Tài liệu Trần minh tông - nhiều tác giả

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 179 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

Trần Minh Tông - nhiều tác giả
nhiều tác giả Trần Minh Tông nhiều tác giả Trần Minh Tông Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Trần Minh Tông nhiều tác giả Trần Minh Tông TRẦN MINH TÔNG (1300-1357) Hoàng đế và nhà văn Việt Nam triều Trần. Sinh ngày 04/09/1300. Nguyên quán làng Tức Mặc, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Là ông vua thứ 5 của nhà Trần. Con Trần Anh Tông, huý Trần Mạnh; miếu hiệu Minh Tông. Năm 1314 ông lên ngôi. Triều đại ông tiếp tục củng cố cơ nghiệp và có những bước tốt đẹp về văn hóa, chính trị, tôn giáo. Ðặc biệt về nông nghiệp cũng phát triển thuận lợi, qua chính sách kêu gọi các vương hầu trả lại ruộng tư hữu đã lấn chiếm, giúp nông dân có ruộng cày. Ông ở ngôi 15 năm (1314-1329) sau nhường ngôi cho con, làm Thái thượng hoàng cho đến lúc mất. Ông mất ngày 10/03/1357 tại kinh thành Thăng long. Tác phẩm chính: Minh Tông thi tập: Quyển thơ này nay đã mất, chỉ còn sót 25 bài thơ chép rải rác trong "Việt Âm thi tập" Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện. Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. Nguồn: www.hue.vnn.vn Được bạn: Thái Nhi đưa lên vào ngày: 15 tháng 4 năm 2004 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -