Tài liệu Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

QT13A – Nhóm 1 1. Nguyễn Châu Minh Khánh 2. Nguyễn Thị Tú Anh 3. Ngô Thị Lệ Xuân 4. Đỗ Hồng Hậu 5. Nguyễn Thị Thu Ngân 6. Hoàng Phi Hùng 7. Phạm Văn Hoan 8. Hà Thụy Anh 9. Phan Thị Yến Linh 10.Nguyễn Thị Bích Hằng 1.4.1.THUẾ LÀ CÔNG CỤ TẠO NGUỒN THU CHỦ YẾU CHO NHÀ NƯỚC NGÂN SÁCH NN CÓ THỂ HUY ĐỘNG BẰNG NHIỀU CÁCH KHÁC NHAU: + Phát hành tiền => dễ gây lạm phát Bán tài Quyên góp => Thuế là nguồn huy +Phát Bánhành tài sản sản quốc gia => hậu quả quốc từ nhân tiền động yếu, thường lớn về kinhchủ tế, tài cạn kiệt gianguyên dân + xuyên Quyên góp nhânlý dân =>NN tính vàtừhợp mà chủĐiđộng không được bảo đảm vay nào cũng áp dụng + Đi vay => gây nợ … Thuế … NGUYÊN NHÂN Thuế là nguồn thu chủ yếu của NSNN Do nguồn thu từ thuế được thu điềutừ chỉnh đặc điểm của nguồn thuếrấtlà: rộng trong xh: - Có tính cưõng bức Theo đối tượng: - Nguồn thu này ko hoàn trả cho + Đánh vào hàng hoá, dịch vụ, sản xuất, lưu người nộp thông + -Đánh độngxác sảnđịnh trước  Mứcvào thubất được + Đánh vào thu nhập - NN dùng cơ sở thuế để làm đòn bẩy Theo sự dịch chuyển của thuế: kinh tế. + Thuế trực thu + Thuế gián thu Nguồn thu thuế Nguồn tài chính quốc giaNộilành bộ nềnmạnh kinh tế Nguồn thu nội bộ Bên ngoài thông qua hệ thống thuế quan THỰC TẾ CHỨNG MINH Công cụ tạo nguồn thu NSNN tại VN và các nước phát triển Các công cụ khác Thuế ĐỂ ĐẠT NGUỒN THI KỊP THỜI VÀ DỒI Vì sự tiêu dùng của xã hội là DÀO, BỀN VỮNG không bao giờ mất đi dù nền => Do thu kinh tế bịGián khủng hoảng. Gián thu tính ổn Đồng thời, thuế gián thuđịnh dễ thu hơn so với thuế trực thu: vì đánh vào những gì người chịu thuế lấy đi của xã hội thì tác dụng tốt hơn đánh vào Trực thu những gì họ nhập cho xã hội. => “Nghệ thuật đánh thuế cũng như vạch lông ngỗng, thu được càng nhiều lông càng tốt và ngỗng càng ít kêu càng tốt” (Jean B.Colbert) 1.4.2.1 TÁC ĐỘNG ĐẾN CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG Doanh nghiệp Thuế Người tiêu dùng Cung Cầu Tác động của thuế đến cung hàng hóa Gi á (S1) = (S0) + T Thuế nhà nước thu A Pd1 Po Ps1 Người mua Thuế người mua chịu phải tra thêm C GiáThuế ngườingười bán bán chịu nhận được bị giảm (S0) B (D ) E Q 1 Q0 Lượng Tác động của thuế đến cần hàng hóa Gi á Thuế (APnPgB) B Sc Pg P0 Pn Thuế người mua phải chịuC C E Thuế người bán phải chịu Đường cầu trước thuế D0 t A Q 1 Đường cầu sau thuế D1 Q0 Lượng Tác động của thuế đến cần hàng hóa Gi á Sự phân chia gánh nặng thuế phụ thuộc nhiều vào độ co giãn của cung cầu của hàng hóa Pg B’ P’g P’0 Sc C’ E’ A’ P’n t’ Đường cầu sau thuế D1 Q’1 Q’ 0 Đường cầu trước thuế D0 Lượng Doanh nghiệp San sẻ(chuyển) Người dân Thuế