Tài liệu Tuyển tập 30 đề kiểm tra vật lí 8 học kì 2

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2082 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

ĐỀ 1 Câu 1:(2,0 đ) Đổi đơn vị a) 0,5 A = ............................ mA b) 280 mA = ............................ A c) 12,5 V = .......................... mV d) 110 V = ............................... kV Câu 2:(2,0 đ) Làm thế nào để một vật bình thường trở thành vật nhiễm điện? Thanh thủy tinh cọ xát với lụa thì thanh thủy tinh mang điện gì? Khi nào một vật bình thường trở thành vật nhiễm điện âm? Câu 3:(2,0 đ) Kể tên các tác dụng của dòng điện. Bếp điện, chuông điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện? Câu 4:(2,0 đ) a) Vôn kế dùng để đo đại lượng vật lý nào? b) Cho biết giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) và giá trị số chỉ của vôn kế ở hình bên. Câu 5:(2,0 đ) Mạch điện gồm: nguồn điện 2 pin, khóa K, 2 bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp, 1 ampe kế mắc vào mạch để đo cường độ dòng điện qua mạch. a) Vẽ sơ đồ mạch điện khi khóa K đóng và có vẽ chiều dòng điện chạy trong mạch. b) Ampe kế chỉ 0,3 A. Hỏi cường độ dòng điện qua các bóng đèn bao nhiêu? Vì sao? c) Hiệu điện thế cả hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2 là 3 V. Hiệu điện thế hai đầu bóng đèn Đ1 là 1,2 V. Tìm hiệu điện thế hai đầu bóng đèn Đ2. --- HẾT--ĐỀ 2 Câu 1 (1điểm): Thế nào là chất dẫn điện? Thế nào là chất cách điện? Cho ví dụ. Câu 2 (2 điểm): Có mấy loại điện tích? Các điện tích tương tác với nhau như thế nòa? Câu 3 (3 điểm): a. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: hai bóng đèn cùng loại như nhau được mắc nối tiếp, một nguồn điện, một khóa K đóng và dây dẫn. Xác định chiều dòng điện chạy trong mạch điện đó. b. Trong mạch điện, nếu tháo bớt một bóng đèn thì bóng đèn còn lại có sáng không? Vì sao? Câu 4 (2 điểm): Hãy kể tên các tác dụng của dòng điện mà em đã học? Mỗi tác dụng cho một ví dụ về ứng dụng của nó. Câu 5 (2 điểm): Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ : b. Biết cường độ dòng điện : I1 = 0.35 A, I = 0.7A. Hãy tính cường độ dòng điện I2 Hết ĐỀ 3 Câu 1 : (1,5 điểm) Có mấy loại điện tích, chúng có tên gọi là gì? Nêu đặc điểm về lực tương tác giữa hai vật nhiễm điện cùng loại và khác loại? Câu 2 : (2,0 điểm) Đổi các đơn vị sau : a) 0,2 A = ? mA b) 2500 mV = ? V c) 0,75 kV = ? V d) 60 mA= ? A Câu 3 : (2,5 điểm) a) Dòng điện là gì? (1,0 đ) b) Nêu quy ước về chiều dòng điện? (1,0 đ) c) Dụng cụ nào được dùng để đo cường độ dòng điện? (0,5 đ) Câu 4: (1,0 điểm) a) Hiện nay khi đi trong thành phố, ta thấy đa số các cột đèn tín hiệu giao thông, những bảng quảng cáo ... đều đã dùng đèn LED thay cho những đèn sợi đốt, đèn neon, đèn huỳnh quang. Em hãy cho biết tại sao người ta lại làm như vậy? (0,5đ) b) Trong các cuộc thi đấu thể thao, người chiến thắng được trao huy chương vàng. Các huy chương thường được chế tạo bằng phương pháp mạ điện. Em hãy cho biết phương pháp này dựa trên tác dụng nào của dòng điện? Người ta nhúng chiếc huy chương vào dung dịch gì? Gắn huy chương vào cực nào của nguồn điện? (0,5 đ) Câu 5 : (3,0 điểm) Cho mạch điện gồm: 1 pin, 2 bóng đèn giống nhau mắc nối tiếp, 1 công tắc (đóng), 1 ampe kế đo cường độ dòng điện của mạch điện, 1 vôn kế đo hiệu điện thế 2 đầu của đèn 1. a. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện trên. (1,0 đ) b. Hãy ghi dấu (+) , (-) vào mỗi cực của nguồn điện, các chốt của ampe kế, vôn kế để mạch điện trên được mắc đúng. (1,0 đ) c. Hãy biểu diễn chiều dòng điện trong mạch. (1,0 đ) ---- HẾT ---- ĐỀ 4 Câu 1. Một thanh kim loại mang điện tích dương sau khi cọ xát là do: A. Nhận thêm electrôn. B. Mất bớt điện tích dương. C. Mất bớt electrôn. D. Nhận thêm điện tích dương Câu 2. Hai quả cầu bằng nhựa, nhiễm điện cùng loại như nhau, đặt gần nhau thì ? A. Hút nhau B. Đẩy nhau C. Có thể hút và đẩy nhau D. Không có lực tác dụng Câu 3. Chiều dòng điện được quy ước là chiều: A. Từ cực dương qua vật dẫn tới cực âm của nguồn. B. Chuyển dời có hướng của các điện tích. C. Dịch chuyển của các electron. D. Từ cực âm qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực dương của nguồn. Câu 4. Khi sản xuất pin hay acquy, người ta đã sử dụng tác dụng gì của dòng điện? A. Tác dụng nhiệt. B. Tác dụng phát sáng. C. Tác dụng từ. D. Tác dụng hoá học. Câu 5. Phát biểu nào dưới đây về nguồn điện là không đúng? Nguồn điện tạo ra A. giữa hai cực của nó một hiệu điện