Tài liệu Tuan 3

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

KẾ HOẠCH TUẦN CHỦ ĐỀ TUẦN 3: TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH (NGÀY 20/10) ( Tõ 20 ®Õn24 th¸ng 10 n¨m 2014 ) 1. Đón trẻ: - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¬ thÓ bÐ, biÕt t¸c dông, c¸ch gi÷ g×n vÖ sinh ch¨m sãc chung, gióp trÎ nhËn biÕt 5 gi¸c quan, c¸ch ch¨m sãc chóng, biÕt sö dông gi¸c quan. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ diÖn m¹o, h×nh d¸ng bÒ ngoµi trang phôc, kh¶ n¨ng së thÝch, qh b¶n th©n víi ngêi kh¸c 2. Thể dục sáng: - Tập theo nhạc toàn khối ngoài sân trường, toàn trường. 3. Hoạt động góc: Tên góc Nội dung Yêu cầu Chuẩn bị PP tiến hành - Gia đình - Trẻ biết phân vai - Đồ chơi góc *Thỏa thuận 1. Góc - Nấu ăn chơi,thể hiện bán hàng. vai chơi: phân vai - Phòng khám được hành động - Đồ chơi nấu - Cô tạo tình - Bán hàng của các vai. ăn, đồ dùng bác huống cho trẻ sỹ. hát bài hát : “Cái mũi” 2.Góc - Xây dựng nhà - Hàng rào,cây - Đến trường xây của bé. hoa,thảm cỏ,mô thật là vui,có dựng- Ghép đường hình lớp học. cô giáo, có bạn Lắp ghép về nhà bé - Đồ chơi lắp bè và có rất - Công viên ghép nhiều đồ chơi. xanh, vườn ao Hôm nay cô đã cá. chuẩn nhiều - Trẻ biết sử đồ chơi, ai dụng các thích chơi ở nguyên liệu có góc nào thì về sẵn, phế liệu, góc đấy nào. đồ chơi để lắp *Quá trình ghép, xây dựng chơi: Cô bao sáng tạo thành quát trẻ chơi ở mô hình nhà, tất cả các góc. đường về nhà. - Cô đến từng - Cắt, dán trang - Biết sử dụng các - Bút sáp,giấy góc đàm thoại phục của bé. kỹ năng đã họcđể màu,đất nặn và gợi ý để trẻ 3. Góc Nặn đồ dùng tô, xé, dán, tranh - Hình mẫu sáng tạo hứng tạo hình của bé ,in bàn theo trí tưởng thú trong khi tay, bàn chân tượng, sáng tạo chơi: của trẻ. 1 4.Góc học tập 5.Góc khoa học-toán - Kể chuyện theo tranh về môi trường và các loại thực phẩm cần thiết cho cơ thể. Tô màu các loại thực phẩm - Xác định chiều cao của bé với các bạn, phân loại các nhóm thực phẩm - Trẻ biết cách cầm sách và mở sách. - Kể chuyện theo tranh với sự sáng tạo của mình - Sách,truyệnvề chủ đề bản thân. - Tranh ảnh,hoạ báo - Xác định chiều cao của bé với các bạn, phân loại các nhóm thực phẩm - Đồ dùng,đồ chơi về chủ đề bản thân. - Hát và biểu - Hát đúng giai - ,băng, diễn những bài điệu bài hát, biết - dụng cụ âm hát dã thuộc về kết hợp một số nhạc 6.Góc âm chủ đề, chơi động tác minh nhạc với các dụng hoạ. cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh. 7.Góc - Tập đong đo - Biết sử dụng - Chậu thiên cát, nước, một số kỹ năng cát,nước,dụng nhiên chăm sóc cây lao dộng đơn giản cụ đo. để chơi trong góc - xanh trong góc + Bác đang làm gì vậy? + Cái này dùng để làm gì vậy bác? *Nhận xét: - Cô đến nhận nhận xét từng các góc chơi. - Tuyên dương những trẻ chơi tốt,động viên và khuyến khích những trẻ chơi yếu để giờ sau trẻ chơi tốt hơn. KẾ HOẠCH NGÀY Thứ 