Tài liệu Vai trò , hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản ví dụ minh họa bằng một số nước tư bản

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 560 |
  • Lượt tải: 0
hoang

Tham gia: 04/11/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH MÔN HỌC :NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Chủ đề thuyết trình: • Vai trò , hạn chế và xu hướng vận động của Chủ nghĩa tư bản? • Ví dụ minh họa bằng một số nước tư bản . Mục lục I) Vai trò của CNTB: II) Hạn chế của CNTB: III) Xu hướng vận động của CNTB: Vai trò của CNTB đối với nền sản xuất xã hội http://www.free-powerpoint-templates-design.com Chủ nghĩa tư bản phát triển qua hai giai đoạn Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh Chủ nghĩa tư bản độc quyền Những đóng góp tích cực của CNTB đối với sản xuất 01 Giải phóng loài người 02 Phát triển lực lượng sản xuất 03 04 Thực hiện xã hội hóa sản xuất Xây dựng tác phong công nghiệp cho người lao động, thiết lập nền dân chủ tư sản Giải phóng loài người Giúp con người đoạn tuyệt với nền kinh tế tự cung tự cấp chuyển sang kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa Dưới tác động của quy luật GTTD thì CNTB làm tăng NSLĐ Phát triển lực lượng sản xuất Chủ nghĩa tư bản phát triển làm cho lực lượng sản xuất phát triển với trình độ công nghệ cao.Từ kỹ thuật thủ công lên kỹ thuật cơ khí Phát triển lực lượng sản xuất Ngày nay các nước TBCN đang chuyển từ cơ khí hóa sang tự động hóa, tin học hóa và công nghệ hiện đại Giải phóng sức lao động, nâng cao kỹ thuật công nghệ và chinh phục thiên nhiên của con người Thực hiện xã hội hóa sản xuất Đây là sự phát triển của phân công lao động xã hội và quản lý với quy mô hợp lý Quá trình sản xuất liên kết với nhau thành một hệ thống Xây dựng tác phong công nghiệp cho người lao động, thiết lập nền dân chủ tư sản Nền dân chủ tư sản tuy chưa phải là hoàn hảo song so với thể chế trong xã hội phong kiến và nô lệ thì vẫn tiến bộ hơn rất nhiều vì nó được xây dựng trên cơ sở thừa nhận quyền tự do thân thể của cá nhân Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Với những đóng góp của CNTB giúp cho nên kinh tế xã hội phát triển đồng thời cũng là tiền đề cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới Hạn chế của chủ nghĩa tư bản • Hạn chế về mặt lịch sử • Cơ sở tồn tại và phát triển chủ nghĩa tư bản là quan hệ bóc lột • Chính phủ tư bản là người châm ngòi nổ những xung đột vũ trang giữa các quốc gia Hạn chế về mặt lịch sử • Chủ nghĩa tư bản ra đời gắn liền với quá trình tích lũy nguyên thủy của chủ nghĩa tư bản. Thực chất, đó là quá trình tích lũy tiền tệ nhờ vào những biện pháp ăn cướp, tước đoạt đối với những người sản xuất hàng hóa nhỏ và nông dân tự do;
- Xem thêm -