Tài liệu ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy toán lớp 3 _skkn cấp thành phố

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC *****    ***** *.SƠ YẾU LÍ LỊCH* và tên : Nguyễn Thị Ánh . Ngày- Tháng – Năm sinh : 15 /10 / 1973 . Năm vào ngành : 1992 . Trình độ chuyên môn : Cao đẳng . Chức vụ : Tổ trưởng tổ chuyên môn Khối 2+3 . Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Khai Thái . Trình độ chính trị : Sơ Cấp . Hình thức khen thưởng : Giáo viên giỏi cấp Thành phố . Họ Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 A.PHẦN MỞ ĐẦU I. Lí do viết đề tài: Đổi mới phương pháp dạy học nằm trong nguồn mạch chung của cuộc vận động đổi mới do Đảng đề ra .Mục tiêu của đổi mới nhằm đưa ra yêu cầu đào tạo cho phù hợp với sự phát triển đi lên đòi hỏi mọi lĩnh vực phải đổi mới để phù hợp và thích ứng .Trên cơ sở đó giáo dục đã tiến hành thay sách giáo khoa cho các cấp học . Ở tất cả các môn đều có sự thay đổi về nội dung ,hình thức sách giáo khoa , Thay đổi về phương pháp giảng dạy .Việc đổi mới các hình thức dạy học nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện là cơ sở khoa học thực tiễn của thời đại, là xu hướng tất yếu của xã hội , là vấn đề chung trong toàn ngành giáo dục.Năm học 2010-2011 được xác định là “Năm học tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lí tài chính và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trong những năm gần đây việc ứng dụng công nghệ thông tin đã rất phổ biến ở Việt Nam. Cùng với sự đi lên của xã hội, ngành giáo dục cũng mạnh dạn đã ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Đối với ngành giáo dục đào tạo công nghệ thông tin có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung và phương pháp dạy học. Mặt khác, ngành giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho công nghệ thông tin. Hơn nữa, công nghệ thông tin là phương tiện để giúp chúng ta tiến tới một “ xã hội học tập”. Bởi vậy, trong năm học này, ngành giáo dục đã xác định phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học để tạo bước đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và tạo tiền đề phát triển công nghệ thông tin trong những năm tiếp theo. Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 Việc sử dụng công nghệ thông tin ở nước ta đã trở nên phổ cập và mang tính thường nhật. Trong trường tiểu học Khai Thái, không chỉ riêng học sinh lớp 3 mà tất cả các lớp chưa được làm quen với môn Tin học. Nên việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy là việc làm cần thiết và đúng đắn . Trong công tác giảng dạy, công nghệ thông tin có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi phương pháp dạy và học. Nhờ đó mà học sinh hứng thú học tập hơn, kết quả là học sinh tiếp thu bài tốt hơn. Ứng dụng công nghệ thông tin có thể đã giảng dạy vào tất cả các môn học, đặc biệt là các môn có sử dụng nhiều tranh ảnh cho bài giảng. Những dụng cụ , máy móc , thiết bị , vật dụng … là tất cả những phương tiện vật chất cần thiết cho giáo viên và học sinh tổ chức và tiến hành hợp lý , có hiệu quả quá trình giáo dưỡng và giáo dục ở các môn học , cấp học . Phương tiện dạy học làm sáng tỏ những điều cần trình bày của giáo viên , trực quan hoá nội dung dạy học và giúp học sinh tiếp thu bài dễ dàng , tham gia học tập một cách chủ động , tích cực . Trong những năm gần đây , với sự phát triển ngành công nghệ thông tin , dạy học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong giảng dạy , dạy học đa phương tiện . sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học có thể giải quyết được các nhiệm vụ cơ bản của quá trình dạy học . Nhờ chức nằng có thể tạo , lưu trữ và hiển thị lại một khối lượng thông tin vô cùng lớn dưới dạng văn bản , hình ảnh, âm thanh nên ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng để hỗ trợ việc minh hoạ các hiện tượng , quá trình nội dung kiến thức cần cung cấp cho học sinh . Nó giúp giáo viên mang đến cho học sinh nhiều thông tin hơn và các thông tin đó có thể chứa đựng trong nhiều kênh khác nhau như văn bản , hình ảnh , âm thanh .