2 ngày 20 tháng 10 năm 2014 I. HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐỊNH - Tạo hình: - Trang trí biêu thiếp( Ngày 20/10) - HĐKH: Âm nhạc 1. Mục đích yêu cầu : a. Kiến thức. - Dạy trẻ biết sử dụng các kỹ năng tạo hình để vẽ. b. Kỹ năng. - Trẻ thực hiện đúng đường nét, màu sắc để tô màu hợp lý. c. Giáo dục. - Giáo dục trẻ biết kính trọng, yêu quý thầy cô giáo, bà và mẹ của mình. 2. Chuẩn bị : - Đàn organ. - Giấy và bút màu vẽ. 2 3. Tiến hành : Nội dung Hoạt động của cô HĐ1: Ổn - Tập trung trẻ. định tổ chức - Cho trẻ hát bài hát: “Qùa 20/10”, sau đó dàm thoại về nội dung bài hát : + Bài hát nói về những ai ? + Trong bài hát có nhắc đến những loại hoa nào ? HĐ2: Quan - Dẫn dắt trẻ vào hoạt động. sát tranh và - Cho trẻ xem một số biêu thiếp mà cô đã đàm thoại làm. - Hỏi trẻ về những biêu thiếp cô đã làm, vây các con có muốn làm được những biêu thiếp như thế này để tặng cô giáo, tặng bà, tặng mẹ yêu quý của mình nhân ngày 20/10 không nào ? HĐ3: Trẻ - Sau đó gọi 1- 2 trẻ lên hỏi ý tưởng của thực hiện trẻ sẽ vẽ . HĐ4: trưng bày nhận xét sản phẩm - Cho trẻ ngồi vào bàn vẽ. - Trong quá trình trẻ vẽ cô quan sát, gợi ý cho bức tranh của trẻ, kết hợp mở nhạc không lời cho trẻ hứng thú. - Gần hết giờ cô nhắc nhở trẻ cố gắng hoàn thành sản phẩm. - Gợi ý cho trẻ nhận xét sản phẩm của mình và của bạn. - Sau đó cô nhận xét khái quát. - Chuyển hoạt động. Hoạt động của trẻ - Trẻ tập trung và hát bài hát : “Qùa 20/10” - Đàm thoại về nội dung bài hát. - Quan sát và đàm thoại về bức tranh của cô. - Trẻ nói ý tưởng cua mình. - Vẽ theo ý thích. - Nhận xét sản phẩm. II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 1.Quan sát có mục đích: Bạn trai, bạn gái a .Mục đích: Trẻ biết tên gọi, nhận xét những điểm khác của bạn trai , bạn gái. b. Đàm thoại: - Bạn trai đứng phía trên hay phía dưới ? - Tên của bạn là gì ? - Bạn trai có buộc nơ trên tóc không ? - Bạn gái đứng bên phía tay nào ? - Bạn gái tên gì ? - Bạn gái có tóc ntn ? 2.TCVĐ : Kéo co 3 - Cách chơi và luật chơi: Mỗi đội 5 bạn, hai đội sẽ nắm vào một sợi giây, thường là giây thừng và sợi giây này sẽ được đánh dấu bằng một vạch trung tâm giữa giây ngoài ra một được vạch cũng được đánh dấu trên mặt đất.Cô giáo phất cờ ra hiệu để hai bên thi đấu. Bên nào kéo được phần có đánh dấu trên sợi giây qua vạch thì bên đó thắng. 3. Chơi tự do : Chơi với các đồ dùng trong sân trường. III. HOẠT ĐỘNG GÓC 1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng 2. Góc sách : Xem tranh truyện về chủ đề. Tô màu thực phẩm 3. Góc XD-LG: XD nhà của bé, lắp ghép đường về nhà bé 4. Góc nghệ thuật, tạo hình: Cắt dán trang phục của bé, cắt dán các loại thực phẩm IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Làm quen bài mới : Thơ: Lời chào 2.Chơi vận động. : 3. Chơi tự do * Đánh giá trẻ cuối