thế. B. hai cực có điện tích cùng loại giống nhau. C. và duy trì dòng điện chạy trong mạch kín.D. hai cực có điện tích khác loại . Câu 6. Chuông điện hoạt động được là nhờ tác dụng nào của dòng điện ? A. Tác dụng nhiệt. B. Tác dụng hoá học. C. Tác dụng từ. D. Tác dụng sinh lí. Câu 7. Nếu dùng phương pháp mạ điện thì vật cần mạ phải được mắc như thế nào? A. Nối tiếp với cực âm của nguồn điện. B. Nhúng vào dung dịch và mắc với cực dương của nguồn điện. C. Nhúng vào dung dịch và mắc với cực âm của nguồn điện D. Nối tiếp với cực dương của nguồn điện. Câu 8.. Hoạt động của máy sấy tóc dựa trên tác dụng nào của dòng điện ? A . Tác dụng nhiệt và tác dụng từ. B. Tác dụng nhiệt . C. Tác dụng nhiệt và tác dụng hoá học. D. Tác dụng sinh lí và tác dụng từ. Câu 9. Kim loại là chất dẫn điện tốt vì trong kim loại có: A. nhiều hạt nhân tự do.. B. nhiều êlectron tự do. C. nhiều nguyên tử tự do. D. nhiều hạt nhân, nguyên tử và êlectron tự do. Câu 10. Cường độ dòng điện qua đèn 1,2A. Ampe kế dùng để đo đo cường độ dòng điện qua đèn có GHĐ phù hợp nhất của nguồn điện là: A.100 mA B. 50 mA C. 3A D. 2A Câu 11. Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc song song, dòng điện chạy qua mỗi đèn có cường độ tương ứng là I1 = 0,25A, I2 = 0,5. Cường độ dòng điện ( I ) chạy trong mạch chính có giá trị là: A.. I = 0,25A B.I = 0,5A C. I = 1A D.I = 0,75A Câu 12. Hai bóng đèn mắc song song với nhau khi đó giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch: A. bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn . B. lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn . C. bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn . D. nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn . II. Tự luận: 7đ. Câu 13.(1,5đ). E léc tron tự do là gì? Tại sao nhựa lại cách điện tốt? Câu 14. (2đ) Sử dụng các kí hiệu qui ước, vẽ sơ đồ mạch điện gồm : Một nguồn điện có hai pin, 2 bóng đèn mắc nối tiếp, vôn kế đo đèn 1, các dây nối và một công tắc K trong trường hợp đèn sáng. Hãy xác định chiều của dòng điện trong sơ đồ. Câu 15.(2ñ) Trên một bóng đèn có ghi 2,5V. Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện thế U1 = 2V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I1. Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện thế U2 = 1,5V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I2. a. Hãy so sánh I1 và I2. So sánh độ sáng trong 2 trường hợp. Giải thích. b. Phải mắc bóng đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để đèn sáng bình thường? Vì sao? Câu 16. (1,5ñ) Cho mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp. U1=1,25V, U= 1,5A , tính U2 và giải thích tại sao có kết quả như vậy ? ĐỀ 5 Câu1.( 2 đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 1) 0,25KV =................V 2) 1200 mV= ................V 3) 350mA=...................A 4) 2,15 A =...................mA Câu2.( 3,0 đ) a) Có mấy loại điện tích? Các vật nhiễm điện tương tác với nhau như thế nào? b) Đưa một thước nhiễm điện âm lại gần một thanh thuỷ tinh sau khi đã cọ xát vào lụa thì có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích? Câu3.(2đ)Chất dẫn điện là gì?cho 2 vd Câu4.(3đ)a)Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện là bộ 2pin, dây dẫn, khoá k đóng, 2 bóng đèn.mắc nối tiếp nhau b)Biểu diễn chiều dòng điện trong mạch? Câu5.(Dành 7a1) Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ.Đóng khoá k ,Am pe kế A1 chỉ 0,1A..,Am pe kế A2 chỉ 0,2A. a) Số chỉ Am pe kế A1, A2 cho biết gì? b)Tính số chỉ Am pe kế A? + - K A A A1 A1 1 A A2 Đ1 X X Đ2 ĐỀ 6 I. TRẮC NGHIỆM (4,®): I- Khoanh troứn chửừ caựi ủửựng trửụực caõu traỷ lụứi ủuựng: Caõu 1: Caực vaọt mang ủieọn tớch cuứng loaùi gaàn nhau thỡ: A: Huựt nhau B: ẹaồy nhau C: Vửứa huựt , vửứa ủaồy D: Khoõng huựt,khoõng ủaồy Caõu 2: Vaọt naứo sau ủaõy coự theồ coi laứ nguoàn ủieọn ? A: Pin, aờc quy B:Pin, baứn laứ C: Aấc quy, beỏp ủieọn D: Taỏt caỷ caực vaọt treõn Caõu 3: Caõu phaựt bieồu naứo sai? A: Doứng ủieọn trong kim loaùi laứ doứng caực Eleõcton tửù do dũch chuyeồn coự hửụựng B: Chaỏt daón ủieọn laứ chaỏt cho doứng ủieọn ủi qua C: Chaỏt caựch ủieọn laứ chaỏt khoõng cho doứng ủieọn ủi qua D: Quy ửụực: Chieàu doứng ủieọn laứ chieàu tửứ cửùc aõm qua vaọt daón vaứ caực duùng cuù ủieọn tụựi cửùc dửụng cuỷa nguoàn ủieọn Caõu 4: Vaọt naứo dửụựi ủaõy laứ vaọt daón ủieọn ? A: Thanh goó khoõ B: Moọt ủoaùn daõy ủoàng C: Moọt ủoaùn daõy nhửùa D: Thanh thuyỷ tinh Caõu 5: Trong vaọt naứo dửụựi ủaõy khoõng coự caực eõlecton tửù do? A: Daõy theựp B: Daõy ủoàng C: Daõy nhửùa D: Daõy nhoõm C©u 6: VËt nµo díi ®©y ho¹t ®éng dùa trªn t¸c dông tõ cña dßng ®iÖn ? A: BÕp ®iÖn B: Chu«ng ®iÖn C: Bãng ®Ìn D: Bµn lµ Câu 7. Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp cường độ dòng điện giữa hai đầu mỗi đèn có giá trị tương ứng là I1 , I2. Cường độ dòng điện giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị là: A, I = I1 - I2 B, I = I1 x I2 C, I = I1 + I2 D, I = I1 = I2 Câu 8. Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn có giá trị tương ứng là U1 , U2. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị là: A. U = U1 - U2 B. U = U1 x U2 C. U = U1 + U2 D. U = U1 : U2 II TƯ LUÂN ̣ : (6 ®) Câu 9. (,2,5điểm). Hãy kể tên các tác dụng của dòng điện và lấy ví dụ cho từng tác dụng Câu 10..(1,5đ) Trong mạch điện có sơ đồ như hính vẽ, biết số chỉ của ampekế A là 0,35A; của ampekế A1 là 0,12A. Số chỉ của ampekế A2 là bao nhiêu? 1 2 Câu 11.(2đ) Trong mạch điện gồm hai bóng đèn : Bóng đèn 1 có I 1=3A, Bóng đèn 2 có I 2= 1A. a. Tính I của mạch khi mắc song song? b. Nếu mắc nối tiếp với I1=3A thì I2 và I toàn mạch bằng bao nhiêu? ĐỀ 7 Câu 1: (2 điểm) a, Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách nào? Vật nhiễm điện có tính chất gì? b, Khi nào vật nhiễm điện âm, nhiễm điện dương? Câu 2:( 2 điểm) a, Kể tên các tác dụng chính của dòng điện? b, Trong 1mm3 vật dẫn điện có 30 tỷ electron tự do. Hãy tìm số electron tự do trong một sợi dây hình trụ làm bằng vật liệu ấy có đường kính 0,4mm và chiều dài 5 m. Câu 3: (2 điểm) Trong mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì ? Câu 4: (2 điểm) a, Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm 02 bóng đèn mắc song song với nhau, một Ampe kế A đo cường độ dòng điện mạch chính , một khóa K, một nguồn điện . b, Biết số chỉ của vôn kế qua đèn1là 6V. Hỏi số chỉ của vôn kế qua đèn 2 là bao nhiêu? c, Biết cường độ dòng điện qua mạch chính là 5,4A, cường độ dòng điện qua bóng đèn 2 là 2,7A. Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn 1? Câu 5: ( 2 điểm) Có 3 bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3 cùng loại, một số dây dẫn điện, 2 nguồn điện và một khóa K. Hãy vẽ các sơ đồ mạch điện để thỏa mãn các điều kiện sau: K đóng cả 3 đèn đều sáng , K mở chỉ có đèn Đ1 ,Đ3 sáng. Câu1. Có hai quả cầu nhiễm điện cùng loại đặt gần nhau thì chúng sẽ : A. Hút nhau. C. Vừa hút nhau, vừa đẩy nhau. B. Đẩy nhau. D. Không hút nhau cũmg không đẩy nhau. Câu2. Vật nào sau đây là vật dẫn điện. A. Viên phấn trên bảng. C. Ruột bút chì. B. Thanh gỗ khô. D. Thước nhựa. Câu3.Trong các cách sau đây ,cách nào làm thước nhựa bị nhiễm điện. A. Phơi ngoài nắng. C. Nhúng vào nước ấm. B. Cọ xát vào vải khô. D. Đặt gần nguồn điện. Câu4. Trên một bóng đèn có ghi 6v. Phải sử dụng nguồn điện có hiệu điện thé nào dưới đây để đèn sáng bình thường. A. 5V. B. 10V C. 6V. D. 12V. ĐỀ 8 I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu mà em chọn: Câu 1. Vật bị nhiễm điện là vật A. Có khả năng đẩy hoặc hút các vật nhẹ khác. B. Có khả năng hút các vật nhẹ khác. C. Có khả năng đẩy các vật nhẹ khác. D. Không có khả năng đẩy hoặc hút các vật nhẹ khác. Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện? A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển. B. Dòng điện là sự chuyển động của các điện tích. C. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích. D. Dòng điện là dòng dịch chuyển theo mọi hướng của các điện tích. Câu 3. Có bao nhiêu loại điện tích: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 4. Trong các vật dưới dây, vật dẫn điện là A. Thanh gỗ khô B. Một đoạn ruột bút chì C. Một đoạn dây nhựa D. Thanh thuỷ tinh Câu 5. Phát biểu nào sai khi nói về nguồn điện. A. Bất kỳ nguồn điện nào cũng có 2 cực: Cực dương và cực âm. B. Khi dùng nguồn điện là pin thì có thể thắp sáng bóng đèn. C. Pin là nguồn điện có thể cung cấp dòng điện mãi mãi. D. Có nhiều loại nguồn điện khác nhau như pin, ắc quy. Câu 6. Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện, người ta chế tạo các thiết bị dùng trong sinh hoạt hàng ngày như: A. Điện thoại, quạt điện B. Mô tơ điện, máy bơm nước. C. Bàn là, bếp điện. D. Máy hút bụi, nam châm điện II.Tự luận: (7 điểm) Câu 7: (2,5 điểm) Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Hãy kể tên một số chất cách điện? Câu 8: (3,0 điểm) Quy ước của chiều dòng điện là gì? Vẽ sơ đồ mạch điện gồm một nguồn điện, một công tắc đóng, một bóng đèn, đánh dấu chiều dòng điện? Câu 9: (1.5 điểm)Khi đun nước bằng ấm điện nếu vô ý để quên, nước trong ấm cạn hết, điều gì sẽ xảy ra? ĐỀ 9 I. Chọn đáp án đúng bằng cách viết tên các chữ cái trước mỗi đáp án trong các câu sau: C©u 1. C¸c h×nh vÏ díi ®©y, h×nh vÏ nµo ®óng ? a) b) c) d) A. H×nh a vµ b ®óng; B. H×nh b vµ c ®óng; C. H×nh a vµ c ®óng; D. H×nh a vµ d ®óng. C©u 2. Khi dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y dÉn quÊn quanh lâi s¾t non th× cuén d©y nµy cã thÓ hót: A. C¸c vôn nh«m; B. C¸c vôn ®ång; C. C¸c vôn s¾t; D. C¸c vôn giÊy viÕt. C©u 3. ViÖc lµm nµo díi ®©y ®¶m b¶o an toµn khi sö dông ®iÖn ®èi víi häc sinh? A. Lµm thÝ nghiÖm víi pin vµ ¸c quy; B. Tù söa ch÷a m¹ng ®iÖn gia ®×nh; C. Ph¬i quÇn ¸o trªn d©y ®iÖn; D. Ch¬i th¶ diÒu gÇn ®êng d©y t¶i ®iÖn. C©u 4. VËt nµo sau ®©y lµ vËt dÉn ®iÖn : A. Mét thanh gç kh«; B. Mét ®o¹n ruét bót ch×; C. Mét ®o¹n d©y nhùa; D. Mét thanh thñy tinh. C©u 5. V«n (V) lµ ®¬n vÞ cña: A. Cêng ®é dßng ®iÖn; B. khèi lîng riªng; C. ThÓ tÝch; D. HiÖu ®iÖn thÕ. II- T×m côm tõ thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau. C©u 6. HiÖu ®iÖn thÕ tõ ………….. trë lªn lµ nguy hiÓm víi c¬ thÓ ngêi. C©u 7. Trong m¹ch ®iÖn m¾c………………..dßng ®iÖn cã cêng ®é nh nhau t¹i mçi ®iÓm cña ®o¹n m¹ch. C©u 8. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i lµ dßng…………….................dÞch chuyÓn cã híng. C©u9. (2®): VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn kÝn gåm : nguån ®iÖn, hai bãng ®Ìn cïng lo¹i nh nhau ®îc m¾c song song, c«ng t¾c ®ãng ? ĐỀ 10 Câu 1: (2,00 điểm) a) Có mấy loại điện tích, chúng có tên gọi là gì? b) Một vật không nhiễm điện, nếu nhận thêm electron sẽ nhiễm điện loại nào, nếu mất bớt electron sẽ nhiễm điện loại nào? Câu 2: (2,50 điểm) a) Nêu quy ước về chiều dòng điện trong mạch điện? b) Hãy vẽ sơ đồ của mạch điện gồm: Nguồn điện là hai pin mắc nối tiếp, bóng đèn, dây dẫn và công tắc đóng. Vẽ mũi tên dọc theo dây dẫn mô tả chiều dòng điện trong mạch. Câu 3: (1,00 điểm) Nếu sơ ý để dòng điện của mạng điện trong nhà đi qua cơ thể người, dòng điện này có thể gây ra tác hại gì? Câu 4: (1,00 điểm) Hãy giải thích vì sao dây dẫn điện thường có lõi bằng kim loại và vỏ dây làm bằng nhựa? Câu 5: (2,00 điểm) Cho mạch điện AC như hình vẽ. Biết K+cường độ dòng điện qua đèn Đ1 là I1 = Đ Đ 0,4A, hiệu điện thế 1. 2 giữa hai điểm A, B và giữa hai điểm B, C lần lượt là UAB = 3V B và UBC = 9V. a) Hãy cho biết hai bóng đèn mắc theo kiểu nào? b) Dòng điện qua đèn Đ2 có cường độ bao nhiêu? c) Tính hiệu điện thế giữa hai điểm A và C? Câu 6: (1,50 điểm) a) Đại lượng cho biết độ mạnh yếu của dòng điện có tên là gì? Nêu kí hiệu và đơn vị của đại lượng này? b) Có bốn ampe kế có GHĐ lần lượt là: 200mA; 0,5A; 50A; 100A. Ampe kế nào phù hợp để đo dòng điện qua một bóng đèn có cường độ khoảng 0,3A? --- HẾT --- ĐỀ 11 PhÇn A: Tr¾c nghiÖm I, H·y khoanh trßn ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng : 1.Khi cho dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y cuèn quanh lâi s¾t non th× cuén d©y nµy cã thÓ hót: A.C¸c vôn nh«m B.C¸c vôn s¾t C.C¸c vôn ®ång D.C¸c vôn giÊy viÕt 2.Dßng ®iÖn cã t¸c dông ph¸t s¸ng khi ch¹y qua bé phËn hay dông cô ®iÖn nµo díi ®©y khi chóng ®ang ho¹t ®éng . A.Ruét Êm ®iÖn . B.C«ng t¾c C.D©y dÉn ®iÖn cña m¹ch ®iÖn trong gia ®×nh D.§Ìn b¸o cña ti vi 3.C©u ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng: A.Dßng ®iÖn kh«ng khi nµo ®i qua c¬ thÓ ngêi B.Dßng ®iÖn cã thÓ ®i qua c¬ thÓ ngêi nhng kh«ng g©y nguy hiÓm C. Dßng ®iÖn cã thÓ ®i qua c¬ thÓ ngêi vµ g©y nguy hiÓm II, Nèi mét ®iÓm ë cét bªn tr¸i víi mét ®iÓm ë cét bªn ph¶i trong khung díi ®©y ®Ó cho biÕt v«n kÕ ®îc lùa chän lµ phï hîp nhÊt khi ®o hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn t¬ng øng. a, Pin trßn 1,5V b, Pin vu«ng 4,5V 2, V«n kÕ cã giíi h¹n ®o 20 V c, Acquy 12V 3, V«n kÕ cã giíi h¹n ®o 3 V 4, V«n kÕ cã giíi h¹n ®o 10V PhÇn B, Tù luËn : C©u1. Ngêi ta sö dông Êm ®iÖn ®Ó ®un níc .H·y cho biÕt : a.NÕu cßn níc trong Êm th× nhiÖt ®é cña Êm lµ bao nhiªu ? b, NÕu v« ý ®Î quyªn ,níc trong Êm c¹n hÕt ,th× cã sù cè g× s¶y ra? V× sao? C©u2. BiÕt r»ng lóc ®Çu c¶ tãc vµ lîc ®Òu cha bÞ nhiÔm ®iÖn,nhng sau khi ch¶i tãc kh« b»ng lîc nhùa th× c¶ lîc nhùa vµ tãc ®Òu bÞ nhiÔm ®iÖn vµ cho r»ng lîc nhùa nhiÔm ®iÖn ©m. a,Hái sau khi ch¶i ,tãc bÞ nhiÔm lo¹i ®iÖn g× ?khi ®ã c¸c ªlªctron dÞch chuyÓn tõ lîc nhùa sang tãc hay ngîc l¹i? b,V× sao trong nh÷ng lÇn sau khi ch¶i tãc thÊy mét vµi sîi tãc dùng ®øng th¼ng lªn ? ĐỀ 12 I/ PHẦN I: (4,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng cho các câu sau đây: Câu 1: Hãy cho biết vật hay chất nào sau đây cách điện: A. Không khí B.