Tài liệu Triển khai dịch vụ vpn

  • Số trang: 126 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Triển khai dịch vụ VPN Giáo viên hướng dẫn : Trần Ngô Như Khánh Sinh viên thực hiện : Nguyễn Viết Sơn Nguyễn Văn Vinh 0612251 0610185 Lab 3 : Certification Authority 1. Phần 1: Cài đặt Stand-alone CA Hướng dẫn : Chú ý : Cài đặt Stand-alone CA trong trường hợp chúng ta cấp chứng chỉ CA cho Client thuộc nhóm Workgroup .  Cài đặt dịch vụ CA :  B1 : logon vào máy A bằng tài khoản Administrator .  B2 : Start -> Run -> Control Panel - > Add or Remove Programs .  B3 : Trong cửa sổ Add or Remove Programs -> Click vào Add/Remove Windows Compones -> check vào 2 ô Application Server và Certificate Sevices -> Next  B5 : chọn “ Stand-Alone root CA -> Next  B6 : ở khung Common name for this CA : nhập tên chứng chỉ -> Next .  B8 : Chon Finish .  Đã cài xong dịch vụ Certification  Từ máy B , xin cấp chứng chỉ CA .  B1 : mở IE -> nhập http://10.10.150.1/certsrv ( 10.10.150.1 là IP của máy A )  Click vào Request a Certificate  B2 : Click advancd certificate request -> Create and submit a request to this CA  B3 : nhập tên đăng ký -> submit .   Vậy là ta đã xin chứng chỉ CA cho máy B xong , giờ sang máy A kiểm tra xem đã có chứng chỉ CA của máy B chưa . Qua máy A : Start - > Adiministrator Tools -> Certification Authority -> Issued Certificates Chúng ta thấy đã có chứng chỉ CA của máy B . 2. Phần 2: Cấu hình Web server sử dụng SSL: 2.1 Mô hình triển khai : Hướng dẫn :  Thực hiện tại máy A :  B1 : Start -> Administrator Tools -> Internet Information Services ( IIS ) Manager  B2 : Tại cửa sổ Internet Information Services ( IIS ) Manager -> chọn Web Sites -> Ở Default Web Sites -> click chuột phải -> Properties  B3 : Tại cửa sổ Default Web Site Properties -> chọn tab Directory Security -> Click Server Certificates … -> Click Next -> Create a new certificate -> Click Next -> Click Next .  B4 : Ở hộp IIS Certificate Wizard -> nhập tên cho certificate -> click Next  B5 : Tại ô Country/Region : chọn VN(Viet Nam) và nhập thông tin ở những ô còn lại  B6 : Click Browse -> chọn nơi lưu trữ -> click Next -> Next -> Finish  B7 : Mở IE lên -> http://localhost/certsrv -> click Request a certificate -> click advanced certificate request -> click submit a certificate request by using a base – 64 – encoded CMC or PKCS # 10 file or submit …..  B8 : Mở file lúc nãy vừa tạo rồi copy sau đó pase vào ô Saved request -> click Submit  B9 : mở IE : http://localhost/certsrv -> click View the status of a pending certificate request -> click Save request certificate ( Sunday April 18 2010 10:35:59 AM ) -> click download certificate    B10 : Start -> Administrator Tools -> Internet Information Services ( IIS ) Manager B12 : Tại cửa sổ Internet Information Services ( IIS ) Manager -> chọn Web Sites -> Ở Default Web Sites -> click chuột phải -> Properties B13 : Tại cửa sổ Default Web Site Properties -> chọn tab Directory Security -> Click Server Certificates … -> Click Next -> Click Next -> Click Next -> click Browse -> tim đến file vừa download ở trên -> click Next - > Finish .  B14 : Click Edit.. - >  B15 : tại Default Web Site Properties -> click check vào Request sesure channel (SSL) và request 128-bit encryption -> OK  Vậy đã cấu hình xong trên máy A truy cập Web sử dụng SSL . Giờ sang máy B mở IE lên truy cập Web coi kết quả như thế nào . Nhập http://10.10.150.1 ( 10.10.150.1 là IP của máy A ) -> thì kết quả như hình dưới . Giờ nhập https://10.10.150.1 thì kết quả như hình dưới : 4. Phần 3: Chứng thực IPSec bằng CA 4.1 Mô hình triển khai : Hướng dẫn : Chú ý : máy cấp chứng chỉ CA tự động phải cài đặt Domain controller .
- Xem thêm -