Tài liệu Văn hóa mạnh trong doanh nghiệp

  • Số trang: 128 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 257 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

VẬN DỤNG LÝ THUYẾT ÂM – DƯƠNG XÂY DỰNG VĂN HÓA MẠNH TRONG DOANH NGHIỆP TS. Nguy ễn Ti ến D ũng GAMI 10 - 2004 1 NỘI DUNG 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tổng thể Văn hóa doanh nghiệp Tư duy Văn hóa mạnh Cấu trúc Văn hóa mạnh Môi trường Văn hóa mạnh Hành động trong Văn hóa mạnh Kết luận và áp dụng 2 Định nghĩa VĂN HÓA (Từ điển Tiếng Việt) 1. 2. 3. 4. 5. Tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Tri thức, kiến thức khoa học. Trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, biểu hiện của văn minh. Nền văn hóa của một thời kỳ lịch sử cổ xưa, được xác định trên cơ sở một tổng thể những di vật tìm thấy được có những đặc để i m giống nhau. Những hoạt động của con người nhằm thỏa mãn nhu cầu đời sống tinh thần. 3 Định nghĩa VĂN HÓA (tiếp theo) Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình Các chức năng chính: 1. 2. 3. 4. Tổ chức Điều chỉnh Giao tiếp Giáo dục - Trần Ngọc Thêm – 4 Định nghĩa VĂN HÓA (Từ điển Webster) “là một khuôn mẫu tích hợp các hành vi con người bao gồm suy nghĩ, lời nói, hành động, và các vật dụng phụ thuộc vào khả năng của con người để học hỏi và chuyển đạt tri thức cho các thế hệ kế tiếp” 5 1. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP “... là tất cả các thành tố mà chúng ta đang thực hiện trong quá trình kinh doanh và di sản để lại cho thế hệ kế tiếp.“ Marvin Bower, McKinsey Co. Đó là các thành tố nào? - Các mục tiêu/chiến lược/chiến thuật/chính sách - Các quá trình nội bộ/hoạt động kinh doanh hàng ngày/công tác qu ản lý - Các hệ thống lương/kế toán/thiết kế công việc/bố trí văn phòng - Các giá trị/con người/sinh hoạt/giao tiếp => Mọi công ty đều có văn hóa 6 1. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP • Văn hóa doanh nghiệp là một thể thống nhất Bên ngoài Bên trong - Một dân tộc mạnh là một dân tộc có nền văn hóa phát triển/truyền thống => Một công ty xuất sắc có tầm nhìn rộng lớn, tham vọng lâu dài, phải xây dựng được một văn hóa mạnh, đặc thù, nổi trội và bền vững. 7 2. TƯ DUY VĂN HÓA MẠNH Xét tư duy của một doanh nghiệp trong: Tầm nhìn Khả năng ứng biến với thế giới xung quanh Khả năng quản trị nội tại Đánh giá trình độ tư duy một con người Mức độ hiểu biết suy xét Khả năng ứng phó ngoại cảnh Khả năng làm chủ bản thân 8 2.1. TẦM NHÌN DOANH NGHIỆP Tầm nhìn gợi lên các dạng hình ảnh: Chúng ta nghĩ gì về thành tựu nổi bật Chúng ta nghĩ đến những giá trị ảnh hưởng sâu sắc kết nối những con người với nhau trong một xã hội/cộng đồng Chúng ta nghĩ về các mục tiêu táo bạo làm phấn chấn khích lệ lòng người Chúng ta nghĩ tới một đề i u gì đó bên ngoài - những lý do cơ bản cho sự tồn tại của tổ chức Chúng ta nghĩ tới đề i u gì đó nằm sâu trong tâm khảm chúng ta vàđã thúc đẩy những nổ lực lớn nhất