Tài liệu Văn khấn lễ dâng sao giải hạn rằm tháng giêng

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 268 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Văn khấn lễ dâng sao giải hạn Rằm Tháng Giêng Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm…………….. Tín chủ (chúng) con là:………………………………………. Ngụ tại:………………………………….. Chúng con thành tâm có lời kính mời: - Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân - Nam Tào Bắc Đẩu tinh quân - Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân - Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân - Văn Xương Văn Khúc tinh quân - Nhị thập Bát Tú, Ngũ Hành tinh quấn - La Hầu, Kế Đô tinh quân Giáng lâm trước án, nghe lời mời cẩn tấu: Ngày rằm Nguyên Tiêu, theo lệ trần tục, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời các vị lai lâm hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tối lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe. Đèn trời sán lạn. Chiếu thắp cõi trần. Xin các tinh quân. Lưu ân lưu phúc. Lễ tuy mọn bạc. Lòng thành có dư. Mệnh vị an cư. Thân cung khang thái.
- Xem thêm -