ngày: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ************************************************************** KẾ HOẠCH NGÀY Thứ 3 ngày 21 tháng 10 năm 2014 - Văn học : Thơ: Lời chào - HĐKH: Âm nhạc, MTXQ,Toán 1. Mục tiêu: a. Kiến thức. - Dạy trẻ biết lễ phép với người thân trong gia đình. b. Kỹ năng. - Rèn luyện trẻ trả lời câu hỏi - Trẻ biết thiết lập mối quan hệ với người lớn tuổi trong gia đình. c. Giáo dục. - Giáo dục trẻ biết yêu quý, lễ phép,hiếu thảo với người lớn hơn tuổi mình. 2. Chuẩn bị : - Tranh minh hoạ bài thơ. 3. Tiến hành : Nội dung Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ HĐ1: Ổn định tổ chức - Cô cùng trẻ hát : “ tập rửa mặt ” và trò chuyện về trường - Cô khái quát lại sau đó dẫn dắt vào HĐTT. HĐ2: Đọc thơ cho trẻ - Cô giới thiệu bài thơ - Lần 1 : cô đọc diễn cảm, nói tên bài thơ, tác giả - Trẻ hát và trò chuyện cùng cô - Trẻ lắng nghe cô 4 nghe - Lần 2 : cô đọc kết hợp tranh minh hoạ. - Lân 3: Cô trích dẫn làm rõ ý, giảng giải từ khó : “băn khoăn, người bề trên, lòng con thảo cháu hiền . đọc. HĐ3:Tìm hiểu nội dung thơ -Trẻ trả lời - Bài thơ co tên là gì ?do ai sáng tác . - Bạn nhỏ trong bài thơ đã suy nghĩ về chuyện gì ? -Trẻ trả lời - Mẹ đã nói vỡi bé những gì ? - GD : Các con phải biết yêu mến và kính trọng , lễ phép vỡi những người lớn tuổi. HĐ4: Dạy - Trẻ đọc thơ trẻ đọc thơ - Cả lớp đọc 2 lần - Tổ đọc. - Nhóm đọc. - Chuyển hoạt động - Cá nhân đọc - Kết thúc nhận xét khái quát , tuyên dương trẻ . - Dạy trẻ đọc thơ bằng nhiều hình thức khác nhau . - Chuyển hoạt động II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 1. Quan sát có mục đích: Quan sát bạn, trai bạn gái a .Mục đích: Trẻ biết tên gọi, nhận xét những điểm khác của bạn trai , bạn gái. b. Đàm thoại: - Bạn trai đứng phía trên hay phía dưới ? - Tên của bạn là gì ? - Bạn trai có buộc nơ trên tóc không ? - Bạn gái đứng bên phía tay nào ? - Bạn gái tên gì ? - Bạn gái có tóc ntn ? 2. Trò chơi vận động : Giúp cô tìm bạn + Luật chơi : - Tìm bạn theo lời mô tả về hình dáng , đặc điểm cá nhân. + Cách chơi : - Cho trẻ ngồi theo vòng tròn. - Cô mô tả về đặc điểm của 1 trẻ nào đó: "Các con hãy tìm giúp cô bạn nào mặc váy hồng, tóc cài nơ, thích hát, . . . ". Cô lần lượt đưa ra từng chi tiết sau 1 thời gian nhất định chứ không nêu ra cùng lúc. - Bạn được tìm ra tự giới thiệu về mình. - Còn nếu bạn được tìm đến là sai thì người tìm ra sẽ bị phạt hoặc thay bạn đó tự giới thiệu. III . HOẠT ĐỘNG GÓC 1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng 2. Góc sách : Xem tranh truyện về chủ đề. Tô màu thực phẩm 3. Góc XD-LG: XD nhà của bé, lắp ghép đường về nhà bé 5 4. Góc nghệ thuật, tạo hình: Cắt dán trang phục của bé, cắt dán các loại thực phẩm IV . HOẠT ĐỘNG CHIỀU : 1.Làm quen bài mới : - Làm quen với toán: So sánh nhận biết sự khác nhau về số lượng 2 nhóm thực phẩm. 2.Chơi vận động. 3. Chơi tự do * Đánh giá trẻ cuối