Tài liệu Tra cuu lenh trong autocad

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 117 |
  • Lượt tải: 1
man-badong

Đã đăng 5 tài liệu

Mô tả:

A_Các lệnh thiết lập bản vẽ . Nguyen Van Quan Industrial System Engineering . A_Các lệnh vẽ cơ bản . Nguyen Van Quan Industrial System Engineering . . Nguyen Van Quan Industrial System Engineering . A_Các lệnh sao chép và biến đổi hình . Nguyen Van Quan Industrial System Engineering . A_Các lệnh làm việc với Layer . Nguyen Van Quan Industrial System Engineering . A_Lệnh vẽ và ký hiệu mặt cắt 1. Lệnh FILL bật tắt chế độ điền đầy đối tượng. 2. Lệnh BHATCH vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt 3. Lệnh HATCH vẽ kỹ hiệu vật liệu trong mặt cắt thông qua cửa sổ lệnh 4. Lệnh HATCHEDIT hiệu chỉnh mặt cắt . Nguyen Van Quan Industrial System Engineering . A_Ghi và hiệu chỉnh văn bản . 1. Lệnh STYLE cài đặt kiểu chữ 2. Lệnh TEXT, DTEXT viết chữ lên bản vẽ 3. Lệnh MTEXT viết chữ lên bản vẽ thông qua hộp thoại 4. Lệnh QTEXT hiển thị dòng kí tự theo dạng rút gọn Nguyen Van Quan Industrial System Engineering . A_Các lệnh vẽ và tạo hình . Nguyen Van Quan Industrial System Engineering . . Nguyen Van Quan Industrial System Engineering . A_Ghi và hiệu chỉnh kích thước . Nguyen Van Quan Industrial System Engineering . . Nguyen Van Quan Industrial System Engineering . A_Các lệnh làm việc với Block . Nguyen Van Quan Industrial System Engineering . . Nguyen Van Quan Industrial System Engineering . A_Tùy chọn hiển thị và in bản vẽ . Nguyen Van Quan Industrial System Engineering . . Nguyen Van Quan Industrial System Engineering . . Nguyen Van Quan Industrial System Engineering . A_Các phím tắt thông dụng HOT KEY Tác dụng F1 Mở cửa sổ hướng dẫn (AutoCAD Help) F2 Chuyển màn hình từ chế độ đồ họa văn bản F3 hoặc Ctrl + F Tắt, mở chế độ truy bắt điểm (Osnap) F4 hoặc Ctrl + E Chuyển từ mặt chiếu trục đo này qua mặt chiếu trục đo khác (Thực hiện được khi Snap setting đặt ở chế độ Isomettric Snap) F6 hoặc Ctrl + D Bật chế độ hiển thị tọa độ động của con trỏ trên vùng đồ họa (hiển thị ở Status bar) F7 hoặc Ctrl + G Mở chế độ hiển thị lưới điểm (Grid) . Nguyen Van Quan Industrial System Engineering . F8 hoặc Ctrl + L Mở chế độ ORTHO (vẽ đường thẳng đứng hoặc nằm ngang) . F9 hoặc Ctrl + B Mở chế độ SNAP (chế độ mà con trỏ di chuyển theo bước nhảy định nghĩa tại Snap setting) F10 hoặc Ctrl + U Mở chế độ Polar Tracking F11 hoặc Ctrl + W Mở chế độ OSNAP Nguyen Van Quan Industrial System Engineering . . Nguyen Van Quan Industrial System Engineering .
- Xem thêm -