Tài liệu Ứng dụng phần mềm thiết kế atoll trong thiết kế mạng vô tuyến

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2589 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM THIẾT KẾ ATOLL TRONG THIẾT KẾ MẠNG VÔ TUYẾN By: Nguyễn Ngọc Tú Những vấn đề chính • 1. Sự cần thiết của mô phỏng trong công tác thiết kế mạng lưới. • 2. Mô phỏng vùng phủ và Mô hình truyền sóng – Mô hình truyền sóng là gì? – Các điều kiện đầu vào để xây dựng mô hình truyền sóng và mô phỏng mạng vô tuyến ? – Các bước xây dựng Mô hình truyền sóng theo thực tế từ đo kiểm CW ? – Một số ứng dụng mô hình truyền sóng và mô phỏng tại HCM ? Sự cần thiết của tool trong thiết kế mạng Vị trí của công tác quy hoạch thiết kế mạng (1) 1. Quy Hoạch Thiết Kế Mạng Lưới 4. Tối Ưu Hóa 2. Triển Khai Mạng Lưới 3. Vận Hành Khai Thác Mạng Lưới Vị trí của công tác quy hoạch thiết kế mạng (2) Phương pháp thiết kế theo kinh nghiệm • Thiết kế vị trí theo mắt lưới, mà không có mô phỏng dẫn tới nếu quyết định mắt lưới sai sẽ không đảm bảo phủ kín được khu vực. • Các giá trị Tilt, Azimuth thiết kế theo kinh nghiệm mà không phải kinh nghiệm của ai cũng tốt. Ví dụ về việc trạm bị che chắn Ví dụ mô phỏng Kết quả mô phỏng và đo thực tế tại Quận Đống Đa ACP (Auto Cell Planning) Tham số có thể tối ưu • Antenna type • Antenna height • Antenna azimuth and tilt • Transmit power • Candidate site selection • Automatic site placement for greenfield networks • In-building multi-storey optimisation Mục tiêu tối ưu • Coverage • Interference Mô phỏng vùng phủ và Mô Hình truyền sóng Nguyên tắc chung mô phỏng vùng phủ • Nguyên lý chính của việc mô phỏng: Pr = EIRP- L_model EIRP:= P_Pilot-Feeder Loss – Anten Loss + Anten Gain L_Model: được tính theo mô hình truyền sóng. • Các công cụ chính trong mô phỏng hiện tại. – Asset (Aircom ) – Atoll (Forsk) Nguyên Tắc Chung Mô Phỏng Vùng Phủ (2) Mô hình truyền sóng là gì?????? • Phần quan trong nhất, quyết định tới tính chính xác của việc thiết kế mạng vô tuyến.  các vấn đề về đầu tư và chất lượng mạng. • Là một tập các phương trình toán học được sử dụng để tính toán suy hao truyền sóng trong môi trường. • Hai loại mô hình truyền sóng chính: – Mô hình theo lý thuyết. – Mô hình dựa trên thực nghiệm. • Mô hình hóa các thành phần ảnh hướng tới truyền sóng, nhưng không thể mô hình hóa hết được mọi thành phần. Mô hình Truyền Sóng Trong Mô Phỏng • Standard Propagation Model SPM  K1  K2 Log (d )  K3 Log ( Heff )  K4 Diffn  K5 Log (Heff )Log (d )  K6 ( Hms)  K7 Log ( Hms)  Kc *OffsetClutter • • • • • • • • • • • • K1: hằng số suy hao (dB) K2: hệ số suy hao theo thang log(d) d: khoảng cách giữa trạm phát TX và máy thu (m) K3: hệ số nhân với log(HTxeff) HTxeff: chiều cao hiệu dụng của Anten phát (m) K4: hệ số suy hao của diffn loss, luôn mang giá trị dương. Diffraction loss: diffraction loss qua các vật chắn tính theo (dB) K5: hệ số suy hao nhân với log(HTxeff)log(d) K6: hệ số suy hao tương ứng với HRxeff HRxeff : độ cao hiệu dụng của Rx antenna (m) Kc: hệ số tương ứng với suy hao f(clutter) Offset(clutter): loss do bởi clutter Các dữ liệu đầu vào để xây dựng mô hình truyền sóng và mô phỏng • Bản đồ số 2D 3D DTM CLUTTER VECTOR DTM CLUTTER DHM BUILDING DATA • Dữ liệu đo kiểm CW • Công cụ mô phỏng Tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác Mô Hình Truyền Sóng • Làm thế nào để đánh giá độ chính xác của một mô hình truyền sóng. • Các thành phần quyết định độ chính xác của mô hình truyền sóng – – – Sai số nhỏ nhất có thể Sai số trung bình (Mean Error) về xấp xỉ 0. Đô lệch chuẩn của sai số nhỏ nhất. • Mean Error N Mean Error  µ    yi 1 N N   ( x1  x2 ) i i 1 N • Standard Deviation Error n Standard deviation Error   ( y  y) i 1 N 1 2 Thiết bị CW đo kiểm xây dựng MHTS Máy phát Máy thu 18 Xây Dựng Mô Hình Truyền Sóng Theo Đo Kiểm CW • Bước 1. Phân loại địa hình, xác định số lượng mô hình truyền sóng cần xây dựng cho 1 khu vực. – Đặc điểm của địa hình (độ cao so với mặt nước biển) trong khu vực như: núi, đồi, đồng bằng, biển… – Độ cao nhà trong khu vực. – Mật độ nhà trong khu vực. – Độ rộng các ngõ (hẻm) trong khu vực cần xây dựng. – Cây, cối, sông hồ, rừng, hoang mạc… – Kết cấu, vật liệu xây dựng nhà. Các loại đặc trưng địa hình trong bản đồ số
- Xem thêm -