ngày: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ****************************************************************** KẾ HOẠCH NGÀY Thứ 4 ngày 22 tháng 10 năm 2014 HĐC: Làm quen với toán: So sánh nhận biết sự khác nhau về số lượng 2 nhóm thực phẩm. - HĐKH: Âm nhạc. 1.Mục tiêu: a. Kiến thức. - Giúp trẻ nhận biết sự khác nhau về 2 nhóm thực phẩm b. Kỹ năng. - Trẻ biết kỹ năng nhận biết sự khác nhau về 2 nhóm thực phẩm. - Trẻ biết kỹ năng phát triển tư duy,quan sát. c. Giáo dục. - Trẻ hứng thú hoạt động,mạnh dạn phát biểu,có ý thức học tập. 2 2. Chuẩn bị - Cô và mỗi trẻ có 3 củ cà rốt,3 củ xu hào. - Một số nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng bằng nhau, từng cặp 2 nhóm được xếp cạnh nhau hoặc đã ghép đôi, để xung quanh lớp. - Đàn Ỏgan. 3.Tiến hành Nội dung hoạt động của cô hoạt động của trẻ HĐ1: Ổn - Tập chung trẻ và cho trẻ chơi - Trẻ tập chung định tổ - Cây cao:trẻ kiễng chân và giơ tay lên cao chơi chức - Cỏ thấp: trẻ ngồi xuống - Chơi tìm bạn thân:Cô mở nhạc khi hết bài nhạc trẻ phai tìm ban kết đôi những bạn bằng -Trẻ chơi 2-3 lần mình HĐ2: So sánh nhận biết sự khác nhau về số - Cô phát đồ dùng cho trẻ hỏi trẻ xem trong rổ của trẻ có những gì? - Cô xếp 3 củ cà rốt vào rổ sau đó xếp 1 củ xu hào vào rổ thứ 2 rồi cho trẻ quan sát và nhận - Trẻ chơi - Trẻ chọn 6 lượng 2 xét. nhóm thực - Trong rổ của của cô có những gì ? phẩm. - Rổ nào nhiều, rổ nào ít ? HĐ3: Trò chơi “tìm bạn” - Trẻ trả lời theo suy nghĩ của trẻ. - Vậy muốn cho rổ xu hào có số lượng bằng củ cà rốt thi ta làm thế nào ? - Cô cùng trẻ chọn 2 củ xu hào vào rổ, sau đó cùng kiểm tra xem có bằng nhau không ? - Hỏi trẻ có bằng nhau không ? - Chơi trò chơi. Phần 3: Luyện tập: - Trò chơi tìm bạn.Cô cho 1 nhóm trẻ từ 5-6 trẻ lên chơi,các bạn đứng thành vòng tròn nhóm trẻ chơi. - Trẻ vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh của cô tìm những bạn bằng mình,trẻ ngừng hát và tìm một bạn bằng mình để kết bạn. - Cô cho 3-4 nhóm trẻ chơi - Kết thúc cô nhận xét,động viên trẻ và chuyển hoạt động. II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 1.Quan sát có mục đích: Xem tranh về các bộ phận trên cơ thể a .Mục đích: Trẻ biết tên gọi và tác dụng về các bộ phận trên cơ thể b. Đàm thoại: - Cô có bức tranh gì đây ? - Trên bức tranh gồm có những bộ phận nào ? - Đôi chân dùng để làm gì ? - Đôi tay dùng để làm gì ? 2.TCVĐ : Mèo đuổi chuột + Luật chơi: - Trò chơi gồm từ 7 đến 10 người. Tất cả đứng thành vòng tròn, tay nắm tay, giơ cao lên qua đầu. Rồi bắt đầu hát. + Cách chơi: - Một người được chọn làm mèo và một người được chọn làm chuột. Hai người này đứng vào giữa vòng tròn, quay lưng vào nhau. Khi mọi người hát đến câu cuối thì chuột bắt đầu chạy, mèo phải chạy đằng sau. Tuy nhiên mèo phải chạy đúng chỗ chuột đã chạy. Mèo thắng khi mèo bắt được chuột. Rồi hai người đổi vai trò mèo chuột cho nhau. Trò chơi lại được