Tài liệu Truyện tiếng anh vui về dấu câu

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRUYỆN TIẾNG ANH VUI VỀ DẤU CÂU Bạn hiểu câu nói “Woman without her man is nothing” như thế nào? Phụ nữ mà không có đàn ông thì chẳng là gì cả (woman without her man, is nothing)? Hay ngược lại hoàn toàn, nếu không có phụ nữ, đàn ông chẳng là gì cả? (woman, without her, man is nothing) Câu chuyện vui dưới đây là một ví dụ khác cho sự quan trọng của dấu câu (punctuation) khi viết cũng như cách ngừng nghỉ (pause) khi nói. Juliet, viết thư cho Romeo. Cô viết một lá thư không dấu câu để thử sự thông minh của Romeo: “Dear Romeo I want a man who knows what love is all about you are generous kind thoughtful people who are not like you admit to being useless and inferior you have ruined me for other men I yearn for you I have no feeling whatsoever when we’re apart I can be forever happy will you let me be yours Juliet.” Romeo đọc lá thư của Juliet và rất vui sướng. Nhưng một cậu bạn của Romeo, vỗn dĩ có cảm tình với Juliet đã phiên dịch lá thư theo một kiểu khác, khiến Romeo rất lo lắng. Bạn hãy đọc hai lá thư với hai cách chấm câu khác nhau và xem sự khác biệt nhé. (Lá thư đầu tiên là của Romeo thêm dấu câu, lá thư thứ hai là bạn của Romeo thêm). Lá thư 1: Dear Romeo! I want a man who knows what love is all about. You are generous, kind, thoughtful. People who are not like you admit to being useless and inferior. You have ruined me for other men. I yearn for you. I have no feeling whatsoever when we’re apart. I can be forever happy – will you let me be yours? Juliet. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Lá thư 2: Dear Romeo! I want a man who knows what love is. All about you are generous kind thoughtful people, who are not like you. Admit to being useless and inferior. You have ruined me. For other men, I yearn. For you, I have no feeling whatsoever. When we’re apart, I can be forever happy. Will you let me be? Yours, Juliet. Tạm dịch: (1) Romeo thân mến! Em cần một người đàn ông biết được tình yêu thực sự là gì. Anh rất rộng lượng, tử tế, biết suy nghĩ. Những người không giống được anh phải thừa nhận là họ vô dụng và thấp kém. Anh đã hấp dẫn em hơn những người đàn ông khác. Em rất thương mến anh. Em chẳng còn bất cứ cảm giác gì khi chúng ta phải xa nhau. Em có thể vui vẻ mãi mãi – anh sẽ để em làm bạn gái anh chứ? Juliet. (2) Romeo thân mến! Tôi cần một người đàn ông biết tình yêu là gì. Tất cả về anh là những người rộng lượng, tử tế, biết suy nghĩ là những người không giống anh. Hãy thừa nhận là mình vô dụng và thấp kém đi. Anh làm tôi phải xấu hổ. Với những người đàn ông khác, tôi còn thấy thương mến. Với anh, tôi chẳng có bất cứ cảm giác gì. Khi chúng ta xa nhau, tôi có thể vui vẻ mãi mãi. Anh sẽ để tôi tôi yên chứ? Thân, Juliet.
- Xem thêm -