Tài liệu Truyền Thông Facebook

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 378 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Truyền Thông Facebook
LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG TRÊN… 1 . T R U Y Ề N T H Ô N G T R Ê N FA C E B O O K ? Trung Đức - MediaZ.vn LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG TRÊN… Những gì tôi nói là dựa vào những bài học, những trải nghiệm mà tôi tích cóp được. Và đó là… TRẢI NGHIỆM CỦA CÁ NHÂN TÔI Trung Đức - MediaZ.vn LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG TRÊN… Nó có thể đúng, có thể sai với những ví dụ hay nhu cầu thực tế. Bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi làm theo những gì tôi nói. NÊN ĐỪNG TIN TÔI 100%! Trung Đức - MediaZ.vn THÔNG ĐIỆP? CÓ CHỦ Ý? LÀM NHƯ THẾ NÀO? LÀM Ở ĐÂU? ĐỐI TƯỢNG? HIỆU QUẢ? B Ạ N T H ẤY G Ì T R O N G B Ứ C Ả N H ? Trung Đức - MediaZ.vn Truyền thông điệp Đón nhận phản hồi Có chủ ý Tới đối tượng khác nhau Bằng phương pháp nhất định Qua một môi trường TRUYỀN THÔNG LÀ… Trung Đức - MediaZ.vn Mục tiêu Đo lường LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN Công chúng TRÊN… THÔNG Thông điệp Kênh Chiến lược CÁC YẾU TỐ ĐỂ TRUYỀN THÔNG HIỆU QUẢ Trung Đức - MediaZ.vn 1 2 THÔNG ĐIỆP? MỤC TIÊU? CHIẾN LƯỢC? KÊNH? CÔNG CHÚNG? ĐO LƯỜNG? Trung Đức - MediaZ.vn Truyền thông điệp Đón nhận phản hồi Đo lường FACEBOOK Tới đối tượng khác nhau Có chủ ý Mục tiêu TRUYỀN THÔNG TRÊN FAC E B O O K ? Chiến lược Thông điệp Công chúng Bằng phương pháp nhất định FACEBOOK Trung Đức - MediaZ.vn 8 BƯỚC 2. LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG TRÊN FA C E B O O K Trung Đức - MediaZ.vn 1. Mục tiêu kinh doanh (Nếu có) 2. Mục tiêu truyền thông Tỷ lệ chuyển đổi X BIẾT THỬ NHỚ TIN YÊU Tần suất lặp Y Bước 1: MỤC TIÊU Trung Đức - MediaZ.vn 1. Cụ thể, đo lường được 2. Trong một khoảng thời gian hữu hạn Công thức: MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG = (MỤC TIÊU KINH DOANH / X) * Y Ví dụ: • Mục tiêu kinh doanh = 300 học viên • Cứ 100 người thấy thì sẽ có 1 người đăng ký, tỷ lệ chuyển đổi X = 1% • Thông điệp lặp đi lặp lại 3 lần với mỗi người để in sâu vào tâm trí họ, Y = 3 Mục tiêu truyền thông = (300 / 1%) * 3 = 90.000 người Đặc điểm của Mục tiêu Trung Đức - MediaZ.vn Kế hoạch truyền thông 1 Kế hoạch truyền thông 3 Kế hoạch truyền thông 4 Kế hoạch truyền thông 5 Kế hoạch truyền thông 2 CHIA ĐỂ TRỊ! Chúng ta không bỏ qua bất cứ một nhóm nào, nhưng nên chọn một nhóm nhất định để tác động mỗi lần. Bước 2: CÔNG CHÚNG MỤC TIÊU Trung Đức - MediaZ.vn 1 2 “Hãy bỏ ra 80% thời gian, công sức, trí lực vào việc thiết kế các thông điệp truyền thông.” Lựa chọn Thông điệp truyền thông Trung Đức - MediaZ.vn Thông điệp: “THÚC ĐẨY HÀNH ĐỘNG” bằng cách giúp công chúng trả lời câu hỏi gì? - NGẮN GỌN DỄ NHỚ DỄ HIỂU KHÔNG PHẢI LÀ SLOGAN! “Hãy bỏ ra 80% thời gian, công sức, trí lực vào việc thiết kế các thông điệp truyền thông.” Bước 3: THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG Trung Đức - MediaZ.vn THÔNG ĐIỆP Slogan 1. Hẹp hơn, nói về một đặc tính sp, một lợi ích vượt trội trong một khoảng thời gian. 2. Hướng ngoại (tới công chúng) 3. Thấy đẩy công chúng hành động. 4. Thường xuyên thay đổi theo thời gian. 5. Là một nội dung. 1. Bao quát hơn, nói về doanh nghiệp hay sản phẩm, về triết lý của DN hay sp đó. 2. Hướng nội(tới chính DN) 3. Như một lời tự nhắc bản thân. 4. Hiếm khi thay đổi 5. Là một câu. Thông điệp # Slogan Trung Đức - MediaZ.vn + - Lan truyền cảm xúc - Dễ tin, yêu - Lặp đi lặp lại (chỉ số Y) - Tiền quảng cáo, dịch vụ Nếu chiến lược là một cô gái đẹp… Bước 4: CHIẾN LƯỢC Trung Đức - MediaZ.vn ….thì chiến thuật sẽ là màn lột đồ nóng bỏng Du kích… Từ từ… Không nhanh nhảu… Không thô bạo… B ư ớ c 5 : C H I Ế N T H U ẬT Trung Đức - MediaZ.vn Bạn cần phải có… Câu chuyện hấp dẫn hoặc Cách kể chuyện hấp dẫn hoặc Kỹ năng sáng tạo Tr u y ề n t h ô n g l à n g h ệ t h u ậ t k ể c h u y ệ n … Trung Đức - MediaZ.vn 16 concept truyền thông Sex Chuyện lạ Gây tranh cãi Ma quỷ UFO Tài sản lớn Người nổi tiếng Con kiến thắng củ khoai Bật mí bí mật Đeo bám, dai dẳng Cảm động Hữu dụng và có ích Phi thường Kỳ quặc, ngớ ngẩn Giải thưởng Cuộc thi http://www.nguyenngoclong.com/bmcms/16-concept-truyen-thong-bat-bien-T98cP1.html Sáng tạo chiến lược truyền thông Trung Đức - MediaZ.vn Bước 6: Kênh Facebook Trung Đức - MediaZ.vn
- Xem thêm -