tiếp tục. 3.Chơi tự do : Chơi với đồ chơi ngoài trời III. HOẠT ĐỘNG GÓC 1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng 2. Góc sách : Xem tranh truyện về chủ đề. Tô màu thực phẩm 3. Góc XD-LG: XD nhà của bé, lắp ghép đường về nhà bé 7 4. Góc nghệ thuật, tạo hình: Cắt dán trang phục của bé, cắt dán các loại thực phẩm V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Làm quen bài mới : 2.Chơi vận động. 3. Chơi tự do * Đánh giá trẻ cuối ngày: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ****************************************************************** I. HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐỊNH - Văn học : Thơ: Lời chào - HĐKH: Âm nhạc, MTXQ,Toán 1. Mục tiêu: a. Kiến thức. - Dạy trẻ biết lễ phép với người thân trong gia đình. b. Kỹ năng. - Rèn luyện trẻ trả lời câu hỏi - Trẻ biết thiết lập mối quan hệ với người lớn tuổi trong gia đình. c. Giáo dục. - Giáo dục trẻ biết yêu quý, lễ phép,hiếu thảo với người lớn hơn tuổi mình. 2. Chuẩn bị : - Tranh minh hoạ bài thơ. 3. Tiến hành : Nội dung Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ HĐ1: Ổn định tổ chức - Cô cùng trẻ hát : “ tập rửa mặt ” và trò chuyện về trường - Cô khái quát lại sau đó dẫn dắt vào HĐTT. - Trẻ hát và trò chuyện cùng cô HĐ2: Đọc thơ cho trẻ nghe - Cô giới thiệu bài thơ - Lần 1 : cô đọc diễn cảm, nói tên bài thơ, tác giả - Lần 2 : cô đọc kết hợp tranh minh hoạ. - Lân 3: Cô trích dẫn làm rõ ý, giảng giải từ khó : “băn khoăn, người bề trên, lòng con thảo cháu hiền . HĐ3:Tìm hiểu nội dung thơ -Trẻ trả lời - Bài thơ co tên là gì ?do ai sáng tác . - Bạn nhỏ trong bài thơ đã suy nghĩ về chuyện gì ? -Trẻ trả lời - Mẹ đã nói vỡi bé những gì ? - Trẻ lắng nghe cô đọc. 8 HĐ4: Dạy trẻ đọc thơ - GD : Các con phải biết yêu mến và kính trọng , lễ phép vỡi những người lớn tuổi. - Trẻ đọc thơ - Cả lớp đọc 2 lần - Tổ đọc. - Chuyển hoạt động - Nhóm đọc. - Cá nhân đọc - Kết thúc nhận xét khái quát , tuyên dương trẻ . - Dạy trẻ đọc thơ bằng nhiều hình thức khác nhau . - Chuyển hoạt động II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 1. Quan sát có mục đích: Quan sát bạn, trai bạn gái a .Mục đích: Trẻ biết tên gọi, nhận xét những điểm khác của bạn trai , bạn gái. b. Đàm thoại: - Bạn trai đứng phía trên hay phía dưới ? - Tên của bạn là gì ? - Bạn trai có buộc nơ trên tóc không ? - Bạn gái đứng bên phía tay nào ? - Bạn gái tên gì ? - Bạn gái có tóc ntn ? 2. Trò chơi vận động : Giúp cô tìm bạn + Luật chơi : - Tìm bạn theo lời mô tả về hình dáng , đặc điểm cá nhân. + Cách chơi : - Cho trẻ ngồi theo vòng tròn. - Cô mô tả về đặc điểm của 1 trẻ nào đó: "Các con hãy tìm giúp cô bạn nào mặc váy hồng, tóc cài nơ, thích hát, . . . ". Cô lần lượt đưa ra từng chi tiết sau 1 thời gian nhất định chứ không nêu ra cùng lúc. - Bạn được tìm ra tự giới thiệu về mình. - Còn nếu bạn được tìm đến là sai thì