Tài liệu Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG GVHD: TS . Lê Văn Bình Nhóm 11: Nguyễn Minh Châu Bùi Thanh Bình Nguyễn Viết Chiến Nguyễn Tiến Dũng K5MBA1 1 Vai trò của Chính phủ Các chức năng kinh tế của Chính phủ Nguyên nhân dẫn đến sự can thiệp của CP 2 Tầm quan trọng của chính phủ trong nền KTTT Chính phủ là gì? - CP là bộ máy hành pháp - CP là một tổ chức được thiết lập để thực thi những quyền lực nhất định - Điều tiết hành vi các cá nhân nhằm phục vụ lợi ích chung của xã hội - Tài trợ cho những hàng hóa dịch vụ thiết yếu 3 Tầm quan trọng của chính phủ trong nền KTTT - Vai trò của CP trong KTTT ngày càng tăng - Tỷ lệ chi tiêu công cộng của Chính phủ trong GNP ngày càng tăng, có xu hướng tăng nhanh hơn doanh thu công cộng -> thâm hụt tài khóa - Tỷ lệ chi tiêu công cộng ở các nước đang phát triển thường thấp hơn ở các nước phát triển Nước phát triển Chi tiêu công cao hơn Nước đang phát triển Chi tiêu công thấp hơn Chi tiêu nhiều cho lợi ích và an toàn XH (miễn phí) Chi tiêu công như khoản đầu tư (trả tiền) DNNN giữ vai trò quan trọng ít hơn s/v nước đang phát triển DNNN ngày càng giữ vai trò quan trọng hơn sv nước phát triển 4 Quốc gia 1995 2000 2006 China, People Rep 12,18 16,29 19,20 HongKong, China 16,42 17,71 15,83 Korea 15,76 18,91 23,60 Vietnam 23,85 23,36 29,79 Singapore 16,10 18,84 15,80 Thailand 15,35 17,33 16,38 Indonesia 14,68 15,83 20,07 Kazakhstan 25,66 22,16 21,20 India 14,96 15,49 14,10 5 Các quan điểm về vai trò của Chính phủ Tân cổ điển Can thiệp Thị trường là trung tâm Thị trường là thứ yếu Chính phủ đóng vai trò tối thiểu Không phân biệt thị trường nội địa và nước ngoài Áp dụng lợi thế so sánh Chính phủ can thiệp rộng rãi Thúc đẩy các khu vực một cách có chọn lọc Áp dụng thuế, khuyến khích tài chính Thân thiện với thị trường Nằm giữa “tân cổ điển” và “can thiệp” Chính phủ can thiệp khu vực không hoàn hảo Ít tác động vào nơi thị trường hoạt động tốt Đầu tư vào con người, môi trường cạnh tranh, mở cửa thương mại quốc tế Không có quan điểm nào thực sự ưu việt, “chìa khóa” là sự linh hoạt thực dụng: duy trì chính sách có hiệu lực, loại bỏ chính sách không hiệu lực 6 Các chức năng kinh tế của Chính phủ Chức năng kinh tế vĩ mô Chức năng kinh tế vi mô Chức năng điều tiết 7 Chức năng kinh tế vĩ mô Bao gồm: Đảm bảo ổn định hóa và điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế Vấn đề là cách thực hiện: chủ động hay bị động, cố định hay năng động 8 Chức năng kinh tế vĩ mô Ổn định hóa - Hạn chế sự dao động của chu kỳ kinh doanh để ngăn chặn nạn thất nghiệp mãn tính, sự ngưng trệ kinh tế và sự tăng giá nhanh trong ngắn hạn - Bảo đảm công ăn việc làm, duy trì lạm phát thấp - Công cụ: chính sách tài khóa, tiền tệ và xã hội Chính sách tài khóa: thuế, trợ cấp, chi tiêu công cộng Chính sách tiền tệ: điều khiển cung tiền qua lãi suất, tỷ lệ dự trữ, mua bán trái phiếu CP, phát hành tiền Chính sách xã hội: điều tiết thu nhập, hạn chế ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế đ/v người bị ảnh hưởng 9 Chức năng kinh tế vĩ mô Điều chỉnh cơ cấu - Đảm bảo cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững trong dài hạn - Cơ cấu lại nền kinh tế - Thúc đẩy khu vực có tính cạnh tranh, có