Điều này giúp giảm bớt việc sử dụng các trực quan khi giảng dạy . Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 3 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 Để làm được điều đó đòi hỏi ngươì giáo viên luôn tự học tập , chủ động sáng tạo trong quá trình dạy học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân , tổ chức các hoạt động thu hút học sinh tham gia một cách tích cực , có hiệu quả. Trong năm học gần đây, tôi đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiều môn học. Đặc biệt là môn Toán tôi đã thiết kế được một số giáo án điện tử để áp dụng vào giảng dạy. Đối với bộ môn Toán, ngoài sử dụng phần mềm Power Point tôi còn sử dụng phần mềm VioLET vào phần luyện tập dưới dạng trò chơi, tạo không khí học tập thoải mái cho học sinh. Qua quá trình soạn giáo án và giảng dạy tôi đã đúc kết được một số kinh nghiệm và quyết định viết đề tài: “ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Toán lớp 3 ”. II. Mục đích nhiên cứu đề tài - Tìm hiểu về ứng dụng công nghệ thông tin vào môn Toán lớp 3. -Tìm hiểu thực trạng khi đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn Toán lớp 3. -Đổi mới phương pháp dạy học khi đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng dạy môn Toán lớp 3 góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. III. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: -Học sinh lớp 3B.trường Tiểu học Khai Thái -Theo dõi và kiểm tra đánh giá việc tiếp thu bài của học sinh. -Đối chiếu với các tiết học không có sử dụng công nghệ thông tin. B. NỘI I. CƠ DUNG ĐỀ TÀI SỞ LÝ LUẬN: Trong thời đại ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển vơí tốc độ nhanh ,thông tin khoa học ngày càng nhiều song thời gian dành cho mỗi tiết học trong trường tiểu học Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 4 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 không thay đổi .đẻ theo kịp sự phát triển của xã hội và cung cấp cho học sinh những kiến thức mới ……….. Học sinh Tiểu học còn nhỏ, nên quá trình nhận thức thường gắn với những hình ảnh, hoạt động cụ thể. Bởi vậy các phương tiện trực quan rất cần thiết trong quá trình giảng dạy. Đặt biệt là các phương tiện trực quan sinh động, rõ nét sẽ thu hút được sự chú ý của học sinh. Trong những tiết học có đồ dùng trực quan đẹp, rõ nét học sinh sẽ chú ý đến bài giảng hơn và kết quả là học sinh tiếp thu bài tốt hơn, nhớ lâu hơn. Đối với môn Toán không có nhiều tranh ảnh như các bộ môn khác, nhưng không phải vì thế mà không cần đến ứng dụng công nghệ thông tin . Ngoài bộ đồ dùng dạy và học toán chỉ là những con số và các bài toán và những hình vẽ. Thế nhưng, những con số, những bài toán và những hình vẽ nếu đã lên màn hình lớn với sự nhấn mạnh bằng cách đổi màu chữ hay gạch chân sẽ có hiệu quả hơn.Chính vì vậy mà việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn toán là cần thiết. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN: 1.Về thuận lợi: - Trường Tiểu học Khai Thái là đơn vị điển hình về đẩy mạnh công nghệ thông tin trong việc giảng dạy luôn thi đua trong mọi phong trào xây dựng “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức , tự học và sáng tạo” luôn thực hiên có hiêu quả việc đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục. Nên nhà trường đã sớm triển khai việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy và học nhiều năm nay. Năm học 2010–-2011 thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ giáo dục, Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, Trường Tiểu học Khai Thái đã phát động phong trào Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 5 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 “ Mỗi giáo viên có ít nhất từ 1 đến 2 giáo án điện tử trong một năm học”. Đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá mỗi giáo viên trong nhà trường. -Được sự quan tâm của các ban ngành, sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo và toàn thể phụ huynh trong toàn trường hỗ trợ về cơ sở vật chất cho nhà trường. Trong những năm học vừa qua trường đã được cấp máy chiếu Projector, máy Camera vật thể,máy vi tính và nối mạng Internet. -Lãnh đạo nhà trường luôn tạo điều kiện cho giáo viên học nâng cao trình độ tin học. Động viên giáo viên kịp thời có tâm huyết với nghề . Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn sử dụng công nghệ thông tin cho giáo viên dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ban giám hiệu. Trường còn tổ chức các buổi tham luận về ứng dụng công nghệ thông tin để giáo viên trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. 2.Về khó khăn: -Khó khăn nhất đối với giáo viên chúng tôi là trình độ tin học còn hạn chế, nên việc thiết kế giáo án điện tử rất vất vả và mất nhiều thời gian. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho chúng tôi đi học để nâng cao trình độ tin học, nhưng thời gian có hạn nên chúng tôi không thể đi chuyên sâu tìm hiểu được các kiến thức của tin học để soạn bài theo mong muốn. -Việc thiết kế giáo án điện tử chưa có nhiều kinh nghiệm nên việc chọn màu sắc, phông nền hay phông chữ, chọn hiệu ứng đôi khi chưa phù hợp. -Giờ học còn phụ thuộc vào nguồn điện, phòng học, ánh sáng. 3.Thực trạng và những yêu cầu cần thiết khi thiết kế giáo án điện tử. - Đến năm học 2010-2011 giáo án điện tử đã được nhiều giáo viên đón nhận một cách tích cực, bởi nó tạo ra một không khí học tập sôi nổi, thu hút sự chú ý của học sinh, thực sự làm chủ trong tiết học.Khi dạy bằng giáo án điện tử giáo viên đỡ vất vả hơn nhiều. Thay bằng các thao tác gắn đồ dùng lên bảng, giáo viên chỉ cần kích chuột Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 6 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 là có. Dạy bằng giáo án điện tử còn tránh được tình trạng cháy giáo án do quá nhiều thao tác gắn và tháo đồ dùng dạy học. -Khi sử dụng giáo án điện tử giáo viên có thể thiết kế bài học như sách giáo khoa, không cần in tranh ảnh tốn tiền, mất thời gian mà hình ảnh lại nhỏ không rõ nét như khi đã lên màn hình lớn. -Đối với môn Toán không có nhiều tranh ảnh như các môn học khác, nhưng không phải vì thế mà không cần đến ứng dụng công nghệ thông tin. Môn Toán tuy ít tranh ảnh, nhưng mỗi bài học hay mỗi bài toán ta đưa lên màn hình lớn sẽ giúp học sinh chú ý hơn. -Những từ ngữ trọng tâm trong bài ta có thể đổi màu hoặc gạch chân sẽ giúp học sinh hiểu bài hơn , từ đó giải bài toán một cách dễ dàng. Hoặc khi tóm tắt đề bài ta có thể dùng những hình ảnh phù hợp với đề bài ( như con gà, con cá, bông hoa...) những hình ảnh này ta có thể lấy trên mạng Internet. Cách tóm tắt đề bài đó sẽ giúp học sinh dễ hiểu bài và làm bài tốt hơn. Những bài toán về hình học ta có thể đưa lên màn hình lớn, tô màu những phần cần thiết, như vậy sẽ giúp học sinh dễ hiểu bài hơn. Hoặc những bài toán về ghép hình, mỗi bài toán có thể có nhiều cách ghép khác nhau. Cùng một lúc giáo viên đưa các đáp án lên bảng sẽ rất vất vả và mất thời gian. Nhưng nếu dạy bằng giáo án điện tử thì chỉ cần thiết kế trong một Slide là có đủ các đáp án của bài. Dựa vào đó học sinh biết đựoc mình đã ghép theo cách nào, và còn có những cách ghép nào nữa. Từ đó học sinh có thể vận dụng các cách ghép hình cho các bài học sau. -Ngoài sử dụng phần mêm PowerPoint tôi còn sử dụng phần mềm ViOLET vào phần luyện tập dưới dạng trò chơi sẽ gây hứng thú học tập cho học sinh. Trò chơi có thể diễn ra đầu, giữa hoặc cuối tiết học.Trò chơi có thể giải quyết được một hoặc nhiều Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 7 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 bài toán. Trò chơi