người tìm ra sẽ bị phạt hoặc thay bạn đó tự giới thiệu. III . HOẠT ĐỘNG GÓC 1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng 2. Góc sách : Xem tranh truyện về chủ đề. Tô màu thực phẩm 3. Góc XD-LG: XD nhà của bé, lắp ghép đường về nhà bé 4. Góc nghệ thuật, tạo hình: Cắt dán trang phục của bé, cắt dán các loại thực phẩm IV . HOẠT ĐỘNG CHIỀU : 1.Làm quen bài mới : - Làm quen với toán: So sánh nhận biết sự khác nhau về số lượng 2 nhóm thực phẩm. 2.Chơi vận động. 3. Chơi tự do * Đánh giá trẻ cuối ngày: 9 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ****************************************************************** KẾ HOẠCH NGÀY Thứ 5 ngày 23 tháng 10 năm 2014 I.HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐỊNH KPKH: Trß chuyÖn vÒ ngµy PNVN(20/10) H§KH: ¢m nh¹c, to¸n, 1.Mục đích yêu cầu: a. KiÕn thøc: - TrÎ hiÓu ý nghÜa ngµy 20/ 10- ngµy phụ nữViÖt nam - ngµy héi cña cô giáo, của bà, của mẹ - TrÎ biÕt ®îc c¸c ho¹t ®éng chµo mõng ngµy 20/ 11 b. Kü n¨ng: - TrÎ tr¶ lêi ®ñ c©u, rÌn luyÖn kü nÆng t¹o h×nh c. Th¸i ®é: - TrÎ yªu mÕn kÝnh träng c« gi¸o, bà, mẹ - GD trÎ ph¶i ch¨m ngoan häc giái, thi ®ua lÊy thµnh tÝch chµo mõng ngµy héi cña thÇy c« 2. ChuÈn bÞ: - Tranh c¸c ho¹t ®éng cña c« gi¸o - Tranh c¸c b¹n tÆng hoa cho c« - Tranh c¸c b¹n tặng hoa cho bà, cho mẹ. - Tranh c¸c b¹n häc bµi - Tranh c¸c b¹n c¾t d¸n hoa tÆng c«, tặng bà, tạng mẹ 3.TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *C« trß truyÖn víi trÎ th¸ng nµy lµ - TrÎ tr¶ lêi c©u hái H§1: æn ®Þnh th¸ng mÊy? S¾p tíi cã mét ngµy tæ chøc kû niÖm cña c¸c c« gi¸o, của bà, mẹ, c¸c cã biÕt ®ã lµ ngµy g× ThÕ ®· s¾p ®Õn cha? - TrÎ l¾ng nghe H§2: Giíi thiÖu kh«ng? *C« giíi thiÖu ngµy 20/ 10 lµ ngµy ngµy 20/ 10 PN ViÖt Nam + §Ó chµo mõng ngµy héi c¸c c«, - TrÎ trÎ lêi c©u hái của bà, của mẹ ®· lµm nh÷ng viÖc g× - TrÎ QS - Cho trÎ xem tranh c¸c c« lµm ®å dïng ®å ch¬i, c« gi¸o ®ang thao gi¶ng - Hái trÎ : + Tranh vÏ g× ®©y? C¸c c« ®ang - TrÎ l¾ng nghe lµm g×? lµm nh÷ng viÖc Êy ®Ó lµm g×? - 3,4 trÎ tr¶ lêi + Tranh vẽ ai đây? Mẹ đang làm gì? + Bức tranh vẽ bà dang làm gì? + + VËy ®Ó chóc mõng ngµy héi c¸c con sÏ lµm g×? 10 §Ó bµy tá tÊm lßng cña m×nh ®èi víi thÇy c«, với bà, với mẹ c¸c b¹n - 3,4 trÎ tr¶ lêi phÊn ®Êu häc ngoan, giái thi ®ua H§3: Më réng cã nh÷ng giê häc tèt ®Ó chóc mõng c« gi¸o( Cho trÎ QS tranh) * Trong x· héi cã rÊt nhiÒu nghÒ , mçi nghÒ cã mét ngµy kû niÖm riªng, con cßn biÕt cã nh÷ng ngµy H§4: V¨n nghÖ kû niÖm g× n÷a?( gîi ý trong th¸ng - TrÎ móa h¸t 11 s¾p tíi cã ngµy g×?) * T×nh huèng cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ chµo mõng( Cho trÎ biÓu diÔn c¸c tiÕt môc) II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 1. Quan sát có mục đích: Bầu trời a. Mục đích: - Trẻ biết thời tiết trong ngày. - Trẻ biết giữ gìn cơ thể b. Đàm thoại: - Các con thấy bầu trời hôm nay thể nào? - Trời nắng thì các con pải làm gì khi ra đường? - Trời nắng nóng các con mặc quần áo ntn ? - Đi ra đương các con phải làm gi cho khỏi nắng . - GD : Đi ra đường biết đội mũ nón để bảo vệ cho co thể khỏe mạnh . 