Tài liệu Ứng dụng plc trong công nghiệp

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 142 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

ỨNG DỤNG PLC TRONG CÔNG NGHIỆP ¾ Dây truyền sản xuất tại NM bia HN và NM thép Phú Mỹ 1 PLC CƠ BẢN ‰ NỘI DUNG KHÓA HỌC : Bài 1: Giới thiệu chung về PLC. Bài 2: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình với S7-200. Bài 3: Lập trình thực hành với Counter và Timer. Bài 4: Thiết kế hệ thống đèn giao thông. Bài 5: Sử dụng module Analogue. Bài 6: Lập trình với TD200. Bài 7: Giới thiệu biến tần. Bài 8: Thiết kế hệ thống tiết kiệm năng lượng cho hệ thống bơm quạt sử dụng biến tần 2 CẤU TRÚC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRONG CÔNG NGHIỆP Quản lý Công ty Quản lý sản xuất Cấp điều khiển giám sát Cấp điều khiển Cấp trường 3 ‰ CẤU TRÚC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRONG CÔNG NGHIỆP Ệ 4 CÁC THIẾT BỊ CẤP TRƯỜNG ‰ Động Độ cơ: 5 ‰ Thiết bị đóng cắt ¾ Rơle 6 ‰ Thiết bị đóng cắt ¾ Công tắc tơ: 7 ‰ Thiết bị đóng cắt ¾ Máy cắt: 9 MCCB: Iđm>= 100A, bảo vệ lưới điện hạ thế hay các tủ động lực 8 ‰ Thiết bị đóng cắt ¾ Máy cắt: 9 MCB: Iđm<= 100A, bảo vệ phụ tải, các vị trí phân nhánh, nhà ở… 9 ‰ Bộ khởi động mềm 10 ‰Các bộ Driver điều khiển tốc độ động cơ 11 ‰ Tủ điện, nút bấm và đèn báo sự cố 12 ‰ SENSOR tiệm cận và công tắc hành trình 13 ‰ Các bộ ghi, xử lý ảnh công nghiệp và RFID 14 ‰ Đo nhiệt độ 15 ‰ Đo lưu lượng 16 ‰ Đo áp suất 17 ‰ Thiết bị đo mức 18 ‰ Thiết bị phân tích khí ¾ Đo nồng độ các chất O2,H2, O2 H2 CO CO, NH3 NH3, SO2 SO2, CH4 19 ‰ Các bộ cân và Encoder 20
- Xem thêm -