Tài liệu TƯỜNG CHẮN CÓ NEO THÉP DUL

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 641 |
  • Lượt tải: 0
luongvanbang

Tham gia: 27/11/2015

Mô tả:

TƯỜNG CHẮẮN CÓ NEO THÉP DUL NỘI DUNG:  Phầần 1 : Cầấu tạo và quy trình thi công neo  Phầần 2: Các ứng dụng của neo trong th ực tếấ PHẦẦN 1 cấấu tạo và quy trình thi công NEO cáp dul TRONG ĐẦẤT 1. Lịch sử phát triển của neo trong đấất - Vào thập niến 70 thếấ kỷ trước, neo trong đầất đã đ ược ứng d ụng r ộng rãi ở nhiếầu n ước trến thếấ giới. - Ở Việt Nam, công trình đầầu tến sử dụng kyỹ thu ật neo trong đầất là Toà tháp VietcomBank t ại 184 Trầần Quang Khải, Hà Nội năm 1997 2. Cấấu tạo của neo trong đấất  Đoạn chiếầu dài không liến kếất : - Không liến kếất với vữa. - Truyếần tải trọng từ đầầu neo cho đoạn chiếầu dài liến kếất v ới v ữa. - Đủ lớn để năầm ngoài phạm vi mặt trượt giới hạn.  Đoạn chiếầu dài kiến kếất với vữa : - Được bao bọc băầng vữa - Truyếần tải trọng từ neo vào đầất đá xung quanh. - Chiếầu dài trung bình từ 3.0m đếấn 10.0m 2.1 Bó cáp  Các bó cáp DUL gôầm nhiếầu tao cáp 7 sợi xoăấn.  Các tao cáp có đường kính 12.7mm hoặc 15.2mm.  Neo sử dụng bó cáp DUL không có giới hạn vếầ chiếầu dài và t ải tr ọng.  Bó cáp có độ tự chùng thầấp được sử dụng đ ể giảm mầất mát do côất thép  tự chùng. 2.2. Cử định vị và miếấng định tấm  Cử định vị và miếấng định tầm đặt cách khoảng 3m d ọc theo chiếầu dài đo ạn liến kếất .  Miếấng định tầm giữ cho khoảng cách tôấi thiểu gi ữa các tao cáp t ừ 6mm đếấn 13mm và chiếầu dày bao bọc tôấi thiểu của vữa là 13mm . 2.3. Vữa epoxy   Lầấp đầầy khoảng trôấng giữa các tao cáp, tạo ra lớp b ảo vệ chôấng ăn mòn cho neo. Ngăn không cho nước đi vào khoảng trôấng giữa các tao cáp và ăn mòn thép. 2.4. Vữa ximăng  Vữa nguyến chầất .  Máy trộn vữa tôấc độ cao , đôầng nhầất giữa vữa và n ước.  Tỷ lệ theo khôấi lượng nước/xi măng từ 0.40 đếấn 0.55.  Xi măng loại I, cường độ nhỏ nhầất vào thời điểm tạo ứng suầất là 21MPa. 3: Thi công neo - Khoan Lăấp neo Bơm vữa Kéo tạo ứng suầất Căất đầầu cáp Tháo rút cáp Phấần 2 : Ứng dụng của neo trong đấất 1. Neo ổn định tường chăấn đấất khi thi công hôấ đào   Neo trong đầất kếất hợp với tường chăấn và ván lát ngang … t ạo thành h ệ thôấng ổn đ ịnh mái đầất phục vụ công tác đào đầất. Ưu điểm : - Không chiếấm mặt băầng thi công - Thời gian thi công nhanh - Giá thành thầấp hơn hệ thôấng thanh chôấng và dầầm giăầng băầng thép truyếần thôấng 3. Ổn định kếất cấấu    Các neo sử dụng để chôấng lại lực đẩy nổi lến. Neo trong đầất có khả năng chôấng lại tải trọng l ật, xoay, l ực đ ộng đầất. Ưu điểm : - Khôấi lượng bế tông sàn ít hơn so với phương pháp t ải tr ọng tnh - Khôấi lượng đào đầất giảm.  Nhược điểm: - Sự thay đổi tải trọng trong neo có thể làm kếất cầấu b ị lún xuôấng ho ặc nầng lến; - Khó thi công chôấng thầấm; - Ứng suầất trong sàn thay đổi nhiếầu
- Xem thêm -