của chúng ta Chúng ta nghĩ về những mong muốn/ước mơ mà chúng ta vươn tới. 9 2.1. TẦM NHÌN DOANH NGHIỆP Tầm nhìn = Giá trị + Sứ mệnh + Nhiệm vụ Tầm nhìn = Giá trị cốt lõi + Sứ mệnh then chốt + Nhiệm vụ bất khả thi (BKT) + Viễn cảnh tương lai Tư tưởng cốt lõi = Giá trị cốt lõi + Sứ mệnh then chốt Tương lai hướng đến = nhiệm vụ BKT + viễn cảnh tương lai => Tầm nhìn = Tư tưởng cốt lõi + Tương lai hướng đến 10 2.1. TẦM NHÌN DOANH NGHIỆP Giá trị cốt lõi → Là các giáo lý thuộc về bản chất và lâu dài của tổ chức → → • • • Tập hợp nhỏ các nguyên tắc định hướng, vô thời hạn (≤ 6) Xuất phát từ nhu cầu nội tại của tổ chức Giá trị bao trùm và lớn hơn chỉ là lợi nhuận Giá trị cốt lõi không thay đổi hàng 100 năm dù thực tiễn và các chiến lược thay đổi theo thời gian Dù là lợi thế hay bất lợi vẫn duy trì VD 1. Disney : Hư cấu, lành mạnh GE : Trách nhiệm, chân thành, liêm chính HP :- Tôn trọng và cơ hội cho nhân viên HP, bao gồm cả c ơ h ội chia sẻ thành tích của doanh nghiệp -Lợi nhuận và tăng trưởng như là các phương tiện để làm cho tất cả các giá trị khác trở nên hiện thực VD 2. Việt Nam: Dân chủ, Cộng hòa VD 3. GAMI: ? 11 2.1. TẦM NHÌN DOANH NGHIỆP Sứ mệnh then chốt → Các lý do cơ sở cho sự tồn tại của tổ chức hơn là chỉ kiếm tiền → Là linh hồn của tổ chức, là ngôi sao chỉ đường - dẫn lối, mãi mãi chiếu sáng, không bao giờ rụi tắt • Cần phải kéo dài hàng 100 năm, khác biệt với các m ục tiêu chuyên biệt và các chiến lược kinh doanh (có thể thay đổi nhiều lần) • Khác biệt với các dòng sản phẩm và phân khúc khách hàng VD1. Fannie Mae: Làm vững mạnh kết cấu xã hội bằng việc không ngừng dân chủ hóa quyền sở hữu nhà HP: Thực hiện những đóng góp kỹ thuật vào sự tiến bộ và thịnh vượng của nhân loại Walt Disney: làm cho con người hạnh phúc VD2. Israel: tạo dựng một nơi ở an toàn trên trái đất cho người Do Thái Việt Nam: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cho m ọi ng ười dân Việt Nam VD3. Gami: ? 12 2.1. TẦM NHÌN DOANH NGHIỆP Nhiệm vụ BKT → Có những mục tiêu áp lực (cũng BKT) trong 1 năm, 3 năm, 5 năm → Những nhiệm vụ BKT trong tầm nhìn đòi hỏi 10-30 năm → Nhiệm vụ BKT đòi hỏi tư duy ra ngoài những khả năng hiện tại của tổ chức ngoài những đề i u kiện, nguồn lực và xu hướng của môi trường hiện tại • BKT về kết quả mục tiêu nhắm tới (định lượng/chất lượng) VD1: “Trở thành công ty doanh thu 125 tỷ vào năm 2000 “ (WalMart, 1990) → Dân chủ hóa sử dụng ôtô (Ford, 1900s) • BKT trong quan hệ đối thủ cạnh tranh: VD2: “Vượt qua Reynolds trở thành Công ty thuốc lá số 1 th ế giới “ (Philip Moris, 1950s) “Tiêu diệt Adidas“ (Nike, 1960s) “Yamaha Wo tsubusu” (Chúng ta đập chết, nghiền nát, đánh bại hoàn toàn Yamaha!) (Honda, 1970s) 13 2.1. TẦM NHÌN DOANH NGHIỆP Nhiệm vụ BKT BKT về hình mẫu noi theo: VD3: “Trở thành Nike trong ngành công nghiệp xe đạp thể thao“ (Giro Sport, 1986) “Trở thành HP như hôm nay, sau 20 năm nữa“ (Walkins “ Johnson 1996) “Trở thành trường