2. Trò chơi vận động : Kéo co - Cách chơi và luật chơi: Mỗi đội 5 bạn, hai đội sẽ nắm vào một sợi giây, thường là giây thừng và sợi giây này sẽ được đánh dấu bằng một vạch trung tâm giữa giây ngoài ra một được vạch cũng được đánh dấu trên mặt đất.Cô giáo phất cờ ra hiệu để hai bên thi đấu. Bên nào kéo được phần có đánh dấu trên sợi giây qua vạch thì bên đó thắng. 3. Chơi tự do : Chơi với các đồ dùng trong sân trường. III . HOẠT ĐỘNG GÓC 1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng 2. Góc sách : Xem tranh truyện về chủ đề. Tô màu thực phẩm 3. Góc XD-LG: XD nhà của bé, lắp ghép đường về nhà bé 4. Góc nghệ thuật, tạo hình: Cắt dán trang phục của bé, cắt dán các loại thực phẩm IV . HOẠT ĐỘNG CHIỀU : 1.Làm quen bài mới : -DH : C¸i mòi 2.Chơi vận động. 3. Chơi tự do * Đánh giá trẻ cuối ngày: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11 ****************************************************************** KẾ HOẠCH NGÀY Thứ 6 ngày 24 tháng 10 năm 2014 I. HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐỊNH - Âm nhạc: - BDTH : Các bài hát trong chủ đề - NH: H·y l¾ng nghe - TC: nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt 1. Mục tiêu: a. Kiến thức. Dạy trẻ biết thuộc bài hát b. Kỹ năng - Dạy cho trẻ kỹ năng hát đúng nhạc. c. Giáo dục. - Trẻ biết ý giữ gìn vệ sinh thân thể của bản thân. - Hứng thú chơi trò chơi. 2. Chuẩn bị: - Đàn organ - các đồ vật cho trẻ chơi. 3. Tiến hành: Nội dung hoạt động của cô hoạt động của trẻ HĐ1: Ổn - Tập chung trẻ và ổn định chỗ ngồi - Trẻ tập chung. định tổ - Cô cùng trò chuyện về chủ đề, dẫn dắt trẻ vào chức hoạt động. HĐ2: Biểu - Mở nhạc,cô và trẻ cùng hát. diễn - Lần 2 :Cô vận động mẫu Lần 3: Cả lớp hát,vận động Lần 4:Chuyển thành hình 2 vòng tròn. Lần 5:vòng tròn trong hát,vận động Lần 6 :Vòng tròn ngoài hát,vận động Lần 7:Hát theo ý tưởng Lần 8: Hát chuyển đội hình thành 4 hàng dọc Lần 9 :Các ban nhạc hát, vận động Lần 10: Nhóm nhạc hát,vận động HĐ3: Lần 11: Cá nhân. Nghe hát Nghe hát: “ H·y l¾ng nghe” . Lần 1: cô hát diễn cảm bài hát - Giảng nội dung bài hát HĐ4: Trò Lần 2:hát múa minh hoạ chơi “Nghe tìm - Cô giải thích cách chơi,luật chơi cho trẻ đồ vật - Trẻ chơi 3-4 lần - Kết thúc cô nhận xét,nêu gương. - Trẻ chú ý lắng nghe và trả lời - Trẻ hát-VĐ - Trẻ hát-VĐ - Trẻ nghe cô hát - Chơi trò chơi. 12 II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 1. Quan sát có mục đích : Trò chuyện về các loại thức ăn a .Mục đích: Trẻ biết tên gọi, nhận xét những thức ăn tốt cho cơ thể. b. Đàm thoại: - Hàng ngày các con ăn những loại thức ăn gì trong bữa cơm ? - Ăn rau có tác dụng gì cho cơ thể ? - Ăn cá có tác dụng gì cho cơ thể ? 