Đoạn dây đồng C. Nước muối D. Dung dịch axit Câu 2: Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút: A. các vụn nhôm. B. các vụn sắt. C. các vụn đồng. D. các vụn giấy viết. Câu 3: Dụng cụ điện nào dưới đây hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện? A. Quạt điện. B. Đèn LED. C. Bóng đèn dây tóc. D. Bóng đèn bút thử điện. Câu 4: Nếu A hút B, B hút C, C đẩy D thì: A. A và D có điện tích cùng dấu. B. A và C có điện tích trái dấu . C. A và D có điện tích trái dấu. D. B và D có điện tích cùng dấu. Câu 5: Trong vật nào dưới đây không có các êlectrôn tự do? A. Một đoạn dây nhựa. B. Một đoạn dây thép. C. Một đoạn dây nhôm. D. Một đoạn dây đồng. Câu 6: Dòng điện không gây ra tác dụng nhiệt trong các dụng cụ nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường. A. Quạt điện. B. Bóng đèn bút thử điện. C. Đồng hồ dùng pin. D. Không có trường hợp nào. Câu 7: Dụng cụ đo cường độ dòng điện là: A. Nhiệt kế. B. Lực kế. C. Vôn kế. D. Ampe kế. Câu 8: Trong trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế (khác 0)? A. Giữa hai cực Bắc, Nam của thanh nam châm. B. Giữa hai cực của một pin còn mới. C. Giữa hai đầu một cuộn dây dẫn. D. Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch. II/ PHẦN III: (6,0 điểm) Giải bài tập sau: Câu 9:a/ Có những loại điện tích nào? Các điện tích loại nào thì hút nhau? Loại nào thì đẩy nhau? b/ Đổi các đơn vị sau: 500KV =…………... V ; 220V =………..…..KV ; 0,5V =……..….mV; 6 KV=………….V Câu 10: Đơn vị đo hiệu điện thế là gì? Để đo hiệu điện thế thì dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào để đo hiệu điện thế trong mạch. Câu 11: Một mạch điện gồm: Nguồn điện có hiệu điện thế 12V, 1 khoá đóng, 2 đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp, 1 Ampe kế đo cường độ dòng điện mạch chính, 1 Vôn kế đo hiệu điện thế ở hai đầu mỗi bóng đèn. a. Vẽ sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện của mạch trên. b. Cường độ dòng điện mạch chính là I = 0,6A. Tính cường độ dòng điện qua mỗi đèn. c. Số chỉ Vôn kế đặt giữa 2 đầu bóng đèn 1 là 5,4V. Tính Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn 2. -------- HẾT -------- ĐỀ 13 Câu 1: (2 điểm). Có những loại điện tích nào? Các điện tích loại nào thì hút nhau? Loại nào thì đẩy nhau? Lấy ví dụ minh hoạ? Câu 2: (1,5 điểm). Hãy giải thích tại sao trên các cánh quạt điện trong gia đình thường bám bụi? Câu 3: (1,5 điểm). Trên một bóng đèn có ghi 6V, em hiểu như thế nào về con số ghi trên bóng đèn? Bóng đèn này có thể sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế bao nhiêu? Câu 4: (1,5 điểm). Kể tên các tác dụng của dòng điện và trình bày biểu hiện của các tác dụng nhiệt và phát sáng? Câu 5: (1,5 điểm). Lấy một vật đã nhiễm điện âm đưa lại gần một quả cầu treo trên một sợi tơ mảnh. Hãy cho biết các trường hợp sau, quả cầu có bị nhiễm điện không? Nếu có thì nhiễm điện loại gì? a) Quả cầu bị hút lại gần vật nhiễm điện. b) Quả cầu bị đẩy ra xa vật nhiễm điện. Câu 6: (2 điểm). Cho mạch điện theo sơ đồ hình vẽ (hình 5). a. Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V; U23 = 2,5V. Hãy tính U13. Đ1 Đ2 b. Biết các hiệu điện thế U13 = 11,2V; U12 = 5,8V. Hãy tính U23. 3 1 2 c. Biết các hiệu điện thế U23 = 11,5V; U13 = 23,2V. Hãy tính U12. Hình 5 ----------Hết---------- A ĐỀ 14 I. Tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm) C©u 1: §iÒn vµo chç trèng cho ®óng : a. C¸c vËt nhiÔm ®iÖn (1)........ th× ®Èy nhau(2).......... th× hót nhau b. Trong m¹ch ®iÖn m¾c(3)………. dßng ®iÖn cã cêng ®é nh nhau t¹i mäi ®iÓm c. ChiÒu dßng ®iÖn lµ chiÒu tõ(4)...................... d. HiÖu ®iÖn thÕ ®îc ®o b»ng(5)...........cã ®¬n vÞ lµ(6)……... e. HiÖu ®iÖn thÕ tõ(7)……….v«n trë lªn lµ nguy hiÓm ®èi víi c¬ thÓ ng êi. C©u 2 : Hai qu¶ cÇu nhùa, cïng kÝch thíc, nhiÔm ®iÖn cïng lo¹i. NÕu ®Æt chóng cïng nhau th× : A. §Èy nhau . B. Hót nhau . C. Kh«ng hót,kh«ng ®Èy D. Lóc ®Çu hót nhau sau ®ã ®Èy nhau C©u 3. m¾c nèi hai bãng ®Ìn 3V gièng nhau vµ nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ bao nhiªu lµ phï hîp nhÊt? A. 6V B. 9V C. 3V D. 12V C©u 4 : H·y kÎ ®o¹n th¼ng nèi mçi ®iÓm ë cét bªn tr¸i víi mét ®iÓm ë cét bªn ph¶i cho phï hîp vÒ néi dung . 