Havard tại Miền Tây nước Mỹ“ (StandFord University, 1940s) BKT trong quá trình biến đổi nội tại: VD4: “Trở thành số 1 hay 2 trong mỗi thị trường chúng ta có mặt và cách mạng hóa công ty GE trở nên có sức mạnh của một công ty lớn đồng thời duy trì sự uyển chuyển và linh hoạt của một công ty nhỏ “ (GE 1980s) 14 2.1. TẦM NHÌN DOANH NGHIỆP Nhiệm vụ BKT GAMI: Mục tiêu BKT 2008 ? → 125 GAMI: Mục tiêu BKT 2025 ? “Trở thành LG/Hyundai trong nền kinh tế VN“ 15 2.1. TẦM NHÌN DOANH NGHIỆP Viễn cảnh tương lai →là sự mô tả đặc thù, thu hút và ấn tượng về th ời để i m khi nhiệm vụ BKT đạt được. →là việc chuyển hóa tầm nhìn từ lời nói thành một bức tranh viễn cảnh tạo ra hình ảnh m à mỗi người CBNV mang theo mình trong tâm trí. VD: Ford, 1990s: “Chúng ta sẽ thiết kế 1 loại ôtô cho số lớn người sử dụng. Giá xe sẽ thấp sao cho mỗi người có mức lương vừa phải có thể sở hữu được một chiếc – và hưởng thụ cùng gia đình anh ta, có những giờ phút tuyệt diệu trên mảnh đất vĩ đại của Thượng đế ... những xe ngựa sẽ biến mất, thay vào đó là con đường cao tốc, xe hơi...” 16 2.1. TẦM NHÌN DOANH NGHIỆP Ví dụ Sony, 1950s Tư tưởng cốt lõi Các giá trị cốt lõi: Nâng cao giá trị văn hóa và địa vị Nhật Bản Trở thành người tiên phong – không theo đuôi k ẻ khác, thực hiện những đề i u không thể Tôn trọng và cổ vũ sự sáng tạo và năng l ực cá nhân Sứ mệnh then chốt: Trải nghiệm những niềm vui trọn vẹn trong sáng tạo và áp dụng công ngh ệ mới nh ằm tạo ra ích lợi và hài lòng cho cộng đồng xã h ội. Tương lai hướng đến Nhiệm vụ BKT: Trở thành công ty danh tiếng nhất trong việc thay đổi hình ảnh các hàng hóa Nh ật B ản như là sản phẩm chất lượng kém 17 2.1. TẦM NHÌN DOANH NGHIỆP Ví dụ Sony, 1950s Viễn cảnh tương lai: Chúng ta sẽ tạo ra sản phẩm tràn ngập thế giới …chúng ta sẽ là công ty Nhật đầu tiên đi vào thị trường Mỹ và phân phối trực tiếp …Chúng ta sẽ thành công nhờ những sáng tạo nhưđài bán dẫn mà các công ty Mỹ thất bạ… i 50 năm nữa kể từ lúc này tên hiệu của chúng ta sẽđược biết đến mọi miền Trái đất …và biểu tượng của sựđổi mới và chất lượng để cạnh tranh với mọi công ty công nghệ khác…“Sản xuất tại Nhật Bản sẽđồng nghĩa đề i u gì đó tuyệt vời, khác hơn là loại hàng thứ phẩm”. 18 2.1. TẦM NHÌN DOANH NGHIỆP Ví dụ Gami, 2003 Tư tưởng cốt lõi Các giá trị cốt lõi: Thiện chí-Trách nhiệm-Sáng tạo-Tốc độ-Học hỏi Sứ mệnh then chốt: chúng ta mong muốn góp phần hoàn thiện cuộc sống con người với tôn chỉ: “Nhà ở đô thị và ôtô cho mỗi gia đình Việt Nam“ Tương lai hướng đến Nhiệm vụ BKT: Trở thành LG/Hyundai trong nền kinh tế Việt Nam Viễn cảnh tương lai: “Xe ta về rộn vang tổ ấm. Cùng bao hạnh phúc, bao tiếng cười…Những ngôi nhà mọc lên rạng rỡ, những công trình ích nước lợi nhà, cùng Gami ta đi vào tương lai…Vì một đất nước yên vui và ta sẽ luôn đồng lòng. Cùng nhau đi tới tương lai, vinh quang ngày mai”. 19 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC GAMI VÀO 2025 20
- Xem thêm -