2. Trò chơi vận động : Giúp cô tìm bạn + Luật chơi : - Tìm bạn theo lời mô tả về hình dáng , đặc điểm cá nhân. + Cách chơi : - Cho trẻ ngồi theo vòng tròn. - Cô mô tả về đặc điểm của 1 trẻ nào đó: "Các con hãy tìm giúp cô bạn nào mặc váy hồng, tóc cài nơ, thích hát, . . . ". Cô lần lượt đưa ra từng chi tiết sau 1 thời gian nhất định chứ không nêu ra cùng lúc. - Bạn được tìm ra tự giới thiệu về mình. - Còn nếu bạn được tìm đến là sai thì người tìm ra sẽ bị phạt hoặc thay bạn đó tự giới thiệu 3. Chơi tự do : Chơi với các đồ dùng trong sân trường. III. HOẠT ĐỘNG GÓC 1. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng 2. Góc sách : Xem tranh truyện về chủ đề. Tô màu thực phẩm 3. Góc XD-LG: XD nhà của bé, lắp ghép đường về nhà bé 4. Góc nghệ thuật, tạo hình: Cắt dán trang phục của bé, cắt dán các loại thực phẩm IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU : 1.Ôn bài cũ : - DH : Mời bạn ăn 2.Chơi vận động. 3. Chơi tự do. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ****************************************************************** 13 * Đánh giá trẻ cuối ngày: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………… 3. Tiến hành : Nội dung Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ HĐ1 : Khởi - Cho trẻ kết hợp đi thường, đi mũi chân, đi gót động chân, đi thường, đi chậm, chạy nhanh về hàng. - Trẻ thực hiện HĐ2 : * Bài tập phát triển chung: Trọng động - Động tác tay TTCB :- Đứng tự nhiên , tay thả xuôi - Hai tay thay nhay đưa thẳng lên cao. - Trẻ thực hiện 14 HĐ3 : Hồi tĩnh - Động tác chân : - TTCB : - Đứng thẳng, khép chân, tay chống hông. - N1 : Đứng kiểng chân - N2 : Về TTCB - Động tác bụng : TTCB : Đứng chân rộng bằng vai, 2 tay chống - Trẻ lắng nghe hông. - Trẻ thực hiện - N1 : Quay người sang trái. - N2 : Về TTCB. - Động tác bật : Bật tách chân, khép chân - Trẻ lắng nghe - TTCB : Đứng thẳng tay chống hông - N1 : Bật tách chân sang 2 bên, tay đưa ngang, lòng bàn tay úp - N2 : Bật khép chân, tay thả xuôi * Vận động cơ bản : - Hôm nay cô dạy bài TD : Đi theo đường hẹp trèo lên xuống ghế” trước nhe! - Cô làm mẫu lần 1 kết hợp giải thích động tác : Đi trong đường hẹp cho khéo không chạm các khối giới hạn và kết hợp trèo lên xuống ghế phối hợp chân tay nhịp nhàngvào người.- - Cô cho trẻ tập thử 2 -3 lần. - Lần lượt cho trẻ tập, cô sửa sai cho trẻ. - Cũng cố bài tập : goi 1 trẻ lên thực hiện lại BT - Nhóm trẻ lên chơi - Trò chơi vận động: "BẮT CHƯỚC TẠO DÁNG" - Cô giải thích: các con nghĩ xem mình sẽ làm con gì ? và là ai, để khi nào cô nói tạo dáng thì cả lớp đều tạo những hình ảnh mà các con đã chọn. - VD: Người lái ô tô đang lái xe, con mèo vuốt râu, chim bay vẫy cánh. - Cô cho cháu chơi 2 lần (lần sau cô cho cháu đổi - Trẻ đi lại nhẹ nhàng lô tô cùng bạn.) - Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng trong sân tập 15
- Xem thêm -