với vận tốc 36km/h đi từ vị trí B theo một đoạn đường thẳng khác để tới vị trí C. Khoảng cách  Đoạn đường AB hợp với đoạn đường BC một góc  . . Hỏi sau bao lâu (kể từ khi xuất phát), người đi xe máy sẽ cách người đi xe đạp một khoảng ngắn nhất? Chọn một: a.  b.  c.    d.  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 13 Một viên sỏi được phóng vào bờ đá cao h, với tốc độ ban đầu  Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi , dưới góc  khi phóng   ở trên phương ngang. Sau  thì viên sỏi rơi vào bờ đá tại điểm A. Độ cao của điểm rơi A và tốc độ viên đá ngay trước khi va vào điểm A là: Chọn một: a.  ;  b.  ;  c.  ;  d.  ;  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 14 Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi   ;  Hai vật được ném đi đồng thời từ cùng một điểm: vật thứ nhất được ném thẳng đứng từ dưới lên trên với vận tốc  ; vật thứ 2 được ném nghiêng một góc  ngang với vận tốc   cũng có độ lớn bằng   có độ lớn bằng   so với phương nằm . Hãy tính khoảng cách giữa hai vật theo thời gian Chọn một: a.  b.  c.    d.  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 15 Chất điểm M chuyển động trên đường tròn bán kính  Không chính xác  với phương trình:  Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi  (hệ SI). Trong đó s là độ dài cung  , O là điểm mốc trên đường tròn. Tính thời gian để chất điểm đi hết một vòng đầu tiên (lấy  ) Chọn một: a.  b.  c.  d.  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 16 Một viên đạn được bắn từ mặt đất lên cao với vận tốc  Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi  hợp với mặt phẳng ngang một góc nghiêng  . Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do  . Xác định bán kính cong của quỹ đạo viên đạn tại điểm rơi chạm đất Chọn một: a.  b.  c.  d.    Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 17 Gọi  Chính xác tốc tiếp tuyến và gia tốc toàn phần của chất điểm. Chọn câu sai : ,  và   lần lượt là độ lớn của gia tốc pháp tuyến, gia Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi Chọn một: a. Tất cả các câu trên đều sai.  b.  luôn bằng không: vectơ vận tốc không thay đổi về chiều và giá trị, chuyển động cong đều c.  luôn bằng không: vectơ vận tốc không thay đổi về phương, chất điểm chuyển động thẳng d.   luôn bằng không: vectơ vận tốc không đổi về phương chiều và giá trị, chất điểm chuyển động thẳng đều Câu trả lời đúng là: Tất cả các câu trên đều sai. Câu hỏi 18 Cho một mặt trụ rỗng đường kính  Không chính xác quanh trục nằm ngang. Trên mặt trụ ta khoét một lỗ nhỏ. Thả rơi một Điểm 0,00 của 1,00 vật qua lỗ khi lỗ ở trên. Hỏi vận tốc quay nhỏ nhất của trụ bằng bao Cờ câu hỏi  có thể quay đều xung nhiêu để vật kịp qua lỗ khi lỗ ở dưới (cho  ). Chọn một: a. 1,8 vòng/s b. 4,9 rad/s c. 0,9 vòng/s  d. 9,8 rad/s Câu trả lời đúng là: 4,9 rad/s Câu hỏi 19 Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi Nam thường đạp xe với tốc độ  . Một lần, bạn gặp đoàn tàu khách TN1 chạy cùng chiều vượt qua mình và đo được thời gian để tàu vượt qua mình là  . Lần khác, Nam đang đạp xe thì lại gặp đoàn tàu đó chạy ngược chiều với vận tốc như trước và đo được thời gian để tàu đi qua mình là  của tàu TN1 khi đi qua đoạn đường trên là  Chọn một: a.  b.  c.  d.    . Tốc độ Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 20 Chất điểm M chuyển động trên đường tròn bán kính  Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi  với phương trình:  SI). Trong đó   là độ dài cung   (hệ  ,   là điểm mốc trên đường tròn. Vận tốc góc của chất điểm lúc   là: Chọn một: a.  b.  c.  d.    Câu trả lời đúng là:  Hoàn thành xem lại ĐIỀU HƯỚNG BÀI KIỂM TRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hoàn thành xem lại Copyright 2007­2014 BKĐT­Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. Địa chỉ: Nhà A1­ 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn  Phát triển dựa trên hệ thống Moodle Bạn đang đăng nhập với tên Phan Hoàng Ân (Thoát ra) Trang chủ Khoá học Trang của tôi Hướng dẫn sử dụng BKEL Bài giảng tham khảo Thống kê Hồ sơ của tôi Trang của tôi  ► Các khoá học của tôi  ► Hoc kỳ I năm học 2014­2015  ► Hệ chính qui  ► Khoa Khoa học ứng dụng  ► Bài tập vật lý 1_Dương Thị Như Tranh (CQ)  ► Chủ đề 1  ► Đề kiểm tra chương 01 Đã bắt đầu vào lúc Tuesday, 4 November 2014, 7:19 PM Tình trạng Đã hoàn thành Hoàn thành vào lúc Tuesday, 4 November 2014, 7:49 PM Thời gian thực hiện 30 phút 5 giây Câu hỏi 1 Chính xác Điểm 10,00/20,00 Điểm 5,00 của 10,00 (50%) Năm 1993, vận động viên nhảy xa Mike Powell đoạt chức vô địch thế giới rời đất với góc   so với phương ngang và đạt vận Điểm 1,00 của 1,00 tốc chạy đà  Cờ câu hỏi . Bỏ qua sức cản không khí, cho gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2 tầm xa và tầm cao vận động viên đạt được lần lượt theo thứ tự là: Chọn một: a.   và  b.   và  c.   và  d.   và  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 2 Chính xác Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi    và  Một người đi xe đạp với vận tốc   từ vị trí A theo đoạn thẳng để tới vị trí B. Đồng thời, một người đi xe máy với vận tốc 36km/h đi từ vị trí B theo một đoạn đường thẳng khác để tới vị trí C. Khoảng cách  Đoạn đường AB hợp với đoạn đường BC một góc  . . Hỏi sau bao lâu (kể từ khi xuất phát), người đi xe máy sẽ cách người đi xe đạp một khoảng ngắn nhất? Chọn một: a.  b.  c.    d.  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 3 Một người ném quả bóng từ trên cao thẳng xuống đất với vận tốc Chính xác ban đầu là  Điểm 1,00 của 1,00 đất. Vân tốc quả bóng ngay trước khi chạm đất là bao nhiêu? Bỏ qua Cờ câu hỏi . Sau   thì quả bóng chạm ảnh hưởng của gió, cho  . Chọn một: a.  b.    c.  d.  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 4 Hai ô tô cùng khởi hành từ A đến B. Xe  Không chính xác độ không đổi  Điểm 0,00 của 1,00 nửa thời gian đầu với tốc độ  Cờ câu hỏi  đi nửa đường đầu với tốc , nửa đường sau với tốc độ  . Xe   đi , nửa thời gian sau với tốc độ  . Hỏi xe nào tới B trước? Chọn một: a. Xe  , nếu  b. Xe  . c. Xe  . d. Xe  , nếu  Câu trả lời đúng là: Xe  Câu hỏi 5 Chính xác   . Hai vật A và B được nối với nhau bởi một thanh cứng có chiều dài  . Hai vật này trượt trên hai trục vuông góc với nhau như hình vẽ. Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi Nếu A dịch về bên trái với vận tốc không đổi v thì vận tốc của vật B bằng bao nhiêu? Cho góc  Chọn một: a.  b.  c.  d.    Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 6 Chất điểm chuyển động với phương trình:  Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00  (SI). Xác định bán kính cong của Cờ câu hỏi quỹ đạo lúc  . Chọn một: a.    b.  c.  d.  