Tài liệu ưu khuyết điểm các phương tiện thanh toán

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 290 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Nhóm 4 ƯU KHUYẾT ĐIỂM CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN M ô n t h a n h t o á n q u ố c t ế Giảng v iên: Nguyễn Phúc Cảnh 1 28-02-2012 Nhóm 4 Thành viên nhóm 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Trương Minh Chí Phạm Nguyễn Tuấn Hưng Nguyễn Đinh Sơn Lâm Nguyễn Văn Nam Hà Thu Phương Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Hoàng Vũ Trần Duy Linh 28-02-2012 Nhóm 4 2 Các phương tiện thanh toán 28-02-2012 1 Lệnh phiếu 2 Hối phiếu 3 Séc(Cheque) 4 Thẻ thanh toán Nhóm 4 3 Lệnh phiếu(Promissory Note) Tên gọi khác là “Hối phiếu nhận nợ” 28-02-2012 Nhóm 4 4 Định nghĩa lệnh phiếu Cam kết thanh toán không điều kiện Là giấy tờ có giá do người phát hành lập Thanh toán khi có yêu cầu hoặc một thời điểm xác định trong tương lai Số tiền nhất định 28-02-2012 Nhóm 4 5 Nội dung 28-02-2012 Nhóm 4 6 Hối phiếu & Lệnh phiếu 28-02-2012 Hối phiếu Lệnh phiếu Bản chất Mệnh lệnh đòi tiền Cam kết trả tiền Thời hạn Trả ngay hoặc trả sau một ký hạn Có ghi rõ kỳ hạn hoặc khi có yêu cầu Ký phát Người bán Người mua Số bản Thường có 2 bản Chỉ có một bản Nhóm 4 7 Ưu điểm thương phiếu Công cụ lưu thông tín dụng thay thế tiền mặt. Là cơ bảo vệ quyền lợi của các chủ thể trong tín dụng thương mại. Là tài sản có tính thanh khoản cao.đảm bảo chắc chắn được cầm cố,chiết khấu tại NHTM Bổ sung hàng hóa cho thị trường mở, giúp NHTW điều hòa khối tiền trong lưu thông Ngân hàng sẽ tăng thu nhập mà không tăng thêm rủi ro trong hoạt động kinh doanh 28-02-2012 Nhóm 4 8 Nhược điểm thương phiếu Cheque 28-02-2012 Nhóm 4 10 Định nghĩa Chủ tài khoản ký phát yêu cẩn ngân hàng Là mệnh lệnh vô điều kiện Trả cho người cầm cheque hoặc người có tên trên cheque Trích tiền từ tài khoản của mình 28-02-2012 Nhóm 4 11 Cheque Người phát hành cheque Đơn vị chi trả cheque Cheque Người thụ hưởng cheque Đơn vị hộ cheque Các đối tượng liên quan đến cheque 28-02-2012 Nhóm 4 12 Cheque 28-02-2012 Nhóm 4 13 Phân loại Ký danh Vô danh Cheque Gạch chéo Người thụ hưởng Cách sử dụng Trả theo lệnh Cheque Xác nhận Du lịch Có 2 cách phân loại phổ biến 28-02-2012 Nhóm 4 14 Ưu điểm Cheque An toàn Tiện ích cao Tính giản tiện 28-02-2012 Nhóm 4 15 Nhược điểm Cheque Giao dịch nhỏ Hệ thống bù trừ thủ công Tâm lý lo ngại Cheque vẫn còn tồn tại nhiều nhược điểm khi áp dụng trong thực tế 28-02-2012 Nhóm 4 16 Nắm giữ tiền mặt => thanh toán tiền mặt Thẻ thanh toán => thanh toán bằng thẻ 1920 Xuất hiện đầu tiên ở Hoa Kỳ Hiện nay 1960 thẻ thanh toán được sử dụng rộng rãi trên thế Thời kỳ phát triển giới. mạnh mẽ Number 1: 1960 Bank American =>1977 đổi tên Visa Number 2: 1966 Master Charge=> 1979 Master card American Express, Amex, JCB, Delta,…
- Xem thêm -