Tài liệu Tràn khí màng phổi

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 165 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI ĐỊNH NGHĨA • MP gồm hai lá thành và lá tạng, giữa hai lá là một khoang ảo. • Gọi là TKMP khi xuất hiện khí ở trong khoang MP. • TKMP đƣợc chia thành: – TKMP tự phát nguyên phát. – TKMP tự phát thứ phát. – TKMP do chấn thƣơng. – TKMP do thầy thuốc gây ra. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH • Đau ngực: thƣờng đột ngột và ở bên bị tràn khí. • Khó thở, thở nhanh nông khi gắng sức hoặc cả khi nghỉ. • Ho khan. • Khám: – Lồng ngực bên tràn khí kém di động. – Gõ vang. – RRPN giảm. – Rung thanh giảm. X QUANG PHỔI • Tăng sáng giữa thành ngực và nhu mô phổi. • Khoang liên sƣờn giãn rộng. • Trung thất bị đẩy lệch sang bên đối diện trong trƣờng hợp TKMP áp lực dƣơng. BN nam, 75 tuổi. TKMP trái HÌNH ẢNH NSMP KÉN KHÍ PHỔI TRÁI TRÀN KHÍ TRUNG THẤT TRÀN KHÍ TRUNG THẤT TRÀN KHÍ MP – TRÀN KHÍ DƢỚI DA CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT • Kén khí phổi. • Giãn phế nang nặng. • Nếp da cơ ở bệnh nhân già, gầy. KÉN KHÍ KÉN KHÍ KÉN KHÍ KÉN KHÍ KÉN KHÍ KÉN KHÍ NGUYÊN NHÂN • TKMP tự phát nguyên phát: ngƣời trẻ, cao gầy, hút thuốc. • TKMP tự phát thứ phát : – BPTNMT, giãn phế nang, hen phế quản. – Nhiễm khuẩn phổi: do tụ cầu vàng, viêm phổi hoại tử do vi khuẩn Gram âm, viêm phổi do Pneumocystis carinii, lao phổi có hang hoặc không có hang. – Ung thƣ phế quản gây di căn MP: hiếm gặp. – Các bệnh phổi mô kẽ nhƣ xơ phổi mô kẽ lan toả, bụi phổi silic, sarcoidose, nhồi máu phổi đều có thể có biến chứng TKMP. – Bệnh tự miễn: Viêm khớp dạng thấp, viêm da cơ, xơ cứng bì.
- Xem thêm -