Tài liệu Trắc nghiệm kế toán dạng dễ

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 88 |
  • Lượt tải: 1
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

BÀI TẬP DẠNG DỄ • CHI PHÍ SẢN XUẤT BAO GỒM TẤT CẢ CHI PHÍ CỦA QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI NGUYÊN VẬT LIỆU THÀNH SẢN PHẨM? A. ĐÚNG B. SAI BÀI TẬP DẠNG DỄ • TẤT CẢ CHI PHÍ NGOÀI SẢN XUẤT ĐƯỢC XEM LÀ LOẠI CHI PHÍ THỜI KỲ THEO HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ TRUYỀN THỐNG? A. ĐÚNG B.SAI BÀI TẬP DẠNG DỄ • CHI PHÍ SẢN XUẤT TRỰC TIẾP LÀ CÁC CHI PHÍ NGUỒN LỰC MÀ KHÔNG THỂ ĐO LƯỜNG MỘT CÁCH TÁCH BIỆT CHO TỪNG SP? A. ĐÚNG SAI B. BÀI TẬP DẠNG DỄ TIỀN LƯƠNG NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ LÀ THÍ DỤ VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG? A. ĐÚNG B.SAI BÀI TẬP DẠNG DỄ CHI PHÍ SXC BAO GỒM C Ả CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ? A. ĐÚNG B. SAI BÀI TẬP DẠNG DỄ • HAI THUẬT NGỮ: CHI PHÍ GIÁN TIẾP VÀ SẢN XUẤT CHUNG LÀ TƯƠNG ĐỒNG NHAU? A. ĐÚNG SAI B. BÀI TẬP DẠNG DỄ • CHI PHÍ THÀNH PHẨM LÀ CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG KHÂU SẢN XUẤT SẢN PHẨM? A. ĐÚNG SAI B. BÀI TẬP DẠNG DỄ • TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, CHI PHÍ TRỰC TIẾP LÀ CHI PHÍ CÓ THỂ TÍNH THẲNG VAO TP? A. ĐÚNG B. SAI BÀI TẬP DẠNG DỄ • CHI PHÍ KH NHÀ XƯỞNG VÀ LƯƠNG QUẢN ĐỐC THUỘC CHI PHÍ SXC? A. ĐÚNG B. SAI BÀI TẬP DẠNG DỄ CHI PHÍ SXC BAO GỒM LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP TRẢ CHO CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP VẬN HÀNH MÁY SX SP? A. ĐÚNG B.SAI BÀI TẬP DẠNG DỄ • CHI PHÍ QUẢNG CÁO SẢN PHẨM MỚI ĐƯỢC XẾP VÀO LOẠI CHI PHÍ BÁN HÀNG? A. ĐÚNG B.SAI BÀI TẬP DẠNG DỄ • TỔNG CHI PHÍ PHÂN BỔ CHO SẢN PHẨM HOẢN THÀNH ĐƯỢC NHẬN DIỆN CHUGN LÀ GIÁ THÀNH SP SX? A. ĐÚNG B.SAI BÀI TẬP DẠNG DỄ NẾU CHI PHÍ BAN ĐẦU LÀ 8 TRIỆU VND, CHI PHÍ CHUYỂN ĐỔI LÀ 20 TRIỆU, THÌ CHI PHÍ SXC LÀ 12 TRIỆU VND? A. ĐÚNG B.SAI BÀI TẬP DẠNG DỄ MỌI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ĐỀU CÓ 3 LOẠI SẢN PHẨM TỒN KHO CHÍNH LÀ NVL, SPDD, TP? A. ĐÚNG B.SAI BÀI TẬP DẠNG DỄ TẤT CẢ CHI PHÍ LAO ĐỘNG TẠI PHÂN XƯỞNG ĐỀU ĐƯỢC COI LÀ CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP? A.ĐÚNG B.SAI BÀI TẬP DẠNG DỄ GIÁ THÀNH SP SẢN XUẤT TRONG KỲ BẰNG TỔNG GIÁ TRỊ THÀNH PHẨM CHỜ BÁN TRỪ ĐI GIÁ TRỊ THÀNH PHẨM ĐẦU KỲ? A. ĐÚNG B.SAI BÀI TẬP DẠNG DỄ KHI THAY THẾ MÁY CỦ BẰNG MÁY MỚI VỚI GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA MÁY CỦ ĐƯỢC XẾP VÀO CHI PHÍ CƠ HỘI? A. ĐÚNG B.SAI BÀI TẬP DẠNG DỄ ƯỚC TÍNH CÁC CHI PHÍ CHUNG NGAY TỪ ĐẦU NĂM NHẰM ĐẦY NHANH QUÁ TRÌNH TÍNH GIÁ THÀNH SP GIÚP NHÀ QUẢN TRỊ RA QUYẾT ĐỊNH KỊP THỜI? A. ĐÚNG B.SAI BÀI TẬP DẠNG DỄ BIẾN PHÍ LÀ CHI PHÍ THAY ĐỔI TỶ LỆ VỚI NHỮNG THAY ĐỔI CỦA MỨC SẢN XUẤT? A. ĐÚNG B.SAI BÀI TẬP DẠNG DỄ TRONG THỜI GIAN NGẮN THÌ ĐỊNH PHÍ KHÔNG Ảnh Hưởng BỞI SỰ THAY ĐỔI VỀ MỨC SẢN XUẤT? A. ĐÚNG B.SAI
- Xem thêm -