1). T¸c dông ho¸ häc a). Bãng ®Ìn bót thö ®iÖn s¸ng 2). T¸c dông nhiÖt b). M¹ ®iÖn 3). T¸c dông sinh lý c). Chu«ng ®iÖn kªu 4). T¸c dông tõ d). bµn lµ ®iÖn 5). T¸c dông ph¸t s¸ng e). C¬ co giËt B. PhÇn tù luËn (6®iÓm) C©u 5. KÓ 5 dông cô øng dông t¸c dông nhiÖt cña dßng ®iÖn C©u 6. KÓ tªn 5 thiÕt bÞ ®iÖn øng dông t¸c dông quang cña dßng ®iÖn C©u 7. Trong m¹ch ®iÖn cã s¬ ®å 1 biÕt sè chØ cña ampe kÕ lµ 0,45A, cña ampe kÕ A 1 lµ 0,25A. Sè chØ cña ampe kÕ A2 lµ bao nhiªu? V× sao? C©u 8. Trong s¬ ®å 2. V«n kÕ V chØ 6V v«n kÕ V1 chØ 2,5V. Hái v«n kÕ V2 chØ mÊy v«n? V× sao? S¬ ®å 1 +. . . S¬ ®å 2 ĐỀ 15 I- Tr¾c nghiªm C©u 1. Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng. a. C©u ph¸t biÓu nµo lµ ®óng nhÊt trong sè c¸c c©u sau: A. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i lµ dßng c¸c ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn cã híng B. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i lµ dßng c¸c ®iÖn tÝch d¬ng dÞch chuyÓn cã híng C. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i lµ dßng c¸c ®iÖn tÝch ©m dÞch chuyÓn cã híng D. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i lµ dßng c¸c electron tù do dÞch chuyÓn cã híng b. Cã 5 ®o¹n d©y lµ d©y nhùa, d©y len, d©y ®ång, d©y nh«m, d©y v¶i trong ®iÒu kiÖn b×nh thêng c©u kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng nhÊt: A. TÊt c¶ 5 ®o¹n d©y ®Òu lµ vËt dÉn ®iÖn B. D©y nhùa, d©y len, d©y v¶i lµ vËt c¸ch ®iÖn C. TÊt c¶ 5 ®o¹n d©y ®Òu lµ vËt c¸ch ®iÖn D. D©y v¶i, d©y ®ång, d©y nh«m lµ vËt dÉn ®iÖn C©u 2. H·y ®iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng cña c¸c c©u sau: a. Cã ( 1 )................. lo¹i ®iÖn tÝch. C¸c vËt mang ®iÖn tÝch cïng lo¹i th× ( 2 ).......... nhau, c¸c vËt mang ®iÖn tÝch kh¸c lo¹i th× ( 3 )..........nhau. b. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu bãng ®Ìn cµng ( 4 ).................... th× dßng ®iÖn ch¹y qua bãng ®Ìn cã cêng ®é cµng ( 5 )...................... C©u 3. Nèi c¸c ý ë cét A víi c¸c ý ë cét B ®Ó ®îc kh¼ng ®Þnh ®óng A B KÕt qu¶ 1. T¸c dông sinh lÝ a. Bãng ®Ìn bót thö ®iÖn s¸ng 2. T¸c dông nhiÖt b. M¹ ®iÖn 3. T¸c dông hãa häc c. Chu«ng ®iÖn kªu 4. T¸c dông ph¸t s¸ng d. D©y tãc bãng ®Ìn s¸ng 5. T¸c dông tõ e. C¬ co giËt II - Tù luËn C©u 1. H·y nªu s¬ lîc vÒ cÊu t¹o nguyªn tö? C©u 2. §æi ®¬n vÞ ®o cho c¸c gi¸ trÞ sau a. 2,5V = ............. mV b. 1200 mV = .............. V C©u 3. Gi¶i thÝch t¹i sao vµo nh÷ng ngµy thêi tiÕt kh« r¸o (§Æc biÖt lµ nh÷ng ngµy kh« hanh ) khi ch¶i ®Çu b»ng lîc nhùa l¹i cã nhiÒu sîi tãc bÞ kÐo hót th¼ng ra? ĐỀ 16 A) PHẦN TRẮC NGHIỆM (4điểm) I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng: Câu5. Dụng cụ nào sau đây không phải là nguồn điện. A. Pin. C.Bóng đèn điện đang sáng. B. Ac qui. D. Đi na mô lắp ở xe đạp. Câu6. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện. A. Điện thoại di động. C. Ti vi. B. Ra đi ô. D. Nồi cơm điện. Câu7. Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giũa hai đầu mỗi đèn có giá trị tương ứng là: U1 =1,5V , U2=2,5V.Hiệu điện thế giũa hai đàu đoạn mạch chính có giá trị là: A. U= 1V B. U=4V C. U=2.5V D. U=8V. Câu8. Quạt điện hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện.? A. Tác dụng từ. C. Tác dụng từ và tác dụng nhiệt. B. Tác dụng nhiệt. D. Tác dụng từ và tác dụng hoá học. 1) 0,25KV =................V 2) 1200 mV= ................V 3) 350mA=...................A 4) 2,15 A =...................mA. III- Đánh dấu X vào cột đúng cho câu phát biểu đúng,cột sai cho câu phát biểu sai. Câu Nội dung Đúng Sai 1 Một vật nhận thêm eléc trôn sẽ nhiễm điện dương. 2 Dòng điện đi qua bất kì vật dẫn nào đều có tác dụng từ. 3 Thanh thuỷ tinh sau khi cọ xát vào lụa có khả năng hút một vật mang điện tích dương. 4 Khi có dòng điện chạy qua, mọi vật dẫn đều nóng lên. B)PHẦN TƯ LUẬN (6điểm) Câu1.( 2,0 đ) a) Có mấy loại điện tích? Nêu qui ước điện tích? b) Đưa một thước nhiễm điện âm lại gần một thanh thuỷ tinh sau khi đã cọ xát vào lụa thì có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích? Câu2.(1,5đ) a) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện là bộ pin, dây dẫn, khoá k đóng, một bóng đèn. b) Biểu diễn chiều dòng điện trong mạch? Câu3.(2,5đ)Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ.Đóng khoá k ,Am pe kế A1 chỉ 0,1A..,Am pe kế A2 chỉ 0,2A. a) Số chỉ Am pe kế A1, A2 cho biết gì? b)Tính số chỉ Am pe kế A? c)Thay nguồn điện trên bằng nguồn điện khác thì Am pe kế A chỉ 0,9A. Số chỉ Am pe kế A1, A2 bây giờ là bao nhiêu? + - K A A A1 A1 1 A A2 Đ1 X X Đ2 ĐỀ 17 Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm) Câu 1. Trường hợp nào sau đây không có hiệu điện thế? A. Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng. B. Giữa hai cực của một acquy trong mạch kín thắp sáng bóng đèn. C. Giữa hai cực của viên pin còn mới để trên bàn. D. Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc nó vào mạch điện. Câu 2. Sau khi cọ xát thanh thuỷ tinh vào mảnh lụa khô, đưa hai vật lại gần nhau, A. Chúng sẽ hút nhau vì nhiễm điện trái dấu. B. Chúng sẽ hút nhau vì nhiễm điện cùng dấu. C. Chúng sẽ đẩy nhau vì nhiễm điện trái dấu D. Chúng sẽ đẩy nhau vì nhiễm điện cùng dấu. Câu 3. Thiết bị nào sau đây là nguồn điện? A. Quạt máy. B. Acquy. C. Bếp lửa. D. Đèn pin. Câu 4. Trong một mạch điện thắp sáng bóng đèn có thể đóng hay tắt, cần phải có các dụng cụ và thiết bị nào? A. Bóng đèn và nguồn điện. B. Bóng đèn, nguồn điện và dây dẫn. C. Bóng đèn, nguồn điện, công tắc và dây dẫn. D. Chỉ cần dây dẫn và bóng đèn. Câu 6. Chỉ ra câu sai trong các câu sau. A. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do. B. Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. C. Sau một thời gian, các electron tự do trong dây dẫn kim loại di chuyển hết, dây dẫn kim loại trở thành chất cách điện. D. Một chất cách điện có thể trở thành chất dẫn điện trong điều kiện đặc biệt. Câu 7. Trong các vật sau đây vật nào có tác dụng từ? A. Thanh thước nhựa sau khi đã cọ xát vào miếng dạ. B. Cuộn dây dẫn có dòng điện chạy qua. C. Acquy dùng trên ôtô. D. Một đoạn băng dính. Câu 8. Cường độ dòng điện cho biết điều gì dưới đây? A. Vật bị nhiễm điện hay không. B. Khả năng tạo ra dòng điện của nguồn điện. C. Một bóng đèn sáng hay tắt. D. Độ mạnh hay yếu của dòng điện trong mạch. Phần II. Tự luận (6,0 điểm) Câu 10: (1,5 điểm) Tại sao trong các nhà máy, phân xưởng sản xuất bông vải sợi (nhà máy dệt, nhà máy may, nhà máy sản xuất đồ chơi bằng bông …), người ta thường đặt trên tường những lưới kim loại đã được nhiễm điện? Câu 11: (1.5 điểm). Sử dụng các kí hiệu về dụng cụ điện để vẽ một mạch điện gồm nguồn điện, bóng đèn, các dây nối và khoá K trong các trường hợp đèn đang sáng và đèn đang tắt. Câu 12: (1.0 điểm).Cọ xát một thanh đồng hoặc một thanh sắt vào miếng len rồi đưa lại gần các vụn giấy thì không thấy các vụn giấy bị hút. Có thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ xát không? ĐỀ 18 I. Tr¾c nghiÖm:( 3®iÓm) 1. H·y khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau. C©u 1: Hai qu¶ cÇu b»ng nhùa cã cïng kÝch thíc, nhiÔm ®iÖn cïng lo¹i nh nhau. Gi÷a chóng cã lùc t¸c dông nh thÕ nµo? A. Hót nhau B. §Èy nhau C. Cã lóc hót nhau, cã lóc ®Èy nhau D. Kh«ng cã lùc t¸c dông. E. Lóc ®Çu chóng hót nhau, sau ®ã ®Èy nhau. C©u 2: Dßng ®iÖn lµ g×? A. Dßng chÊt láng dÞch chuyÓn cã híng B. Dßng c¸c nguyªn tö dÞch chuyÓn cã híng. C. Dßng c¸c ph©n tö dÞch chuyÓn cã híng D. Dßng c¸c ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn cã híng C©u 3: VËt nµo díi ®©y lµ vËt c¸ch ®iÖn? A. Mét ®o¹n d©y thÐp B. Mét ®o¹n d©y nh«m. C. Mét ®o¹n d©y nhùa D. Mét ®o¹n ruét bót ch×. 2. C¸c c©u sau, c©u nµo ®óng, c©u nµo sai? H·y ®¸nh dÊu X vµo « thÝch hîp. C© Néi dung § S u 1 C¸c bãng ®Ìn ®iÖn trong gia ®×nh ®îc m¾c song song v× cã thÓ bËt, t¾t c¸c ®Ìn ®éc lËp víi nhau. 2 Ampe kÕ cã giíi h¹n ®o lµ 50mA phï hîp ®Ó ®o cêng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn xe m¸y cã cêng ®é 1,2 A. 3 Con sè 220V ghi trªn mét bãng ®Ìn cã nghÜa ®Ó ®Ìn s¸ng b×nh thêng th× hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu bãng ®Ìn ph¶i lµ 220V II. Tù luËn( 7®iÓm) C©u 1(2,5 ®iÓm): H·y vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn kÝn gåm mét nguån ®iÖn víi hai qu¶ pin, mét c«ng t¾c, mét ampe kÕ vµ mét bãng ®Ìn, ChØ râ chiÒu dßng ®iÖn trong m¹ch. C©u 2(2®iÓm): H·y cho biÕt: a, C«ng dông cña nguån ®iÖn. b, ý nghÜa cña sè v«n ghi trªn nguån ®iÖn. C©u 3( 2,5 ®iÓm): H·y nªu c¸c t¸c dông cña dßng ®iÖn. ĐỀ 19 I Trắc nghiệm 1. Có thể làm cho thước nhựa nhiễm điện bằng cách A. phơi thước nhựa ở ngoài trời nắng . C. cọ xát thước nhựa bằng mảnh vải khô. B. áp sát thước nhựa vào một cực của pin. D. áp thước nhựa vào một cực của nam châm. 2. Một vật trung hòa về điện sau khi bị cọ xát trở thành nhiểm điện dương vì A.vật đó mất bớt điện tích dương . C.vật đó mất bớt electrôn. B.vật đó nhận thêm điện tích dương . D.vật đó nhận thêm electrôn. 