lợi thế so sánh - Giảm khu vực không có tính cạnh tranh - Đảm bảo sự công bằng trên thị trường sản phẩm, thị trường yếu tố; tối thiểu hóa các méo mó kinh tế - Biện pháp: tự do hóa giá, cải cách DNNN, tự do hóa thương mại và duy trì tỷ giá thực tế nhằm nâng cao sức cạnh tranh Điều chỉnh cơ cấu là quá trình phức tạp và lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp các chính sách đối nội, đối ngoại 10 Chức năng kinh tế vi mô -Tác động đến sự phân bổ các nguồn lực để cải thiện hiệu quả kinh tế. - Đặc biệt quan trọng trong các tình huống khi mà thị trường không thể thực hiện tốt vai trò phân bổ các nguồn lực tối ưu về mặt xã hội. - Tác động: Mức giá quá cao, sản lượng hơn mức xã hội mong muốn, tình trạng ô nhiễm môi trường, phân phối thu nhập tương đối công bằng 11 Chức năng điều tiết - Gắn với việc tạo ra các cơ sở về thương mại và pháp lý cho nền kinh tế thị trường - Đặt ra và thực thi các quy tắc cho hoạt động kinh tế được thực hiện bởi các hộ gia đình, các doanh nghiệp và Chính phủ. - Thể hiện ở: pháp lệnh, luật lệ cơ bản (luật DN, luật thương mại, chống độc quyền, hợp đồng kinh tế, lao động…) 12 Thất bại thị trường • Nguyên nhân dẫn đến các thất bại của thị trường • Sự can thiệp của Chính phủ • 13 Các nguyên nhân dẫn đến sự can thiệp của Chính phủ Cơ sở khách quan cho sự can thiệp của Chính Phủ vào nền KTTT: - Chính phủ can thiệp để khắc phục những thất bại của thị trường nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực. - Chính phủ can thiệp để phân phối lại thu nhập và nguồn lực, nhằm đảm bảo công bằng xã hội. - Chính phủ can thiệp để ổn định kinh tế vĩ mô, tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các chủ thể trong nền kinh tế quốc dân. - Chính phủ đại diện cho quyền lợi quốc gia trên trường quốc tế. 14  Là sự không hoàn hảo của cơ chế thị trường, là thuật ngữ dùng để chỉ nền KT mà việc phân bổ nguồn lực không đạt hiệu quả, hoặc sản xuất quá nhiều hoặc quá ít một loại hàng hóa nào đó.  Khi đó MC việc sx h2 ≠ MB tiêu dùng chúng  Nền KTTT không phải lúc nào cũng lý tưởng, hoàn hảo mà còn có những mặt trái, khuyết tật … đòi hỏi cần có sự can thiệp của CP để hướng dẫn “bàn tay vô hình” hoạt động có hiệu quả. 15 P S=MSC PE E D=MSB QE Q •Thị trường phân bổ nguồn lực hiệu quả tại E MSB=MSC. •Chuẩn mực đánh giá MC việc sx h2 = MB td • Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là phân bổ nguồn lực hiệu quả 16 Giả sử 1 nền KT chỉ SX 2 hàng hóa thì những kết hợp sản lượng theo mong muốn sẽ nằm trên đường PPF(Production Possibility Frontier) và khi đó việc phân bổ nguồn lực đạt hiệu quả (hoặc đạt được hiệu quả Pareto) Y Những điểm đạt Hq Preto A B C D X 17 Y A Điểm thất bại thị trường F D X 18  Những ảnh hưởng hướng ra ngoài  Cung cấp hàng hóa công cộng  Sự không hoàn hảo của thị trường  Thúc đẩy tính công bằng 19 Bao gồm các ảnh hưởng tiêu cực hoặc các ảnh hưởng tích cực phát sinh trong tiêu dùng hay trong sản xuất của một chủ thể gây ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. ví dụ: - Ảnh hưởng tích cực có thể thấy được qua việc đào tạo lao động, nghiên cứu phát triển giao thông và khu thương mại hay việc sử dụng các hàng hóa như thuốc phòng bệnh, đầu tư giáo dục. 20
- Xem thêm -