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 7 Chuyển động tròn đều của chất điểm có tính chất nào sau đây? Chính xác Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi Chọn một: a. Vận tốc   và gia tốc   luôn vuông góc nhau.  b. Gia tốc   luôn không đổi. c. Vận tốc   luôn không đổi. d.  Câu trả lời đúng là: Vận tốc  Câu hỏi 8 Cờ câu hỏi  luôn vuông góc nhau. Chất điểm M chuyển động trên đường tròn bán kính  Chính xác Điểm 1,00 của 1,00  và gia tốc   với phương trình:  SI). Trong đó   (hệ  là độ dài cung   ,   là điểm mốc trên đường tròn. Tính gia tốc tiếp tuyến của chất điểm lúc  Chọn một: a.    b.  c.  d.  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 9 Một viên sỏi được phóng vào bờ đá cao h, với tốc độ ban đầu  Chính xác Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi , dưới góc  khi phóng   ở trên phương ngang. Sau  thì viên sỏi rơi vào bờ đá tại điểm A. Độ cao của điểm rơi A và tốc độ viên đá ngay trước khi va vào điểm A là: Chọn một: a.  ;  b.  ;  c.  ;  d.  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 10   ;  ;  Một viên đá rời khỏi nòng súng bắn đá với vận tốc  , Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 bắn vào bia cách xa  . Nòng súng phải hướng vào điểm cao hơn bia bao nhiêu để bắn trúng bia. Cờ câu hỏi Chọn một: a.  b.  c.    d.  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 11 Vị trí của một quả bóng chày chuyển động trên trục Ox được cho bởi  Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 . Tính vận tốc của nó tại thời điểm  . Cờ câu hỏi Chọn một: a.  b.    c.  d.  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 12 Một chất điểm chuyển động tròn với vận tốc góc  Không chính xác trong đó  . Sau khoảng Điểm 0,00 của 1,00 thời gian t=4s kể từ lúc bắt đầu chuyển động, góc hợp bởi vectơ gia Cờ câu hỏi tốc toàn phần và vectơ vận tốc là: Chọn một: a.  b.  c.  d.    Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 13 Chọn câu sai: Chính xác Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi Chọn một: a. Tất cả các câu trên đều sai.  b. Vật rắn là hệ chất điểm mà khoảng cách giữa các chất điểm của hệ là không đổi. c. Trái đất có thể được xem là hệ quy chiếu quán tính. d. Chất điểm là một vật có kích thước không đáng kể so với những khoảng cách, kích thước mà ta đang khảo sát. Câu trả lời đúng là: Tất cả các câu trên đều sai. Câu hỏi 14 Trong chuyển động tròn của chất điểm, phát biểu nào sau đây là sai? Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi Chọn một: a. d) Vectơ vận tốc góc   và vectơ gia tốc góc   luôn cùng phương. b. Vectơ vận tốc góc   và vectơ gia tốc góc   luôn cùng phương. c. c) Vectơ vận tốc góc   và vectơ gia tốc góc   luôn vuông góc nhau. d. Luôn có tính tuần hoàn, vì vị trí của chất điểm sẽ được lặp lại. Câu trả lời đúng là: d) Vectơ vận tốc góc   và vectơ gia tốc góc  luôn cùng phương. Câu hỏi 15 Vị trí của chất điểm chuyển động trong mặt phẳng Oxy được xác định Không chính xác bởi vectơ bán kính:  (SI). Quỹ đạo của Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi nó là đường:  Chọn một: a. elíp. b. tròn.  c. thẳng. d. cong bất kỳ. Câu trả lời đúng là: thẳng. Câu hỏi 16 Một người đang chạy xe khi gặp đèn đỏ thì thắng xe lại với gia tốc  Chính xác  trong thời gian   thì xe Điểm 1,00 của 1,00 dừng lại từ tốc độ  . Quãng đường đi Cờ câu hỏi được là: Chọn một: a.  b.  c.  d.    Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 17 Không chính xác Chất điểm chuyển động dọc theo chiều dương của trục  vận tốc phụ thuộc vào tọa độ  Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi  với  theo qui luật:  . Kết luận nào sau đây về tính chất chuyển động của chất điểm là đúng? Chọn một: a. Đó là chuyển động nhanh dần đều. b. Đó là chuyển động đều. c. Đó là chuyển động có gia tốc biến đổi theo thời gian. d. Đó là chuyển động chậm dần đều.  Câu trả lời đúng là: Đó là chuyển động nhanh dần đều. Câu hỏi 18 Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi Một quả bóng được bắn từ mặt đất vào không khí. Tại độ cao   nó có vận tốc  . Độ cao cực đại mà quả bóng đạt được là: Chọn một: a.  b.  c.  d.    Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 19 Không chính xác Phương trình chuyển động trên mặt phẳng  điểm theo thời gian là:  Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi  của một chất ,  . Quỹ đạo chuyển động của chất điểm trên mặt phẳng Oxy có dạng: Chọn một: a. Tròn  b. Thẳng c. Parabol d. Elip Câu trả lời đúng là: Thẳng Câu hỏi 20 Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chuyển động tròn đều của một Chính xác chất điểm? Điểm 1,00 của 1,00 Chọn một: Cờ câu hỏi a. Có tính tuần hoàn. b. Quãng đường đi tỉ lệ thuận với thời gian. c. Gia tốc bằng không.  d. Gia tốc góc bằng không. Câu trả lời đúng là: Gia tốc bằng không. Hoàn thành xem lại ĐIỀU HƯỚNG BÀI KIỂM TRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hoàn thành xem lại Copyright 2007­2014 BKĐT­Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. Địa chỉ: Nhà A1­ 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn  Phát triển dựa trên hệ thống Moodle Bạn đang đăng nhập với tên Phan Hoàng Ân (Thoát ra) Trang chủ Khoá học Trang của tôi Hướng dẫn sử dụng BKEL Bài giảng tham khảo Thống kê Hồ sơ của tôi Trang của tôi  ► Các khoá học của tôi  ► Hoc kỳ I năm học 2014­2015  ► Hệ chính qui  ► Khoa Khoa học ứng dụng  ► Bài tập vật lý 1_Dương Thị Như Tranh (CQ)  ► Chủ đề 1  ► Đề kiểm tra chương 01 Đã bắt đầu vào lúc Tuesday, 4 November 2014, 7:49 PM Tình trạng Đã hoàn thành Hoàn thành vào lúc Tuesday, 4 November 2014, 7:49 PM Thời gian thực hiện ­ Câu hỏi 1 Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi Điểm 0,00/20,00 Điểm 0,00 của 10,00 (0%) Hai vật A và B được nối với nhau bởi một thanh cứng có chiều dài  . Hai vật này trượt trên hai trục vuông góc với nhau như hình vẽ. Nếu A dịch về bên trái với vận tốc không đổi v thì vận tốc của vật B bằng bao nhiêu? Cho góc  Chọn một: a.  b.  c.  d.  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 2 Trong chuyển động thẳng, vận tốc  Không chính xác mối quan hệ nào sau đây? Điểm 0,00 của 1,00 Chọn một: Cờ câu hỏi  và gia tốc   của chất điểm có a.  b.  c. Một trong 3 đáp án còn lại đúng d.  Câu trả lời đúng là: Một trong 3 đáp án còn lại đúng Câu hỏi 3 Chất điểm M chuyển động trên đường tròn bán kính  Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi  với phương trình:  SI). Trong đó   là độ dài cung   (hệ  ,   là điểm mốc trên đường tròn. Tính độ lớn của vectơ gia tốc tại thời điển  Chọn một: a.  b.  c.  d.  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 4 Tốc độ phóng của một vật bị ném lớn gấp 5 lần tốc độ mà nó có tại Không chính xác độ cao cực đại. Góc phóng của vật là: Điểm 0,00 của 1,00 Chọn một: Cờ câu hỏi a.  b.  c.  d.  Câu trả lời đúng là:  Câu hỏi 5 Không chính xác Một máy bay bay từ vị trí A đến vị trí B cách nhau   theo hướng tây­đông. Vận tốc của gió là 
- Xem thêm -