3. Dòng điện là A. dòng các êlectrôn dịch chuyển có hướng . C. dòng các phân tử dịch chuyển có hướng. B. dòng các nguyên tử dịch chuyển có hướng D. dòng các điện tích dịch chuyển có hưóng. 4. Hai bóng đèn như nhau mắc nối tiếp nhau khi đó giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch A. bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn . B. nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn . C. bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn . D. lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn . 5. Dòng điện không có tác dụng A. làm nóng dây dẫn. B. hút các vụn nhôm. C. làm quay kim nam châm. D. làm tê liệt thần kinh . 6. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi A. mạch điện bị nối tắt giữa hai cực nguồn điện. B. mạch điện có dây dẫn ngắn. C. mạch điện không có cầu chì . D. mạch điện dùng acquy để thắp sáng. 7. Theo qui ước dòng điện có chiều A. từ cực dương qua dây dẫn qua các dụng cụ điện tới cực âm. B. từ cực âm qua dây dẫn qua các dụng cụ điện tới cực dương. C. từ cực dương sang cực âm. D. từ cực âm sang cực dương. 8. Trong nguyên tử, hạt có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, từ vật này sang vật khác là A .hạt nhân. B. êlectrôn . C. hạt nhân và êlectrôn. D. êlectrôn mang điện tích dương. 9. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ hoạt động dựa vào tác dụng từ của dòng điện là A. chuông điện. B. bàn là điện.. C. đèn LED. D. nồi cơm điện. 10. Các nhóm vật liệu dưới đây, nhóm vật liệu được xem là vật dẫn điện là A. dây đồng, dây nhựa, dây chì. B. dây len, dây nhôm, dây đồng. C. dây chì, dây nhôm, dây đồng. D. dây nhựa, dây len, dây cao su. 11 . Đơn vị đo hiệu điện thế là A.vôn(V) B.Ampe(A) C.kilôgam(kg) D.Niutơn(N) 12. Biết nguyên tử ôxi có 8 êlectrôn chuyển động xung quanh hạt nhân. Điện tích hạt nhân của nguyên tử ôxi là A. +4e B. +8e C. +16e D. +24 13 Với nguồn điện có hiệu điện thế là 24 V. Vôn kế dùng để đo hiệu điện thế của nguồn điện có GHĐ phù hợp nhất là A.25A B.24V C.24,5V D. 25,5V 14. Với dòng điện 1,2A. Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện có GHĐ phù hợp nhất là A.1A B.1,5A C.1,15A 50.mA 15. Các bóng đèn trong gia đình được mắc song song không phải vì A. tiết kiệm số đèn cần dùng. B. các bóng đèn có cùng hiệu điện thế. C. có thể bật tắt các bóng đèn độc lập với nhau. D. một bóng đèn bị hỏng thì các bóng còn lại vẫn sáng. 16. Dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện là A. Vôn kế. B. Am pe kế. C. nhiệt kế. D. nhiệt lương kế. 17. Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc song song, dòng điện chạy qua mỗi đèn có cường độ tương ứng là I1 = 0,2A , I2 = 0,3A. Cường độ dòng điện ( I ) chạy trong mạch chính có giá trị là A. I = 0,2A B.I = 0,3A C. I = 0,1A D.I = 0,5A 18. Việc làm không đảm bảo an toàn về điện là A. sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện. B. lắp rơle tự ngắt nối tiếp với các dụng cụ dùng điện. C. ngắt cầu dao điện khi cần lắp đặt các thiết bị dùng điện. D. sử dụng dây chì có tiết diện lớn để tránh bị đứt cầu chì. 19. Cho hai bóng đèn giống nhau có ghi 6V, để mỗi bóng đèn đều sáng bình thường khi mắc vào nguồn điện 12 V thì phải mắc A. lần lượt nối hai đầu mỗi bóng đèn với hai cực của nguồn . B. hai đèn song song vào hai cực của nguồn . C. hai đèn nối tiếp vào hai cực của nguồn. D. Bất kì cách nào. 20. Vôn kế là dụng cụ dùng để đo A. cường độ dòng điện. B. nhiệt độ. C. khối lượng. D. hiệu điện thế. II. Tự luận:5 đ’ 22.(0,5đ’). Vì sao trong kĩ thuật sơn, người ta thường nhiễm điện khác loại nhau cho sơn và vật cần sơn? 23. (1đ’)Sử dụng các kí hiệu qui ước, vẽ sơ đồ mạch điện gồm : Một nguồn điện có hai pin, bóng đèn, các dây nối và một công tắc K trong hai trường hợp đèn sáng. Hãy xác định chiều của dòng điện trong sơ đồ. 25. (1,25ñ’)Cho mạch điện như hình vẽ. Biết trên các bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3 lần lượt ghi : 1V, 2V, 3V. Số chỉ của ampe kế là I= 0,5A a) Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 có giá trị bằng bao nhiêu ? b) Tìm hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn. Biết cả ba bóng đèn sáng bình thường. - + Đ1 Đ2 Đ3 26.(1,0ñ’) Trên một bóng đèn có ghi 6V. Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện thế U1 = 4V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I1, khi đặt hiệu điện thế U2 = 5V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I2. a. Hãy so sánh I1 và I2. Giải thích. b. Phải mắc bóng đèn vào hiệu điện thế là bao nhiêu để đèn sáng bình thường? Vì sao?
- Xem thêm -