này còn giúp học sinh tính toán và phản xạ , từ đó phát triển tư duy cho học sinh. Để thưòng xuyên đổi mới tôi thường lấy tên trò chơi là “Ai nhanh, ai đúng,?” hoặc “ Tiếp sức”... -Việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy có rất nhiều cái lợi cho cả học sinh lẫn giáo viên. Vấn đề đặt ra là phải soạn giáo án như thế nào cho phù hợp thì mới đem lại hiệu quả mong muốn. -Đối với môn Toán những con số, những dấu cộng, trừ, nhân, chia quá nhỏ nên khi thiết kế giáo án điẹn tử không đơn giản chút nào. Bởi vậy khi thiết kế giáo án điện tử cần chú ý những điều sau: 1.Cần chọn phông chữ, màu chữ, phông nền, màu nền cho phù hợp. Không nên chọn màu sắc tối, nhợt nhạt sẽ không gây được sự chú ý của học sinh. Không nên chọn màu sắc quá lòe loẹt, hoặc quá nhiều màu sắc trong một Slide nhìn sẽ rối mắt. 2. Chỉ đưa những kiến thức trọng tâm của bài vào Slide. 3. Những kiến thức cần nhấn mạnh thì nên chọn hiệu ứng đổi màu hoặc gạch chân, chứ không nên chọn hiệu ứng quá sinh động làm cho học sinh chỉ chú ý xem các hiệu ứng không chú ý đến kiến thức của bài. 4. Hiệu ứng chuyển trang cũng nên chọn hiệu ứng phù hợp, không nên chọn hiệu ứng quá nhanh hay quá chậm hoặc qua sống động ảnh hưởng đến sự tập trung vào bài học của học sinh.5. Khi sử dụng phần mềm Vi OLET cần chọn bài toán phù hợp với nội dung kiến thức của bài để học sinh chơi trò chơi. Không nên chọn bài quá khó, bởi vì phần trò chơi này học sinh làm bài tập trắc nghiệm trong thời gian ngắn. Đề bài nên thiết kế ở phần mềm Microsoft Office..., chọn màu cho phù hợp , chụp ảnh rồi mới đưa vào ViOLET. Bởi phần mềm ViOLET phông chữ nhỏ, chỉ có màu đen. 4.Cách thiết kế giáo án điện tử một số bài giảng Toán lớp 3. Bài: Bảng nhân 7 :Trong bài này tôi thiết kế trên 10 Slide. Sau đây là một số Slide chính trong bài: Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 8 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 + Slide thứ nhất tôi thiết kế như trong sách giáo khoa trang 31 để đưa học sinh đến kiến thức của bài nhằm và mở rộng để khắc sâu cho học sinh ghi nhớ cách học thuộc bảng nhân 7 và tiếp tục học các bảng nhân tiếp theo. Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 9 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 + Slide thứ hai chứa nội dung bài tập 1. Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 10 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 11 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 + Slide thứ ba chứa nội dung bài tập 2. Trong bài tập 2 tôi cho học sinh làm vào vở. Còn phần tóm tắt bài toán cho hoc sinh nêu miệng sau đó mới đưa Slide tôi cho học sinh chơi trò chơi, bởi vậy sau khi học đọc yêu cầu bài tập 2 tôi che khuất để học sinh khỏi làm lẫn. Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 12 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 + Slide thứ tư chứa đáp án của bài tập 2.Đáp án này tôi đã lên cho học sinh đối chiếu chữa bài. Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 13 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 + Slide thứ chín là trò chơi củng cố kiến thức bài học. Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 14 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 +Slide thứ chín là phần trò chơi. Trò chơi củng cố các kién thức bài học. Nhằm khắc sâu bảng nhân 7 .Trò chơi này tôi sử dụng phần mềm ViOLETcùng với những hình từ một mặt có ghi các chữ tích, mặt kia ghi các thừa số cho học sinh chơi dưới dạng tiếp sức.