Thứ nhất: Thuận chuyển, Thuế được cộng hết vào giá bán Thứ hai: Doanh nghiệp chuyển 1 phần thuế vào người tiêu dùng Thứ ba: Nghịch chuyển, Doanh nghiệp chịu toàn bô thuế 1.4.2.2. TÁC ĐỘNG ĐẾN CUNG CẦU LAO ĐỘNG Khi mức thu nhập thấp  người lao động phải lao động và hi sinh sự nghỉ ngơi  cung lao động(số giờ lao động) tăng Khi mức thu nhập cao  người lao động ít lao động hơn và chú trọng vào giải trí  cung lao động(số giờ lao động) giảm  Thuế đánh vào tiền lương  thu nhập giảm  cung lao động tăng(do phải tiêu dùng ít đi và lao động nhiều hơn) 1.4.2.2. TÁC ĐỘNG ĐẾN CUNG CẦU LAO ĐỘNG Thuế  giảm đơn giá tiền lương  giảm động cơ làm việc của người lao động  cung lao động giảm Thuế đánh vào thu nhập  phân chia gánh nặng thuế giữa người lao động và người sử dụng lao động  cầu lao động giảm Đánh thuế thu nhập hợp lí  cầu lao động giảm nhưng việc làm lại tăng  1.4.2.3. THUẾ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU DÙNG HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI Tác động của thuế đến tiêu dùng và tiết kiệm: Cá nhân phân bổ thu nhập vào việc tiêu dùng hiện tại và tương lai. Giả sử: - Tiêu dùng hiện tại: việc mua hàng hoá X. - Tiêu dùng tương lai: việc mua hàng hoá Y. Và biểu thị: -W0 : tiền lương thời kỳ đầu -W1: tiền lương thời kỳ sau, W0,W 1 tương ứng W. Gọi ngân một1cá nhânhôm là B, nay, chi vào việc mua Nếu gửisách tiết của kiệm đồng người đó 2 hàng hoá X, Y: a,btrong là số lượng aX + bY sẽ Bcó= (1+r) đồng tương lai, ( r: lãi Nếu tiết kiệm (a-a0) hàng hoá X, ta sẽ có thêm ( b+b0) hàng hoá Y suất). Cá nhân tiêu ít đi trong hiện tại có thể tiêu dùng nhiều hơn trong tương lai. Tác Tácđộng độngcủa củathuế thuếđến lương tiêu vàdùng thuế và lãivay: thu nhập đến tiêu dùng hiện tại và lai: (a+a ) hàng hoá X, ta sẽ mua ít đi Nếu vay để tương mua thêm 0 b-b0) tác hàng hoávào Y. tiền lương làm thu nhập của cá nhân -(Thuế động bịCá giảm. nhân tiêu nhiều trong hiện tại sẽ phải tiêu ít hơn trong tương lai. - Nếu thuế tỷ lệ thuận với thu nhập có thuế suất, thì đường ngân sách của cá nhân sau thuế tỷ lệ thuận với đường ngân sách trước thuế. Thuế lãi thu nhập gây ra mất trắng: - Điểm tiêu dùng ban đầu: E- Khi nhà nước đánh thuế lãi thu nhập, điểm tiêu dùng chuyển từ E xuống Ê - Do tác động của việc thay thế sự lựa chọn trên đường bàng quang, nên E chuyển đến E* - Mức tiết kiệm ( W 0- C) không đổi trong khi có sự thay đổi tiêu dùng giữa Ê và E* gây ra sự méo mó và mất trắng E*F. * Nếu lãi tiết kiệm bị đánh thuế trong dài hạn - Không kích thích tiết kiệm, giảm dự trữ vốn - Không kích thích sản xuất, giảm nhu cầu lao động, năng suất lao động giảm, giảm lương, dễ dẫn đến thất nghiệp.
- Xem thêm -