-Phần thứ nhất trong trò chơi là phép tính của bảng nhân 7. Đầu tiên tôi giới thiệu cách chơi cho học sinh biết: có 8 phép tính trong bảng nhân 7 học sinh tìm ra đáp án nào đúng thì miếng ghép sẽ được mở ra và tìm đúng kết quả của các phép tính thì hình con vật sẽ hiện ra sau các em đoán tên con vật đó nếu đoán dúng thì giành chiến thắng. Tôi cho học sinh suy nghĩ trong vòng 1 phút rồi gõ hiệu lệnh cho 2 nhóm HS mỗi nhóm 5 em lên bảng thực hiện trò chơi .Sau khi học sinh chơi xong tôi cho cả lớp kiểm tra kết quả ( hoặc cho 1 học sinh lên kiểm tra kết quả): Tích vào 1 trong 3 đáp án rồi kích chuột vào chỗ kết quả. Nếu tích vào đáp án đúng thì trên màn hình sẽ hiện lên hình con voi, con hổ và lệnh vang lên “ Hoan hô bạn đã làm đúng” và kèm theo tiếng vỗ tay trên loa, bông hoa thì cười rất tươi. Còn nếu tích vào đáp án sai thì trên màn hình sẽ không hiện lên con vật và các miếng ghép sẽ không mở ra . và hiện dòng chữ “ Rất tiếc bạn đã làm sai”. -Khi chơi trò chơi này tôi thấy học sinh rất thích và tìm kết quả nhanh, đúng, rất ít học sinh tìm sai. Những học sinh tìm kết quả sai là do nhầm lẫn. Sau khi kiểm tra kết quả có thể cho học sinh nhận xét : Nêu cách làm hoặc nêu lí do vì sao bạn tìm kết quả sai. +Slide tiếp theo là bài tập 3: Với các hiệu ứng sẽ xuất hiện từng phần để giải bài tập 3. +Để phần trò chơi luôn hấp dẫn trong các tiết học tôi có thể đổi tên trò chơi; “ Ai đúng, ai sai?” hoặc “ Thử tài đoán nhanh”... Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 15 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 Ví dụ : Slide thứ nhất chứa nội dung bài tập 3. Trong bài tập 3 tôi cho học sinh làm vào vở. Còn phần đáp án bài toán cho hoc sinh nêu miệng sau đó mới đưa Slide tôi cho học sinh chơi trò chơi, bởi vậy sau khi học đọc yêu cầu bài tập 3 tôi che khuất để học sinh khỏi làm lẫn. -Ngoài ra, còn các Slide khác là lời giới thiệu , lời chào... Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 16 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 Bài: Làm quen với thống kê số liệu -Với tiết này nếu không ứng dụng công nghệ thông tin thì phải in tranh. Nếu in tranh thì tranh sẽ nhỏ, các chữ ghi trong tranh ở dưới lớp học sinh không đọc được mà phải dùng sách giáo khoa. Còn nếu sử dụng công nghệ thông tin thì tranh rất rõ nét. Phần chữ tôi viết với kích cỡ lớn và tô màu thay cho chữ trong tranh nên dưới lớp học sinh nhìn rõ, thu hút được sự chú ý của học sinh. Bài tập 1: Tôi đưa lên Slide cho học sinh đọc yêu cầu, sau đó học sinh thảo luận nhóm 2. Sau khi học sinh thảo luận tôi cho học sinh chữa bài và đáp án đúng cũng được đưa lên màn hình với màu sắc khác để cả lớp nhìn thấy rõ, chứ không phải chỉ nghe. Như vậy học sinh sẽ hiểu rõ hơn bài tập này hơn. Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 17 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 Bài tập 2: Với bài tập 2 tôi không cho học sinh thảo luận, mà yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ rồi trả lời từng câu hỏi. Sau mỗi câu trả lời tôi cũng đưa đáp án đúng lên màn hình với màu chữ khác với đề bài để học sinh thấy rõ và so sánh với kết quả của mình. Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 18 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 Sau khi học sinh trả lời từng câu hỏi tôi cũng đưa đáp án đúng lên màn hình với màu chữ khác vơi đề bài để học sinh thấy rõ. Bài tập 3: Cho học sinh làm giấy nháp, 2 học sinh làm bảng phụ. Sau khi học sinh làm xong tôi đưa đáp án đúng cho học sinh chữa bài. Nếu kết quả của học sinh nào không đúng với dáp án thì lúc đó chữa bài tìm ra nguyên nhân dẫn đến sai. Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 19 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Toán lớp 3 Với bài làm quan với thống kê số liệu có sử dụng công nghệ thông tin giáo viên đỡ vất vả rất nhiều mà học sinh hiểu bài hơn. Dãy số liệu trong mỗi bài tập tôi luôn để màu chữ khác để học sinh nhìn thấy rõ, từ đó học sinh sẽ hiểu rõ hơn về dãy số liệu 5. Kết quả ứng dụng của sáng kiến kinh nghiệm Sau khi nghiên cứu và đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn Toán lớp 3 tôi thấy học sinh thích học những tiết có dạy bằng giáo án điện tử hơn những tiết Người thực hiện đề tài  Nguyễn HỌC KHAI THÁI Thị Ánh ***** TRƯỜNG TIỂU 20
- Xem thêm -